Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Κονίτσης: ''Οι Αλβανοί επιχειρούν με κάθε μέσο την εξόντωση του Βορειοηπειρώτη Δημάρχου


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος Ανδρέας, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Εἶναι πλέον ὁλοφάνερο, ὅτι τό ἀλβανικό καθεστώς ἐπιμένει στήν ἄδικη κράτηση τοῦ Φρέντυ Μπελέρη, προκειμένου νά μή παραστῇ στήν ὁρκωμοσία του ὡς Δημάρχου τῆς ἡρωϊκῆς καί ἀδούλωτης Χειμάρρας, ἐν ὄψει τῆς σχετικῆς συνεδριάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Μάλιστα, ὁ ἀδελφός του Λεονάρδος Μπελέρης ἔχει προειδοποιήσει, ὅτι ἄν ὁ Φρέντυ Μπελέρης παραμείνῃ στήν φυλακή καί δέν ὁρκισθῇ θά χάσῃ τό χρῖσμα. Καί προσθέτει ὅτι γιά εἴκοσι (20) χρόνια ὁ Φρέντυ Μπελέρης παρακολουθεῖται καί διώκεται. Καί ὅτι μέ βάση τήν δικογραφία, τήν ὁποία ἔχουν μελετήσει, δέν στέκει τίποτα, δέν ὑπάρχει καμμιά συναλλαγή, ὅπως τόν κατηγορεῖ τό καθεστώς Ράμα.

Κατ’ ἐπανάληψη ἔχουμε τονίσει, ὅτι οἱ Ἀλβανοί ἐπιχειροῦν μέ κάθε μέσο τήν ἐξόντωση τοῦ Βορειοηπειρώτη Δημάρχου μέ τό ἀστεῖο ἐπιχείρημα ὅτι μπορεῖ νά … διαφύγῃ ἀπό τήν Χώρα, ἐνῷ ζῇ μονίμως στήν Χειμάρρα.

Τό λέμε αὐτό, γιατί τό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μέ ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε μετά τήν ἀπόρριψη τῆς αἰτήσεως γιἀ ἀποφυλάκιση τοῦ κ. Μπελέρη, λέει ὅτι «προκαλεῖ βαθύ προβληματισμό γιά τούς πραγματικούς στόχους πίσω ἀπό τήν δίωξή του».

Ὅμως, ἡ ἄποψή μας εἶναι πώς δέν χρειάζεται κανένας προβληματισμός ἀπό μέρους τῆς Ἑλλάδος. Γιατί, ὅπως τονίζουμε πιό πάνω, οἱ Ἀλβανοί, ἀνθέλληνες καί ἀδίστακτοι ὅπως πάντοτε, θέλουν μέ κάθε τρόπο νά παρεμποδίσουν τήν ὁρκωμοσία τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη.

Δυστυχῶς, εἶναι δική μας ἡ εὐθύνη γιά τό ὅτι, ὅταν ὁ κομμουνιστῆς δικτάτορας Ἐνβέρ Χότζα δέν ἀναγνώριζε τήν Χειμάρρα, ὅπως καί τήν Κορυτσᾶ, ὡς τμῆμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, δέν διαμαρτυρηθήκαμε καί δέν ἐπράξαμε τά δέοντα.

Ἴσως, γιατί τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἐμπερίστατη λόγῳ τοῦ συμμοριτοπολέμου.

Τώρα, ὅμως, πού ἡ Χώρα μας εἶναι κράτος σεβαστό ἀπό τούς φίλους καί ὑπολογίσιμο ἀπό τούς ἐχθρούς, ὀφείλει νά μήν ἀφήσῃ στήν τύχη του τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, ὥστε νά μή θρηνήσουμε τυχόν μιά ἀκόμη «ἀλησμόνητη πατρίδα».

Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, ὁ κ. Μπελέρης ἀναμένεται νά προσφύγῃ στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἀλβανίας, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά τοῦ συμπαρασταθῇ μέ σθένος καί ἀποφασιστικότητα. Ἡ ἐθνική αὐτή μάχη πρέπει ὁπωσδήποτε νά κερδηθῇ».

«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου