Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: «Αὐτό εἶναι τό σωστό. Θέλεις νά ἀκούσεις ; Ἄκουσέ το. Δέν θέλεις; Μή τό ἀκούσης..».


Χθές πῆγα νά πληρώσω ἕναν λογαριασμό καί μέ βρῆκε ἐκεῖ ἕνας ὑπάλληλος πολύ γνωστός μου, πού ἀκούει λόγο Θεοῦ πολλά χρόνια.

Μοῦ λέει :

«Θέλω νά σᾶς ρωτήσω κάτι ἐξ ἀφορμῆς τοῦ τελευταίου κηρύγματος.

Ἐγώ βρίζω ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀντιτίθενται εἴτε σέ θέματα τῆς πίστεως εἴτε σέ θέματα τῆς πολιτείας.

Ἄν κάποιος εἶναι χιλιαστής, “παλιοτόμαρο” τόν λέω κτλ.».

Τοῦ λέω :

«Μέ συγχωρεῖτε, μή χαρακτηρίζετε πρῶτα-πρῶτα. Ὁ ἄλλος ἄς εἶναι ὅ,τι θέλει, αὐτό καταλαβαίνει, ἔτσι κινεῖται.
Θέλετε νά τόν βοηθήσετε; Πεῖτε του ὅτι αὐτό πού κάνει δέν εἶναι σωστό.

Σᾶς ἄκουσε;
Καλῶς!
Δέν σᾶς ἄκουσε;
Δέν πειράζει».

Ἔτσι, ἐδῶ ἡ σοφία εἶναι εἰρηνική, δέν μάχεται, λέει ἁπλά :

«Αὐτό εἶναι τό σωστό.
Θέλεις νά ἀκούσεις ;
Ἄκουσέ το.
Δέν θέλεις;
Μή τό ἀκούσης..».

Δέν γεννάει μάχες ἡ ἀληθινή σοφία.

Μάλιστα, θερμά θά σᾶς παρακαλοῦσα τό σημεῖο αὐτό νά τό προσέξετε. 
Καί ἀκόμη κάτι ἄλλο, εἴτε στά θέματα τῶν πολιτικῶν φρονημάτων, εἴτε στά θέματα τῶν θρησκευτικῶν φρονημάτων - θρησκευτικῶν φρονημάτων ἐννοῶ ὀρθόδοξοι ὅλοι, ἀλλά νά ὑπάρχουν διάφορες ἀπόψεις ἤ συμπάθειες ἤ βαθμοί κατανόησης τῶν πραγμάτων - δέν εἶναι ἀπαραίτητο οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι νά μοιάζουν σέ αὐτό πού ἐμεῖς σκεπτόμαστε.

Δέν νομίζετε ὅτι εἶναι πολύ -πολύ ἐγωιστικό;

Ὁ ἄλλος σκέφτεται διαφορετικά, γιατί δηλαδή θά πρέπει ὅλοι νά μοιάζουμε σέ αὐτό πού ἐγώ σκέπτομαι;

Ἄν ὁ καθένας ἔτσι σκέπτεται, τότε ὁ καθένας θά ἦταν ἕνας μικρός πάπας μέ τό ἀλάθητο καί τίποτε ἄλλο.

Ἔχεις γιά κάτι βεβαιωθεῖ ὅτι εἶναι ἀληθινό;

Πές το.

Δέν τά δέχεται ὁ ἄλλος;
Δέ σημαίνει ὅτι δέν θά τοῦ ποῦμε ‘’καλημέρα’’.

Θά τοῦ λές ‘’καλημέρα’’, θά εἶσαι εὐγενής ἀπέναντί του, θά τόν ἀγαπᾶς.

Σκέπτεται διαφορετικά;
Δέν πειράζει, δέν χάλασε ὁ κόσμος.

Μπορεῖ τό διαφορετικό νά εἶναι καί αὐτό σωστό, ἀλλά ἁπλῶς εἶναι διαφορετικό.

Ἤ ἀκόμη νά μήν εἶναι σωστό, δέν πειράζει.

Εἶπα σέ αὐτόν τόν κύριο : «Πεῖτε ἀπό μέσα σας,
νά τόν ἔχει ὁ Θεός στό σωστό δρόμο, νά τόν ἐλεήσει ὁ Θεός, νά καταλάβει».

Δέν θά μαλώνουμε γιά τίποτε.

Ἡ ἄνωθεν σοφία εἶναι ἁγνή, εἶναι εἰρηνική,

εἶναι ἐπιεικής,

εἶναι εὐπειθής.

Απόσπασμα από την 11η ομιλία στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης 

« Καθολική Ἐπιστολή Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ».

"Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος".
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

 1. Αν σκεφτόμασταν όλοι όπως μας κηρύττει ο Μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος:

  Σκέπτεται διαφορετικά;
  Δέν πειράζει, δέν χάλασε ὁ κόσμος.

  Μπορεῖ τό διαφορετικό νά εἶναι καί αὐτό σωστό, ἀλλά ἁπλῶς εἶναι διαφορετικό.

  Ἤ ἀκόμη νά μήν εἶναι σωστό, δέν πειράζει.

  Εἶπα σέ αὐτόν τόν κύριο : «Πεῖτε ἀπό μέσα σας,
  νά τόν ἔχει ὁ Θεός στό σωστό δρόμο, νά τόν ἐλεήσει ὁ Θεός, νά καταλάβει».

  Δέν θά μαλώνουμε γιά τίποτε.

  Ἡ ἄνωθεν σοφία εἶναι ἁγνή, εἶναι εἰρηνική,

  εἶναι ἐπιεικής,

  εἶναι εὐπειθής.

  ΤΌΤΕ Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΑΣ ΘΑ ΉΤΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή