Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Ἀγέραστη εὐτυχία!


 
Ἀναζητᾷς συνεχῶς τὸν τρόπο νὰ ἀποφύγης τὸν πόνο καὶ τὸν Σταυρό. Μακαρίζει ὁ Κύριος τοὺς πονεμένους, τοὺς κατατρεγμένους καὶ ὀνειδιζόμενους, τοὺς Σταυροφόρους καὶ Χριστοφόρους... Καὶ ἐσὺ ποὺ λογαριάζεσαι ὡς ἄνθρωπος σοβαρὸς καὶ συνετός, μακριὰ ἀπὸ ἀκρότητες καὶ ζήλους ὑπερβολικούς, συντροφιὰ μὲ τὴν λογική σου, λοιδορεῖς τήν ...ἐξωπραγματικὴ χαρμολύπη, τὸν ἀδιανόητο Ζωοποιὸ Σταυρό, τὸν ὁλότελα παράξενο, πρόξενο Ἀθανασίας θάνατο καὶ τὸν παράφρονα εὐεργέτη πόνο... Ἐξίστασαι μὲ ὅλα τοῦτα τὰ ἀσύμβατα μὲ τὸν κόσμο καὶ συνεχίζεις νὰ ἀναζητᾷς τρόπους νὰ μὴν κακοπαθήσης, νὰ μὴν ταλαιπωρηθῇς στὸ ἐλάχιστο. Καὶ ἀπομακρύνεις ὁλοένα καὶ ἐξορίζεις τὸν Σταυρό! Ἀλίμονο! Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ! Ὅλα τὰ μακάρια τὰ κράτησες μακάβρια!

Βλέπεις τὰ χρόνια νὰ κυλοῦν, τοὺς γύρω σου νὰ φεύγουν γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι καὶ ἐσὺ λογαριάζεις πὼς ἐκεῖνοι κάτι δὲν ἔκαναν καλά, κάτι δὲν πρόσεξαν καὶ ἀσθένησαν καὶ πέθαναν... Ἐνῷ ἐσύ, ποὺ φροντίζεις καλὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ γυμνάζεις τὸ σῶμα σου καὶ παίρνεις βιταμίνες καὶ ἀποφεύγεις τὰ λιπαρὰ καὶ μιαρά... δὲν θὰ ᾿χεῖς τήν... τύχη τους... Ναὶ παραδέξου το, σοῦ περνᾷ πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι κάτι θὰ γίνει στὸ ἄμεσο μέλλον, κάτι θὰ ἐφεύρει ἡ...«Αγία ἐπιστήμη» καὶ θὰ τὰ καταφέρεις νὰ μὴν πεθάνεις, ἢ τοὐλάχιστον νὰ παραμείνεις νέος καὶ ἀγέραστος... Γιὰ αὐτὸ καὶ τὴν προσκυνᾷς ἐξάλλου καὶ σὰν εἴδωλο τὴν βάζεις στὸν πιὸ ψηλὸ τὸν θρόνο τὸ χρυσωμένο μὰ κούφιο σὰν ἄψυχο χάλκευμα.

Καὶ τρέχεις ξοπίσω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ σοῦ ὅρισαν ἄλλοι, ὀθνεῖοι "λόγιοι" καὶ ὄχι ὁ Θεὸς Λόγος ὡς εὐτυχία! Μὰ ποτέ σου δὲν εὐτύχησες ἀληθινά! Ὅλο κάτι ἄλλο τελικὰ ἀναζητᾷς! Καὶ ξανὰ τρέχεις νὰ τὴν προφτάσεις νὰ τὴν γευτεῖς! Στυφάδα καὶ ξέρα γέμισες τὸ μέσα σου ἀδελφέ μου, ταλαίπωρε ἑαυτέ μου... Μάταια ὅλα! Φωνάζει ἡ ψυχὴ καὶ διαμαρτύρεται! Ὅλα τοῦτα θὰ ἐξαφανιστοῦν! Ὅλα μιὰ σκιά, παραδομένα στὴν φθορὰ καὶ στὸν θάνατο... Πόσο ὡραῖα τὸ διατυπώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὴν νεκρώσιμο:

Ποῦ ἐστὶν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια; Ποῦ ἐστιν ἡ τῶν προσκαίρων φαντασία; Ποῦ ἐστιν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος; Ποῦ ἐστι τῶν οἰκετῶν ἡ πλημμύρα καὶ ὁ θόρυβος; Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Ἀλλὰ δεῦτε βοήσωμεν τῷ ἀθανὰτῳ Βασιλεῖ· Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν ἀξίωσον, τὸν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν, ἀναπαύων αὐτὸν ἐν τῇ ἀγὴρῳ μακαριότητι...

Νά, αὐτὸ ποὺ δὲν θὰ γεράσει ποτὲ ἀδελφέ μου!

Νά, ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία!

Ὁ προορισμός!

Τὸ αἰώνιο Φῶς του Χριστοῦ μας!

Τῶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία!

Νῶντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπή


__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
 

 
 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου