Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Ὅταν ἡ ΕΣΔΙ στόν ἀνάποδο κόσμο μας πρωτοστατεῖ


Ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο γιὰ ΛΟΑΤΚΙ+ σὲ συμπόρευση μὲ τίς δηλώσεις Μητσοτάκη
 
«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ».

Αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ σεμιναρίου ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 9 καὶ 10 Ἰουνίου 2022 στὴν Ἐθνικὴ Σχολὴ Δικαστῶν (ΕΣΔΙ). Σὲ αὐτὸ δὲν θὰ διδάξουν μόνο δικαστὲς καὶ καθηγητές, ἀλλὰ ἐπιπλέον: ἐκπρόσωποι ὀργανώσεων καὶ ἀξιωματικοί τῆς ΕΛ.ΑΣ.
 
 
Σημειωτέον ὅτι ΛΟΑΤΚΙ+ εἶναι τὸ καθιερωμένο ἀρκτικόλεξο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τίς λέξεις Λεσβία, Ὁμοφυλόφιλος, Ἀμφιφυλόφιλος καὶ Τράνς, ἐνῶ τὸ μὲν Κ ἀφορᾷ ἄτομα ποὺ ἀντιμετωπίζουν διάκριση σχετικὰ μὲ τὴν μὴ ἑτεροκανονικὴ ἔκφραση ἢ ταυτότητα τοῦ φύλου τους, τὸ δὲ Ι ἀφορᾷ ἄτομα ποὺ ἀντιμετωπίζουν διάκριση λόγῳ τῆς φυσικῆς ποικιλομορφίας τῶν σωματικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ φύλου τους.

Στὸν θαυμαστὸ ἀνάποδο κόσμο τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ μας, κάποια ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ἔχουν, προφανῶς, τὴν ἀκριβῶς ἀνάποδη στόχευση ἀπὸ ἐκείνη ποὺ προαναγγέλλει ὁ ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς «ἐπιμορφωτικά»: Δηλαδὴ δὲν εἶναι ἐπιμορφωτικά, ἀλλὰ ἀποχαυνωτικά.

Μάλιστα, τὸ ἐπικείμενο σεμινάριο τῆς ΕΣΔΙ συνορεύει χρονικὰ μὲ τίς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ ὑποδυόμενος τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ Κυριάκος Μητσοτάκης, μὲ ἀφορμὴ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα κατὰ τῆς Ὁμοφοβίας καὶ τῆς Τρανσφοβίας (μπουχτίσατε μὲ τίς παγκόσμιες ἡμέρες; Καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀρχίσετε νὰ τίς ἀγαπᾶτε, διότι αὐτὲς θὰ εἶναι οἱ σημαῖες τῆς ἐπερχόμενης Παγκόσμιας Κυβέρνησης!).

«Ὡς πατέρας, ἀπευθύνομαι, σήμερα, στοὺς γονεῖς τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιῶν. Γιὰ νὰ τοὺς ζητήσω τὸ προφανές: νὰ μὴ σταματήσουν ποτὲ νὰ τὰ ἀγαποῦν καὶ νὰ τὰ στηρίζουν. Ἀλλὰ καὶ ὡς Πρωθυπουργὸς δεσμεύομαι ὅτι δὲν θὰ ἀφήσω κανέναν μόνο του σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα ἐλευθερίας καὶ ἰσότητας».
Δὲν χωρεῖ πλέον ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία ὅτι ὁ διάβολος χορεύει τσάμικο παντοῦ.
 
 
Ἐνῶ ἐπὶ δύο καὶ πλέον χρόνια τὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα ἔχει μετατραπεῖ σὲ κουρελοῦ καί, εἰδικότερα, οἱ ἀτομικὲς ἐλευθερίες τοῦ πολίτη καθὼς καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἔχουν πάει περίπατο, πρώτιστο μέλημα τοῦ νεοδικτατορικοῦ καθεστῶτος καὶ κάθε βραχίονά της εἶναι νὰ κόπτεται γιὰ τὴν ἁπλόχερη προστασία τῶν δικαιωμάτων κάποιων ὁμάδων, ὅπως οἱ LOATKI+, πού, ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρό, ὑπερπροβάλλονται ὡς καταπιεσμένες.

Τελικῶς, ὅμως, αὐτὴ ἡ ὑπερπροβολὴ καταλήγει σὲ ὑπερπροστασία τῶν «καταπιεσμένων», μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μπαλάκι τῆς καταπίεσης νὰ ρίχνεται στὸ γήπεδο τῆς πάλαι ποτὲ ἀκομπλεξάριστης πλειοψηφίας. Χρήσιμος ὁ ἀκόλουθος παραλληλισμός:
Ὅταν οἱ γονεῖς δύο παιδιῶν ἀρχίζουν νὰ ἀσχολοῦνται νυχθημερὸν μὲ τὸ μικρότερο σὲ ἡλικία, εὐάλωτο παιδί τους, παραμελῶντας προκλητικὰ τὸ ἀνθεκτικό, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο σὲ ἡλικία, τότε ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ ἀναποδογυρίσει ἡ κατάσταση:
  • εὐάλωτος νὰ γίνει ἀνθεκτικὸς καὶ ὁ ἀνθεκτικὸς νὰ γίνει εὐάλωτος.
  • κομπλεξικὸς νὰ γίνει ἀκομπλεξάριστος καὶ ὁ ἀκομπλεξάριστος νὰ γίνει κομπλεξικός.
  • Ὁ μέχρι πρότινος ἀντιμετωπιζόμενος ὡς κανονικὴ περίπτωση νὰ ἀντιμετωπίζεται πλέον ὡς ἀποκλίνουσα, καὶ ὁ μέχρι πρότινος ἀντιμετωπιζόμενος ὡς ἀποκλίνουσα περίπτωση νὰ ἀντιμετωπίζεται ἐφεξῆς ὡς κανονική.
Ἡ ἀντιστροφὴ αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο ἐπικίνδυνη ὅσο ἦταν καὶ ἡ ἀντιστροφὴ τῶν μαγνητικῶν πόλων τῆς γῆς πρὶν ἀπὸ περίπου 42.000 χρόνια.

 
Βοοῦν τὰ σημάδια ὅτι βρισκόμαστε στοὺς ἔσχατους καιρούς, χαρακτηριστικὸ τῶν ὁποίων ἔχει προβλεφθεῖ ὅτι θὰ εἶναι ἡ ἐκθήλυνση τῆς κοινωνίας.

Ὅπως οἱ σκληροὶ πατερναλιστές, στὴν πραγματικότητα: ἀπολυταρχικοὶ διαχειριστές μας, θέλουν νὰ ἐλέγχουν τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια τῆς ζωῆς μας (τί νὰ τρῶμε, ποιά καὶ πόσα φάρμακα, καὶ δὴ ἐμβόλια, πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε, πῶς νὰ μεγαλώσουμε τὰ παιδιά μας κ.λπ.), ὥστε νὰ χαίρουμε πάντοτε ἄκρας ὑγείας, ἔτσι καὶ σὲ ἐπίπεδο διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας, θέλουν νὰ μᾶς ὑπαγορεύουν τον πολιτικὰ ὀρθὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἄλλους.

 
Ὅλα συγκλίνουν στὴν ὑπόνοια ὅτι τὸ σχέδιο τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ) εἶναι νὰ μεταμορφωθεῖ ἡ κοινωνία μας σὲ ἕναν «μὴ μοῦ ἅπτου» ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος θὰ καταντήσει νὰ πάσχει ἀπὸ ὑποχονδρίαση. Φθάσαμε μέχρι τὸ σημεῖο νὰ μᾶς ἐνοχλεῖ ὡς δῆθεν σεξιστικὴ ἀναφορὰ ἡ χρήση μόνο τοῦ ἀρσενικοῦ γένους σὲ διοικητικὰ ἔγγραφα!


Ἀλλὰ αἴφνης ἀνακαλύψαμε καὶ ὅτι ὁ διαχωρισμὸς τῶν τουαλετῶν σὲ ἀνδρικὲς καὶ γυναικεῖες προσβάλλει τὰ δικαιώματα ἐκείνων τῶν πολιτῶν ποὺ δὲν νιώθουν οὔτε ἄνδρες οὔτε γυναῖκες. Tertium datur! Ἔτσι, ἀρχίσαμε νὰ μεριμνοῦμε καὶ γιὰ τὸ λεγόμενο οὐδέτερο φῦλο, κατασκευάζοντας δημόσια ἀποχωρητήρια εἰδικὰ γι᾿ αὐτὴν τὴν τρίτη κατηγορία. O tempora, o mores!


Ἔτσι, οἱ μὲν κυβερνῆτες μας θὰ εἶναι (ἐπιλεκτικῶς) ὑπερπροστατευτικοί, οἱ δὲ κυβερνώμενοι θὰ καταντήσουν φοβικὲς προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες, ὡς τέτοιες, θὰ εἶναι εὐχερῶς χειραγωγήσιμες (βλ. καὶ Βαθιώτη, Ἀπὸ τὴν πανδημία στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Συντονισμένα τρομο-κράτη σὲ φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης, ἐκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα 2021, σελ. 113/114).


Ἀλίμονο σὲ αὐτοὺς ποὺ δέχονται νὰ ἀποπροσανατολίζονται ἀπὸ ἀργυρώνητους, κατ᾿ ἐπάγγελμα ὑπνωτιστές, οἱ ὁποῖοι προσποιοῦνται ὅτι νοιάζονται γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων κάθε πολίτη καὶ κάθε ὁμάδας, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ὑπηρετοῦν τοὺς μισάνθρωπους στόχους τῆς Νέας Τάξης (διάβαζε ἀνάποδα: Ἀταξίας) Πραγμάτων.

Ὅποιος θέλει νὰ ἐντρυφήσει στὸ φαινόμενο ποὺ στηλιτεύθηκε παραπάνω μὲ ἀφορμὴ τό... μοντέρνο σεμινάριο τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δικαστῶν, ἂς διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ Θεοδώρου (Τὲντ) Καζύνσκι μὲ τίτλο «Ἡ βιομηχανικὴ κοινωνία καὶ τὸ μέλλον της» (μτφ.: Σ. Γιαννέλης, ἐκδ. Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019).


Σὲ αὐτὸ ὑπάρχει μιὰ ἑνότητα μὲ τίτλο τὰ «Αἰσθήματα κατωτερότητας» (σελ. 15 ἐπ.):
«Ὅταν κάποιος ἐκλαμβάνει ὡς ὑποτιμητικὸ σχεδὸν ὁτιδήποτε λέγεται γι᾿ αὐτὸν (ἢ γιὰ τίς ὁμάδες μὲ τίς ὁποῖες ταυτίζεται) συμπεραίνουμε ὅτι ἔχει αἰσθήματα κατωτερότητας ἢ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση. Ἡ τάση αὐτὴ εἶναι ἔκδηλη σὲ ὑπερμάχους τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων, ἀσχέτως ἐὰν ἀνήκουν στὶς ὁμάδες μειονοτήτων τῶν ὁποίων τὰ δικαιώματα ὑποστηρίζουν. Εἶναι ὑπερευαίσθητοι μὲ τίς λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ χαρακτηριστοῦν οἱ μειονότητες. Οἱ ὅροι "νέγρος", "ἀνατολίτης", "ἀνάπηρος" ἢ "γυναικάκι", οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται ἀντιστοίχως σὲ ἕναν Ἀφρικανό, σὲ ἕναν Ἀσιάτη, σὲ ἕνα ἄτομο μὲ ἀναπηρία ἢ σὲ μιὰ γυναῖκα στὴν ἀρχὴ δὲν εἶχαν ὑποτιμητικὴ σημασία. Οἱ λέξεις "broad" (γκόμενα) καὶ "chick" (γυναικάκι) ἦταν ἁπλῶς τὰ θηλυκὰ ἀντίστοιχα τοῦ "guy" (τύπος), "dude" (λιμοκοντόρος) ἢ "fellow" (μακαντάσης). Τὴν ἀρνητικὴ σημασία σὲ αὐτοὺς τοὺς ὅρους τὴν ἔχουν προσδώσει οἱ ἴδιοι οἱ ἀκτιβιστές. Μερικοὶ πράττοντες ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῶν ζώων ἔχουν φθάσει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀπορρίπτουν τὴν λέξῃ "pet" (κατοικίδιο) καὶ νὰ ἐπιμένουν νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν ὅρο "animal companion" (ζῶο συντροφιᾶς)».
Καζύνσκι συνεχίζει:
«Αὐτοὶ ποὺ εἶναι πιὸ εὐαίσθητοι ὅσον ἀφορᾷ τὴν "μὴ πολιτικῶς ὀρθὴ" ὁρολογία δὲν εἶναι οἱ μέσοι μαῦροι κάτοικοι τῶν γκέτο, οἱ Ἀσιᾶτες μετανάστες, οἱ κακοποιημένες γυναῖκες ἢ τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία, ἀλλὰ μιὰ μειονότητα ἀκτιβιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς οὔτε κἂν ἀνήκουν σὲ κάποια "καταπιεσμένη" ὁμάδα, ἀλλὰ ἀντιθέτως προέρχονται ἀπὸ τὰ προνομιοῦχα στρώματα τῆς κοινωνίας. Ὁ σκληρὸς πυρῆνας τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας ἀποτελεῖται ἀπὸ καθηγητὲς πανεπιστημίου ποὺ ἔχουν ἀσφαλεῖς θέσεις ἐργασίας, μὲ πολὺ καλοὺς μισθούς, οἱ ὁποῖοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι ἑτεροφυλόφιλοι, λευκοὶ ἄνδρες ποὺ προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες τῆς μεσαίας καὶ τῆς ἀνωτέρας τάξεως».
Ἴσως τώρα μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε γιὰ ποιόν λόγο ὑπάρχουν καὶ ἐν Ἑλλάδι πρωτοβάθμιοι καθηγητὲς Νομικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι, κινούμενοι στὸ προπεριγραφὲν πλαίσιο, προπαγανδίζουν τὰ νεοταξίτικα σχέδια τοῦ διαβολικοῦ-ἀνάποδου κόσμου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ὅποιος Νεοταξίτης-Νεοεποχίτης θελήσει νὰ ἀποδομήσει τὸ ἀνωτέρῳ κείμενο, μπορεῖ νὰ τὸ προσπαθήσει, ἐπικαλούμενος ὅτι ὁ Θεόδωρος Καζύνσκι (μαθηματικὴ διάνοια τοῦ Χάρβαρντ) εἶναι ὁ ἐπονομαζόμενος τρομοκράτης Unamomber, o ὁποῖος «ἐγκατέλειψε τὴν ἀκαδημαϊκή του σταδιοδρομία τὸ 1969, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἕναν πρωτόγονο τρόπο ζωῆς. Μεταξὺ τοῦ 1978 καὶ 1995, σκότωσε τρία ἄτομα καὶ τραυμάτισε ἄλλους 23, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ξεκινήσει μιὰ ἐπανάσταση μὲ τὴ διεξαγωγὴ ἐθνικῆς ἐκστρατείας βομβαρδισμῶν μὲ στόχο τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ σύγχρονη τεχνολογία».

«Τὸ 1995, ἔστειλε μιὰ ἐπιστολὴ στοὺς The New York Times καὶ ὑποσχέθηκε νὰ σταματήσει τὴν τρομοκρατία, ἐὰν οἱ Times ἢ τὸ The Washington Post δημοσίευαν τὸ δοκίμιο του Ἡ Βιομηχανικὴ Κοινωνία καὶ τὸ Μέλλον της (Industrial Society and The Future), στὸ ὁποῖο ὑποστήριξε ὅτι οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις του ἦταν ἀκραῖες, ἀλλὰ ἀπαραίτητες γιὰ νά [ἑστιάσει] τὴν προσοχή [τοῦ κόσμου] στὴ διάβρωση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρέπειας ἀπὸ τίς σύγχρονες τεχνολογίες ποὺ ἀπαιτοῦν μεγάλης κλίμακας ὀργάνωση» (γιὰ τίς σχετικὲς ἀναφορὲς βλ. el.wikipedia.org).

Πάντως, μὲ τὴν ἀκρίβεια ποὺ διασπείρουν σὰν ἄλλον κορωνοϊὸ οἱ σατανικοὶ Νεοταξῖτες (προσποιούμενοι ὅτι γιὰ ὅλα φταίει ὁ πόλεμος), δὲν ἀποκλείεται, ἀργὰ ἢ γρήγορα, πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς μή-τρομοκράτες, νὰ χρειαστεῖ νὰ δοκιμάσουμε τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ ἐπέλεξε ὁ Καζύνσκι ἤδη τὸ 1971, ὅταν μετακόμισε σὲ μιὰ ἀπομακρυσμένη καμπίνα χωρὶς ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ἢ τρεχούμενο νερὸ κοντὰ στὸ Λίνκολν τῆς Μοντάνα, ὅπου ἔζησε ἀναπτύσσοντας δεξιότητες ἐπιβίωσης σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ γίνει αὐτάρκης.


 

__________________________________
 Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου