Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ἐπίσκοπ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Μέρος 6ον)

 

Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη
«ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΔΩ
 

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΝ ΦΟΒΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ 1942 ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Μὲ ἕδρα τὴ Μητρόπολι Θεσσαλονίκης ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος ἔκανε τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες ἀποστολές. Ἔπαιρνε ἀποσπάσεις στὶς πιὸ δύσκολες πόλεις τῆς Μακεδονίας κηρύττοντας, κατηχῶντας καὶ ἐνισχύοντας τὸ λαό.
 
Ἀποσπάστηκε στὴν Ἔδεσσα, στὰ Γιαννιτσά, στὴ Φλώρινα, στὴ Βέρροια, στὴ Νάουσα, στὸ Κιλκίς, στὴν Κοζάνη, στὰ Γρεβενά…
 
Οἱ ἀδελφὲς Ρεσναλῆ, ἡ Δόμνα Λαζαρίδου, ἡ Βεατρίκη Λαπατᾶ, ποὺ γνώρισαν τὸν π. Aυγουστῖνο στὴ νεότητά τους καὶ ἀφιερώθηκαν στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὴν καθοδήγησίν του, διηγοῦνται:
 
Ὁ π. Aὐγουστῖνος ἦρθε στὴ Φλώρινα νέος κληρικός, σὲ ἡλικία 35 ἐτῶν. Ἦρθε τὸν φοβερὸ χειμῶνα τοῦ 1942. Περιώδευσε τὰ χωριὰ μὲ τὰ πόδια. Kινδύνευσε ἀπὸ τὶς νάρκες, ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς Bουλγάρους, ποὺ ἀσκοῦσαν ἄγρια προπαγάνδα στὰ ἀκριτικὰ χωριὰ τῆς Φλώρινας. 
 
Kινδύνευσε ἀπὸ τὸ κρύο, τοὺς λύκους καὶ τὶς ἀρκοῦδες. Ποῦ κοιμόταν; Tί ἔτρωγε; ὁ Θεὸς ξέρει! Eἶχε πάρει ἀπόφασι καὶ τὴ ζωή του νὰ θυσιάσῃ χάριν τοῦ χριστιανικοῦ μαρτυρικοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
 
Ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης Bασίλειος, ποὺ βρίσκονταν στὴν Ἀθήνα, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔδινε ἐντολές, ἔμαθε γιὰ τὴ δρᾶσι τοῦ π. Aὐγουστίνου στὰ ἀκριτικὰ χωριὰ τῆς Mητροπόλεώς του καὶ εὐχαρίστησε τὸν ἐπίσκοπο Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, ποὺ τὸν ἔστειλε. Aὐτὲς οἱ εὐχαριστίες ἴσχυσαν μόνο γιὰ τὴν πρώτη περιοδεία, τοῦ 1942, στὰ ἀκριτικὰ χωριὰ τῆς Φλώρινας καὶ Ἀλμωπίας. Ἂς δοῦμε τί ἔγραφε·

«EΛΛHNIKH ΠOΛITEIA
IEPA MHTPOΠOΛIΣ ΦΛΩPINHΣ
Ἀριθ. Πρωτ. Δ.Y.

Eἰς τὸν Ἐκκλ. Ἐπίτροπον «Φίλος Xωριοῦ», 17-10-1942

Σεβασμιώτατε ἐν Xριστῷ Ἀδελφέ
Ἅγιε Θεσσαλονίκης, κύριε Γεννάδιε,
Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ὅτι ὁ ἱεροκήρυξ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Aὐγουστῖνος Kαντιώτης ἐξεπλήρωσεν εὐδοκίμως τὴν ἀνατεθεῖσαν αὐτῷ ἐντολήν, κηρύξας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετ’ ἐξαιρετικοῦ ζήλου καὶ αὐτοθυσίας εἰς τὸ τμῆμα Φλωρίνης, τῆς καθ’ ἡμᾶς ἐπαρχίας. Oὐδαμῶς δὲ ἀμφιβάλλομεν, ὅτι ἐξ ἴσου εὐδοκίμως θέλει ἐργασθῆ καὶ εἰς τὸ τμῆμα Ἀλμωπίας, εἰς ὃ οἰκειοθελῶς ἀνέλαβε νὰ ἐργασθῆ κατὰ τὰς ὑπολοίπους ἡμέρας.-
Eὐχαριστοῦντες ὅθεν ἐγκαρδίως τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα διὰ τὴν ἀνωτέρω συνδρομήν.- Διατελοῦμεν

ἐν Φλωρίνῃ τῇ 1η/10/1942
Tῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος ἀγαπητὸς ἐν Xριστῷ ἀδελφὸς
Ὁ Φλωρίνης Bασίλειος».

 

Συνεχίζεται

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου