Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Παναγιά μου! (Φτάνει μιὰ μόνο φορὰ νὰ τὸ πεῖς;)

 

 
Κανόνες παρακλητικοὶ ἀκούγονται ὁλοένα.

Μὲ ἐλέησον καὶ στεναγμοὺς εἶναι ἀναδεμένα!

Δέσποινα Κουκουζέλισσα σῶζε δεινῶν παντοίων!

Δεῖξε στὸν Κύριο νὰ δεῖ πηγές μας τῶν δακρύων!...Μετὰ τὴν προσκύνηση τῶν τιμίων Λειψάνων, ὅλοι Μοναχοὶ καὶ Λαϊκοί, στεκόμαστε ἀπέναντι ἀπὸ τὴν  Οἰκονόμισσα.

Ἐννέα ἀσημοκάντηλα  ρίχνουν τὸ ἑσπερινό τους φῶς  στὶς ἱκετευτικὲς φωνές μας, ποὺ ψέλνουν τὸν Ἀγγελικὸ ὕμνο στὴν Παναμώμητον Δέσποινα τοῦ κόσμου. Ἐδῶ ἀκούγονται οἱ τελευταῖες λέξεις τῆς ἡμέρας στὸ καθολικό... τὰ παράπονα καὶ οἱ εὐχαριστίες, τὰ αἰτήματα καὶ οἱ ἐλπίδες νὰ οἰκονομήσει ἡ Παναγιά, μέσα στοῦ Ἄξιον Ἐστὶ τὸ μεγαλυνάρι τὸ ὄντως Θεομητορικό.

Ὅλοι περνοῦν  ἀπὸ τὸν Ἅγιο γιὰ μιὰ τελευταία ἐπίσκεψη,  ἕναν ὕστατο πρὶν τὴν νύχτα χαιρετισμό.  Βγαίνοντας, ἕνας νεαρὸς Μοναχός μᾶς προέτρεψε νὰ κατευθυνθοῦμε πρὸς τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Κουκουζέλη! Ἐκεῖ, κάθε ἀπόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστὰ στὴν Κουκουζέλισσα. Πάλι Παράκληση; ἀπορεῖ ἕνας ἀδελφὸς ποὺ πρωτοέρχεται στὸ Ὄρος ...

Μόλις τώρα δὲν κάναμε; Δίπλα του κάποιος ποὺ μετρᾷ πολλὲς ἐπισκέψεις ...Καλοσυνάτα του ἀπαντᾷ:

-Ἀδελφέ μου πόσες φορές σοῦ ἔχει συμβεῖ νὰ ἐπικαλεστεῖς τὴν Παναγία μπροστὰ σὲ ἕναν ἐπερχόμενο κίνδυνο ἢ μιὰ δυσκολία;

- Πολλές! ἀπαντᾷ ἐκεῖνος ...

-Εἶπες ποτὲ ὅτι φτάνει μιὰ μόνο; καὶ ἀπὸ τότε δὲν ξανάπες ποτέ: Παναγιά μου; Ἔτσι εἶναι καὶ οἱ Παρακλήσεις!

Καὶ τί ὄμορφο ποὺ εἶναι νὰ ὑμνεῖς καὶ νὰ παρακαλᾷς τὴν Παναγιὰ ὅταν δὲν στὸ ἐπιβάλλει κανεὶς καὶ τίποτα  παρὰ μόνο ἡ ἀγάπη σου καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη γιὰ Κείνη!
 

Σοφὰ τὰ λόγια τοῦ ἀδελφοῦ διέλυσαν τὴν ἀπορία καὶ τὴν ὅποια βαρυγκόμια... Μπαίνουμε στὸν Ναό. Τὴν ἐκτενῆ Ἱκεσία  ψέλνουν ἕνας Μοναχὸς μαζὶ μὲ ἕναν μικροκαμωμένο μὰ ἐκ Θεοῦ χαριτωμένο Ἱερομόναχο. Ἀεικίνητος καὶ εὐλαβής, πρᾶος, χαρούμενος στὴν ὄψη καὶ κατανυκτικός. Μᾶς θυμιάζει ἕναν-ἔναν...σκέφτομαι πὼς  κάθε τίναγμα τοῦ θυμιατοῦ στὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καὶ στὸ εἰκονοστάσι τῆς Κουκουζέλισσας, ἐπιστρέφει στὸν κόσμο την εὐωδία τοῦ Κυρίου  καὶ τὴν ἐλπίδα τῶν Ἁγίων Του.
 
Ἄν οἱ ψυχὲς τὴ φυλακίσουν μὲ ἅγιον φόβο τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ θὰ τίς μυροβολὰ γιὰ πάντα, ἄσωστη καὶ ἀνεξίτηλη...

Νώντας Σκοπετέας
Ἡ Παναγία οἰκονόμησε(Ἀπόσπασμα) ... Ὄρος 2014

Μὲ ἀφορμὴ μιὰ σειρὰ 4 ἐκπομπῶν -Αὔγουστος 2022- μὲ τίτλο:
"Μὲ τὸ καραβάκι τῆς Ἁγίας Μνήμης Αὔγουστο στὸν Ἄθωνα"
 
___________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου