Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Δὲν εἶναι χημεία εἶναι Ὀρθοδοξία...


 
Ἐκεῖνο τὸ ἵνα ὦσι ἕν τοῦ Χριστοῦ μας στὴν ἀρχιερατική Του προσευχή, τὴν συγκλονιστικὴ νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Του Δείπνου! 
 
Τὴν νύχτα ποὺ ὁ Χριστός μας ζώστηκε τὸ λέντιο, δίνοντας σὲ ὅλους μας τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς ἀγαπητικῆς ταπείνωσης, τὴν νύχτα ποὺ μᾶς παρηγόρησε δείχνοντάς μας τὸν μοναδικὸ δρόμο πρὸς τὸν Οὐρανό, τὴν νύχτα ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν μέγιστη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης. 
 
Ἐκείνη τὴν πανίερη νυχτιά, μιὰ φράση ἐπαναλάμβαναν τὰ θεῖα του χείλη: «Ἵνα ὦσι ἕν καθὼς ἡμεῖς..»(Ἰω. ΙΖ´ 11)
 
Ἕνα νὰ εἴμαστε ὅλοι διὰ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὁμοφροσύνης. Ἡ μοναδική, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἀείμνηστος Π. Τρεμπέλας, ἑνότητα καὶ ἡ ὁμόνοια ποὺ θὰ φανερώνει στὸν κόσμο τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας ἑνωμένη κατὰ τὴν Θεία προσευχή-παραγγελία καὶ ἀδιατάρακτη εἰς τοὺς αἰῶνες ἐντολή! 
 
Τὸ μεγάλο ζήτημα ποὺ δὲν πρέπει ὅμως ποτὲ νὰ μᾶς διαφεύγει εἶναι ὅτι γιὰ νὰ ἑνωθοῦν διάφορα σώματα-στοιχεῖα μεταξύ τους, γιὰ νὰ ἔχουμε μιὰ εὐλογημένη καὶ ἁρμονικὴ συναρμογή, γιὰ νὰ ὑπάρξει ἐλκτικὴ δύναμη καὶ ἐλκτικὴ ἀλληλεπίδραση (δὲν κάνουμε χημεία ἐδῶ ἀλλὰ μποροῦμε μὲ τὴν ἁγία μεταστρεψιμότητα  νὰ ἀντλήσουμε ὑλικὸ καὶ Χριστοκεντρικὰ καὶ μόνο νὰ τὸ προσαρμόσουμε), γιὰ νὰ ὑπάρξει λοιπὸν δεσμὸς καὶ σύνδεση μὲ τὸ ἵνα ὦσι ἕν, πρέπει ἀπαρεγκλίτως νὰ πληροῦται μιὰ καὶ μόνο ταυτότητα, μιὰ καὶ μόνο ἰδιότητα:
 
Ἡ ἰδιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας! Καθαρὴ ἀνόθευτη Ὀρθοδοξία! Νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὰ μίγματα (πάλι πρὸς τὴν Χημεία ρέπει τὸ πρᾶγμα) Σὰν τὸ  διάφανο  νερό, τὸ καθαρὸ διαμάντι, τὸν ἀνόθευτο  χρυσό... οὐσία ἀμιγής! Στὴν χημεία βέβαια τώρα ποὺ τὸ σκεφτόμαστε ὑπάρχουν οἱ χημικὲς ἑνώσεις! Στὴν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει μόνο τὸ ἵνα ὦσι ἕν! Καὶ αὐτοὶ ποὺ  ἑνώνονται στὸ καθὼς ἡμεῖς καὶ στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ θὰ πρέπει νὰ ὁμολογοῦν τὴν μιὰ Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία! 
 
Οὔτε μίγματα, οὔτε ἑτερόκλιτες συνθέσεις μὲ σκοτασμένα στοιχεῖα, μὲ θαμπωμένες οὐσίες, μὲ ἀπροσδιόριστες ταυτότητες, ἀλλομορφὲς ἑνός.... κάποιου Θεοῦ τῆς ἀγάπης! Μία καὶ μόνη ἡ δύναμη συνοχῆς καὶ συνάφειας! Ἡ Ὀρθοδοξία! Ἡ ἐν Τριάδι Θεῷ, ἡ ἐν Χριστῷ καὶ μόνο συμπόρευση! Ὁμοιοπολικοὶ οἱ δεσμοί του ἵνα ὦσι ἕν! Μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἑτεροπολικοὺς καὶ τοὺς ὁμοιόσχημους! Προσευχὴ μόνο γιὰ τὸν φωτισμό τους μὲ τὸ Φῶς τῆς μόνης Ἀλήθειας! Μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἐθελουσίως τυφλωμένους! Πρώτη καὶ Δευτέρα φορὰ... Καὶ ἔπειτα μακριὰ...
 
 
Ἵνα ὦσι ἕν! Ἔτσι παρέδωσε τὴν ψυχή του στὰ χέρια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ὁ μεγάλος Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας! Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ὁποῖος ὅσο ζοῦσε μὲ ἐνθουσιασμὸ κήρυττε, πὼς μοναχὰ ἡ Ὀρθοδοξία  ἔχει αὐτὸ τὸ βαθύτατο νόημα! Τὴν σωτηρία καὶ λυτρωτικὴ ἑνότητα μὲ κεφαλὴ καὶ μπροστάρη τὸν Χριστό μας! Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιὰ καρδία δοξάζει καὶ ἀνυμνεὶν Αὐτὸν καὶ μόνο! Τὸ πάντιμο καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! Αὐτοῦ ποὺ φανερώθηκε καὶ φανερώνεται συνεχῶς στοὺς ἐν ἐπιγνώσει ἑνωμένους πιστοὺς καὶ πανελευθέρους δούλους Του!

Νώντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐκπομπὴ τοῦ 2020 μὲ τίτλο: « Ἕνα στόμα μιὰ καρδιά»ΥΓ στὸ 2023: Ἐσεῖς οἱ ...συμπροσευχητές...

Σταματῆστε νὰ νοθεύετε τὰ αἰώνια ρήματα τοῦ Χριστοῦ μας!
Ἀλλομορφὲς ἑνός.... κάποιου Θεοῦ τῆς ἀγάπης εἶναι τοῦτες ποὺ στήνετε!

Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ!

Ἀρκεῖ ἕνα μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου στὸν Πανάγιο Τάφο Του γιὰ νὰ τὸ καταλάβετε ἑπιτέλους!


__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
 «Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου