Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Νώντας Σκοπετέας: Σέ τέτοια περίοδο, τέτοια ἐκπομπή; (Βίντεο)

 

 
Μᾶς ἔγινε μιὰ τέτοια ἐρώτηση σὰν ἀνακοινώσαμε τὴν θεματολογία αὐτῆς τῆς σειρᾶς ἐκπομπῶν μετὰ τὸ φετινὸ Πάσχα!

Χαρμόσυνο Πεντηκοστάρι. Τριώδιο τῶν ρόδων! Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται! Πασχάλια μέθεξη! Ἀνέστῃ Χριστὸς καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι! Εἶναι κατάγιομη μὲ χαρὰ τῶν Χριστιανῶν ἡ ζήση, ὄχι ὅμως μόνο τούτην τὴν περίοδο! Μὰ πάντοτε! Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὀρθρινὸ μήνυμα τοῦ ἐν δεξιοῖς καθημένου Ἀγγέλου! Ἡ Ζωὴ δὲν συμπορεύεται μὲ τοὺς νεκρούς!

Ἀνέστῃ Χριστὸς καὶ ὁ Ἅδης ἐπικράνθῃ, κατηργήθῃ, ἐνεπαίχθῃ, ἐνεκρώθῃ, καθηρέθῃ, ἐδεσμεύθῃ, καταβέβληται.

Ἡ Ζωὴ πολιτεύεται! Παντοῦ καὶ μόνο Ἡ Ζωή !

Γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι παράταιρη μιὰ σειρὰ ἐκπομπῶν μὲ πυρῆνα τὴν ἀκολουθία εἰς κεκοιμημένους!

Κεκοιμημένοι!

Ὄχι νεκροί!

Ἀνέστῃ Χριστὸς καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος.

Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δίνει τὴν ἐξήγηση καὶ τὸ ἔναυσμα σὲ μιὰ τέτοια περίοδο νὰ μιλήσουμε γιὰ ὅσα μέχρι χθὲς ἄγνωρα καὶ ἀπλησίαστα γιὰ τὴν φοβισμένη λογική μας, προκαλοῦσαν τὴν ἀπομάκρυνσή μας καὶ τὴν ἀποφυγή τους ὡς μακάβρια καὶ ἀχρείαστα καὶ ἀταίριαστα μὲ τὴν χαρά μας! Τὴν ψεύτικη, τὴν ἐπίπλαστη καὶ ἀπατηλὴ χαρὰ ποὺ βλέπει μόνο ἕνα τέρμα καὶ καμιὰ ἀπαρχή, ἕνα τέλος καὶ κανένα ξεκίνημα αἰωνίου, ἕναν θάνατο μακάβριο καὶ καμιὰ ἀγέραστη μακαριότητα.

Ἔχουμε ἰχνηλάτη πεπειραμένο νὰ μᾶς καθοδηγήσει σὲ αὐτοὺς τοὺς ἄγνωστους δρόμους. Τὸν Ἱεροκήρυκα τοῦ Παραδείσου τὸν κυρ Δημήτρη τὸν Παναγόπουλο! Ὁ λόγος του συνταρακτικὰ ἀφυπνιστικός! Δὲν χαϊδεύει τὰ αὐτιά μας! Δὲν φοβᾷται μήπως γίνει δυσάρεστος!

Δὲν χωρᾷ ἡ ἀνθρωπαρέσκεια σὲ μιὰ τέτοια Ἱεραποστολή!

Μόνο ἡ Θεαρέσκεια!
 

Γνωρίζει κάτι πολὺ καλά! Ὅτι τώρα ὑπάρχει ἀκόμα χρόνος ὥστε τὰ λόγια τοῦ ἀμώμου ὅταν θὰ ἀκουστοῦν νὰ μὴν εἶναι κούφια καὶ ἀσύμβατα μὲ τὴν ζωὴ τοῦ κεκοιμημένου! Ἀκόμα ὑπάρχει χρόνος ὄχι μόνο νὰ τὰ κατανοήσουμε, ἀλλὰ νὰ τὰ βιώσουμε!

Γιατί μόνο τότε φοβόμαστε τὸν θάνατο ὅταν δὲν βιώνουμε τὴν ἀληθινὴ ζωή! Ἐν ἀληθείᾳ, ἐν μετανοίᾳ, Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀναστάντι!

Μόνο τότε θὰ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε πῶς μπορεῖ μέσα στὴν χαρμονὴ κάποιος νὰ ἑορτάζει καὶ νὰ θέλγεται ἀπὸ τὰ ποιητικὰ λόγια τῆς «νεκρωσίμου» ἀκολουθίας! Μὰ καὶ νὰ βιώνει μαζὶ μέ τὸν Μέγα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν τό: Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. (Φιλιπ.1,21).

Νώντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ σειρὰ 7 ἐκπομπῶν ἀφιερωμένων στὴν ἑρμηνεία τῆς ἀκολουθίας εἰς κεκοιμημένους ὑπὸ μακαριστοῦ Δημητρίου Παναγόπουλου.

______________________________________

Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ

 
 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου