Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Κοίτα τί βρῆκα στή γλῶσσα τοῦ Δανίκα

 

Δανίκας ἔγραψε:
 
«Διαβάζω λοιπὸν γιὰ αὐτὸν τὸν ἐξαίρετο, τὸν ὑποδειγματικὸ δικηγόρο Νίκο Ἀντωνιάδη, ὑπερασπιστὴ τῶν ἀρνητῶν. Τοῦ ἐμβολιασμοῦ φυσικά. Ὅλων ἐκείνων ποὺ εἴτε ἀπὸ φόβο εἴτε ἀπὸ ψεκασμό, εἴτε ἀπὸ ἐμμονικὰ κολλήματα σὲ θεωρίες συνωμοσιῶν, ἔχουν βαλθεῖ νὰ μετατρέψουν τὰ νοσοκομεῖα σὲ ἑκατόμβες νεκρῶν».
 
Σύνελθε, προπαγανδιστή!
 
Ἀπὸ τὸ 2020 πιπιλᾶτε τὴν καραμέλα τῆς «ἑκατόμβης νεκρῶν». Ἡ καραμέλα μπαγιάτεψε. Βρεῖτε ἄλλην!
 
Δανίκας ἔγραψε:
 
«ἡ ὑπεράσπιση τέτοιων ἀρνητῶν συμβάλλει τόσο στὴ διάδοση αὐτοῦ τοῦ θανάσιμου καὶ ἀόρατου ἐχθροῦ».
 
Σύνελθε, προπαγανδιστή!
 
Ἔτσι εἶχαν βαφτίσει καὶ τὴν Ἄλ Κάϊντα τὸ 2001 μετὰ τὸ χτύπημα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου. Παλιὸ τὸ κόλπο, δὲν πιάνει!
 
Δανίκας ἔγραψε:
 
«Κάθε ἀρνητής, θέλει δὲ θέλει, μοιάζει μὲ ἠθικὸ αὐτουργὸ μαζικῶν «δολοφονιῶν». Τελεία καὶ παῦλα».
 
Σύνελθε, προπαγανδιστή!
 
Θὰ μᾶς κάνεις τώρα καὶ μάθημα Ποινικοῦ Δικαίου;
 
Μὴ φυτρώνεις ἐκεῖ ποὺ δὲν σὲ σπέρνουν. Κοίτα τὴ δουλειά σου! Βρὲς νὰ κριτικάρεις καμιὰ ταινία καὶ μὴ μπαίνεις στὰ χωράφια τῶν εἰδικῶν τῆς νομικῆς ἐπιστήμης. Sutor, ne ultra crepidam!
 
Μόλις ἔφαγες κίτρινη κάρτα!
 
Μάθε τί ἰσχύει καὶ βάλε μέσα τὴ γλῶσσα σου: Ὁ «ἀρνητὴς» παραλείπει αὐτὸ ποὺ ἐπιμόνως τοῦ ζητᾷς, γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὶς ἐνδεχόμενες παρενέργειες (ἀλλὰ σὲ ἕνα κομμουνιστικό-ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς μετρᾷ μόνο ἡ ὑγεία τοῦ λαοῦ, ὄχι ἡ ὑγεία τῶν πολιτῶν, τῆς ὁποίας ὅμως τὸ ἄθροισμα συγκροτεῖ τὴν ἔννοια τῆς δημόσιας ὑγείας).
 
Μήπως λοιπὸν στὸν θαυμαστὸ ἀνάποδο κόσμο μας εἶσαι ἐσὺ ὁ ἠθικὸς αὐτουργός;
 
Δανίκας ἔγραψε:
 
«Τὰ νούμερα καλπάζουν μὲ ἰλιγγιώδεις ρυθμούς. Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι μὰ ὅλοι κινδυνεύουν, θὰ ἔπρεπε, κάτω ἀπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες, ὅσοι βάζουν πλάτη-καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι "διαπρεπῶν" συλλόγων καὶ μάλιστα ἐπιστημονικῶν-νὰ ἔβγαιναν στὴ σέντρα, νὰ διαπομπεύονταν καὶ οἱ φωτογραφίες τους νὰ κοινοποιοῦνταν δημοσίως ὅπως συμβαίνει μὲ παιδεραστὲς καὶ ἄλλους τῆς κατηγορίας σεξουαλικῶν "παρενοχλήσεων"».
 
Σύνελθε προπαγανδιστή!
 
Ποιὰ νούμερα καλπάζουν μὲ ἰλιγγιώδεις ρυθμούς; Ποιοὶ καὶ μὲ ποιὰ μέθοδο τὰ μέτρησαν;
 
Ἄν θέλεις νὰ τὰ βγάλουμε ὅλα στὴ σέντρα, νὰ βγάλουμε καί τὰ ἄπλυτα ὅλων ἐκείνων ποὺ προπαγανδίζουν καὶ τρομοκρατοῦν νυχθημερὸν τοὺς Ἕλληνες πολῖτες.
 
Δανίκας ἔγραψε:
 
«Ἡ περίπτωση τοῦ Δημήτρη Λιγνάδη, μπροστὰ σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν ἀρνητῶν, μοιάζει μὲ πταῖσμα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Ἄν ὁ Λιγνάδης ἔχει πράγματι κακοποιήσει ἀνήλικους ἀρσενικούς, αὐτὸ τὸ «ἔγκλημά» του ἀρχίζει καὶ τελειώνει ἐκεῖ. Οἱ ἄλλοι ποὺ μολύνουν καλυπτόμενοι πίσω ἀπὸ ἀτομικὰ καὶ συνταγματικὰ δικαιώματα σπέρνουν τὸν θάνατο παντοῦ».
 
Σύνελθε προπαγανδιστή!
 
Πάλι μπῆκες σὲ ξένα χωράφια καὶ τὰ γέμισες κόπρανα! Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ γράφεις; Ποῦ τὰ ἔμαθες αὐτά; Ἀναφερόμενος στὸν Λιγνάδη, βάζεις τὸ ἔγκλημα ἐντὸς εἰσαγωγικῶν καὶ κρατᾷς τὸ ἔγκλημα ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν γιὰ τοὺς πολῖτες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ παίξουν τὴ ζωή τους στὰ ζάρια καὶ νὰ μετατραποῦν σὲ πειραματόζωα;
 
Μόλις ἔφαγες τὴν κόκκινη κάρτα!
 
Δανίκας ἔγραψε:
 
«Ἐσὺ κι ἐγὼ εἴμαστε ἐχθροί!».
 
Σύνελθε προπαγανδιστή!
 
Οἱ πολῖτες ἀνακηρύσσονται ἐχθροὶ ἀπὸ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα. Εἶσαι ὑπηρέτης τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας;
 
Γιὰ κάθε λέξη ποὺ γράφω δὲν παίρνω οὔτε ἕνα σέντ. Ἀντιθέτως ρισκάρω πολλά.
 
Ἐσὺ προπαγανδιστή Δανίκα πόσα χρήματα παίρνεις γιὰ κάθε λέξη ποὺ γράφεις καὶ τί ἀκριβῶς ρισκάρεις;
 
ΥΓ: Σὲ ἄλλη δημοσίευση-ὀχετὸ (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, δηλ. ΨΕΜΑ, 14.11.2021, σελ. 2) ἀποκάλεσες τοὺς ἀνεμβολίαστους «ταχαντάρτες, ἀνεγκέφαλους, ἀνόητους, πανίβλακες καὶ βεβαίως λάτρεις θεωριῶν συνωμοσίας». Ἐπιπροσθέτως, ὡς θερμοκέφαλος προπαγανδιστὴς ποὺ λειτουργεῖ μὲ τὴ λογικὴ τῶν χούλιγκαν (γιὰ τὶς τρεῖς κατηγορίες πολιτῶν, δηλ. τοὺς χόμπιτ, τοὺς χούλιγκαν καὶ τοὺς βουλκάνιους βλ. Brennan, Ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας. Ἡ πολιτικὴ μακριὰ ἀπὸ τὸν παραλογισμό, ἐκδ. Παπαδόπουλος, μτφ.: Ν. Ρούσσος, Ἀθήνα 2018, σελ. 14/15), ἀξιοποίησες πάλι τὴ δημοφιλὴ προπαγανδιστικὴ ἀρχὴ τῆς ἀντιστροφῆς καὶ ἐμφάνισες τοὺς ἐμβολιασμένους νὰ εἶναι ὅμηροι τῶν ἀνεμβολίαστων, ἐνῶ συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀνάποδο:
 
Οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι ὅμηροι τῶν ἐμβολιασμένων, δεδομένου ὅτι τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν δεύτερων ἔστειλε τὸ μήνυμα στοὺς κυβερνῶντες ὅτι τὰ πειραματόζωα τοῦ Σκίνερ δέχονται νὰ συνεχίσουν νὰ ζοῦν περίπου ὅπως καὶ πρὸ κορωνοϊοῦ, ξεπουλῶντας τὸ αὐτεξούσιό τους. Ἔτσι, ἡ ἐνδοτικότητα τῶν ἐμβολιασμένων ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἀπόπειρα ἐκβιασμοῦ καὶ τῶν εἰσέτι ανεμβολίαστων.
 
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ!

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου