Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Μιὰ ἱεραρχία ποὺ δρᾶ ὡς πέμπτη φάλαγγα...τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ἱστορίας

Ὅπως ἀκριβῶς ἀναμενόταν καὶ πάρα πολλοὶ τὸ γράφαμε καὶ τὸ λέγαμε ἤδη ἀπὸ τὸν Μάϊο (ἄλλωστε δὲν χρειαζόταν δὰ καὶ ἰδιαίτερο...προορατικὸ χάρισμα), μετὰ τοὺς κατ᾿ οἶκον ἐγκλεισμοὺς καὶ τοὺς κλειδαμπαρωμένους ναοὺς τῆς περασμένης ἄνοιξης καὶ μετὰ τὴν (ἀναγκαία γιὰ τὰ πειραματόζωα τοῦ νεοταξικοῦ πειράματος) δίμηνη χαλάρωση τῶν μέτρων (ποὺ συνέχισε πάντως τὴ βεβήλωση τῆς πίστης μας μὲ τὴν ἀποστειρωτικὴ ὑστερία μέσα στοὺς ναοὺς καὶ τὴ συζήτηση περὶ τῆς Θείας Κοινωνίας), ἦταν θέμα χρόνου ὥστε τὸ ἀντίχριστο καθεστὼς νὰ περάσει καὶ στὸ ἑπόμενο χτύπημα. 
Στὴ νέα φάση δηλαδὴ φασιστικῶν μέτρων καὶ στὸ νέο πλῆγμα σὲ βάρος τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ λατρείας. Ἡ ἀναγγελία τῆς ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας ἐντὸς τῶν ναῶν λίγο πρὶν τὸ δεύτερό μας Πάσχα (ἐκεῖνο τοῦ καλοκαιριοῦ) ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνη της νέα βαριὰ βλασφημία καὶ προσβολὴ κατὰ τοῦ Θεοῦ - καὶ δὲν ἀποκλείεται φυσικὰ νὰ ὁδηγήσει καὶ σὲ περαιτέρω ἀθλιότητες μὲ νέες σφραγισμένες θύρες ἢ ἀκόμη χειρότερα σὲ μεθοδεύσεις σχετικὰ μὲ τὴ Θεία Κοινωνία. 
Καὶ ἐπειδὴ ἡ δυστοπικὴ δικτατορία, ποὺ ἐδῶ καὶ μῆνες βουλιάζει καὶ πνίγει τὴ χώρα μέσα στὸ ψεῦδος καὶ τὴν παράκρουση, δὲν ἀντέχει πιὰ νὰ κρατήσει ἐπάνω της οὔτε τὰ τελευταῖα φτιασίδια δημοκρατικῆς νομιμοφάνειας, ἦρθε καὶ ἡ ἄθλια προαναγγελία νομικῶν διώξεων πρὸς ὅσους τολμοῦν νὰ ἀντιδροῦν ἀκόμη καὶ λεκτικὰ σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν διωγμὸ καὶ ἀκόμη στὴν ξεδιάντροπη περιστολὴ καὶ τῶν τελευταίων ἐλευθεριῶν καὶ συνταγματικῶν δικαιωμάτων ποὺ μᾶς ἔχουν ἀπομείνει.

Ἐπικεντρώνοντας πάντως κυρίως στὴ δίωξη τῆς πίστης μας ποὺ ζοῦμε ἀναφανδὸν ἀπὸ τὸν περασμένο Μάρτιο (καὶ τὴν ὁποία ἄλλωστε θεωρῶ τὸ κύριο κεφάλαιο τῆς ὑπόθεσης καὶ τὸν πρωταρχικὸ στόχο τοῦ καθεστῶτος), ὀφείλουμε νὰ ξεκαθαρίσουμε καὶ πάλι ὅτι καὶ γιὰ τὴ νέα βλασφημία πρωτίστως ὑπεύθυνη γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ εἶναι ἡ ἑλλαδικὴ ἱεραρχία. Τὸ γράψαμε καὶ τότε, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε καὶ τώρα. 
Τὸ ἀντίχριστο καθεστὼς κάνει πολὺ ἁπλᾶ τὴ δουλειά του καί, βλέποντας τὸν συστηματικὸ ἀποχριστιανισμὸ καὶ ἀφελληνισμὸ τοῦ τόπου εἰδικὰ κατὰ τὶς τελευταῖες 4 δεκαετίες, οὐδεὶς ἀνέμενε τίποτε ἀπὸ αὐτό. Ὅταν λοιπὸν ὁ ἐχθρὸς εἶναι γνωστὸς καὶ δεδομένος, ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἅλωση δὲν ἀνήκει τόσο σὲ αὐτόν, ὅσο σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ ἀνοίγει τὶς Κερκόπορτες. Καὶ ἡ ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία, λειτουργῶντας καθαρὰ ὡς πέμπτη φάλαγγα, ὄχι μόνο δὲν ὄρθωσε σὲ καμία στιγμὴ ἀνάστημα ἀπέναντι στὸν ἄθεο πολιτικὸ δυνάστη, ἀλλὰ τοῦ ἔστρωσε καὶ τὸ χαλὶ γιὰ νὰ παίξει ἐν οὐ παικτοὶς καὶ νὰ τσαλαπατήσει ἱερὰ καὶ ὅσια ποὺ οὔτε καὶ ἀλλόφυλοι κατακτητὲς δὲν τόλμησαν ποτὲ νὰ χτυπήσουν.

Ζήσαμε λοιπὸν τὶς συνοδικὲς ἀθλιότητες τοῦ περασμένου Ἀπριλίου καὶ Μαΐου (ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν θὰ ἔπρεπε βέβαια νὰ τὶς λέμε κἂν συνοδικές, γιατί δὲν ἦταν παρὰ μεθοδεύσεις ἐνδοεκκλησιαστικῶν κονκλαβίων ποὺ ὑλοποιήθηκαν σὲ βάρος κάθε ἴχνους αὐθεντικῆς συνοδικότητας), ἐνῶ τὰ ἴδια πάλι κι ἀκόμη χειρότερα ζήσαμε καὶ τώρα, μὲ τὸν τραγικὸ ἀρχιεπίσκοπο καὶ μία ὁμάδα ἰσοκρατούντων μητροπολιτῶν ποὺ προανήγγειλαν τὴ βέβηλη μασκοφορία, πρὶν κἂν τὸ πράξει ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση (μὲ δηλώσεις μάλιστα στὴν τηλεόραση καὶ τὰ ραδιόφωνα, αὐτὴ τὴ φορὰ δηλαδὴ δὲν χρειάστηκε κἂν ἡ ἐπίφαση κάποιας συνεδρίασης). 
Μετὰ τὴν ὁριστικὴ λοιπὸν κατάργηση κάθε μανδύα κοινοβουλευτικότητας στὸ πολιτικὸ καθεστὼς (ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπικαλούμενο εἴτε μνημόνια εἴτε ἐπιδημίες καὶ ἄλλες συμφορές, λειτουργεῖ μὲ Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου καὶ μέτρα ποὺ ἀνακοινώνονται ἀπὸ ὀθόνης), ὁλοκληρώνεται πιὰ ἡ κατάργηση καὶ τῶν τελευταίων ἰχνῶν συνοδικότητας στὸ ἐκκλησιαστικὸ καθεστώς. Σὲ αὐτὸν τὸν ἰδιόμορφο ἀλλὰ τόσο χαρακτηριστικὸ κοινὸ χορὸ πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἐν ὀνόματι τῶν «εἰδικῶν». Τῶν οἰκονομολόγων, τῶν ἐπιδημιολόγων καὶ τῶν κάθε λογῆς ἄλλων δῆθεν εἰδημόνων, ποὺ ὅμως στὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦν γρανάζι τοῦ συστήματος καὶ πολὺ ἁπλᾶ παίζουν τὸ παιχνίδι του.

Μόνο ποὺ οἱ πραγματικοὶ εἰδικοὶ (τοὺς ὁποίους τόσο μανιωδῶς κατεπείγεται νὰ ἀκούσει καὶ νὰ ὑπακούσει πάλι ὁ κάθε Ἱερώνυμος, ὁ κάθε Δωρόθεος ἢ ὁ κάθε Σεραφείμ) γιὰ ὅσα διενεργοῦνται ἐντὸς τῶν ναῶν καὶ ἐντὸς τῆς λατρείας καὶ τῆς ἀναίμακτης θυσίας εἶναι οἱ ἅγιοι. Δὲν εἶναι οὔτε οἱ ἐγκάθετοι «ἐπιστήμονες», οὔτε οἱ καθεστωτικοὶ ντελάληδες τῆς στημένης τρομοκρατίας ἀπὸ νεοταξίτικα πειράματα καὶ ὕποπτες ψευτοπανδημίες. 
Καὶ οἱ ἅγιοι ἔχουν ἀποφανθεῖ διαφορετικά. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι μᾶλλον ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς ἐπιλήσμονες καὶ ἐπίορκους τῆς πίστης. Ποὺ δυστυχῶς πιὰ ἀποδεικνύονται συνεπεῖς μόνο στὸν ἐναγκαλισμό τους μὲ τὴν ἄθεη καὶ μηδενιστικὴ πολιτικὴ ἐξουσία - ἕναν ἐναγκαλισμὸ ὁλοένα καὶ πιὸ ὁρατὸ καὶ προκλητικὰ ξεδιάντροπο.
Καὶ ποὺ πλέον δὲν ἀνοίγουν καθημερινὰ ἁπλῶς Κερκόπορτες, ἀλλὰ ὀρθάνοιχτες πύλες...
«Πᾶνος»

7 σχόλια:

 1. ΠΑΝΟ ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ, ΝΙΩΘΩ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.
  ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ.
  ΕΓΩ ΠΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ. ΕΧΟΥΝ ΚΟΥΦΑΘΕΙ, ΤΥΦΛΩΘΕΙ...ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΜΟΥΓΚΑΘΕΙ ΚΙ ΟΛΑΣ.
  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΟΥΤΑΝΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΜΙΛΗΣΟΥΝ....ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΥΤΗΞΟΥΝ.
  ΚΑΝΩ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΟΛΗ ΜΕΡΑ....ΟΤΑΝ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΙ, ΛΕΩ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΡΟΧΩΡΩ.
  ΒΛΕΠΩ ΟΝΕΙΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΜΕ ΠΑΠΠΑΔΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΦΕΡΩ.
  Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ (ΑΣ ΜΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ) ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΦΥΓΟΥΜΕ.
  ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ...ΜΟΝΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ.
  ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ...ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΜΟΥ.
  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητὴ Ζήνα, στὴν ἀρχὴ τοῦ σχολίου σου, ἀπευθυνόμενη σὲ μένα μοῦ λές «ΓΡΑΦΕΙς ΜΗΠΩς ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ».

   Νὰ διευκρινίσω πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων, πὼς τὸ κείμενο δὲν εἶναι δικό μου ἐὰν αὐτὸ ἐννοεῖς καὶ δὲν πρόσεξες ὅτι εἶναι τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα.

   Διαγραφή
  2. ΕΚΛΕΚΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ...ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ.
   ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ.
   ΔΥΝΑΜΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

   Διαγραφή
 2. Ειχαμε τα κοπροσκυλα τους πολιτικους, τωρα μας προεκυψαν και τα κοροσκυλα οι αρχιερεις. Που η αποκλειστικη δουλεια τους -λειτουργημα ειναι να να ποιμενουν το λαο, να ειναι μπροσταρηδες και παραδειγματα νηψεως και αγιοτητας, οπως αλλοτε ο Αγιος Νεκταριος. Να ειναι στηλοβατες των δογματων κ μαχητες και να στηριζουν το λαο στα δυσκολα και να ειναι απεναντι σε νμνημονια κ σε οτι καταδυναστευει -ΠΑΡΑΝΟΜΑ τον ελληνικο λαο. Αυτοι καταντησαν υπερ των μνημονιων, δινουν μαλιστα και χρηματα υπερ του ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ,κωφαλαλοι απεναντι στην προδοσια της Μακεδονιας , και στη βουβοι στη βεβηλωση της Αγιας Σοφιας, και τωρα αντι για στηλοβατες καταντησαν αποδομητες των ιερων δογματων,κ ξεδιαντροπα αμφισβητουν το Αγιο Πνευμα δηλωνοντας οτι η θεια κοινωνια μολυνει κ πρεπει να μην λαμβανεται εν μεσω κοροιδοιου. Επιπλεον η χωρα ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ Η ΙΔΙΑ, απειλειτε με την ισλαμοποιηση της χωρας που ειναι σε πληρη εξελιξη και οι δεσποταδες δεν σηκωνουν ενα αναστημα να σταματησουν αυτην την αλλοιωση, αλλα αγαπολογουν με ποιους? Με τα σκυλια τους μουσουλμανους!! Αρα εχουμε καθε δικαιωμα να κρινουμε τους δεσποταδες και να τους πουμε ,ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΑΧΘΕΙ, ΕΙΣΤΕ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Κ Υ Λ Α!!! ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΙΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ! Τον αποκαλεσα κοπρονυμο αλλα δεν μου το περασατε. Να τον αποκαλουμε αγιο τοτε, οπως ξενδιαντροπα αποκαλουνται μεταξυ τους οι ασεβεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, κάποια πράγματα ἴσως νὰ μὴν τὰ γνωρίζεις ἤ νὰ μὴν τὰ σκέφτεσαι.

   Κάθε ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται, τουλάχιστον δημόσια, νὰ τὸν παρομοιάζουμε μὲ σκύλο, προσβάλλουμε τὸν ἴδιο τὸν Θεό.
   Μὴν πηγαίνεις στὴν ἀντίθετη πλευρὰ, δὲν εἶπα νὰ τὸν ἀποκαλοῦμε ἅγιο.

   Ἄν μᾶς παρακολουθεῖς τακτικά, τότε θὰ ἔχεις ἀντιληφθεῖ τὶς θέσεις μας γιὰ αὐτοὺς τοὺς προδότες καὶ στὰ σχόλιά μου καὶ σὲ κάποια ἐλάχιστα κείμενα δικά μου κείμενα πῶς τοὺς ἀποκαλῶ καὶ τὶ γράφω γιὰ αὐτοὺς.

   Ἡ ἀγανάκτησή σου ἀπόλυτα κατανοητή, ἀλλὰ ἄν ἀρχίσουμε ὅλοι νὰ ἐκφραζόμαστε ἔτσι ἐδῶ μέσα, τί λές, θὰ μοιάζει γιὰ χριστιανικὸ ἱστολόγιο;

   Ἄς μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸ γεγονός, πὼς ἄν αὐτοὶ ἔχουν φτάσει σὲ αὐτὴ τὴν κατρακύλα καὶ προδοσία τῆς Πίστεώς μας, ἄλλο τόσο ὑπεύθυνοι εἴμαστε καὶ ἐμεῖς ποὺ τοὺς ἀφήσαμε μὲ τὴν ἀδιαφορία μας καὶ τὴν ὀλιγοπιστία μας νὰ ἀποδομήσουν τὰ τῆς Πίστεώς μας.
   Ποῦ εἶναι ὁ «πιστός» λαὸς τόσο καιρὸ νὰ ξεσηκωθεῖ;

   Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ γλῶσσα μας εἶναι τόσο πλούσια, ποὺ ἄν τὴν χρησιμοποιούσαμε σωστὰ ὅπως ὁ συγκεκριμένος ἀρθρογράφος καὶ ἀγαπητὸς Νεκτάριος, θὰ εἶχε πολὺ μεγαλύτερη ἐλεγκτικὰ βαρύτητα.

   Μὲ τὸ νὰ τοὺς βρίζουμε, μόνο τὸν θυμό μας βγάζουμε καὶ τὴν πνευματική μας πτωχεία.
   Μὲ αὐτὸ ποὺ λέω, δὲν βγάζω τὸν ἑαυτό μου ἔξω, δὲν κάνω τὸν καλὸ Χριστιανό.

   Καὶ ἐγὼ θυμώνω καὶ ἐκφράζομαι πολλὲς φορὲς ἀπρεπῶς, ἀλλὰ προσπαθῶ νὰ τὸ κάνω στὸ σπίτι μου καὶ ὄχι δημόσια, διότι συγχρόνως δίνουμε τροφὴ καὶ ἀφορμὴ στοὺς χριστιανομάχους νὰ μᾶς ἐλέγχουν καὶ νὰ λένε τὶς συνηθισμένες ἀρλοῦμπες τους.

   Γι αὐτὸ ἀγαπητὲ μὴν παρεξηγῆς οὔτε ἐσὺ, οὔτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἄν δὲν δημοσιεύουμε κάποια, εὐτυχῶς ἐλάχιστα σχόλια ποὺ ἐμπεριέχουν ὕβρεις ἤ τέτοιους χαρακτηρισμοὺς.

   Τὸ συγκεκριμένο τὸ δημοσίευσα γιὰ νὰ γίνη αὐτὸς ὁ διάλογος.
   Ἐκτὸς τὸ θέμα τῶν χαρακτηρισμῶν, ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφεις εἶναι σωστὰ καὶ συμφωνοῦμε ἀπόλυτα.

   Διαγραφή
 3. Και ας μου συγχωρεθει ο αγενης λογος απεναντι στους αρχιερεις, αλλα νομιζω οτι οι αρχιερεις θα επρεπε να ειναι λυκνα πνευματικοτητος και αγιοτητος, γιαυτο αλλωστε δεν ανεβηκαν στο ψηλο αξιωμα? Γιατι αξιζαν , ετσι δεν ειναι? Διοτι ησαν πρωτοι κ εκλεκεοι για να ποιμανουν ολους τους αποκατω. Αλλα τα εργα και οι ημερες τους ντροποιαζουν το ρασο και την επισκοπικη θεση. Εγιναν κατωτεροι και απο κοινους αμαρτωλους, διοτι ο καθεις αμαρτωλος ταλαιπωρος ή κλεβει ή πορνευει ή οτι αλλο, δεν κανει ομως το χειροτερο που κανουν οι βολεμενοι των επισκοπιων, δεν υβρυζουν το Αγιο Πνευμα και τα δογματα. Δυστυχως απο τους αξιοτερους εγιναν οι χειριστοι ολων στην πλειοψηφια τους. Και αν η αμαρτωλοτητας τους περιοριζοταν στον εαυτο τους και μονο τοτε, δεν θα ειχαμε κ τοσο μεγαλη μομφη, διοτι ολοι αμαρτωλοι ειμαστε. Εδω πλεον οι υποκριτες και φαρισαιοι, εμ ειναι ανικανοι να μπουν στη βασιλεια, ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΙ ΝΑ ΜΠΕΙ,στερωντας του τη θεια κοινωνια, και φοροντας τους μασκες καταρακονοντας και κλονιζοντας την πιστη τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ας μην ξεχνάμε πως ο άγιος Νεκτάριος πολεμήθηκε από εκκλησιαστικούς. Το ίδιο και άλλοι άγιοι. Επομένως ας μην απογοητευόμαστε, κάθε εποχή τα ίδια. Και τώρα προφανώς θα αναδειχτούν αλλά αυτό σημαίνει πως και πολλοί θα χαθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή