Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ-Διαβάζοντας κάποιες ἀπὸ τὶς παρακάτω σκέψεις Πατριώτη μας δυστυχῶς δὲν γνωρίζω τ᾿ ὄνομά του, θεώρησα καλόν, νὰ τὸ ἐπιμεληθῶ καὶ ἀφοῦ προσθέσω καὶ τὶς δικές μου σκέψεις, νὰ τὸ κοινοποιήσω στοῦ Πατριῶτες μου.

-Σκοπὸς τοῦ συνοπτικοῦ αὐτοῦ Παραινετικοῦ κειμένου εἶναι, νὰ ἐπισημάνω καὶ ἐγὼ γιὰ μία ἀκόμη φορά, στὴν Κυβέρνηση, στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ στοὺς σοφοὺς τῆς Πατρίδος μας, ποῦ πρέπει νὰ στηριζόμαστε, γιὰ νὰ διαιωνίσουμε στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων τὴν ἀγαπημένη μας Πατρίδα.

-Ἡ θέση ἑνὸς Ἔθνους στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι διαμορφώνεται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τοῦ ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ Ἔθνος. Ἔτσι σήμερα, μὲ τὶς ἱστορικὰ καὶ δογματικὰ καταξιωμένες ἀρχές, μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ ἕνα ἔθνος ποὺ θὰ ἔχει μέλλον:

.Ὅταν! ὁ λαός του ἔχει πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτόν του...

.Ὅταν! ὁ λαός του φορὰ τὰ ροῦχα ποὺ αὐτὸς ὑφαίνει, τρώει τὸ ψωμὶ ἀπὸ στάρι ποὺ αὐτὸς ἔχει σπείρει, καὶ πίνει κρασὶ ποὺ τρέχει ἀπὸ τὸ πατητήρι του.

.Ὅταν! ὁ Λαὸς ποὺ καταδικάζει τὴν βιαιότητα στὴν Χώρα του καὶ ποτὲ δὲν ἐπιτρέπει τὴν δουλεία τοῦ τόπου του, μὲ οἱανδήποτε μορφή.

.Ὅταν! ὁ Λαός του ἐπενδύει στὸ ὄνειρο καὶ ἀπαιτεῖ στὸν ξύπνιο τὸν σεβασμό τῶν Ἄλλων.

.Ὅταν! ὁ Λαός του ὑψώνει τὴν φωνή του στὴν μάχη γιὰ τὴν ἐπιβίωση στὴν αἰωνιότητα καὶ εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τοὺς προγόνους του τὰ μνημεῖα καὶ καθετί ποὺ εἶναι καὶ συνθέτει τὴν πατρίδα του.

.Ὅταν! ὁ Λαός του ἔχει Κυβέρνηση, πρότυπο καὶ μπροστάρη σ᾿ ὅλα τὰ μέτωπα, ἔχει πραγματικοὺς φιλοσόφους καὶ ὄχι ταχυδακτυλουργοὺς καὶ ἔχει τεχνῖτες καὶ ὄχι μιμητὲς καὶ μπαλωματάρηδες.

.Ὅταν! ὁ Λαὸς ὑποδέχεται τὸν νέο Κυβερνήτη του μὲ σαλπίσματα γιορτῆς καὶ τὸν ἀποχαιρετᾶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια.

.Ὅταν! οἱ Σοφοὶ τοῦ Ἔθνους δὲν εἶναι βουβοὶ καὶ τὰ παλληκάρια του εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν κούνια.

.Ὅταν! ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν δυνατότητα μόνος του, διὰ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων του, τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἱερῆς Πατρίδος του.

.Ὅταν! τέλος τὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς Δημοκρατίας πέρα ἀπὸ τὶς ἰδεολογικὲς διαφορὲς θεωροῦν τὸν ἑαυτόν τους ὅτι ἀνήκουν ὅλοι μαζί, ἀπόλυτα στὸ αὐτὸ ἔθνος.

ΤΟΤΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ.

Ἐπιμέλεια
Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης 
Ἀνστγος ἐ.ἀ.
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου