Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή: Προσοχὴ στοὺς ὑπερήφανους μεταδότες, ἀλλὰ καὶ στοὺς μιανθέντες ….ἀναμεταδότες !!!


 

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 12//25.6.2023.

Κυριακή τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων.

Ἁγίων Πέτρου Ἀθωνίτου καὶ Ὀνουφρίου.

 

Προσοχὴ στοὺς ὑπερήφανους  μεταδότες,

ἀλλὰ καὶ στοὺς μιανθέντες ….ἀναμεταδότες !!!

 

Ἡ ἡμέρα ὑπερηφάνειας-κιναιδισμοῦ ἔλαβε τέλος χθὲς 24 Ἰουνίου (ν.ἡμ.) στὴν συμβασιλεύουσα τῆς Ρωμανίας καὶ πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκη σὲ συνέχεια τῶν μιαρῶν δρώμενων τῶν Ἀθηνῶν τῆς 10ης  Ἰουνίου (ν.ἡμ.), ἡμέρες αἰσχύνης συνοδευόμενες ἀπὸ μολυσματικὲς παρελάσεις κιναιδισμοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ ποικίλες παρδαλές «ἐμποροπανηγύρεις», ὑπὸ τὴν αἰγίδα μάλιστα τῶν ἀντίστοιχων δήμων καὶ φυσικά μὲ πληθώρα ἐκλεκτῶν συνεργατῶν καὶ μέγα χορηγῶν !

Δὲν πρόφτασε ν' ἀναχωρήσει ἡ Πάνσεπτη Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιόν Ἐστιν» -17η  Μαΐου (ν.ἡμ.) , μετὰ τὴν «τυχαία»... παράταση τῆς παραμονῆς  της-  καὶ οἱ  δαίμονες βάλθηκαν νὰ μαγαρίσουν ὄχι μόνο τὴν εὐλογία  ὅλων τῶν προηγούμενων ἡμερῶν στό κατασπαραγμένο - ἀπ' τὰ πάθη - κλεινὸν ἄστυ,  ἀλλὰ καὶ τὴν Ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη. Ἐπισημαίνεται μάλιστα τὸ παράδοξο γεγονὸς στήν παραμονὴ ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ἐξ ὁλοκλήρου προκλητικὸ καὶ ἀπαγορευτικό. Συμπεραίνεται εὔλογα ὁ  ἀπώτερος   ματαιόδοξος στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ....ἡ παγιοποίηση μετ' ἐπιβολῆς τοῦ ἐτήσιου φεστιβὰλ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὑπερηφάνειας -κιναιδισμοῦ.....europride τό 2024-(21 ἕως 29 Ἰουνίου -ν.ἡμ.-),  μὲ ἀναμενόμενη συμμετοχὴ, κατά τά λεγόμενά τους, τουλάχιστον 40.000-50.000 διεθνῶν ὑπερήφανων- κίναιδων!

Ἀξιοσημείωτος καὶ ἀξεπέραστος βέβαια καὶ ὁ ἐμετικὸς πολιτικὸς, πολιτειακός καὶ ὄχι μόνο...... καιροσκοπισμὸς καὶ τὸ ἐπακόλουθο ψηφοθηρικὸ πλιατσικολόγημα καὶ ψυχοφθόρα ποδηγέτηση τοῦ ἀποίμαντου λαοῦ. Ἀκόμα πιὸ ἀξεπέραστος -στὰ ὅρια τοῦ ἀξιοθρήνητου  πλέον-,  ἡ σιωπὴ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ταγῶν... μιὰ σιωπὴ ἐκκωφαντικὴ μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῶν πανεθνικῶν ἠθικῶν ἐκπτώσεων. Ἠθικὸς ξεπεσμός ; Πνευματικός σκοτασμός ; Ἢ ἀλλιῶς … ἐναγκαλισμὸς τοῦ Μορφέως –κοινῶς τῆς ψυχοκτόνου ραθυμίας -τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἐπαναπαυόμενοι ἀδρανῶς στά χρυσοποίκιλτα ἄμφια καί  ἐξευρωπαϊσμένα σαλόνια τους ; Πο εἶναι οἱ πνευματικοὶ ταγοὶ τοῦ ἔνδοξου ἔθνους των Ρωμηῶν τοῦτες τίς ἔσχατες ὧρες ποὺ βάλθηκαν ἀπροκάλυπτα νὰ ἀσελγοῦν εἰς βάρος τοῦ τελευταίου κυττάρου τοῦ γένους μας, τῆς οἰκογένειας, μαγαρίζοντας τό μέλλον τοῦ γένους μας, τή νεολαία ;…

Ἐπισημαίνουμε ἀπ' τοὺς ἁγιασμένους βραχότοπους τοῦ Ἁγίου  ρους τὸ ὀλισθηρὸ καὶ ἐπικίνδυνο τῆς πνευματικῆς αὐτῆς καταπτώσεως, ὥστε νὰ ΜΗ γίνει ἀποδεκτὸ στὴ συνείδηση τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος,  διότι οἱ συνπανηγυρίζοντες μὲ τοὺς σοδομιστές, ΔΕΝ εἶναι μόνον βλάσφημοι ὑβριστὲς τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογένειας, ἀλλὰ τελικά καὶ… ψωριασμένοι (τῷ πνεύματι) καὶ μεταδίδουν ἑπομένως τὴν πνευματικὴ ψώρα σ' ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ……….!

«Καὶ οἱ τόποι ποὺ παρίστανται οἱ βλάσφημοι κίναιδοι μολύνονται», θὰ μᾶς ἔλεγαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας.

Μήπως χρειάζεται ν' ἀκολουθήσουν ἱερὲς πράξεις ... καθάρσεως καί καθαγιασμῶν ;

Καὶ ὕστερα, δυστυχῶς, ἔρχονται κάποιοι καὶ μᾶς σερβίρουν ἀποκοιμιστικὰ  νωγαλεύματα  (μελιτούττα, κοπτοπλακοῦς καί τά συναφή ….ὦ τί ἠδεῖς λέξεις) ….ὅτι δῆθεν   δὲν  ὑφίσταται μαγαρισμός...

Δηλαδή παντοῦ, πλέον, οἱ μαγαρισμένοι λέγονται "δικαιωματιστές» ;;;;....

Οἱ ἀνόητοι καί μεθυσμένοι "γνῶστες" τῆς .... «ἐλευθερίας τῶν δικαιωμάτων»,  πιστεύουν ὅτι προσεγγίζουν τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καί Δημιουργοῦ μας Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ κατ' οὐσίαν ἡ προσέγγισή τους εἶναι ἀνακατεμένος μολυσμὸς καὶ μαγαρισμός, μὲ τὰ διάφορα παραμύθια ποὺ ἀραδιάζουν γιὰ ν' ἀνακηρύξουν τήν βλασφημία τους στό σώμα τους σὲ δήθεν δικαίωμα  αὐτοδιάθεσης- αὐτονομίας του, ἀγνοῶντας παντελῶς ὅτι τό σῶμα προορίζεται πρὸς ἁγιασμὸ καὶ ἐν τέλει κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος !!!

Ἄλλωστε ποιός ἀσχολεῖται σήμερα μὲ τὸ μεγαλύτερο δικαίωμα τοῦ αὐτεξουσίου-ἐλευθέρας βουλήσεως πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός ;;  Τί πιὸ πολύτιμο, ψυχωφελές καὶ σωτηριῶδες ; Τὸ δικαίωμα τῆς μετάνοιας-ἐξομολογήσεως καὶ συγχωρήσεως. Ἕνα δῶρο ποὺ δὲν τὸ χαρίζει οὔτε κάποια κυβέρνηση, οὔτε κάποιo κοινοβούλιο, οὔτε κάποιος κοσμικός ἀγῶνας, μήτε κάποιος κατηχητικός λόγος. Μᾶς τὸ χάρισε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν Σταυρικὴ θυσία Του καὶ εἶναι δικαίωμα διὰ βίου, ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ «ἐνεργοποιήσουμε» μέχρι καὶ τὴν τελευταία μας ἀναπνοή !

Καθαγιαζόμαστε καὶ συγχωρούμαστε γιά ὅ,τι καὶ ἂν ἔχουμε πράξει, ἀρκεῖ νὰ μετανοήσουμε μέσα ἀπὸ τὸν δρόμο ποὺ  μᾶς παρέδωσε ὡς ἱερὰ παρακαταθήκη ὁ Θεάνθρωπος  Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία Του.

Ἐν τέλει ἡ πράξη τῆς ζωῆς εἶναι αὐτὴ ποὺ δικαιώνει (ἡ Ὀρθοδοξία μετὰ ὀρθοπραξίας) ἢ ἀντίθετα εὐτελίζει τὸ πρόσωπο (τό δημιουργηθέν ὡς κατ' εἰκόνα Θεοῦ). Ἰδεολόγοι καί Ἰεροκήρυκες ὑπῆρξαν πολλοί. Ὡστόσο, ὁδηγοῦνται  στὸν ἀνθρώπινο ἆθλο τῆς μετανοίας  μόνο οἱ ἐν Χριστῷ  συνειδητοὶ ἀγωνιστὲς καὶ ὄχι οἱ δικαιωματιστές ποὺ δροῦν ἐν ὀνόματι.... τῆς σκοτισμένης «ἀγάπης» τους….  

 Προσοχὴ συνάνθρωποι:  μὴν δυσανασχετεῖτε γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ.  

Ὑπάρχει ὁ Θεὸς πρό τῶν παθῶν μας!!!

Καλὴ Μετάνοια λοιπόν σ' ὅλους μας.

Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.

«Πᾶνος»

1 σχόλιο: