Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: O ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

 

- Ὅταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου προχριστιανικοῦ αἰῶνα ὁ πολύπειρος Ἀρκάδας         Στρατηγὸς Φιλοποίμην, εἶδε τὴν διάθεση γιὰ ἐμπλοκὴ στὰ ἑλληνικὰ δρώμενα, τοῦ
Ρωμαίου ὕπατου Φλαμινίνου κατάλαβε πὼς οἱ Ἕλληνες βρισκόταν μπροστὰ σὲ μεγάλες περιπέτειες.

- Ὁ Φιλοποίμην ἀποφάσισε τότε νὰ συμβουλευτεῖ τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν γιά τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

-Ἡ Πυθία ἔδωσε τὸν ἑξῆς χρησμὸ καὶ ταυτόχρονα τὸν ἀπόλυτο ὁρισμό τῆς
Ἑλλάδος ποὺ ἐδῶ καὶ 22 αἰῶνες ἐπιβεβαιώνεται στὸ ἀκέραιο: «Ἀσκός
Κλυδωνιζόμενος μηδέποτε βυθιζόμενος».

-Ἡ Ἱέρεια τῶν Δελφῶν παρομοίασε δηλαδή, τὴν Ἑλλάδα μὲ φουσκωμένο ἀσκὶ στὸ φουρτουνιασμένο πέλαγος, ποὺ κλυδωνίζεται μὲν λόγῳ τῶν
κυμάτων, ἀλλὰ ποὺ  δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ βυθιστεῖ. Καί!

-Πράγματι οἱ Ρωμαῖοι ἐπιβεβαιώνοντας τοὺς φόβους τοῦ Φιλοποίμενα ἦλθαν καὶ ὄχι μόνο: Οἱ Γότθοι ἦλθαν, οἱ Άβάροι ἦλθαν, οἱ Φράγκοι ἦλθαν, οἱ Τοῦρκοι ἦλθαν, οἱ Γερμανοὶ ἦλθαν, οἱ Σύμμαχοι ἦλθαν, οἱ Γερμανοί
ξανὰ ἦλθαν, προδότες ἦλθαν, χρεοκοπίες ἦλθαν, ΜΝΗΜΟΝΙΑ ἦλθαν....

- Ἀλλὰ ὁ ἀσκός, σὲ πεῖσμα ὅλων αὐτῶν! «Μηδέποτε βυθίζεται». Αὐτὴ εἶναι ἡ μοῖρα τῆς Ἑλλάδος ποὺ αἰῶνες τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων  ἀναμένει τὸν Μεσσία ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἠρεμήσει τὴν φουρτουνιασμένη θάλασσα στὴν μελλοντική
ἱστορικὴ πορεία της.
 
Ἰωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντγος ε.α.

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου