Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

+ π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: ”Στα βουνά ή στις φυλακές, τίποτε δεν μας σταματάει!”

 

Ἐδῶ ὅταν μπαίνετε σέ μία ἐκκλησία μέσα, βλέπετε μία Ἁγία Τράπεζα πάντα στό κέντρο. Ἔτσι εἶναι σήμερα δομημένη ἡ Ἁγία Τράπεζα ὁποιασδήποτε ἐκκλησίας βλέπετε. Ἄν αὔριο μία κρατική ἐξουσία ἀπαγορεύσει τήν Λειτουργία καί πεῖ «διώκονται ὅλοι οἱ Χριστιανοί, κανείς δέν θά πάει Λειτουργία, ἀπαγορεύονται οἱ Λειτουργίες» καί βάλουν ἀπ΄ ἔξω στρατιωτικούς. Εἶναι ἔτσι δομημένη (ἡ Ἐκκλησία / ὁ ναός), ὁ παπᾶς πού τό ξέρει νά πάρει τήν Ἁγία Τράπεζα στήν τσέπη του, ὅπως τό λέω, τό Ἀντιμήνσιο. Ὑπάρχει ἕνα πανί πού λέγεται Ἀντιμήνσιο, λατινικά anti mensa = ἀντί τραπέζης, πού εἶναι ἁγιασμένο καί ἀντικαθιστᾶ τήν Ἁγία Τράπεζα.
 
Νά ξέρω πού αὔριο τό πρωί βγῆκε διαταγή νά μή λειτουργήσω, νά πάρω τό Ἀντιμήνσιο πού εἶναι ἔτσι φτιαγμένο καί ραμμένο, τό διπλώνω καί μπαίνει στό μικρό μου τσεπάκι. Καί νά πάω στά βουνά καί νά κάνω Λειτουργία μαζί σας ἄν ἔχετε τήν τόλμη. Καί ἄν ἀκόμη μέ βάλουνε φυλακή καί ποῦν «εἶσαι τρελός δέν θά λειτουργεῖς», καί μοῦ πάρουν καί τό Ἀντιμήνσιο, τότε στήν φυλακή ἄν εἴμαστε φυλακισμένοι μαζί, θά σοῦ πῶ «ξάπλωσε κάτω». Θά ξαπλώσεις κάτω καί θά κάνω Λειτουργία πάνω στό στῆθος σου χωρίς Ἀντιμήνσιο! Ὁ κάθε πιστός εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Καί ἐπειδή εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὁ κάθε πιστός εἶναι μία Ἁγία Τράπεζα. Θά βάλω πάνω στό στῆθος σου ἕνα πλαστικό ποτηράκι, λίγο ψωμί πού θά βρῶ ἀπό τό φαγητό τῶν φυλακισμένων καί ἕνα πιάτο ὁποιοδήποτε καί θά κάνω Λειτουργία! Δέν μᾶς σταματάει τίποτε, εἴμαστε ἀποφασισμένοι γιά ὅλα! Ἤ στά βουνά ἤ στίς φυλακές, τίποτε δέν μᾶς σταματάει! Ποιά ἐξουσία λοιπόν;
 
Πῶς γινόταν Λειτουργία τόσα χρόνια διωγμῶν; Αὐτά τά σκεφτήκατε ποτέ; Τά περιγράφει πανέμορφα, πάρα πολύ ὡραία αὐτά τά γεγονότα ὁ πατήρ Βίργκιλ Γκεοργκίου, αὐτές τίς ἀκραῖες περιπτώσεις. Γιατί ἔζησε σέ ἕνα καθεστώς πού ἐδίωκε τούς Χριστιανούς. Καί μάλιστα ἦταν ὁ βιώσας καί ὁ πράξας, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι πρίν γίνει κληρικός ἦταν Γενικός Γραμματέας τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ρουμανίας, δέν ἦταν τυχαία προσωπικότητα. Καί ξέρει τήν πράξη τῶν γεγονότων, ὅταν τά περιγράφει.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Κοινωνία καί χωρίς Κοινωνία δέν γίνεται τίποτε! Δέν ἔχω νά πῶ κάτι ἄλλο…

 πηγή

«Πᾶνος»

3 σχόλια:

 1. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο:

  Ματθ. 24,20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ.

  Προσεύχεσθε δε να μη γίνη η φυγή σας αυτή εις καιρόν χειμώνος ούτε εις ημέραν Σαββάτου (κατά την οποίαν απαγορεύεται η μεγάλη πορεία).

  Και μας λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ότι τέτοια θλίψη δεν θα έχει υπάρξει από καταβολής κόσμου

  Ματθ. 24,21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.

  Ματθ. 24,21 Και θα φύγετε τότε με μεγάλην βίαν και τρόμον, διότι θα συμβή θλίψις τόσον μεγάλη, ομοία προς την οποίαν ούτε έχει γίνει από την αρχήν του κόσμου έως τώρα ούτε και θα γίνη.

  Ματθ. 24,22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

  Ματθ. 24,22 Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ημέραι εκείναι, δεν θα εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. Αλλά χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθμός των ημερών εκείνων της τρομεράς θλίψεως.

  Και γιατί θα συμβούν όλα αυτά;

  Μας το λέει ο Ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός:
  ότι στενή και τεθλιμμένη η απάγουσα εις την ζωήν (καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν! Ματθ. 7,14).

  Δυστυχώς είναι ολίγοι που θα ακολουθήσουν αυτήν την οδό.
  Οι περισσότεροι θα ακολουθήσουν την λεωφόρον και την ευρείαν πύλην.

  Θα συνεχίσω γιατί δεν θα το πάρει ολόκληρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτοί που θα ακολουθήσουν την πλατιά οδό ένα είναι το σύνθημα τους:
  «Ο Θεός η κοιλία», των οποίων ο Θεός η κοιλιά τους!
  Ποιοι είναι εκείνοι που κάναν τον Θεό «κοιλιά»;
  Βεβαίως πρόκειται περί Χριστιανών εδώ!
  Είναι οι άνθρωποι που στέκονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, εχθροί του Σταυρού του Χριστού.
  Είναι εκείνοι, όπως γράφει κάπου αλλού ο απόστολος Παύλος, οι ανασταυρούντες τον Υιό του Θεού, εκείνοι που ξανασταυρώνουν τον Υιό του Θεού.
  Με ποιον ΤΡΟΠΟ;
  Με το να μεταβάλουν τον Χριστιανισμόν σε «φαγοπότι».

  Έρχεται ο Σωτήρ όχι για να δικαστεί αλλά να δικάσει.
  Να δικάσει εκείνους που τον δίκασαν. Προσέξτε σας παρακαλώ. Έχει μία ωραία φράση ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς, πολύ ωραία φράση.
  Οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεό σε θάνατο κι ο Θεός τους καταδικάζει σε αθανασία.

  Ξέρεις τι θα πει να θέλεις να πεθάνεις και να μη μπορείς;
  Διότι στην κόλαση που θα ‘χεις πάει, το ανθρώπινο σώμα σου, να επιθυμείς να γίνεις «μηδέν» και να μην μπορείς;
  Αγαπητοί μου, άπαξ και ήρθαμε στην ύπαρξη δεν θα γυρίσουμε ποτέ μα ποτέ, μα πότε στην ανυπαρξία.
  Αυτό ας το δέσουμε καλά. Έτσι, είναι τραγικό ο άνθρωπος να καταδικάζει τον Θεό του και ακόμη πιο τραγικό, σαν τιμωρία του, να καταδικάζει ο Θεός τον άνθρωπο στον «μη θάνατο», στην αθανασία!

  Και θα κλείσω γράφοντας ακόμα κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιοι άγιοι, με άνεση εισήλθαν εις την Βασιλεία του Θεού;
  Ποιοι Άγιοι; Ποιος μπήκε στη Βασιλεία του Θεού με άνεση, δηλαδή τρώγοντας, πίνοντας;

  Θα περάσουμε θλίψεις, στεναχώριες και μάλιστα πολλές φορές επειδή ακριβώς είμεθα Πιστοί!
  Αυτό δεν είναι και η μεγάλη αξία;
  Ή αν όχι για την ιδιότητά μας περνάμε ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣ, θα δείξουμε υπομονή, θα δείξουμε επιείκεια στους άλλους που μπορεί να μας ΣΤΕΝΑΧΩΡΟΥΝ. Θα συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας. Έτσι μπαίνει κανείς στην Βασιλεία του Θεού.

  Μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος.

  Και όπως μας λέει ο
  + π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: ”Στα βουνά ή στις φυλακές, τίποτε δεν μας σταματάει!”

  καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

  Αν δεν πιστεύεις στα λόγια, πίστευε στα πράγματα.
  Πόσοι τύραννοι θέλησαν να νικήσουν την Εκκλησία;
  Πόσα τηγάνια; πόσα καμίνια, δόντια θηρίων, ξίφη ακονισμένα;
  Όμως δεν την νίκησαν. Που είναι εκείνοι, που την πολέμησαν;
  Έχουν σιγήσει και παραδόθηκαν στην λήθη. Και που είναι η Εκκλησία; Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο.

  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
  ΑπάντησηΔιαγραφή