Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Ἀντώνιος Βασιλειάδης: Σκέψεις περί γενοκτονίας

 

 
Μὲ ἀφορμὴ τὴ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ

Μὲ ἀφορμὴ τίς ἐκδηλώσεις μνήμης, ποὺ ὀργανώνονται κάθε χρόνο στὶς 19 Μαΐου ἀπὸ τὰ ποντιακὰ σωματεῖα καὶ τοὺς συλλόγους, καταθέτω τίς παρακάτω σκέψεις.
 
Συνήθως οἱ ὁμιλητὲς κάνουν ἀναφορὰ στὰ θηριώδη ἔνστικτα τῶν Τούρκων, στοὺς φυσικοὺς αὐτουργοὺς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐγκλήματος, καὶ δὲν ἀναφέρονται καθόλου στοὺς ἠθικούς αὐτουργοὺς καὶ τὴ μεγάλη τους εὐθύνῃ σ᾿ αὐτό.
 
Καὶ βέβαια τίποτα καὶ κανεὶς δὲν ἀπαλλάσσει τὴν Τουρκία ἀπὸ τίς βαριές της ἐνοχὲς γιὰ τὰ ὅσα τραγικὰ καὶ ἀπάνθρωπα γεγονότα, πού προκάλεσαν ἀβάσταγο πόνο καὶ φρίκη στοὺς προγόνους μας.
 
Στὸ βιβλίο τοῦ Μιχαὴλ Λ. Ροδᾶ, διευθυντοῦ τοῦ γραφείου τύπου τῆς λογοκρισίας τῆς Ἁρμοστείας Σμύρνης, καταδεικνύεται πῶς ἡ Γερμανία κατέστρεψε τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Τουρκίας.
 
Νομίζω πὼς αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν ἀναγνώρισε μέχρι σήμερα τὴ Γενοκτονία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτήν καὶ ἄλλα ἰσχυρὰ κράτη, "σύμμαχοί μας".
 
Καὶ τοῦτο, ὄχι γιατί δὲν ἔχουν μυαλὸ νὰ κρίνουν τὰ γεγονότα ἀντικειμενικά, ἀλλὰ γιατί πάνω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἠθικὴ θέτουν τὸ συμφέρον τους.
 
Γράφει ὁ Μ. Λ. Ροδᾶς: «Τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ τὰ κράτη εἰς τὴν ἐξωτερικήν των πολιτικὴν δὲν ἐκρήγνυται αἰφνιδίως, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μακρᾶς ἐργασίας, τὴν ὁποίαν διενεργεῖ ἡ ὑπάρχουσα καί καλλιεργουμένη μεταξὺ αὐτῶν κοινότης συμφερόντων».
 
Αὐτὸς ὁ ἀρχηγὸς τῆς Τουρκικῆς Γερμανικῆς Ἀποστολῆς -ὁ Λίμαν Φὸν Σάνδερς- περιοδεύων ἀνὰ τὴν Μ. Ἀσίαν καὶ ἀντιλαμβανόμενος τὴν εὐρωστίαν καὶ δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου, δὲν ἐδίστασε νά εἴπῃ πρὸς τὰς τουρκικὰς ἀρχάς, ἐνώπιον καὶ Ἕλληνος Ἐπισκόπου ἀκόμη, διὰ τοὺς Ἕλληνας «αὐτοὺς ἐδῶ τί τοὺς φυλάττε!». 
 
Βλέπων δὲ ὁ αὐτὸς Γερμανὸς τοὺς ὀρθοδόξους Ἑλληνικοὺς Ναοὺς μὲ τά κωδωνοστάσια καὶ τὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα, εἶπε δεικνύων αὐτὰ πρὸς τάς τουρκικὰς ἀρχὰς «Ἐν ὅσῳ ἀφήνετε αὐτὰ ἐδῶ, ἐσεῖς θὰ εἶστε οἱ εἵλωτες τῶν Ἑλλήνων».
 
Στὸ παρελθόν, Ὑπουργὸς μεγάλης χώρας δήλωσε χωρὶς ἀναστολές, ὅτι ἡ χώρα του δὲν ἔχει φίλους παρὰ μόνον συμφέροντα!
 
Ἀλλὰ ἐπιθυμῶ νὰ ἀναφερθῶ καὶ νὰ τονίσω μιὰν ἄλλη Γενοκτονία, ποὺ σκόπιμα παραβλέπεται ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους, πλὴν μερικῶν εὐλαβῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ κάνουν λόγο γι᾿ αὐτή, τονίζοντας μάλιστα τίς ὀλέθριες συνέπειες ποὺ ἀκολουθοῦν. 
 
Καὶ γι᾿ αὐτὴν δέν εὐθύνονται οἱ ξένοι. Καὶ εἶναι δυστυχῶς ἐπαναλαμβανόμενη.
Πρόκειται γιὰ τοὺς ἀγέννητους νεκρούς, ποὺ ὁ ἀριθμός τους ξεπερνᾷ κατ᾿ ἔτος τίς 353.000!!!
 
Ἐκτελεστὲς καὶ θύτες οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς !
 
Αὐτὴ νομίζω πὼς εἶναι ἡ τραγικότερη μορφὴ Γενοκτονίας, γιατί δέν μᾶς ἐπιβάλλεται καὶ ἐπειδὴ εἶναι '' ἐπιλογή '' μας.

Ἄν δὲν ἀνανήψουμε ὡς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοὶ καί μετανοοῦντες δὲν ἀλλάξουμε συμπεριφορά, σεβόμενοι στὸ ἑξῆς τὴ Θεόσδοτη ζωή, ποὺ μόνοι μας σκοτώνουμε, τότε κάθε ἐκδήλωση μνήμης θὰ εἶναι ἀνάπηρη, ὑποκριτικὴ καὶ δὲν θὰ ἀναπαύει τίς ψυχές τῶν ἀδίκως σφαγιασθέντων Προγόνων μας.
 
Μιὰ παράδοση θέλει, τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τῶν 14.000 νηπίων πού, σφάχτηκαν μὲ διαταγὴ τοῦ Ἡρώδη, νὰ μαζεύονται οἱ ψυχές τῶν νηπίων πάνω στὸν τάφο τοῦ Ἡρώδη καὶ νὰ σκούζουν. Ταράζεται ὁ Ἡρώδης, βγαίνει ἀπό τὸ μνῆμα του καὶ κυνηγημένος τρέχει νά κρυφτεῖ, ὥσπου φτάνει σ᾿ ἕνα σπίτι, ὅπου μιὰ Μάννα σκότωνε τό παιδὶ ποὺ κυοφοροῦσε. 
 
Καὶ τότε γυρίζοντας πρὸς τὰ νήπια πού τὸν ἀκολουθοῦσαν λέει πρὸς αὐτὰ «Γιατί μὲ κυνηγᾶτε; Νὰ αὐτὴ ἡ μητέρα ἔκανε ὅτι κι᾿ ἐγώ»!
 
Καὶ τότε οἱ ψυχὲς μὲ τὰ χεράκια τους κλείνουν τὰ μάτια τους καί
φεύγουν ἀφήνοντας τὸν Ἡρώδη...

 
Ἀντώνιος Ἰ. Βασιλειάδης
θεολόγος

_______________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

2 σχόλια:

  1. ΕΙΠΑΜΕ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ=ΘΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΑΛ-ΣΑΤΑΝΑ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μᾶς γενοκτονοῦν καὶ μεῖς πατᾶμε τὴν σκανδάλι.Τόσο ἀγαθιάρηδες !

    ΑπάντησηΔιαγραφή