Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Νώντας Σκοπετέας: Τήν Παναγία ἀπ᾿ τό φουστάνι...


 

Γλυκοφιλοῦσα στοργικὴ στέκεται ἡ Μητέρα

Δίνει γιὰ ἐφόδιο ἕνα φιλὶ στὴν ἱλαρὴ ἑσπέρα!

Πιαστεῖτε ἀπ τὸν μανδύα Της καὶ μὴν τὴν χωριστεῖτε

Σωτήρια ἡ ἐγγύηση, μὲ αὐτὴν ἀγωνιστεῖτε!


....Ἑσπερινὸς στὴ στοργικὴ Γρηγορίου. Ἄλλη μιὰ μέρα κλείνει τὸν αἰνετικό της κύκλο, ὑποδεχόμενη καὶ περιφανῶς χαιρετίζοντας τοὺς Ἁγίους, ποὺ ἕναν ὁλάκερο χρόνο πρόσμεναν γιὰ νὰ μνημονευθοῦν ἐξαιρέτως. Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες σὲ μιὰ νέα ἁλυσίδα προσκύνησης καὶ ἐνδυνάμωσης τῆς πίστης. Περνᾶμε ἀπὸ τὸν Δεσπότη Χριστό, περιστοιχισμένο ἀπ τὴν Εὐλογημένη τῶν γυναικῶν καὶ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ἀγγελικοῦ τάγματος Ἰωάννη, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ τὴν Ἁγία Ἀναστασία τὴν Ρωμαία. Ὅλοι καταλήγουμε στὸ θρονί της Γλυκοφιλοῦσας. Παρατηρῶ κάποιων ρασοφόρων τὰ σκαμμένα πρόσωπα. Σὰν νὰ καρτεροῦν  κάτι ἀπὸ τὴν Ἐγγυήτρια Μητέρα τους. Νὰ ἀνανεώσει τὴν ὑπόσχεση τῆς παντοτινῆς προστασίας! Καὶ σὰν νὰ τοὺς δίνει Ἐκείνη ἡ Πανυπέραγνος, τὸ πιὸ γλυκὸ μητρικὸ φιλὶ στὸ μέτωπο. Τὸ βραβεῖο τῆς σημερινῆς πνευματικῆς τους ἐργασίας. Τὸ ἐφόδιο γιὰ τὴν νυχτερινὴ μάχη μὲ τῶν παθῶν τὸν τάραχο τὸν ἀπεχθῆ....


....Μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο ἀνεβήκαμε στὸ Ἀρχονταρίκι μὲ τὴν μαγευτικὴ θέα. Θὰ συναντούσαμε τὸν Ἡγούμενο Χριστοφόρο ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς ἔλεγε λόγον ἀγαθόν.

Μιὰ μεγάλη κορνίζα μὲ τὴν φωτογραφία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς  Γεωργίου κρεμασμένη δίπλα  στὴν εἴσοδο, μαρτυρᾶ τὸ παντοτινὸ δέσιμο τῶν τωρινῶν καὶ μελλόντων Γρηγοριατῶν πατέρων μὲ τὸν ἀλησμόνητο Γέροντα. Κρατᾷ ἕνα κλωνάρι ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο του βασιλικὸ καὶ χαμογελᾷ κοιτάζοντάς μας. Ἔτσι χαρούμενο καὶ γεμᾶτο ἐλπίδα, ἤθελε νὰ τὸν θυμοῦνται τὰ ἀγαπημένα του παιδιά.


Ἐδῶ σ᾿ αὐτὸ  τὸ θαλπερὸ ὑπερῶο , μὲ τίς βιβλιοθῆκες καὶ τὴ θάλασσα νὰ στέλνει τοὺς χαιρετισμούς της μὲ τοὺς ἤχους καὶ τὰ ἀφροκύματά της, σύναξε ὁ Γεώργιος τὴν λατρεμένη του Ἀδελφότητα, σὲ ἕναν ἀλλιώτικο μυστικὸ δεῖπνο, γιὰ τελευταία φορὰ πρὶν φύγει γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι. Κι ὅπως ὁ Κύριος ἐκεῖνο τὸ συνταρακτικὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, προεῖπε τὸν ἀποχωρισμὸ παρηγορῶντας τὰ τεκνία του, ὅπως ὑποσχέθηκε τὴν ἐπανένωση, ὅπως ἐνετείλατο τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη, ὅπως προσευχήθηκε ἐν οὐρανῷ γιὰ ἐκεῖνα, ἔτσι καὶ ὁ Ποιμένας τῆς Γρηγορίου, μιμούμενος ἀνυποκρίτως καὶ  κατὰ πάντα τὸν Ἀρχιποίμενα Ὁδηγό του, εἶπε τὰ τελευταῖα του λόγια ποὺ ὅλοι οἱ Γρηγοριάτες κρατοῦν σὰν φυλαχτάρια στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους, ὡς τὸ πανηγυρικὸ ξανααντάμωμά τους. 
 
Στὶς παρυφὲς τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριωδίου τοῦ 2014 ὁ Γέροντας Γεώργιος Καψάνης μιλᾷ στοὺς ἀδελφούς του:....(ἐκεῖνο τὸ συγκλονιστικό του τελευταῖο γράμμα καταλήγει ἔτσι): 
 
Εὔχεσθε καὶ γιὰ μένα γιατί μπαίνω τώρα σὲ μιὰ περίοδο δυσκολιῶν σωματικῶν, οἱ ὁποῖες συνεπάγονται καὶ ψυχολογικὲς ταλαιπωρίες ἀλλὰ ἐλπίζω στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν καλή μας Παναγία. Πιστεύω ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος ὅλους μας, καὶ ἐσᾶς καὶ ἐμένα, μᾶς σκεπάζει, μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς ἔχει παιδιά της, μᾶς ἀγαπᾷ καὶ θέλει νὰ τὴν εὐαρεστήσωμε. Πιαστεῖτε ἀπὸ τὸν μανδύα τῆς Παναγίας καὶ μὴ χωριστεῖτε ποτὲ ἀπὸ τὴν μητέρα μας, γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ ἐγγύησις τῆς σωτηρίας μας. Καὶ ἁμαρτωλοὶ νὰ εἴμαστε καὶ ἀνάξιοι νὰ εἴμαστε ἡ Παναγία θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ σωθοῦμε ἐφ᾿ ὅσον ὅμως καὶ ἐμεῖς ἔχομε φιλότιμο καὶ ἀγωνιζόμαστε. Εὐλογημένη ἡ ἀφιέρωσίς σας. 
 
Εὐλογημένος ὁ πόνος καὶ ὁ κόπος σας γιὰ τὸ μοναστήρι. Ἐλπίζω ὅλα νὰ πᾶνε καλά. Μὴ στενοχωρῆσθε ὑπερβαλλόντως. Ξέρω ὅτι ἀγαπᾶτε τὸν Γέροντά σας. Μιὰ ζωὴ ζήσαμε μαζί. Δὲν εἶναι λίγα 40 χρόνια ἢ 30 ἢ 20. Πιστεύω ὅμως ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει. Πιστεύω καὶ ἐλπίζω στὴ χάρη καὶ στὴν εὐλογία τῆς Παναγίας μας. Ἡ Παναγία νὰ μᾶς οἰκονομήσει ὅλους καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ ἔχουμε καλὴ ἀντάμωση στὸν Παράδεισο. Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Διαφυλάξαι Κύριος ὁ Θεὸς πάντας ὑμᾶς!....

Νώντας Σκοπετέας
Ψυχὴ Ὀρθρία ( Ἡμερολόγιο Ὄρους 2015) μέρος 6

Μὲ ἀφορμὴ μιὰ σειρὰ 4 ἐκπομπῶν -Αὔγουστος 2022- μὲ τίτλο: "Μὲ τὸ καραβάκι τῆς Ἁγίας Μνήμης Αὔγουστο στόν 'Ἄθωνα"

__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου