Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Ἐρωτήσεις καί κριτική γιὰ τήν ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων πρὸς τὸν πρωθυπουργόΓράφει ὁ Πᾶνος
Σεβασμιώτατε Κυθήρων & Ἀντικυθήρων,

εἶμαι ἕνας ἁπλὸς χριστιανὸς πολίτης ποὺ ἡ χριστιανική μου συνείδηση μὲ ἐλέγχει ἔντονα, ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς σας πρὸς τὸν πρωθυπουργό.

Δὲν εἶμαι κανένας Θεολόγος, οὔτε θυμᾶμαι ἀπ᾿ ἔξω ἐδάφια τῆς Ἁγία Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων, ἀλλὰ οὔτε ἔχω τὸν χρόνο νὰ ψάξω, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσω αὐτὰ ποὺ θὰ σᾶς πῶ ὅτι εἶναι σωστὰ σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ συνεπῶς θὰ μιλήσω μὲ τὴν ἁπλὴ γλῶσσα τοῦ μέσου Ἕλληνα, αὐτὴ ποὺ καταλαβαίνει ὁ περισσότερος λαός καὶ ὄχι αὐτὴ ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ σημερινοὶ «Θολολόγοι» καὶ συγχύζουν τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.


Ξεκινῶ λοιπὸν, γιὰ αὐτὰ ποὺ θέλω νὰ σᾶς ἀπευθύνω μὲ τὸ προοίμιο τῆς ἐπιστολῆς σας πρὸς τὸν πρωθυπουργό μας ἀποκαλῶντας τον δύο φορὲς «ἐξοχώτατον».

Γνωρίζουμε κατ᾿ ἀρχὴν ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι τυπικὰ, ἀλλὰ νομίζω στὴν κατρακύλα ποὺ φτάσαμε, θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ παραλείπουμε τελείως αὐτὰ καὶ νὰ εἴμαστε αὐστηροὶ ἐὰν θέλουμε νὰ πετύχουμε κάτι. 
Ὁ τίτλος «ἐξοχώτατε» ἐκτὸς τοῦ ὅτι χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἀναδείξουμε ἕνα πρόσωπο ἀνωτέρου δημοσίου ἀξιώματος, ἔχει καὶ ἄλλη ἔννοια.

Ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ τιμητικοῦ τίτλου γιὰ αὐτὰ ποὺ προσφέρει στὸν τόπο του ἀνάλογα μὲ τὶς ἁρμοδιότητές του.
Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδίδετε σὲ αὐτὸν τὸν διώκτη τῆς Πίστεώς μας τέτοιο τίτλο τιμῆς;

Καὶ προχωρῶ:
Κατ᾿ ἀρχὴν ἐπαινεῖτε τὴν ἐπιτροπὴ τῶν «εἰδημόνων» πὼς καλῶς πράττουν γιὰ τὴν ἐπεξεργασία μέτρων διὰ τὴν πρόληψη τῆς μεταδόσεως τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ, τῆς δῆθεν πανδημίας, τὴν στιγμὴ ποὺ γνωρίζετε καὶ γνωρίζουμε τὶς συνέπειες ποὺ ἐπέφερε τὸ lockdown ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν σὲ πολλοὺς τομεῖς καὶ ὄχι μόνον στὴν οἰκονομία, καὶ πόσο καταστροφικὲς καθολικὰ θὰ εἶναι οἱ συνέπειες σὲ ἕνα νέο lockdown, ποὺ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα γιὰ ἐκεῖ τὸ πηγαίνουν.

Γνωρίζουμε πολὺ καλὰ μέσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες ἀναρτήσεις γιὰ τὴν μὴ ἀποτελεσματικότητα τῆς μάσκας καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὴν ἄκρως ἐπικινδυνότητά της γιὰ τὴν ὑγεία μας.

Φαντάζομαι πὼς καὶ ἐσεῖς θὰ τὰ γνωρίζετε αὐτὰ.

Ἄν ὄχι, πῶς παίρνετε τὸ ρίσκο καὶ λέτε καλῶς κάνουν γιὰ τὰ μέτρα ποὺ ἐπεξεργάζονται καὶ ποὺ θὰ προτείνουν;

Δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει ποὺ προσβάλλεται ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἄνθρωπος, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μάσκας ποὺ σιγὰ σιγὰ τείνει νὰ εἶναι μαύρη γιὰ ὅλους, (μήπως γιὰ νὰ συνηθίσουμε τὴν μπούργκα;) ἀλλοιώνεται καὶ μεταμορφώνεται σὲ κάτι διαφορετικὸ, σὰν σκύλος μὲ φίμωτρο;

Πῶς λοιπὸν προτείνετε στὴν Πολιτεία νὰ ἐπιβάλλη τὰ μέτρα σὲ ὅλους τοὺς δημόσιους χώρους καὶ μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ ὅποιον τυχὸν συλληφθεῖ νὰ μὴν φοράει μάσκα ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλα μέτρα ἐπιβληθοῦν;

Εὐτυχῶς ποὺ ζητᾶτε νὰ μὴν ἐπιβληθοῦν στοὺς ναοὺς καὶ νὰ ἀφεθῆ ἡ Ἐκκλησία ἀδέσμευτη...

Δὲν φτάνουν αὐτὰ ποὺ ἔχουμε ὑποστεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἀπὸ τὴν προδοτικὴ σημερινὴ κυβέρνηση ποὺ εἶναι συνέχεια τῆς προηγούμενης καὶ μᾶλλον χειρότερη;

Τοὺς ἐγκωμιάζετε, λέγοντας πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνουν, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς «ἄγρυπνης φροντίδας τοῦ πρωθυπουργοῦ».

Θὰ μᾶς τρελλάνετε; Γιὰ ποιὰ φροντίδα μᾶς λέτε;

Δὲν νομίζω νὰ χρειάζεται νὰ ἀναφερθῶ λεπτομερῶς γιὰ τὸ τί φρόντισε αὐτὸς καὶ ἡ ὁμάδα του νὰ κάνει στὴν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας καὶ στὸν λαό μας καὶ τί ἀκόμα ἐπιδιώκουν.

Γιὰ ἀπαντῆστε μας καὶ σὲ κάτι ἀκόμα:

Ἔχει γίνει καμμία ἀξιολόγηση ἀπὸ τοὺς «εἰδήμονες», ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μάσκας καὶ μὲ ἕνα νέο lockdown ὅσον ἀφορᾶ τοὺς θανάτους ποὺ θὰ ἐπέλθουν, σὲ σχέση μὲ τοὺς τυχὸν θανάτους ἀπὸ τὸν ἰό;

Πῶς λοιπὸν ἐμπιστεύεστε τὴν ἐπιτροπὴ τῶν «εἰδημόνων» ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖτε, ποὺ δὲν κάνουν ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ τρομοκρατοῦν τὸν κόσμο καθημερινὰ γιὰ κρούσματα καὶ θανάτους;

Αὐτὴ ἡ τρομοκρατία, δὲν εἶναι τραυματισμὸς τῶν ψυχῶν μιᾶς καὶ ἀναφέρατε γιὰ τραυματισμὸ χιλιάδων ψυχῶν ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ πρόσφατου παρελθόντος;

Ποιὰ εἶναι τὰ λάθη τοῦ πρόσφατου παρελθόντος;

Ὅλη αὐτὴ τὴν βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ διαπράχθηκε μὲ τὴν καραντίνα κλείνοντας τοὺς ναοὺς μας, πρῶτον ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ μετὰ ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες, τὴν χαρακτηρίζετε ἁπλᾶ σὰν ἕνα λάθος τοῦ παρελθόντος;

Καὶ ἐν τέλει καὶ κυριότερον!

Σὲ ποιὸν ἀπευθύνεστε;


Μήπως ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἔχει τὴν ἐξουσία μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε;

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἁρμόδιος ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀνταποκριθεῖ καὶ νὰ ἱκανοποιήση τὰ αἰτήματα τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Χριστεπώνυμου Πληρώματος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας ἤ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μας;

Μήπως τὰ ἔχετε μπερδέψει λιγάκι;
Μήπως αὐτὸ ὀνομάζεται Καισαροπαπισμός;

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ στέλνετε ἐπιστολὴ στὸν διώκτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ περιμένετε νὰ ἀφήσει τὴν Ἐκκλησία ἥσυχη;
Καὶ ἐάν ἀκόμη ὑποθέσουμε ὅτι θὰ ἔκανε λίγο πίσω, νομίζετε πὼς θὰ ἔκανε πίσω καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἴδιος καὶ ἀπαράλλακτος διώκτης τῆς Ἐκκλησίας μας;

Αὐτοὶ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἐσεῖς μαζὶ οἱ Μητροπολῖτες στὴν οὐσία κλείσατε τοὺς ναούς μας.

Γιατὶ δὲν ἐπικαλεσθήκατε καὶ τότε τὸ ἄρθρο 13, παρ. 2 τοῦ συντάγματος τῆς Πολιτείας μας, ὥστε νὰ μὴν ἰσχύσουν αὐτὰ τὰ βλάσφημα καὶ ἀπαράδεκτα μέτρα;

Φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ μιλᾶμε γιὰ κουταλάκια στὴν Θεία Κοινωνία, ἄλλος νὰ μιλάει γιὰ οἰνόπνευμα ποὺ δὲν κολλάει ὁ ἰός, τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγὴ στὰ νήπια μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται, καὶ δὲν ὑπῆρξε μία κατακεραυνωτικὴ φωνὴ σὲ αὐτὴ τὴν βλασφημία καὶ ἀνωμαλία ποὺ βιώνουμε, ἀπὸ τὴν ἱεραρχία.

Ἐσεῖς, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, μὲ τὴν ἀπόλυτη σιωπή σας καὶ τὴν ὑποταγή σας στοὺς κυβερνῶντες ποὺ μάχονται τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δώσατε δύναμη καὶ ἐξουσία νὰ ἀποδομήσουν τὰ πάντα στὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ φτάσουμε στὴν σημερινὴ ἔσχατη βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τοὺς καταστήσατε κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ.

Μήπως νομίζετε ὅτι δὲν γνωρίζουμε τὴν δύναμη τῆς Ἐκκλησίας καὶ πὼς ὅλο αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ στὸ σύνολό του ἐὰν ἤθελε ἡ Δ.Ι.Σ.;

Νομίζετε μὲ κάτι τέτοιες ἐπιστολὲς πὼς κάνετε ὁμολογία καὶ πὼς ξεγελᾶτε τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς;

Πολὺ λυπηρὸ, εἰδικὰ γιὰ ἐσᾶς ποὺ ξεγελάσατε μὲ κάποιες ἀντιδράσεις σας στὴν ἀρχὴ τῶν μέτρων ποὺ ἐπεβλήθησαν μὲ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν, ἀρκετοὺς καλοπροαίρετους πιστοὺς Χριστιανοὺς, ὅτι θὰ σταθεῖτε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀλλὰ στὴν συνέχεια καὶ ἐσεῖς ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι Μητροπολῖτες, σὲ τόσα ἐπαίσχυντα ποὺ πέρασαν οἱ κυβερνῶντες, ὅλοι τηρήσατε μετ᾿ εὐλαβείας σιγὴν ἰχθύος.

Αὐτὸ σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ στὴν συνείδηση τῶν πιστῶν, εἶναι ὀλιγοπιστία καὶ δειλία.

Κάποιες φωνὲς φωτισμένων ἀγωνιστῶν ἱερέων καὶ μοναχῶν, λένε πὼς ἔχει φύγει ἡ Χάρις ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἱεραρχία καὶ ὅτι οἱ ἱερεῖς μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν στάση των στὴν ἀποδόμηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, προσβάλλουν καὶ καταρρακώνουν τὴν ἱερωσύνη τους.

Κάποιος Ἐπίσκοπος εἶπε πρόσφατα, πὼς θἄρθει ἡ μέρα ποὺ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἱεράρχες δὲν θὰ τοὺς χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἡ μέρα ἦρθε καὶ πολὺ γρήγορα ὡς φαίνεται, δὲν σᾶς χρειαζόμαστε ἄλλο πιὰ.

Ἐσεῖς ὑπηρετεῖτε τὸν Καίσαρα καὶ ὄχι τὸν Χριστὸ.

Ἐμεῖς θέλουμε ποιμένες ποὺ νὰ πάρουν στὰ χέρια τους τὸ τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν πρὸς στὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ ὄχι στὸν ἀνθρωποκτόνο διάβολο, διότι ἐκεῖ ξέρουμε νὰ πᾶμε καὶ μόνοι μας ἐὰν τὸ θελήσουμε.

Δυστυχῶς, μὲ τὴν προδοτικὴ στάση τῆς ἱεραρχίας καὶ τὶς παρερμηνεῖες τῶν γραφῶν καὶ τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχετε συγχύσει καὶ μπερδέψει τὸν πιστὸ λαὸ καὶ τὸν ὁδηγεῖτε στὴν ἀπώλεια.

Δυστυχῶς, δὲν ἔχετε τὸ θάρρος ποὺ μόνο ἡ ἀληθινὴ πίστις καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστὸ μᾶς τὸ δίνη, νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ στὴν Δ.Ι.Σ.,  μὲ μιὰ ἐπιστολὴ ὄχι σὰν ὅλες τὶς ἄλλες ἐπιστολὲς ποὺ ἔχετε στείλει, ἀλλὰ ἐλέγχοντάς τους αὐστηρὰ καλῶντας τους σὲ μετάνοια καὶ νὰ ἀλλάξουν γραμμὴ πλεύσεως.
Ὄχι μὲ γλυκόλογα καὶ ψευτοευγένειες, ἀλλὰ αὐστηρὰ καὶ τελεσίδικα ὅπως ἁρμόζει στὸν πραγματικὸ στρατιώτη καὶ λειτουργὸ τοῦ Ὑψίστου.

Νὰ πάρουν θέση ὅπως χρήζει σήμερα, γιὰ τὴν σημερινὴ ἀθλιότητα ποὺ περιῆλθε ἡ Ἐκκλησία μας μὲ ἀποκλειστικὴ δική τους εὐθύνη, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἱεραρχίας, καλῶντας τους σὲ μετάνοια καὶ νὰ πάρουν ξανὰ τὸ τιμόνι στὰ χέρια τους ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸ παρέδωσαν, ἀγνοῶντας τοὺς χριστιανομάχους πολιτικοὺς καὶ τὶς ἀπειλές τους, ἀλλιῶς θὰ πρέπει νὰ ἀπομακρυνθεῖτε καὶ νὰ πάρετε μόνος σας τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν σωστὴ διαποίμανση τοῦ ποιμνίου σας.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ ὁμολογία ποὺ θὰ ἀγγίξει τὶς καρδιὲς καὶ τὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, ἀλλὰ κυρίως θὰ συγκινήση τὸν Κύριόν μας καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μητέρα του καὶ μεσίτριά μας καὶ θὰ ἔχετε τὴν βοήθειά τους.
Δὲν γράφω τίποτα μὲ ἐμπάθεια πρὸς τὸ πρόσωπό σας, ἀλλὰ σὰν Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, ἀπὸ πόνο γιὰ τὴν Πίστιν μας ποὺ ἀποδομεῖται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς διῶκτες της καὶ περιμένω ἀπεγνωσμένα ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἕναν ἀληθινὸ ἀγωνιστὴ καὶ Ὁμολογητὴ Ἱεράρχη, νὰ κάνει τὴν ἀρχὴ γιὰ τὸ γκρέμισμα αὐτοῦ τοῦ θλιβεροῦ καὶ βλάσφημου οἰκοδομήματος ποὺ οἰκοδομήθηκε ἀπὸ τοὺς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε πολιτικοὺς κάθε κυβερνήσεως ποὺ πέρασε, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ μὲ τὴν πλήρη συνεργασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν προδοτικῶν ταγῶν.
«Πᾶνος»

14 σχόλια:

 1. Λίγο σκληρή η κριτική για τον συγκεκριμένο. Προσπαθεί ίσως να δείξει ότι είναι καλόπιστος. Σίγουρα είναι απορίας άξιο το τι περιμένει να πετύχει από έναν μπιλντεμπέργκιο αφορισμένο. Ωστόσο είναι και αυτό μια κίνηση από τις ελάχιστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητὲ ἀνώνυμε τέτοια κίνηση ἦταν πολὺ καλύτερα νὰ μὴν τὴν ἔκανε.

   Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζητᾶς ἀπὸ τὸν διώκτη τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀφήσει ἀδέσμευτη τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ γνωρίζεις πολὺ καλὰ ὅτι δὲν πρόκειται μὲ τίποτα νὰ γίνει αὐτὸ καὶ νὰ τοῦ δίνης ἐξουσία ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔχει.

   Παραδέχεται οὐσιαστικὰ πὼς ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἔχει πιὰ κανέναν λόγο καὶ τὸν ἔχουν αὐτοὶ οἱ χριστιανομάχοι.

   Ἀφοῦ πονᾶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς, γιατὶ δὲν τόλμησε νὰ γράψη τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ στὴν Δ.Ι.Σ. καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο μὲ αὐστηρότητα, νὰ σταματήσουν αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς προδότες καὶ νὰ ἐπαναφέρουν τὴν Ἐκκλησία μας στὴν κανονικότητά της;

   Ὅλο αὐτὸ εἶναι καθαρὴ ὑποκρισία.
   Ἴσως φαίνεται λίγο σκληρὸ τὸ κείμενο, διότι παραδέχομαι καὶ ἐγὼ πὼς ἔχει συμπαθέστατη φυσιογνωμία, ἀλλὰ στὰ θέματα τῆς Πίστεώς μας δὲν βάζουμε τίποτα πάνω ἀπ᾿ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλιῶς καὶ ἐμεῖς κοροϊδεύουμε τὸν ἑαυτό μας.

   Διαγραφή
  2. Δεν ξέρω, ας κρίνει ο Θεός.
   Πάντως ο συγκεκριμένος ήταν ή από τους λίγους ή ο μόνος που είπε ότι η Εκκλησία ήταν η αρμόδια για τη λειτουργία των Εκκλησιών, λειτούργησε και γι΄ αυτό τον τράβηξαν στην αστυνομία. Ήταν και από τους λίγους που τσίριζε για άλλα εγκλήματα της ιεραρχίας.
   Επομένως, αφού προσωπικά δεν έχω υποστεί όσα αυτός για τον Χριστό, αυτές τις επισημάνσεις, που έχουν οπωσδήποτε λογική και βάση, τις παραβλέπω ως τύπους αβροφροσύνης ή ως "λαθάκια". Υπάρχουν πολλοί χειρότεροι να ασχοληθούμε με τα χοντρά, όπως τα συλλείτουργα με σχισματικούς, τους φιλοπαπικούς, όσους επικροτούν τα μέτρα κλπ. Γιατί αυτοί κάνουν κάνουν αλλά δεν λένε κάτι, ενώ αν κάποιος κάνει μια κίνηση, έστω και με λάθη, πέφτουμε πάνω.

   Διαγραφή
  3. Νὰ μὴν ξεχνᾶς ἀδελφέ μου καὶ αὐτοὶ ποὺ κάνουν τὰ χοντρὰ, ἄρχισαν ἀπὸ τὰ μικρά.

   Ἐπίσης, μνημονεύει τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ αὐτὸς ἡ ὁποία Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει περάσει στὰ ἱερὰ δίπτυχα τὸν σχισματικὸ Ἐπιφάνιο.

   Οὔτε ἔχει λογικὴ αὐτὸ ποὺ λές, πὼς ἀφοῦ δὲν ἔχεις ἐσὺ ὑποστεῖ ὅσα αὐτὸς, τὰ παραβλέπεις.

   Ἐπίσης ἀγαπητὲ ἀναγνώστη τὸ ἔγραψα πόσες φορὲς, δὲν εἶναι μιὰ κίνηση μὲ λάθη ὅπως λές.

   Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀναιρεῖ αὐτὸ ποὺ κάποτε εἶπε πὼς ἠ Ἐκκλησία ἦταν ἡ ἁρμόδια γιὰ τὰ τῆς Ἐκκλησίας.

   Τὸ ἔγραψα καὶ πιὸ πάνω, ὅτι εἶχα μιὰ συμπάθεια στὸν συγκεκριμένο καὶ ἤλπιζα νὰ σταθεῖ κάπως στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.

   Αὐτὸ ποὺ ἔκανε δὲν ἦταν λαθάκι ὅπως τὸ χαρακτηρίζεις, ἀλλὰ ὁ ἴδιος καταργεῖ τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Χριστό καὶ δίνη τὴν ἐξουσία στὴν οὐσία στὸν πρωθυπουργό.

   Μᾶς ἔφαγε ἡ οἰκονομία καὶ τὰ λαθάκια, ὅπως μὴν τὰ χαλάσουμε μὲ κάποιον καὶ χάσουμε τὴν ἐκτίμησή του, τὴν προβολή μας, ἴσως κάποια οἰκονομικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ δυστυχῶς μᾶς λείπει ἡ διάκρισις γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ποὺ ὁδηγοῦν τέτοια λαθάκια καὶ πὼς γιγαντώνονται καὶ φτάσαμε στὴν σημερινὴ βλασφημία.

   Ἄς μὴν τὸ ἐπεκτείνω, δὲν ἔχει νόημα, τὸ κείμενο τὰ λέει ὅλα καὶ ἔγκειται στὸ πῶς τὸ ἀξιολογεῖ ὁ καθένας, ἀναλόγως τὴν πίστη του, τὶς γνώσεις του στὰ πνευματικὰ καὶ θεολογικὰ καὶ πόσο μπορεῖ νὰ ἀγωνιστεῖ καὶ νὰ θυσιάσει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸν Χριστό.

   Ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς, δὲν βάζει τίποτα πάνω ἀπὸ τὴν ἀγάπη στὸν Χριστό, χωρὶς νὰ σημαίνει αὐτὸ, ὅτι ἀνήκω ἐγὼ σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία.

   Διαγραφή

  4. "Μᾶς ἔφαγε ἡ οἰκονομία καὶ τὰ λαθάκια, ὅπως μὴν τὰ χαλάσουμε μὲ κάποιον καὶ χάσουμε τὴν ἐκτίμησή του, τὴν προβολή μας, ἴσως κάποια οἰκονομικὰ συμφέροντα,"


   δεν αφορούν σε εμένα τα παραπάνω. Απλά το ξεκαθαρίζω.

   Διαγραφή
 2. Συγχαρητήρια Πάνο. Καλό θα ήταν να το έστελνες και σε επιστολή το άρθρο σου.
  Αρκετά χρόνια πριν πίστευα ότι έπρεπε να είχε ξεκινήσει ο διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους αλλά δεν ήμουν σίγουρος για την ορθότητα της σκέψης μου μέχρι πριν λίγο καιρό που διάβασα ότι το ίδιο έλεγε και ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης οπότε πείσθηκα οριστικά.
  Και ένα άλλο δεδομένο είναι και η διείσδυσις της μασονίας στην εκκλησία. Πολύ μεγάλα θέματα και τα 2 και δεν εξαντλούνται σε ένα ποστάρισμα.
  Κάτι παραπάνω θα ήξερε και ο αείμνηστος Α. Μυτιληναίος όταν έλεγε μην περιμένετε τίποτα από τους επισκόπους και να αγωνιστείτε ατομικά για την σωτηρία σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΥΓΕ ΠΑΝΟ...ΠΡΟΣΕΞΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΦΕΡΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ....
  ΛΥΠΑΜΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗ ΣΩΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.
  ΟΝΤΩΣ ΤΩΡΑ , ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΕΓΡΑΦΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
  ΣΑΝ ΝΑ ΚΛΩΤΣΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΟΥ ΑΡΜΕΓΕ ΤΟ ΓΑΛΑ.
  ΕΥΓΕ ΣΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ...ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ...ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ.
  ΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΠΕ "ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΖΑΛΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΠΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΥΣ" ΣΕ ΤΟΥΙΤ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ...
  ΕΛΕΟΣ...
  ΕΓΩ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΛΕΩ....ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΟ ΠΑΠΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΗ ΠΙΣΤΗ, "ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αδερφέ μου Πάνο.
  Θα υπενθυμίσω τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
  δεν έλεγε όπως ακούς σήμερα· Ωχ αδερφέ, εγώ θα διορθώσω το Pωμαίικο;… Πίστευε ότι, και ένας άνθρωπος ακόμη, όταν μέσα του έχει φωτιά, μπορεί να συντελέσει στην ανόρθωση της κοινωνίας. Kαι αγωνιζόταν ανενδότως.

  Για αυτό πριν γράψω θα σου πω: ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΛΌΝ ΑΓΏΝΑ, ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΑΖΊ ΣΟΥ.

  Τώρα όσον αφορά τον Σεβασμιώτατο, εφόσον αναφέρεται σε έναν αφορισμένο θα έπρεπε να πει: εξοχότατε ΜΕΤΑΝΟΕΊΤΕ.
  Άλλωστε είναι και η πρώτη λέξη που είπε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός για όλους εμάς.

  Αν δεν σπάσεις τα αυγά, ομελέτα δεν κάνεις!
  Επειδή αυτά που θέλω να γράψω δεν θα τα πάρει όλα θα τα γράψω στο επόμενο σχόλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης μας λέει για τον ιερό Χρυσόστομο.

  Στράφηκε και προς το KPATOΣ. Hλθε σε σύγκρουση. Aπ’ εδώ αρχίζει το δράμα του.
  Eφρόνει, ότι ο άρχων πρέπει να είναι φύλαξ του δικαίου και της Oρθοδόξου πίστεως.
  M’ αυτά τα δύο σταθμά ζύγιζε τους άρχοντας. H ζυγαριά του ήταν δικαία, και το απέδειξε. Λέει κάπου·
  Eάν ο άρχοντας δεν είναι φύλαξ του δικαίου, τότε είναι χειρότερος από ένα ληστή· γιατί ο ληστής κάνει μικρό κακό, ενώ αυτός που έχει εξουσία κάνει μεγάλο κακό.

  Δεν τα έβαλε απλώς με έναν πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους τους Αυτοκράτορες.

  Στην Aντιόχεια μεσολάβησε υπέρ των αδυνάτων. Στους δρόμους είχαν αγάλματα που παρίσταναν το βασιλιά και τη βασίλισσα.
  Mια μέρα ο λαός ξεσηκώθηκε. Δεν μπορούσε ν’ αντέξει τη φορολογία. Έσπασαν όλα τα αγάλματα του αυτοκράτορος. Tότε ο Θεοδόσιος διέταξε και περικύκλωσαν την πόλη. Πιάσανε χίλια περίπου φτωχαδάκια και τα ρίξανε στα μπουντρούμια.
  Oταν ήταν έτοιμοι να τους εκτελέσουν, στάθηκε μπροστά ο Xρυσόστομος με τους καλογήρους του και είπε· θα πατήσετε επάνω μας, μα δεν θα σας αφήσουμε να εκτελέσετε τα φτωχαδάκια· εκτελέστε εμάς…

  Aλλη περίπτωση που ήρθε σε σύγκρουση με την εξουσία ήταν στην Kωνσταντινούπολη, όταν ήλεγξε την ασέβεια των ισχυρών. Aυτοκράτειρα ήταν τότε η Eυδοξία. Mια Kυριακή ο Xρυσόστομος πήγαινε στην εκκλησία. Oταν πλησίασε στο ναό, άκουσε νταούλια. Πρωί – πρωί είχαν μαζευτεί όλοι, άρχοντες, στρατηγός, ύπατος. Tι γινότανε; Kάνανε αποκαλυπτήρια μιας προτομής. Eίχαν φτειάξει χρυσό άγαλμα στην Eυδοξία, για να την κολακεύσουν. Που να κάνει λειτουργία ο Xρυσόστομος! ήτο αδύνατο. Aνέβηκε λοιπόν στον άμβωνα και ήλεγξε δριμύτατα.

  Όλους αυτούς θα τους νικούσε. Aλλά δεν έπεσε, γιατί πολέμησε αυτούς.

  Έπεσε, διότι πολέμησε τους επισκόπους! Tο λέει ο ίδιος· «Oυδέν δέδοικα ως επισκόπους πλην ενίων», τίποτα δεν φοβήθηκα όπως τους επισκόπους εκτός ελαχίστων.

  ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΌΠΟΥΣ ΠΟΥ ΛΈΝΕ ΚΑΤΆ ΚΑΙΡΟΎΣ ΤΌΣΕΣ ΒΛΑΣΤΉΜΙΕΣ, ΔΕΝ ΆΚΟΥΣΑ ΠΟΤΈ ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΆΛΛΟΣ ΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΈΓΞΕΙ.

  ΜΉΠΩΣ ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΜΗΝ ΠΆΘΟΥΝ, ΌΤΙ ΈΠΑΘΕ Ο ΙΕΡΌΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. κ. Πάνο, δικαιολογημένη η ιερά αγανάκτησή σου που εν πολλοίς εκφράζει όλους τους συνειδητούς Χριστιανούς.
  Στα σχόλιά σου πήραν τα σκάγια της αγανακτήσεως σου και τον ταπεινό, αγαθό και άγιο Κυθήρων π. Σεραφείμ, όμως αδικαιολόγητα καλόπιστο και ανυποψίαστο με τους εκκλησιαστικούς και πολιτικούς διαβολείς.
  Είναι ο μόνος που αντιδρά και ο πρώτος που προσφάτως διασύρθηκε ανοίγοντας τις εκκλησίες των Κυθήρων στη καραντίνα.
  Έχουμε καλύτερους;;;
  Όλοι θέλουμε Λέοντες -Καντιώτιδες, αλλά όταν τους είχαμε τους λοιδορούσαμε κυρίως οι κληρικοί.
  Βεβαία το κείμενό σου εστιάζεται στο σύνολο των αναξίων επισκόπων και τον περιβόητο Σεραφείμ Πειραιώς.
  Σας βεβαιώνω, ο Σεβασμ. Κυθήρων Σεραφείμ είναι πιστός, καλοκάγαθος άνθρωπος αλλά και εύπιστος και τον εκμεταλλεύονται μερικοί δεσποτάδες.
  Για να γίνει κατανοητό αυτό σας αναφέρω πρόσφατό περιστατικό.
  Ο Ιερώνυμος Νικολόπουλος της Λάρισας τον περιέβαλλε με πολύ γλίσχρα γαλαντομία πείθοντάς τον ότι είναι Αντιοικουμενιστής - παραδοσιακός και αγωνιστής για την Ορθοδοξία, έτσι με δόλο του υπέκλεψε την ψήφο για να γίνει δεσπότης και σήμερα βασανίζει την Εκκλησία της Λάρισας, αποκαλύπτοντας οτι είναι λύκος προβατόσχημος. Αργά, αλλά τον κατάλαβαν...οι Λαρισαίοι και ακόμα είναι νωρίς...δεν ξεδίπλωσε όλα τα χαρίσματα και το μεγαλείο του… ας όψο ντε οι προσκυνημένοι αποκοιμιστές …
  Αδέλφια, φρικτορήτε επι των Ιερών Επάλξεων της πίστεως και της Πατρίδος.
  Έρρωσθε και κραταιούσθε !
  Ψηλά τα Λάβαρα!
  Γέρων Ευστάθιος Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και οι μετ’ εμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γέροντα Εὐστάθιε τὴν εὐχή σας!

   Ἔχω ὅλη τὴν καλὴ διάθεση νὰ σᾶς πιστέψω καὶ μακάρι νὰ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα καὶ νὰ κάνω λάθος ἐγώ.

   Ἐπαναλαμβάνω γιὰ μία ἀκόμα φορὰ δὲν ἔγραψα αὐτὸ τὸ κείμενο μὲ ἐμπάθεια πρὸς τὸ πρόσωπό του.

   Ἀντιθέτως, τοῦ εἶχα μεγάλη συμπάθεια καὶ ἔχω ἀνεβάση ἀρκετὰ γιὰ τὸν Σεβασμ. Κυθήρων ποὺ ἔδειχναν τὴν ἐκτίμησή μας, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν συμπαράστασή μας.

   Ἔχω ὅμως κάποιες ἀπορίες σχετικὰ μὲ τὰ λεγόμενά σας, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἁπλᾶ θέλω νὰ φέρω τὶς ἀντιρρήσεις μου καὶ νὰ ὑποστηρίξω τὸ δικό μου.

   Ξεκινῶ μὲ τὸ «εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἀντιδρᾶ καὶ ὁ πρῶτος ποὺ διασύρθηκε».
   Κατὰ τὴν γνώμη ὄχι μόνο τὴν δική μου. ἀλλὰ κάθε συνειδητοῦ χριστιανοῦ, εἴτε λαϊκοῦ εἴτε κληρικοῦ, ὅταν οἱ γλυκανάλατες ἐπιστολὲς μὲ προσφωνήσεις πολλὲς φορὲς ἀπαράδεκτες θεολογικά, οἱ ὁποῖες φτάνουν σὲ ἀριθμὸ τὸ λιγότερο σὲ κάποιες ἑκατοντάδες, οἱ ὁποῖες τὶς περισσότερες φορὲς κατέληξαν στοὺς κάδους τῶν ἀχρήστων πρὶν διαβαστοῦν, αὐτὸ θεωρεῖται ἀγῶνας ἤ ἀντίδρασις ποὺ θὰ φέρει ἀποτελέσματα;

   Στὸ ἄλλο ποὺ λέτε, πὼς «πρῶτος διασύρθηκε», ἔχει καμμία σημασία ἄν ἦταν πρῶτος ἤ δεύτερος;
   Δὲν θὰ δεχτῶ μὲ τίποτα ἄν μοῦ πεῖτε πὼς οἱ ὐπόλοιποι ποὺ ἀντέδρασαν παρακινήθηκαν ἀπὸ τὸν Κυθήρων διότι αὐτὸ δὲν ἰσχύει.

   Μοῦ λέτε ἄν ἔχουμε καλύτερους καὶ ὅταν τοὺς εἴχαμε τοὺς λοιδορούσαμε. Πολὺ σωστά!
   Ὅμως τὸ ἄν δὲν ἔχουμε καλύτερους ἤ ὅταν τοὺς εἴχαμε τοὺς λοιδορούσαμε, δικαιολογεῖ τὴν σιωπή μας ὅταν βλέπουμε πράγματα ἀνάρμοστα;

   Εἶναι δυνατὸν νὰ δεχτοῦμε νὰ βάζει στὴν ἄκρη τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας τὸν Χριστό, στὴν ἄκρη τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὴν Δ.Ι.Σ. καὶ νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν διώκτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀφορισμένο, δίνοντάς του ἐξουσία καὶ δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνει στὰ τῆς Ἐκκλησίας μας;

   Μοῦ φέρατε παράδειγμα τὸν Λαρίσης γιὰ κάτι ποὺ ὄντως ὁ Σεβασμιώτατος μπορεῖ νὰ μὴν τὸν γνώριζε καὶ νὰ ξεγελάστηκε.

   Μὲ αὐτὸ προσπαθῆτε νὰ μοῦ πεῖτε πὼς εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καὶ δὲν ἔχει καταλάβει μὲ ποιοὺς ἔχει νὰ κάνει ὅσον ἀφορᾶ τοὺς κυβερνῶντες καὶ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, δὲν ἔχει καταλάβει σὲ τὶ σημεῖο ξεπεσμοῦ ἔφτασαν;

   Ἐγὼ γνωρίζω πολὺ καλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πὼς ἡ Πίστις εἶναι φῶς, ἡ ὁποῖα καὶ τὰ πνευματικὰ μάτια μᾶς ἀνοίγει γιὰ νὰ βλέπουμε τοὺς λύκους, ἀλλὰ καὶ τὸ θάρρος καὶ τὴν παλληκαριὰ νὰ βάλουμε στῆθος μπροστὰ στοὺς διῶκτες τῆς Πίστεώς μας.

   Κατανοῶ τὸν καλό σας λογισμὸ γιὰ τὸν Κυθήρων, ἀλλὰ μὲ προβληματίζει γιατὶ ἀναφέρατε τὸ ὄνομα τοῦ Πειραιῶς, χωρὶς νὰ τὸ ἔχω ἀναφέρει ἐγὼ πουθενὰ στὸ κείμενό μου, λὲς καὶ δὲν ἔχουμε πολὺ χειρότερους ποὺ ὄντως ἔχουν πεῖ δημοσίως αἰρετικὰ πράγματα.

   Εὔχομαι νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ Θεωρῶ ὅτι ὑπάρχη κάποια σχετικὴ μεροληψία σὲ αὐτὸ ποὺ λέτε ἤ αὐτὸ δικαιώνει τὸ κείμενο μου, ποὺ ἄλλα μᾶς ἔδειχνε στὴν ἀρχὴ ὁ Πειραιῶς καὶ ἀλλιῶς μᾶς τὰ ἔχει πεῖ τελευταῖα.

   Μήπως μοιάζει κάπως ἡ περίπτωση καὶ τοῦ Κυθήρων καὶ νὰ εἶναι στὴν ἀρχή της;

   Ἐπαναλαμβάνω γιὰ ἀκόμη μία φορὰ, ὅτι δὲν τὸν βάζω στὸ ἴδιο καζάνι μὲ τοὺς ὑπόλοιπους ποὺ ἔχουν πεῖ καὶ ὑποστηρίξει τὴν αἴρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ μὲ τὶς πράξεις τους, ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτὸς ἀντέδρασε ποτὲ σθεναρά σὰν Μητροπολίτης στὰ ἐπαίσχυντα ποὺ μᾶς πέρασαν οἱ προδοτικὲς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων χρόνων, πρᾶγμα ποὺ τὸ ἔκαναν κάποιοι μικρότεροι σὲ ἱεραρχικὸ ἀξίωμα μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ μποροῦν νὰ ὑποστοῦν.

   Μήπως τελικὰ μέσα στὴν τόση ἀποστασία, ἀρκούμεθα μὲ κάτι τέτοιες ἐπαναλαμβανόμενες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐπιστολὲς ποὺ οὔτε κἄν ψίχουλα εἶναι καὶ δὲν προσφέρουν ἀπολύτως τίποτα;

   Εὔχεσθαι!   Διαγραφή
 7. Ήθελα καιρό να το κάνω αυτό, φίλε μου Πάνο. Μπράβο που το έπραξες.

  Έχουμε απαιτήσεις από αυτούς τους λίγους που κάτι έχουν μέσα τους. Κάτι ουσιαστικό. Άλλωστε, κανείς δεν τους έκανε αρχιερείς με το ζόρι.

  Πολύ τον αγαπώ τον Σεβασμιώτατο, αλλά απαιτούμε να είναι ΛΙΟΝΤΑΡΙ (όχι ..lion φυσικά).

  Χρόνια πολλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια πολλὰ καὶ σὲ ἐσένα εὔχομαι!

   Δυστυχῶς λυπούμαστε πολὺ διότι ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον ὑπέκυψαν καὶ δὲν ὑπάρχη μιὰ φωνὴ ἰσχυρὴ νὰ τὰ πῆ ὅπως πρέπει καὶ τότε νὰ δεῖς πόσοι θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ τὴν στηρίξουν.

   Διαγραφή
 8. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ , ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΙΚΟΙ , ΠΑΝΟ ΑΔΕΛΦΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΛΑΙΚΟΙ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ.
  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ....ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή