Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Νώντας Σκοπετέας: Φωτιά ποὺ καίει...Τοῦτες τὶς μέρες ὁ ἄνεμος τῆς Θεομαχίας μᾶς κυνηγᾶ! Δυστυχῶς ὑπάρχουν φωνὲς ἀκόμα καὶ ρασοφόρων ποὺ λυσσαλέα καὶ ἀπροκάλυπτα πλέον βάλλουν κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς μυστηριακῆς καὶ ἀταλάντευτα Χριστοκεντρικῆς θεώρησής της.

Τόσο λυπηρὸ τὸ πρόσφατο παράδειγμα Ὀρθοδόξου ἱερέα ἀπὸ τὸν εὐλογημένο Νότο ποὺ μᾶς μεταφέρθηκε μέσῳ ἀναδημοσίευσης...

Ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς ἀλλαγῆς στὴν μέθοδο τῆς μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας διὰ τῆς κοινῆς Ἁγίας Λαβίδος λόγῳ τῆς σημερινῆς ἀσθένειας τοῦ κορονοϊοῦ.
Ἰσχυρίζεται, ὅτι ὅταν καθιερώθηκε ὁ τωρινὸς τρόπος, ὑπῆρχε ἄγνοια περὶ τῶν ὑγειονομικῶν κανόνων!!


Ἐπίσης ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν προεξοφλεῖ καὶ τὸ ἀμόλυντο, διότι παρουσιάζονται ζευγάρια ποὺ παντρεύονται μὲ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ χωρίζουν, ὅπως ἐπίσης ὑπάρχουν καὶ ἀσθενεῖς ποὺ πεθαίνουν μετὰ τὸ εὐχέλαιο!!

Ἑπομένως καὶ ὅσοι μεταλαμβάνουν ἀπὸ τὴν ἴδια βίδα, φυσικὰ καὶ θὰ κολλήσουν ὅ,τι τὸ μεταδοτικὸ ὑπάρχει!!

Πλάνης σοφίσματα, μὲ τὰ ὁποῖα πλήρως διαστρεβλώνεται τὸ μυστήριο ποὺ ὑπηρετεῖ (θέλουμε νὰ πιστεύουμε) ἐδῶ καὶ 25 ἔτη! Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ὁ συγκεκριμένος λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου τελεύει κάθε ἱεροπραξία του μὲ τὸ δι᾿ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν...
Δὲν θέλουμε νὰ σκεφτοῦμε πὼς ἡ ὀρθογραφία τῆς δικῆς του ψυχῆς μᾶλλον ἐκεῖνο τὸ ἡ τὸ ἀντικαθιστᾶ μὲ τὸ υ...

Θαρρεῖτε ὅμως πάτερ ὅτι ὅποιος μεταλαμβάνει, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀπρόσβλητος ἀπὸ τὴν φωτιὰ ποὺ κατακαίει, ὅποιον ἀναξίως πλησιάζει τὰ θεῖα δῶρα;
Κρίμα καὶ κατάκριμα θὰ εἶναι γιὰ ἐκεῖνον τὰ ἄχραντα μυστήρια!
Κανεὶς φυσικὰ δὲν εἶναι ἄξιος...
Μὲ λαβωμένη πάντα τὴν ψυχὴ καὶ ὡς ἀσθενεῖς προσερχόμαστε νὰ μεταλάβουμε τὸν Φιλάνθρωπο Ζωντανὸ Θεὸ καὶ νὰ θεραπεύσουμε τὶς πληγές μας!

Μὰ γιὰ τὸν βαπτισμένο Χριστιανὸ Ὀρθόδοξο ποὺ πλησιάζει χωρὶς φόβο Θεοῦ, ἀνεξαίρετη ἀγάπη, ἀμετανόητος καὶ ἀνεξομολόγητος, χωρὶς νὰ πιστεύει ὅτι θὰ λάβει μέσα του ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, θὰ ἐπιτρέψει ὁ μόνος Ἀκήρατος Κύριος νὰ μεταλάβει ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ὅπως ἡ γιαγιούλα ποὺ κοινώνησε κάποτε ὁ Ἅγιος παπᾶ Δημήτριος Γκαγκαστάθης!
(http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/…/sp…/3_1499612142.html )

Φρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ φλεχθῶ ὡσεὶ κηρὸς καὶ ὡσεὶ χόρτος.

Ἀδελφέ μου , ταλαίπωρε ἑαυτέ μου, μόνο ὅσοι ἐν μετανοίᾳ πιστεύουν καὶ βιώνουν μὲ γνήσιο φρόνημα τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως τὴν διεφύλαξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ Πρόμαχοι θὰ μείνουν ἀπρόσβλητοι ἀπὸ ὁτιδήποτε τὸ μιαρὸ καὶ νοσογόνο κυκλοφορεῖ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ -Σώματος Θεοῦ.

Ἀλλὰ ἂς σκεφτοῦμε καὶ κάτι τελευταῖο .

Μόνο αὐτοί, οἱ πλέον διωκόμενοι καὶ λοιδωρούμενοι, θὰ προσέρχονται ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς στὴν Θεία μεταλαβιά.

Εἶναι οἱ ἴδιοι -πόσο ἀπέχεις ἀπὸ αὐτοὺς ταλαίπωρε ἑαυτέ μου-ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὸν πόνο καὶ τὴν ἀσθένεια στὴν ζωὴ τους ὡς στάδιο ἀρετῶν καὶ εὐλογία.
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐμπιστεύονται ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἀπροϋπόθετα τὴν πρόνοια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ!

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ δὲν ψελλίζουν μόνο, ἀλλὰ βιώνουν τὸ ὅτι ζωῆς ὁ Κυριεύων καὶ τοῦ Θανάτου εἶναι Ἕνας καὶ μόνο!

Οἱ ὑπόλοιποι, αὐτοδικαιούμενοι, διατυπώνοντας συχνὰ ἀσύλληπτους ἀκροβατισμοὺς μιᾶς στεγνῆς καὶ ἄγευστης Χριστοῦ λογικῆς, ταμπουρωμένοι πίσω ἀπὸ τὰ προπετάσματα τῆς παραμορφωμένης ὑπακοῆς καὶ τῆς μονοδιάστατης ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, θὰ μείνουν μακριὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ ἀπὸ τὸ ὁτιδήποτε βρύει τὴν θεία Χάρη ἄχρι ...ἐμβολίου...

Καὶ ἔπειτα ἀπὸ πολλοὺς καιρούς, ἴσως κατόπιν διαβεβαιώσεως τῶν εἰδικῶν καὶ τῶν στατιστικῶν ἀλγορίθμων ... ξαναπλησιάσουν μιά -δυὸ φορὲς τὸν χρόνο, ἔτσι γιὰ τὸ καλό...

Νώντας Σκοπετέας 10-08-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου