Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Κατάξερο τὸ ἐγώ...


Φτιασίδωσες καὶ πάλι τὰ λόγια σου  τὰ Οὐράνια...

Μὰ δὲν θὰ φτάσουν πουθενά... μόνο μέχρι τὰ αὐτιά σου...

Τί κι ἂν ξεστόμισες ξανὰ  Ἐσὺ τὸ ἰλάσθητί μοι...

Πάλι στοὺς ἄλλους κοίταζες γυαλίζοντας τὸ ἔξω...


 
Σὰν φτάσει γιὰ τοὺς ἀκροατὲς τοῦ Θείου θελήματος, ἐκείνη ἡ ὥρα ἡ τόσο δύσκολη καὶ τίς περισσότερες φορὲς ἀναπότρεπτη, ἡ ὥρα τῆς ἐφαρμογῆς, τῆς ὀρθῆς πράξης... ἡ ὥρα τῶν ποιητῶν!  
 
Ὦ, σὰν ἔρθει ἐκείνη ἡ ὥρα, πόσες δικαιολογίες, πόσες προφάσεις, πόσες διαστρεβλώσεις, πόσες ἑρμηνεῖες, πόσοι πνευματικοὶ στραβισμοί... λὲς καὶ εἰπώθηκαν καὶ γράφτηκαν ὅσα συναρμόζουν τὸν Θεῖο Λόγο μόνο γιὰ τοὺς ἄλλους... ἐσὺ πάντοτε βρίσκεις τὸν τρόπο νὰ συγκαταριθμεῖσαι μὲ τοὺς καλοὺς  καὶ δίκαιους, τοὺς ὑπάκουους ἐφαρμοστὲς τοῦ γράμματος τοῦ νόμου... καὶ αὐτοδικαιώνεσαι καὶ ὑψηγορῶντας δὲν τσαλακώνεσαι... καὶ ἐπιτιμᾷς καὶ ἀταπείνωτα δὲν συγχωρᾷς...καὶ ἀγνοεῖς, ἢ μᾶλλον δὲν ἀσχολεῖσαι διόλου μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου... μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν ἀποζητᾷ ἐπίγειες δικαιώσεις καὶ μισθούς, ἀλλὰ οὐράνιες μισθαποδοσίες. 
 
Μὲ τὴν οὐσία τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ μᾶς προτρέπει  νὰ προτιμᾶμε τὸ νὰ ἀδικούμαστε, νὰ ὑποχωροῦμε, νὰ ἀμνησικακοῦμε... ἐμεῖς ὅμως δὲν δίνουμε τόπο στὴν ὀργή, μὰ μόνο στὸ ἐγὼ μας... ἄπλετο χῶρο νὰ ἀνθίσει ἐκεῖνο τὰ αὐχμηρὰ ξερόκλαδά του, ποὺ ματώνουν ὅποιον περάσει σιμὰ ἀπὸ τίς ἀγκαθιές του. Αὐτὴ ἡ παντοτινὰ  ἄγονη αὐτοδικαίωση... ἔχει ἕναν καὶ μόνο πολέμιο φωτεινό! Τὴν αὐτογνωσία! Τὴν ἐνδοσκόπηση στὰ βαθέα καὶ γνοφερὰ τοῦ ἐσωτέρου εἶναι σου!


Πικρὲς ἀλήθειες ἐκεῖ! Ἀνείπωτα στὸ πρῶτο ἀντίκρισμά τους! Θέλει ἀνδρεία ψυχὴ γιὰ νὰ τὰ ἀνακαλύψεις, μὰ κυρίως γιὰ νὰ τὰ ξεριζώσεις! Νὰ καθαρίσεις ἔπειτα  τὰ γειτνιάζοντα μέρη τῆς καρδιᾶς! 
 
Ἄν μείνεις στὰ θολὰ  ρηχά, ἐκεῖ ποὺ συχνάζουν οἱ ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι κόλακες καὶ οἱ ὑμνητές σου, οἱ λασπεροὶ ποτιστὲς τῆς ἄκαρπης συκιᾶς σου, ποτὲ δὲν θὰ τὰ καταφέρεις νὰ δεῖς τὸν ἀληθινό σου ἑαυτὸ νὰ κατοπτρίζεται, μὰ τὸ φτιασιδωμένο αὐτοείδωλό σου καὶ μόνο!  Στὰ καθάρια καὶ διαυγῆ τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς αὐτομεμψίας νὰ καθρεφτιστεῖς! 
 
Πᾶρε τοῦτο τὸ κατάξερο ἐγώ σου ἀδελφέ μου, ταλαίπωρε ἑαυτέ μου, ξερίζωσέ το καὶ πήγαινε νὰ τὸ φυτέψεις σὲ μιὰ φράση χρυσή, ποὺ εἶπε τοῦ Χριστοῦ μας τὸ ἐκλεκτὸ σκεῦος ὁ Θεῖος Παῦλος καὶ ἄστο ἐκεῖ παντοτινὰ νὰ μείνει καὶ νὰ θάλλει εἰς τοὺς αἰῶνες, σὰν τὸ ταπεινὸ ἰλάσθητι τοῦ Ἁγίου Τελώνη! «Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθε εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμὶ ἐγώ»( Α' Τιμ. 1, 15)

Νώντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπή

Τριώδιο 2023


__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
 

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου