Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας τὸ «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ» ἐπιστρέφει!

 


Πατέρες καὶ ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Μετὰ  ἀπὸ παρέλευση 6 μηνῶν ἀναστολῆς λειτουργίας λόγῳ ἀσθενείας μου, τὸ ἱστολόγιο ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας ἐπιστρέφει.

Κατ᾿ ἀρχήν, νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς ποὺ προσευχήθηκαν γιὰ τὴν ὑγείαν μου καὶ ἔδωσαν τὸ ὄνομά μου γιὰ μνημόνευση σὲ ἐνορίες καὶ μοναστήρια ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ὅλους τοὺς ἱερεῖς καὶ ἱερομονάχους ποὺ μὲ μνημόνευαν τόσους μῆνες καὶ κάποιοι συνεχίζουν ἀκόμη.

Χωρὶς τὶς προσευχὲς ὅλων, οἱ ὁποῖες εἰσακούσθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριόν μας, μεσιτεύοντας ἡ Παναγία μας καὶ πρεσβεύοντας οἱ Ἅγιοί μας στοὺς ὁποίους ἀπευθύνθηκαν Πατέρες καὶ ἀδελφοί ὅπως καὶ ἡ οἰκογένειά μου, ἴσως νὰ μὴν ἤμουν σὲ θέση νὰ γράψω αὐτὰ ποὺ γράφω τώρα, εἴτε λόγῳ τῆς σοβαρότητος τῆς ἀσθενείας μου, εἴτε ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ μὲ εἶχε καλέσει ὁ Κύριος.

Ἔτσι, οἰκονόμησε ὁ Τριαδικὸς Θεός μας καὶ μοῦ ἔδωσε θαυματουργικῶς, παράταση ζωῆς μήπως καὶ μετανοήσω γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου ποὺ τόσο πολὺ τὸν ἔχω στεναχωρήσει ἄπειρες φορές καὶ συνεχίζω ἀκόμα.

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ μας, πρὸς Δόξαν Θεοῦ μόνο καὶ πνευματικὴν ὠφέλεια ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας, θὰ περιγράψω ὅσο μπορῶ ἐν συντομία, τὸ χρονικὸ τῆς νοσηλείας μου καὶ τὴν θαυματουργικὴ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας μου, ἀπὸ τὴν ὁποία γλύτωσα ἀπὸ πολὺ μεγάλες δοκιμασίες καὶ ἐπικίνδυνες καταστάσεις,  ποὺ μποροῦσαν νὰ δημιουργηθοῦν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θεραπείας μου λόγῳ τῆς καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε καὶ ἐπικρατεῖ μέσα στὰ νοσοκομεῖα ἐξαιτίας τῆς διαχειρίσεως καὶ τῶν «πρωτοκόλλων» τοῦ κοροναϊοῦ, καὶ κυρίως κατὰ τὴν δεύτερη εἰσαγωγή μου στὸ νοσοκομεῖο τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2021, ἐπειδὴ ἡ κατάσταση εἶχε δυσκολέψει πάρα πολὺ.

Δοκιμασίες τὶς ὁποῖες θὰ ἐπωμίζονταν καὶ ἡ ἀγαπημένη μου σύζυγος, ὅπως αὐτὲς, ποὺ στάθηκε στὸ πλευρό μου τόσους μῆνες νοσηλείας μου ἐντὸς καὶ ἐκτὸς νοσοκομείου. 

Ξεκινῶ τὴν περιγραφὴ, θυμίζοντας πὼς ἡ πρώτη ἀπροειδοποίητη ἀναστολὴ τοῦ ἱστολογίου μας ἔγινε στὶς 25 Αὐγούστου τοῦ 2020 ὅπου ἔγιναν καὶ οἱ τελευταῖες ἀναρτήσεις, λόγῳ αἰφνίδιας ἐπιδείνωσης τῆς ὑγείας μου μὲ κάποιες στοματικὲς αἱμορραγίες καὶ πάρα πολὺ χαμηλὸ αἱματοκρίτη ὅπου καὶ εἰσάχθηκα ἐπειγόντως σὲ νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν.

Διάγνωση: Ὀξεῖα προμυελοκυτταρικὴ λευχαιμία. Νοσηλεύτηκα γιὰ 42 συνεχόμενες ἡμέρες μέσα στὸ νοσοκομεῖο μὲ χημειοθεραπεῖες κ.λπ. οἱ ὁποῖες μὲ ἐξασθένησαν τελείως σωματικὰ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐγκλεισμὸς στὸ νοσοκομεῖο γιὰ 42 ἡμέρες, μὲ εἶχε ρίξει ἀρκετὰ ψυχολογικὰ τὸ ὁποῖον κατάλαβα μόνο ὅταν βγῆκα ἔξω. Ὅμως, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν Χάρη τῆς Παναγίας μας, ποτὲ δὲν παραπονέθηκα γιὰ τὴν ἀσθένεια καὶ τὴν δοκιμασία ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ μὲ βρεῖ, οὔτε ἡ σύζυγός μου.

Ἀντιθέτως τὸ θεωρήσαμε καὶ οἱ δύο μας κάτι σὰν εὐλογία, γνωρίζοντας πολὺ καλὰ, ὅτι τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς πρὸς ὄφελος τῆς ψυχῆς μας καὶ κάποιες στιγμὲς ποὺ ἔνιωσα, ἀνθρωπίνως κάποιο φόβο γιὰ τὴν ζωή μου, τὴν ἴδια στιγμὴ τὸν ἔδιωχνε τὸν φόβο αὐτὸ, ἡ σκέψη πὼς ὅλα εἶναι ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς καλεῖ τὴν καλύτερη στιγμὴ γιὰ τὴν ψυχή μας, τὸν καθένα μας!

Καὶ ὄντως μᾶς ὠφέλησε καὶ τοὺς δύο πραγματικὰ μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ περάσαμε, ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ εἴδαμε μέσα στὸ νοσοκομεῖο, τὸν πόνο καὶ τὰ πάσης φύσεως σοβαρότατα προβλήματα ποὺ πέρναγαν συνάνθρωποί μας.

Παραθέτω παρακάτω ἕναν σύνδεσμο ἀπὸ μία ἀνάρτηση γνωστοῦ ἀξιόλογου ἱστολογίου (Οίμος-Αθήνα), ἑνὸς κειμένου ποὺ ἔγραψε γιὰ ἐμένα ἕνας καλὸς φίλος χριστιανὸς καὶ ἀρθρογράφος, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς δοκιμασίας ποὺ πέρασα.

Ὁ τίτλος τοῦ κειμένου εἶναι: ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΠΑΝΟ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! καὶ ὁ σύνδεσμος  http://oimos-athina.blogspot.com/2021/08/blog-post_65.html

Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ, νὰ ἀναφέρω πὼς αὐτὸ δὲν τὸ κάνω ἀπὸ ἔπαρση, ἀλλὰ κατ᾿ ἀρχὴν γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς γιὰ ὅσα ἔγραψα παραπάνω, καὶ κατὰ δεύτερον πρὸς Δόξαν Θεοῦ καὶ πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν ἀδελφῶν. Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ μᾶς παίρνει ἀπὸ κάτω, ὅποια δοκιμασία καὶ ἄν ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς. 

Ὅλα γίνονται γιὰ τὸ καλό μας, ὅπως καὶ αὐτὸ ποὺ περνᾶμε τώρα μὲ τὴν ἀσθένεια τοῦ κοροναϊοῦ, τὸ ὁποῖον ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς διὰ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀποστασία μας ἀπὸ Ἐκεῖνον καὶ Ἐκεῖνος γνωρίζει πότε θὰ ἐπέμβει καὶ θὰ γκρεμίση αὐτὸ τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημα τῶν δαιμονόπληκτων νεοταξιτῶν.

Συνεχίζω: Στὶς 4 Δεκεμβρίου τοῦ 2020, ἀνοίγουμε πάλι τὸ ἱστολόγιο μας (Tό «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ» ἐπιστρέφει) ἀφοῦ βρίσκομαι σὲ ὕφεση μὲ τὴν ἀσθένεια μου, πλὴν ὅμως ἔπρεπε κάποια στιγμὴ πάλι νὰ κάνω ἕνα μυελόγραμμα νὰ δοῦμε πῶς πάει ὁ μυελός.

Τὸ ἀποτέλεσμα, δὲν ἦταν τὸ προσδοκώμενο. Τὸ γονίδιο PML/RARa θετικὸ ἀντὶ ἀρνητικὸ. Αὐτὸ σήμαινε ἐπιστροφὴ στὸ νοσοκομεῖο γιὰ περαιτέρω θεραπεία γιὰ 5 ἑβδομάδες τουλάχιστον, ἴσως νὰ χρειαζόταν καὶ 6η ἑβδομάδα κατὰ τοὺς ἰατροὺς γιὰ νὰ ἀρνητικοποιηθεῖ καὶ κατόπιν ἀπαραίτητα γιὰ αὐτόλογη μεταμόσχευση μυελοῦ τῶν ὀστῶν (ἀφοῦ τὸ γονίδιο αὐτό, ἔδειξε ἀνθεκτικότητα στὶς χημειοθεραπεῖες) μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς πολὺ δύσκολης καὶ ἐπικίνδυνης καταστάσεως ποὺ ἐπικρατοῦσε (καὶ ἐπικρατεῖ) σὲ ὅλα τὰ νοσοκομεῖα μὲ τὸν κοροναϊό ὅπως ἀνέφερα παραπάνω.

Ἔτσι στὶς 20 Φεβρουαρίου 2021 κάνουμε μία ἀνάρτηση ἀναφέροντας τὴν ἀναστολὴ λειτουργίας τοῦ ἱστολογίου μας καὶ παράλληλα ζητῶντας τὶς προσευχὲς ὅλων, Πατέρων καὶ ἀδελφῶν διὰ τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας μου.

Τὶς πρῶτες 4 ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο, ἔκανα τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις γιὰ νὰ ξεκινήσουμε τὶς χημειοθεραπεῖες ποὺ θὰ διαρκοῦσαν ἀπὸ 5 ἕως 6 ἑβδομάδες ὅπως προεῖπα καὶ στὴν συνέχεια γιὰ αὐτόλογη μεταμόσχευση μυελοῦ τῶν ὀστῶν.

Ἐδῶ νὰ ἀναφέρω, πὼς ἀπὸ τὴν πρώτη εἰσαγωγή μου στὸ νοσοκομεῖο, πάνω σὲ λεγόμενα τῶν ἰατρῶν καὶ τὶς τόσες γελοιότητες καὶ ὑπερβολὲς ὅσον ἀφορᾶ στὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ ποὺ ἄκουγα, εἶχα ἀντιδράσει ἀρκετὲς φορὲς καὶ βέβαια ἑπόμενο ἦταν νὰ στοχοποιηθῶ κατὰ κάποιο τρόπο καὶ νὰ ἀλλάξει κάπως ἡ συμπεριφορά τους πρὸς ἐμένα ποικιλοτρόπως.  

Ἐπίσης νὰ πῶ, ὅτι στὶς 15 ἡμέρες περίπου ποὺ παρέμεινα στὸ νοσοκομεῖο κατὰ τὴν δεύτερη εἰσαγωγή μου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πρώτων 4 ἡμερῶν γιὰ τὶς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις, μοῦ ζητήθηκε 5 φορὲς νὰ κάνω test γιὰ κορωναϊό.

Ἀφοῦ ξεκίνησα τὶς χημειοθεραπεῖες, στὸ τέλος τῆς πρώτης ἑβδομάδας μοῦ ἦρθαν πάλι γιὰ test κοροναϊοῦ.

Ἦταν ἡ 4η φορὰ καὶ ἀντέδρασα ἀρκετὰ καὶ ρωτῶντας τὸν γιατρό, τί θὰ γίνει ἄν βγῶ θετικὸς, ἡ ἀπάντησή του ἦταν ἡ ἑξῆς: «Θὰ σὲ πάω στοὺς Covid».

Τοῦ ἀπάντησα μὲ ἔντονο ὕφος: «Τί λὲς γιατρὲ, εἶμαι μὲ λευχαιμία καὶ θὰ μὲ πᾶς στοὺς Covid γιὰ νὰ τελειώσω; Δὲν μπορῶ νὰ πάω σπίτι μου νὰ κάνω καραντίνα ἤ νὰ πάρω τὰ κατάλληλα φάρμακα νὰ ἀντιμετωπίσω τὸν κοροναϊό;».

Ἀφοῦ εἶδε ὅτι ἄρχισα νὰ ἀντιδρῶ ἔντονα μοῦ εἶπε πὼς ἄν ἔβγαινα θετικός καὶ δὲν νοσοῦσα, θὰ μὲ ἄφηνε νὰ πάω σπίτι μου νὰ κάνω τὴν ἀπαραίτητη καραντίνα.

Δηλαδή, ἄν παρουσίαζα συμπτώματα, κρατούμενός τους καὶ κατ' εὐθεῖαν στοὺς Covid!

Εἶχαν βέβαια συμβεῖ διάφορα καὶ μοῦ εἶχαν εἰπωθεῖ πολλὰ ψέματα σχετικὰ μὲ «κρούσματα» κοροναϊοῦ τὰ ὁποῖα μοῦ τὰ διέψευσαν, νοσηλεύτριες καὶ καθαρίστριες, ἀλλὰ γιὰ λόγους εὐνόητους δὲν λέω τίποτα παραπάνω.

Ὑπέκυψα τελικὰ καὶ ἔκανα τὸ test καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἀρνητικό καὶ αὐτὴ τὴν φορά.

Σημειωτέον, ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες εἶχαν ἀπαγορεύσει ἀκόμα καὶ μὲ ἀρνητικὸ test γιὰ covid, τοὺς ἀπαραίτητους συνοδοὺς μέσα στὸ νοσοκομεῖο, ἀφήνοντάς μας χωρὶς ἕναν ἄνθρωπο δίπλα μας γιὰ ὅ,τι μπορεῖ νὰ χρειαζόμασταν.

Ἀφυπνισμένος γιὰ τὰ ὅσα συνέβαιναν μέσα στὰ νοσοκομεῖα ἀπὸ διάφορα μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν γνωστὸ δικηγόρο ποὺ ἔχει γλυτώσει ἀρκετοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς «περίφημες» μὴ ἀναγκαῖες διασωληνώσεις, ἄρχισα νὰ ἀνησυχῶ πολὺ ἔντονα ὅτι πιθανότατα ἔρχεται καὶ ἡ σειρά μου.

Μετὰ ἀπὸ 2 ἤ 3 ἡμέρες ἀπὸ τὸ 4ο test, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς, ἄρχισα νὰ προσεύχομαι θερμὰ στὴν Παναγία μας νὰ μοῦ δείξει τί πρέπει νὰ κάνω, διότι ἔβλεπα γενικὰ, πὼς τὰ πράγματα δὲν πήγαιναν καλὰ καὶ ἔνοιωθα ὅτι μπορεῖ νὰ μοῦ συμβεῖ κάτι ἄσχημο ἐκεῖ μέσα.

Ἀφοῦ ἦρθαν τὸ πρωὶ καὶ μᾶς πῆραν αἷμα κ.λπ. (ἤμασταν δύο ἀσθενεῖς σὲ δίκλινο δωμάτιο), σὰν νὰ εἶχε πάρει τὸ αὐτί μου ὅτι θὰ ἔρχονταν σὲ λίγο γιὰ νὰ κάνουμε πάλι (5ο) test.

Ἔτσι καὶ ἔγινε. Τότε ἀντέδρασα πολὺ ἔντονα καὶ ἀποφασιστικὰ λέγοντάς τους πὼς δὲν πρόκειται νὰ τὸ κάνω. Ἔφυγε ὁ εἰδικευόμενος γιατρὸς καὶ ἔρχεται σὲ λίγα λεπτὰ ὁ ἐπιμελητής του καὶ μὲ ἔντονο ὕφος πῆγε νὰ μοῦ ἐπιβάλει νὰ τὸ κάνω λέγοντάς μου, ὅτι μπορεῖ νὰ τοὺς κολλήσω τὸν θάλαμο ἄν εἶμαι θετικός. Τοῦ ἀπάντησα: «Ἄν ἔχεις τέτοιο πρόβλημα φεύγω ἀπὸ μόνος μου αὐτὴ τὴν στιγμή».

Μὴν ξέροντας τί ἄλλο νὰ πεῖ, φεύγει θυμωμένος καὶ μοῦ κλείνει τὴν πόρτα μὲ δύναμη.

Αὐτὸ ἦταν, ὅπως ἤμουν μὲ τὶς πυτζάμες καὶ τὸν φλεβοκαθετήρα στὸ χέρι, ἀφοῦ εἶχα βγάλει τὸν ὀρό, βάζω τὰ παπούτσια μου, γέμισα τὰ δυὸ σακκίδια ποὺ εἶχα μὲ ὅτι χώραγαν μέσα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα πράγματα ποὺ εἶχα καὶ φεύγω τρέχοντας πρὸς τὸ πάρκιν τοῦ νοσοκομείου νὰ πάρω τὸ αὐτοκίνητό μου.

Βάζω τὰ καλώδια στὴν μπαταρία ποὺ τὰ εἶχα βγάλει, εἰδοποιῶ τὴν σύζυγό μου καὶ τὸν δικηγόρο ποὺ ἀνέφερα πιὸ πάνω, νὰ εἶναι ἐνήμεροι σὲ περίπτωση ποὺ μὲ σταματοῦσαν στὴν πύλη, γιὰ νὰ ἐπέμβουν.

Γιὰ νὰ μὴν κουράσω ἄλλο, παραλείποντας πολλά, ἀναφέρω πὼς μετὰ ἀπὸ τηλεφωνήματα τῶν ἰατρῶν πρὸς ἐμένα, ἐπέστρεψα πίσω κάνοντας τὴν θεραπεία τῆς ἡμέρας τὴν ὁποία δὲν εἶχα προλάβει νὰ κάνω, κάνω καὶ τὸ test, ἀφοῦ ὅμως εἶχαν ἐπιτρέψει κατόπιν ἀπαιτήσεώς μου, νὰ ἔρθει καὶ ἡ σύζυγός μου μαζί μου καὶ δίνοντάς μου ἐξιτήριο θὰ συνέχιζα τὶς θεραπεῖες στὴν ἐξωτερικὴ μονάδα τοῦ νοσοκομείου καὶ τελειώνοντας κάθε λήψη φαρμάκου θὰ πήγαινα σπίτι μου. Ὅλα αὐτὰ, ἀφοῦ θὰ ἔβγαινε ἀρνητικὸ τὸ test.

Νὰ πῶ ἐπίσης, πὼς μόλις ἐπέστρεψα στὸ νοσοκομεῖο μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό μου, μοῦ ἦρθαν τὰ 5 ἄτομα ποὺ μὲ παρακολουθοῦσαν (ἰατροὶ καὶ εἰδικευόμενοι), πιθανὸν νὰ νόμιζαν ὅτι θὰ μὲ φοβήσουν. 

Μεταξὺ ὅλων ὅσων τοὺς εἶπα καὶ μοῦ εἶπαν, τοὺς ἀνέφερα μὲ πολὺ ἔντονο ὕφος καὶ φωνή, πὼς ἔχω πλήρη ἐπίγνωση τὸ τί γίνεται μέσα στὸ νοσοκομεῖο, ὅπως καὶ στὰ περισσότερα νοσοκομεῖα τῆς Ἑλλάδος σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ κορονοαϊοῦ καὶ ὅτι δὲν δέχομαι καμμία ἀμφισβήτηση καὶ ἄλλη κουβέντα γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ὅτι ἔχω ἀπόλυτο δίκιο νὰ μὴν τοὺς ἐμπιστεύομαι καὶ νὰ φοβᾶμαι.

Νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ, πὼς οἱ ἴδιοι μοῦ εἶπαν πὼς θὰ μοῦ ἔδιναν ἐξιτήριο καὶ θὰ συνέχιζα τὶς θεραπεῖες στὴν ἐξωτερικὴ μονάδα, ἐνῶ πρὶν ἀντιδράσω μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἀντέδρασα φεύγοντας ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, μοῦ τὸ εἶχαν ἀπαγορεύσει ρητῶς ὅταν ζήτησα νὰ κάνω τὶς θεραπεῖες σὲ ἐξωτερικὴ μονάδα καὶ νὰ πηγαίνω σπίτι μου καὶ ὅτι ἦταν ἄκρως ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία μου μὲ πιθανὲς παρενέργειες στὴν καρδιά. 

Τώρα, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐπικινδυνότητα ποὺ πῆγε ξαφνικά, ἐκεῖνοι γνωρίζουν. Μήπως ἔπαιξε ρόλο ἡ ἀναφορά μου «πὼς γνώριζα πολὺ καλὰ τὶ συμβαίνει μέσα στὰ νοσοκομεῖο» καὶ ἔπρεπε τὸ συντομότερο νὰ φύγω μακρυά τους γιατὶ πιθανόν νὰ τοὺς χάλαγα τὴν δουλειὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετά;

Ἀφοῦ βγῆκα πάλι ἀρνητικὸς καὶ μὲ αὐτὸ τὸ (5ο) test, πάλι δὲν μὲ δέχτηκαν νὰ συνεχίσω τὶς θεραπεῖες, προτρέποντάς με νὰ κάνω σὲ 3 ἡμέρες ἄλλο ἕνα test μήπως καὶ θετικοποιηθῶ, μὲ τὴν αἰτιολογία πὼς ὁ διπλανός μου στὸν θάλαμο βγῆκε θετικός (ἄν ἦταν ἀλήθεια) καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ κόλλησα.

Ἐδῶ ὑπάρχει καὶ ἡ ἔνστασις, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ βάζεις μέσα στὸν θάλαμο στὸν ὁποῖο νοσηλεύεται ἀσθενῆς μὲ λευχαιμία, ἕναν ἀσθενῆ ὁ ὁποῖος νοσηλεύεται τουλάχιστον γιὰ 4 ἡμέρες στὸν διάδρομο λόγῳ ἐλλείψεως κλινῶν πρὶν τοῦ κάνεις test γιὰ κοροναϊό; Ὄντως ὁ διπλανός μου κατὰ μαρτυρίαν νοσηλευτριῶν καὶ καθαριστριῶν, νοσηλευόταν ἐπὶ 4 ἡμέρες τουλάχιστον στὸν διάδρομο.

Ἐδῶ νὰ πῶ, πὼς δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀπολύτως ἐπαφὴ μὲ τὸν κύριο δίπλα μου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔρθει μόλις τὸ προηγούμενο βράδυ μὲ διπλὴ μάσκα, τὴν ὁποία δὲν τὴν ἔβγαλε καθόλου τὴν νύχτα, ἐνῶ εἶχα τραβηγμένη καὶ τὴν κουρτίνα ποὺ μᾶς χώριζε ἀνάμεσα στὰ δύο κρεβάτια καὶ γενικὰ ἤμουν ἰδιαίτερα προσεκτικὸς καὶ στὸ μπάνιο πάντα μὲ ἀντισηπτικὸ στὰ χέρια μου.

Τελικὰ ἀπεδείχθη πὼς ἦταν «προφήτης» ὁ ἰατρὸς καὶ ἀφοῦ ἔκανα τὸ test, μετὰ 2 ἡμέρες ἡ ἀπάντηση ἦταν πὼς ἤμουν θετικός.

Ἀφοῦ ἐνημέρωσα τηλεφωνικὰ τὸν ἰατρὸ, ἐπιστρέψαμε σπίτι, χωρὶς νὰ μοῦ δώσει τὴν παραμικρὴ ὁδηγία ἤ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ τὴν ἀσθένειά μου, λέγοντάς μου «ἄντε νὰ ξεκουραστεῖς». 

Σὲ 2 ἡμέρες ἄρχισαν τὰ συμπτώματα μὲ πολὺ χαμηλὸ πυρετὸ διάρκειας 2 ἡμερῶν, βῆχα ὅταν μιλοῦσα καὶ μετὰ πάροδο 1 ἑβδομάδας ἄν θυμᾶμαι καλά, πόναγαν κατὰ διαστήματα τὰ πόδια μου.

Αὐτὰ ἦταν τὰ συμπτώματα τοῦ «θανατηφόρου» ἰοῦ. Ἐννοεῖται πὼς μοῦ χορηγήθηκε φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ παρακολούθηση καθημερινὴ ἀπὸ ἕναν πολὺ ἀγαπητό φίλο καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ ἀνάργυρο ἰατρὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ὅπως ἦταν ἑπόμενο ἀφοῦ δὲν εἶχα ἀπομονωθεῖ, κόλλησε καὶ ἡ σύζυγός μου ἡ ὁποία καὶ ἐκείνη τὸ πέρασε μὲ τὰ ἴδια συμπτώματα μὲ τὴν μόνη διαφορὰ, λίγο περισσότερη ταλαιπωρία μὲ τὰ πόδια της.

Μετὰ ἀπό 8 ἡμέρες, ἀφοῦ εἶχε τελειώσει ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἡ σύζυγός μου μὲ τὸν κοροναϊό, τῆς ἐμφανίζεται ἕνας πυρετὸς γιὰ κάποιες ἡμέρες ὁ ὁποῖος δὲν ὑποχωροῦσε, ἀναγκάζοντάς μας νὰ πᾶμε στὸ νοσοκομεῖο ὅπου διαγνώσθηκε μὲ πνευμονικὴ ἴνωση λόγῳ τοῦ κοροναϊοῦ, ἡ ὁποία ὑποχωρεῖ συνήθως, ὅταν δημιουργεῖται ἀπὸ κοροναϊὸ σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα ἔμπειρων πνευμονολόγων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰατροῦ ποὺ μᾶς παρακολουθοῦσε καὶ νοσηλεύτηκε γιὰ 11 ἡμέρες.

Τὸ παράλογο τῆς ὑποθέσεως: Ἐμένα δὲν μοῦ ἐπέτρεπαν νὰ μπῶ μέσα στὸ νοσοκομεῖο χωρὶς rapid test. Ἐνῶ τοὺς ἔλεγα ὅτι πέρασα κοροναϊὸ καὶ ἔχω κάνει test καὶ ἤμουν ἀρνητικὸς, αὐτοὶ χωρὶς νὰ μοῦ ζητήσουν ἀποδεικτικὸ νοσήσεως, ἐπέμεναν νὰ κάνω test.

Βέβαια μετὰ ἀπὸ ἔντονη λογομαχία ποὺ παραλίγο νὰ καλέσουν τὴν ἀστυνομία, σταμάτησα γνωρίζοντας πὼς δὲν θὰ ἔβγαζα κάποια ἄκρη μὲ αὐτὸν τὸν παραλογισμό, ἔφυγα χωρὶς φυσικὰ νὰ ὑποκύψω σὲ αὐτὸν τὸν ἐκβιασμὸ, ἀφοῦ συζητήσαμε πρῶτα μὲ τὴν σύζυγό μου, ἀφοῦ δὲν εἶχε κάποια ἀνάγκη βοηθείας ἐκτὸς ἀπὸ λίγη παρέα, μὲ παρότρυνε καὶ ἐκείνη νὰ μὴν δεχτῶ αὐτὸν τὸν παράλογο ἐκβιασμὸ.

Κάποια στιγμὴ τελείωσε καὶ αὐτὴ ἡ δοκιμασία, ἀφοῦ πήγαμε καὶ σὲ ἐξωτερικὸ πνευμονολόγο μετὰ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο καὶ μᾶς εἶπε ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ μὲ τὴν ὑγεία τὶς συζύγου μου.

Ἐπὶ 3 μῆνες ποὺ διήρκεσαν ὅλα αὐτὰ μὲ κορονοαϊοὺς κ.λπ. ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο καὶ τοὺς ἰατροὺς, κανένα τηλέφωνο νὰ δοῦν πὼς πάω μὲ τὴν ὑγεία μου καὶ κυρίως χωρὶς φάρμακα, ἐνῶ πρὶν γίνει εἰσαγωγὴ γιὰ δεύτερη φορὰ, μὲ εἶχαν τρελλάνει στὴν κυριολεξία, νὰ εἰσαχθῶ τὸ συντομότερο διὰ τὴν περαιτέρω θεραπεία καὶ μεταμόσχευση μυελοῦ, διότι κινδύνευα ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ μὲ αἱματολογικὴ ὑποτροπή. 

Πάει καὶ αὐτὴ ἡ ἐπικινδυνότητα...

Συγχωρέστε με γιὰ τὴν πολυλογία μου σχετικὰ μὲ τὸ χρονικὸ τῆς νοσηλείας μου, ἀλλὰ θεώρησα ὑποχρέωσή μου νὰ τὸ κάνω αὐτὸ, αὐτὴ τὴν μερικὴ ἐνημέρωση τὸ τὶ γίνεται μέσα στὰ νοσοκομεῖα μὲ τὴν ἐπιδημία τοῦ κοροναϊοῦ, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσω καὶ ἐγὼ ἀπὸ τὴν πλευρά μου, πὼς δὲν εἶναι ψέματα καὶ συνωμοσιολογίες τὰ ὅσα ἀκούγονται καὶ γράφονται περὶ τῆς καταστάσεως αὐτῆς ποὺ ἐπικρατεῖ. Βέβαια ἔγραψα τὰ ἐλάχιστα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶδα καὶ ἄκουσα.

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, ἀποφάσισα νὰ ἀσχοληθῶ καὶ μὲ τὸ δικό μου θέμα, τῆς λευχαιμίας, τὸ ὁποῖον ἀναγκαστικὰ τὸ ἐγκατέλειψα, ἐνῶ πρόσωπα οἰκογενειακὰ καὶ φιλικὰ, ὅλο αὐτὸ τὸν καιρὸ μοῦ ἐπισήμαιναν ὅτι κάτι πρέπει νὰ κάνω τὸ συντομότερο.

Μέσα μου ὅμως, ὅπως καὶ στὴν σύζυγό μου, τὸν τελευταῖο μῆνα, εἶχε ἔρθει ἕνας ἐφησυχασμὸς πὼς ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ καὶ ἴσως νὰ ἔχει ὑποχωρήσει θαυματουργικὰ ἡ ἀσθένεια μετὰ ἀπὸ τόσες προσευχὲς καὶ παρακλήσεις καὶ πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς συνέβησαν, σὲ ἐμένα καὶ τὴν σύζυγό μου, ἦταν γιὰ νὰ βγῶ ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, νὰ γλυτώσω ἀπὸ θεραπεῖες καὶ μεταμοσχεύσεις, ἀλλὰ καὶ πιθανὴ διασωλήνωση ἀφοῦ θὰ ἔβγαινα θετικός στὸν κοροναϊὸ μὲ ὅτι συνεπάγεται ὅλο αὐτό. 

Σὲ αὐτὴ τὴν σκέψη μὲ ἐπηρέασαν καὶ κάποιοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, λέγοντάς μου πὼς ἡ Παναγία μὲ ἔβγαλε ἔξω γιὰ νὰ μέ σώσει καὶ πὼς ὅλα θὰ πᾶνε καλά!

Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀντιμετώπισα καὶ εἶδα μέσα στὸ νοσοκομεῖο ποὺ νοσηλεύτηκα, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ γνώριζα τοῦ τί γινόταν στὰ περισσότερα νοσοκομεῖα μὲ τὴν ἐπιδημία τοῦ κοροναϊοῦ, οὔτε κὰν τὸ σκεφτόμουν νὰ κάνω εἰσαγωγὴ σὲ νοσοκομεῖο ξανὰ γιὰ περαιτέρω ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθενείας μου, ἀλλὰ νὰ βρῶ ἰατρὸ ὁ ὁποῖος θὰ ἀντιμετώπιζε τὴν ὅλη κατάστασή μου ὅπως ἐγὼ φανταζόμουν, ὥστε νὰ αἰσθανόμουν κάπως πιὸ ἀσφαλὴς μὴν μπλέξω σὲ ἄσχημες καὶ ἐπικίνδυνες περιπέτειες.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας, μετὰ ἀπὸ κάποιες προσπάθειες, βρέθηκε ἰατρὸς ὁ ὁποῖος μοῦ συνταγογράφησε πρῶτα τὶς κατάλληλες αἱματολογικὲς ἐξετάσεις οἱ ὁποῖες ἦταν πολὺ καλές καὶ κατόπιν προχώρησε καὶ στὸ ἀπαραίτητο μυελόγραμμα γιὰ νὰ δοῦμε πῶς πάει ὁ μυελὸς.

Πῆγα ἐγὼ ὁ ἴδιος τρία δείγματα τοῦ μυελοῦ σὲ τρία διαφορετικὰ ἐργαστήρια, στὸ καθένα γιὰ διαφορετικὸ ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ πρώτου δείγματος βγῆκε ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα καὶ ἦταν πολὺ καλὴ!

Σὲ 10 ἡμέρες ἦρθε καὶ ἡ ἀπάντηση γιὰ τὸ PML/RARa, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω θὰ καθόριζε ἄν ἦταν ἀπαραίτητη ἡ συνέχιση τῶν χημειοθεραπειῶν καὶ στὴν συνέχεια αὐτόλογη μεταμόσχευση μυελοῦ τῶν ὀστῶν ἤ ὄχι.

Καὶ, Ὦ! τοῦ θαύματος!! Τὸ ἀπροσδόκητο ἀνθρωπίνως ἀποτέλεσμα, χωρὶς τὶς ἀπαιτούμενες θεραπεῖες σύμφωνα μὲ τὸ ἰατρικὸ πρωτόκολλο, ΑΡΝΗΤΙΚΟ!

Δὲν πίστευα στὰ μάτια μου. Ρωτῶ τὸν γιατρὸ γιὰ νὰ εἶμαι σίγουρος: «Γιατρὲ μὲ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ, ἀποφεύγω τὴν εἰσαγωγὴ σὲ νοσοκομεῖο γιὰ χημειοθεραπεῖες καὶ μεταμόσχευση;».

Ἡ ἀπάντηση ἦταν: «Ναὶ, δὲν χρειάζεται, θὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε καὶ τὸν καρυότυπο καὶ θὰ τὰ ποῦμε ξανά».

Μετὰ ἀπὸ 10 ἡμέρες ἀκόμα ἦρθε καὶ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν καρυότυπο: «Ὅλα πολὺ καλά».

Ἡ χαρά μου καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν Κύριό μας, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους μας ποὺ καθημερινὰ διάβαζα τὶς παρακλήσεις των, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλους τοὺς Πατέρες καὶ ἀδελφοὺς ποὺ προσευχήθηκαν γιὰ μένα, ἦταν ἀπερίγραπτη!

Πρὶν δύο μέρες πῆρα καὶ τὶς ἀπαντήσεις ἀπὸ τὶς τελευταῖες αἱματολογικὲς ἐξετάσεις ποὺ ἔκανα, τὶς ὁποῖες εἶδε καὶ ὁ ἰατρός καὶ μοῦ εἶπε ὅτι ὅλες εἶναι πολὺ καλές!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ μετὰ, μόνον ὁ Κύριος γνωρίζει τί ἄλλο μπορεῖ νὰ ἐπιτρέψει γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου καὶ πότε θὰ μὲ καλέσει.

Εὐχαριστῶντας γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν Κύριό μας, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους μας καὶ ὅλους τοὺς Πατέρες καὶ ἀδελφοὺς ποὺ προσευχήθηκαν γιὰ μένα, παρακαλῶ τὸν Κύριο, νὰ μὲ ἐλεήσει παρὰ τὴν ἀναξιότητά μου νὰ τύχω τῆς Βασιλείας του!

Εὔχεσθε!

Πᾶνος

«Πᾶνος»

54 σχόλια:

 1. Καλώς επέστρεψες.
  Πολύ ησυχία έπεσε.
  Μας λείψαν οι φωνές σου !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ Φαίη μου, ἀλλὰ δὲν μὲ βαρέθηκες;

   Διαγραφή
 2. Αγαπημένοι Πάνο και Ρόη σας είχα στο μυαλό μου και προσευχόμουν να είστε καλά.
  Χαίρομαι
  Αντώνης Αντωνάς από Ελληνική Κύπρο.

  Τὸ καμίνι τῶν θλίψεων, μετάβαλέ το εἰς δρόσον
  Κύριε, ἀξίωσέ μας νὰ μὴν πτοούμεθα ἀπὸ τὰ πυρὰ
  τῶν δυσκολιῶν μας, ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογός,
  ἂς στεκώμαστε καὶ ἐμεῖς ὅπως οἱ τρεῖς παίδες
  ψάλλοντες, «Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».


  Προστρέχω σε Σένα, Παρθένε των Παρθένων Μητέρα μου. Θυμήσου, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μαρία, ότι ποτέ δεν έμεινε αβοήθητος, όποιος προσέτρεξε στη δική Σου προστασία, ικέτεψε τη δική Σου βοήθεια, ή αναζήτησε τη δική Σου μεσιτεία.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀγαπητὲ μας Ἀντώνη! Πάρα πολὺ ὡραῖα αὐτὰ ποὺ ἔγραψες!

   Διαγραφή
 3. Εύχομαι το καλλύτερο αδελφέ μου, ο Θεός να είναι δίπλα σου και να σε κρατά υγιή.
  Πολύ χάρηκα, να είσαι πάντα καλά ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ Περικλῆ, νὰ εἶσαι καὶ ἐσὺ καλὰ!

   Διαγραφή
 4. Αδελφοί και συμπολεμιστές Πάνο και Ρόη, ο αντίδικος μισεί τους στρατιώτες του Χριστού. Ειδικά στις μέρες μας, που τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες για να προλάβει να ολοκληρώσει το έργο του. Την απώλεια του ανθρώπου.
  Τους μισεί και βάζει προσκόμματα κατά παραχώρηση ή ευδοκία Θεού. Μέχρι εκεί που ο Κύριος επιτρέπει. Όχι παραπέρα. Κανένας στρατιώτης του Χριστού δεν περισσεύει.
  Καλωσήρθατε και πάλι στον αγώνα τον ομαδικό, καθότι γνωρίζω ότι ο προσωπικός σας αγώνας δεν σταματά.
  Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε ἀδελφέ μας Ἀριστείδη, νὰ εἶστε καὶ ἐσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου πάντα καλὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 5. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση των καλών νέων σας προς όλους μας. Ασφαλώς πρόκειται για ένα θαύμα, το προσωπικό σας θαύμα!
  Σας είχα πάντα στην λίστα προσευχής μου, και θα συνεχίσω για όσο χρειαστεί.
  Πήρα μεγάλη χαρά για εσάς! Σιδερένιοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀδελφέ μας Ἀνατόλιε!
   Ἡ Παναγία μας νὰ σκέπη ἐσένα καὶ τὴν οἰκογένειά σου!

   Διαγραφή
 6. Σιδερένιος Πάνο και χαιρετίσματα στη Ρόη!
  Πράγματι πρόκειται περί μεγάλου θαύματος και το επιβεβαιώνω γιατί έτυχε να σε συναντήσω στο κρεββάτι του πόνου σου λόγω πολύ κοντινής αποστάσεως από την οικία μου!

  ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
  ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΚΕΠΕ ΗΜΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφέ μου Σάμιε, νὰ εἶσαι καὶ ἐσὺ καλὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 7. Αδερφε μου Πανο η χαρα μου ειναι αφανταστη για το ξεπερασμα αυτης της τρομερης εμπειρίας και δοκιμασίας σου και επίσης με ιδιαιτερη χαρα βλεπω το πνευματικο σου παιδι το ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ το αδερφικο μας ιστολογιο, να ξεκινα παλι την λειτουργία του.
  Ξερω πολυ καλα οτι βγαίνεις απο την περιπετεια αυτη δυνατοτερος απο αποψη σθενους και σε άλλο πνευματικο επιπεδο υψηλοτερο απο οταν αρρωστησες...
  Επισης βγαίνεις σοφοτερος πανω στο πως διαχειριζονται οι νεοταξιτες το θέμα του κορωνοιου....
  Φυσικα υπαρχει κι ενας ακομα ανθρωπος που επισης βγαίνει απο αυτην την δοκιμασια με μεγαλυτερη δυναμη και πιστη. Η αγαπητη μας Ροη. Που σταθηκε στο πλευρό σου με αγαπη και υπομονη και νομιζω οτι της χρωστας ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ για όλο αυτό και που στο τελος νόσησε κι αυτη απο τον διαβολοιό τους....
  Δοξα τω Θεω και οι δυο σας ειστε σημερα καλα και πλαι μαζι μας.
  Και σας εχουμε πολυ αναγκη.
  Καλο νεο ξεκινημα λοιπον αδερφε μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀδελφέ μας Θᾶνο!
   Μᾶς συγκίνησες εἰλικρινὰ μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔγραψες.
   Νὰ ξέρεις πὼς καὶ ἐμεῖς σᾶς ἀγαποῦμε καὶ ἐκτιμοῦμε ἰδιαιτέρως!
   Εὐχόμαστε ἡ Παναγία μας νὰ σκέπη ἐσένα καὶ τὴν οἰκογένεια σου καὶ νὰ ἔχετε κάθε εὐλογία τοῦ Κυρίου μας!

   Διαγραφή
 8. Μύριες δόξες στον Χριστό μας ! Σας περιμέναμε αδέλφια μας πεφιλημένα! Οικονόμησε η Παναγία ! Καλόν αγώνα !!Το κείμενο συνταρακτικό και τόσο αληθινό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀδελφέ μας Νώντα!
   Νὰ δίνει ὁ Κύριος σὲ ὅλους μας, δύναμη, ὑπομονὴ καὶ μετάνοια νὰ ἀντέξουμε σὲ αὐτὰ τὰ πολὺ πιὸ δύσκολα ποὺ θὰ ἐπιτρέψει νὰ ἔρθουν, καλῶντας μας ἔτσι νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ Ἐκεῖνον, διότι θέλει ὅλοι νὰ σωθοῦμε!!
   Δόξα τῷ Θεῷ!

   Διαγραφή
 9. Αγαπητέ μας Πάνο, μας γνωστοποίησες το Θαύμα το οποίο έζησες προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού.
  Ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίζει το δώρο της υγείας και να αναλάβεις την σκυτάλη του αγώνος στην έπαλξη του ιστολογίου σου ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ δυναμικότερα!

  Αντιγράφω το εκφραστικότατο του αγαπητού μας σχολιαστή σου κ. Χρήστου που σου γράφει:
  «Το παρακάτω στιχάκι είναι για όλους τους αδελφούς μας που δοκιμάζονται όπως κι εγώ. Ο καθένας κουβαλάει το Σταυρό του.

  Στην κάμινο των θλίψεων κανείς ας μη λυγίσει,
  αν η λαμπάδα δεν καεί, πώς γύρω θα φωτίσει;»

  Και επικυρώνει ο επίσης σχολιαστή σου κ. Αντώνης Αντωνάς από Ελληνική Κύπρο.
  «Τὸ καμίνι τῶν θλίψεων, μετάβαλέ το εἰς δρόσον
  Κύριε, ἀξίωσέ μας νὰ μὴν πτοούμεθα ἀπὸ τὰ πυρὰ
  τῶν δυσκολιῶν μας, ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογός,
  ἂς στεκώμαστε καὶ ἐμεῖς ὅπως οἱ τρεῖς παίδες
  ψάλλοντες, «Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ».

  Προστρέχω σε Σένα, Παρθένε των Παρθένων Μητέρα μου. Θυμήσου, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μαρία, ότι ποτέ δεν έμεινε αβοήθητος, όποιος προσέτρεξε στη δική Σου προστασία, ικέτεψε τη δική Σου βοήθεια, ή αναζήτησε τη δική Σου μεσιτεία.»
  Πρωτοσύγκελος ΙΜΠΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τὴν εὐχή σας πάτερ μου!
   Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὶς εὐχές σας καὶ γιὰ τὰ πολὺ ὄμορφα σχόλια τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν καὶ ἀδελφῶν μας ποῦ μᾶς παραθέσατε!
   Καλὴ δύναμη στὸν κοινὸ ἀγῶνα μὲ τὴν Χάρη τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 10. Σιδερενιος Τακη μου .ομορφη αναρτηση και λιγα εγραψες ...με τοσα που περασατε με την Ροη , αλλα και ειδικα για το προσωπικο θαυμα που βιωσες!!ευχομαι υγεια να εχεις και καλο ξεκινημα!καλημερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ Καίτη μου, νὰ εἶσαι καὶ ἐσὺ καλά!
   Ἡ Παναγία μας νὰ σκέπη ἐσένα καὶ τὰ παιδιά σου!

   Διαγραφή
 11. Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφέ μου, νὰ εἶσαι καὶ ἐσὺ καλὰ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 12. Καλώς τονε τον πέρδικα που περπατά λεβέντικα. Δόξα σοι ο Θεός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιὰ τὸ περπατᾶ «λεβέντικα» κράτα μιὰ ἐπιφύλαξη...
   Σὲ εὐχαριστῶ πολύ!

   Διαγραφή
 13. Πάνο και Ροη καλώς επιστρέψατε! Περαστικά στο θέμα υγείας σου Πάνο, ευχές για καλή δύναμη γιατί κανένας δεν περισσεύει στον αγώνα για την Λευτεριά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφέ μου καὶ ἀντεύχομαι γιὰ καλὴ δύναμη καὶ ὑπομονὴ στὸν κοινὸ ἀγῶνα.
   Ἡ Παναγία μας νὰ σκεπάζει ἐσένα καὶ τὴν οἰκογένειά σου!

   Διαγραφή
 14. Αδερφούλη μου Πάνο, μύριες Δόξες τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας.

  Ούτε αρρωσταίνουμε, ούτε πεθαίνουμε, αν δεν το επιτρέψει Ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας.

  Ματθ. 10,30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί.

  Αφού ο Πατήρ σας προνοεί ακόμη και δια τα σπουργίτια, πόσω μάλλον θα προνοή για σας;
  Σκεφθήτε ότι αι τρίχες της κεφαλής σας είναι γνωσταί και αριθμημέναι από τον Θεόν.
  (Αυτός σας παρακολουθεί και εις τας πλέον ασημάντους λεπτομερείας της ζωής σας).

  Ο Μόνος Έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, είναι Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

  Εισακούστηκαν οι προσευχές όλων μας, μαζί με του Πρωτοσύγκελου ΙΜΠΕ.

  Υ.Γ. με το που διαβάζει κάποιος όλα αυτά που έγραψες, θα λέει τι πέρασες!!!
  Εγώ όμως έχω να σου πω: ότι δεν πάμε τόσο εύκολα στον Παράδεισο, για αυτό και δεν σε κάλεσε Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ακόμα.
  Σου έδωσε παράταση ζωής για να Δει αν συνεχίσεις να με ανέχεσαι.

  Υ.Γ.2. την Ρόη περισσότερο και από τα μάτια σου.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶναι πραγματικὰ ἄξιον ἀπορίας, πῶς μπορῶ καὶ σὲ ἀνέχομαι ἀκόμα... χα, χα, χα
   Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφέ μου Χρῆστο, πολὺ σωστὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγραψες!!
   Ὅσο γιὰ τὴν Ρόη, μπορεῖς νὰ ρωτήσης τὴν ἴδια...

   Διαγραφή
 15. Ἀγαπητέ μου Πᾶνο, χωρίς νά σέ γνωρίζω προσωπικά σέ αἰσθάνομαι πολύ δικό μου ἄνθρωπο. Διάβασα τίς περιπέτειές σου τόσο μέ τήν ὑγεία σου ὅσο καί μέ τούς παρανοϊκούς ὑπηρέτες τῶν τυράννων μας μέ πόνο καί δοξάζω μέσα ἀπ'τήν ψυχή μου τόν καλό Θεό πού σέ γλύτωσε ἀπ' τά νύχια τους. Πόσοι καί πόσοι πέφτουν θύματα τῆς βουλιμίας τους; Μά ποῦ βρέθηκε τόση θηριωδία ἀνάμεσα στούς γιατρούς μας δέν μπορῶ νά καταλάβω. Ποῦ βρέθηκαν τόσοι πρόθυμοι γιατροί καί νοσηλευτές νά παίξουν τό παιχνίδι τῶν δολοφόνων; Ἕλληνες Χριστιανοί βαφτισμένοι δέν εἶναι; Τί ψυχή θά παραδώσουν; Γιατί τό κάνουν αὐτό; Ἄν σκοτώνουν κόσμο παίρνουν λεφτά; Εἶναι δυνατόν νά συμβαίνει αὐτό;; Δηλαδή ἐπιστήμονες ἄνθρωποι γίνονται πληρωμένοι δολοφόνοι; Πῶς κατάφεραν οἱ ἀντίχριστοι νά ἐξέγξουν τόν ἰατρικό κόσμο; Θά ἤθελα πολύ νά σέ ἀκούσω πάνω σ' αὐτό. Ἄν νομίζεις ὄτι τό σχόλιο μου δέν δημοσιεύεται γιά εὐνοήτους λόγους τό καταλαβαίνω ἀπόλυτα. Καί ἄν αὐτά πού θέλεις νά πεῖς δέν λέγονται ἀπό τό ίστολόγιο ἐπίσης τό καταλαβαίνω. Ἀπάντησέ μου ὅμως ἄν θέλεις στό μαίηλ. Πάντα ὑγιεῖς λοιπόν ἀδερφέ Πᾶνο καί ἠ Παναγία μας νά σέ σκεπάζει καί σένα καί τήν οἰκογένειά σου καί ὄλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Γιάννη, σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ποὺ μὲ τιμᾶς μὲ τὸ νὰ σχολιάσεις στὸ ἱστολόγιό μας μὲ αὐτὰ τὰ πολὺ ὄμορφα ποὺ ἔγραψες καὶ γιὰ τὸ πῶς μὲ αἰσθάνεσαι.
   Ἀδελφέ μου μιλῶ εἰλικρινὰ, τὸ ἴδιο αἰσθάνομαι καὶ ἐγὼ γιὰ ἐσένα, ὅπως καὶ γιὰ πολλοὺς ἀδελφοὺς ποὺ σχολιάζουν ἐδῶ μέσα. Καὶ ἔτσι πρέπει νὰ αἰσθανόμαστε ὅλοι ποὺ συνοδοιποροῦμε πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, πρὸς τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Χριστό!
   Μόνο ὁ Κύριος νὰ μᾶς δώσει δύναμη καὶ ὑπομονὴ νὰ ἀντέξουμε στὴν λύσσα τοῦ Σατανᾶ ποὺ ἔχει ξεσπάσει καὶ ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Τριαδικὸς Θεός μας γιὰ τὴν μεγάλη ἀποστασία καὶ βλασφημία ποὺ συντελεῖται στὶς ἡμέρες μας.
   Ἔρχονται πολὺ δύσκολα καὶ τὸ ξέρουμε οἱ περισσότεροι ὅσοι εἴμαστε στὴν ἴδια ρότα, ἀλλὰ νὰ μὴν ἀπογοητευόμαστε, νὰ μὴν ὀλιγοψυχοῦμε διότι δὲν τοῦ ἔχει δώσει πλήρη ἐξουσία, εἶναι σίγουρο θὰ ἔρθει τὸ μεγάλο ράπισμα σὲ ὅλο αὐτὸ ποὺ γίνεται σήμερα, σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀντίχριστους.
   Θὰ σοῦ γράψω περισσότερα στὸ μέϊλ. Δὲν εἶναι ὅτι δὲν λέγονται περισσότερα ἐδῶ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ φόβου μὴν μᾶς κάνουν κάτι.
   Ἐπειδὴ ὅμως ἔχουν στοχοποιηθεῖ τὰ ἱστολόγια ἤδη καὶ κατεβαίνουν ἀναρτήσεις καὶ κάποιες φορὲς ρίχνουν καὶ τελείως κάποια ἱστολόγια, εἶναι κρίμα νὰ χαθεῖ τόση δουλειὰ καὶ κυρίως οἱ πνευματικοῦ καὶ Πατερικοῦ περιεχομένου ἀναρτήσεις, ἄν καὶ δὲν νομίζω πὼς θὰ τὴν γλυτώσουμε, διότι ὅπως φαίνεται τοὺς κάνουμε ἀρκετὴ ζημιὰ καὶ ἄς μὴν ἔχουμε τὴν ἐπισκεψιμότητα τῶν μεγάλων συστημικῶν ἱστοσελίδων.
   Καλὴ δύναμη καὶ ὐπομονὴ εὔχομαι καὶ σὲ ἐσένα καὶ τὴν οἰκογένειά σου μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας καὶ θὰ τὰ ποῦμε καὶ στὸ μέϊλ.

   Διαγραφή
 16. Δόξα τω Θεώ!
  Η Παναγία να σας σκεπάζει πάντα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, νὰ εἶστε καὶ ἐσεῖς πάντα καλά!

   Διαγραφή
 17. Δεν περιγράφετε η χαρά μου!! Δόξα τω θεώ!! Δεν ήθελα τόσο καιρό να ενοχλήσω γνωρίζοντας την δοκιμασία που περνάγατε. Να είστε πάντα καλά με την ευλογία του Θεού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ Παναγιώτη μου!
   Νὰ εἶσαι καλὰ καὶ ἐσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 18. Χαιρομαι ιδιαιτερα αδελφε. Η Παναγια μας να σας εχει στην αγκαλια της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστοῦμε πολὺ ἀδελφέ Δημήτρη καὶ ἀντευχόμεθα!

   Διαγραφή
 19. Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφέ μου, νὰ εἶσαι καὶ ἐσὺ καλὰ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 20. Καλή επάνοδο αδερφέ! Τίς Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μόλις διάβασα το κείμενο και έχω συγκλονιστεί . Θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση . Ξέρω ότι είναι επώδυνη η διαδικασία . Όμως έχετε πολλούς ανθρώπους να προσεύχονται για σας. Είθε ο Θεός να σας δώσει δύναμη και κουράγιο για το δύσκολο αγώνα σας .Τα δύσκολα είναι για να μας κάνουν πιο δυνατούς!Κι εσείς με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη και τη σκέψη όλων μας να σας συντροφεύει θα βγείτε πιο δυνατός μέσα απο αυτή τη μάχη!Όλο αυτό που περάσατε είναι απλά ένα δύσβατο μονοπάτι πριν βγείτε πάλι στη φωτεινή και ηλιόλουστη λεωφόρο...Να είστε δυνατός και να χαμογελάτε πάντα,είναι το καλύτερο φάρμακο.Ο Θεός έχει για κάθε άνθρωπο κάποιες δοκιμασίες....
  Είτε για να μας κάνει πιό δυνατούς είτε για να μας φέρει πιό κοντά Του.Όπως και να'χει Εκείνος είναι ο Μέγας ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και είναι ΠΑΝΤΑ δίπλα μας σε κάθε μας δοκιμασία! Εύχομαι ολόψυχα, Ο Θεός θα σας βγάλει νικητή μέσα από όλο αυτό που περνάτε και να σας ευλογίσει πλουσίως...
  Οι προσευχές μου θα σας συνοδεύουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀγαπητὴ ἀδελφή!
   Πάρα πολὺ καλὸ καὶ σωστὸ τὸ σχόλιό σου μὲ μιὰ πολὺ μικρὴ καλοπροαίρετη διόρθωση!
   Δὲν βγαίνουμε ἐμεῖς νικητὲς ἤ ἡττημένοι σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις, εἶναι πολὺ λάθος αὐτὸς ὁ ὅρος.
   Μὲ τὶ παλεύουμε γιὰ νὰ βγοῦμε νικητές;
   Ὁ Θεὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ μᾶς χαρίσει τὴν ἴαση ἤ ὄχι, διότι ὅλα εἶναι ὑπό τὸν δικό Του ἔλεγχο.
   Ὅ,τι πετυχαίνουμε στὴν ζωή μας, τὸ πετυχαίνουμε μὲ τὴν συνεργία Του, μὲ τὴν Χάρη Του!
   «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»!
   Συγχώρεσέ με γιὰ τὴν διόρθωση, γνωρίζοντας καλὰ, ὅτι τὸ ἔγραψες καλοπροαίρετα.
   Σὲ εὐχαριστῶ καὶ πάλι!
   Καλὴ δύναμη μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 22. Να είσαι υγιείς & ευλογημένος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀγαπητὴ ἀδελφή, νὰ εἶσαι καλὰ καὶ ἐσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 23. ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΟ ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ.
  Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, ΠΑΝΤΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.
  ΕΙΣΑΙ ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ...ΠΟΛΥ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ.
  ...ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ Ζήνα μου καὶ τοὺς δύο σας.
   Καλὴ δύναμη καὶ ὑπομονὴ σὲ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή
 24. Νεκτάριος Δαπέργολας21 Σεπτεμβρίου 2021 - 8:00 μ.μ.

  Ἀδελφέ Πᾶνο, καλῶς ἐπέστρεψες στό μετερίζι σου πού τόσο πολύ τό χρειαζόμαστε. Ἡ ἀπουσία σου ἦταν ἰδιαίτερα αἰσθητή, ἀλλά τό σημαντικό εἶναι ὅτι γύρισες πίσω ὑγιής. Δοξάζουμε τόν Θεό γιά τό θαῦμα πού σοῦ συνέβη. Ἡ Παναγιά μας νά σέ σκεπάζει πάντοτε. Συνεχίζουμε μαζί στούς κοινούς μας ἀγῶνες, μέχρι νά νικήσουμε (ἤ νά πέσουμε). Καλή δύναμη, καλή λευτεριά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφέ μου Νεκτάριε γιὰ τὶς εὐχές καὶ τὸ σχόλιό σου τὸ ὁποῖον μᾶς ἐνθαρρύνει νὰ συνεχίζουμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸν μικρὸ αὐτὸ κοινὸ ἀγῶνα μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μετερίζι, «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἀγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία», ποὺ μὲ τόση θρασύτητα βάλωνται τὰ τελευταία χρόνια ἀπὸ ὅλες τὶς ἀντίχριστες νεοταξικὲς δυνάμεις.

   Εὔχομαι καὶ ἐγώ, ὀ Χριστὸς καὶ ἠ Παναγία μας νὰ σκεπάζουν ἐσένα καὶ τὴν οἰκογένειά σου καὶ νὰ συνεχίζουν νὰ σὲ φωτίζουν νὰ γράφεις τὰ ἐξαιρετικά ἄρθρα μὲ τὴν ἀριστοτεχνικὴ χρήση τῆς γλώσσας μας!

   Καλὴ δύναμη καὶ ὑπομονὴ καὶ σὲ ἐσένα!

   Διαγραφή
 25. Καλως επεστρεψες Πανο γερος δυνατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Από όλους εμάς και στην katanixi.gr καλό αγώνα μέχρι τέλους.

  Ταις πρεσβείες του μακαριστού γέροντά μας και φίλου σας πατρός Νικολάου Μανώλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ νὰ εἶστε καλὰ καὶ καλὴ δύναμη στὸν ἀγῶνα σας μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας!

   Διαγραφή