Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ πληρωμῶν μὲ «σάρωση» προσώπου καὶ παλάμης!


Τά ἠλεκτρονικά δεσμὰ εἶναι ἕτοιμα νὰ ἁλυσοδέσουν τὴν ἀνθρωπότητα. 

Δεῖτε τὴν εἴδηση: 

«Ἡ τεχνολογία, ποὺ δοκιμάζεται περιλαμβάνει ἀναγνώριση παλάμης καὶ προσώπου γιὰ ἔλεγχο ταυτότητας πληρωμῶν στὸ κατάστημα. Ἡ ἄνοδος τῆς βιομετρικῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ μοναδικὲς μετρήσεις σώματος γιὰ τὴν πιστοποίηση τῆς ταυτότητας ἑνὸς ἀτόμου, ὠθεῖται ἀπὸ ἑταιρεῖες, γιὰ νὰ καταστήσουν αὐτὴν ὡς προεπιλεγμένη μέθοδο πληρωμῆς σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀντιλαμβάνεσθε τί ἔρχεται; 

Ἡ JPMorgan Chase ἀνακοίνωσε σχέδια γιὰ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ μίας νέας τεχνολογίας πληρωμῶν, ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στοὺς πελάτες νὰ πληρώνουν μὲ τὴν παλάμη ἢ τὸ πρόσωπό τους ἀντὶ γιὰ μία παραδοσιακὴ πιστωτικὴ ἢ χρεωστικὴ κάρτα. 

Ἡ ἀνακοίνωση ἔρχεται καθὼς ἔρευνα τῆς Goode Intelligence προβλέπει ὅτι οἱ παγκόσμιες βιομετρικὲς πληρωμὲς ἀναμένεται νὰ φτάσουν τὰ 5,8 τρισεκατομμύρια δολλάρια καὶ τὰ τρία δισεκατομμύρια χρῆστες ἕως τὸ 2026. 

Οἱ πελάτες, ποὺ συμμετέχουν στὴ δοκιμὴ θὰ πραγματοποιήσουν μία σύντομη διαδικασία ἐγγραφῆς στὸ κατάστημα. Ἀφοῦ σαρωθοῦν τὰ ἀντικείμενά τους ἀπὸ ἕνα ταμεῖο ἢ χρησιμοποιήσουν ἕνα τερματικὸ αὐτοεξυπηρέτησης, θὰ σαρώσουν εἴτε τὴν παλάμη εἴτε τὸ πρόσωπό τους, γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ προϊόντα. 

Μετὰ ἀπὸ παρόμοιες τεχνολογικὲς ἐφαρμογὲς στὴν Κίνα, ἐὰν τὸ πιλοτικὸ πρόγραμμα πάει καλά, ἡ τράπεζα σκοπεύει νὰ ἀναπτύξει τὴν ὑπηρεσία στὴν εὐρύτερη βάση ἐμπόρων πελατῶν της στὶς ΗΠΑ καὶ νὰ εἰσαγάγει ἕνα νέο κῦμα βιομετρικῶν πληρωμῶν, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀνησυχοῦν οἱ λάτρεις τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς» 

Πηγές: Bloomberg – Reclaim The Net – pymnts.com)! Ἀνησυχητικὰ φαινόμενα τῶν ἐσχάτων καιρῶν!

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου