Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Διά τό πλῆθος τοῦ ἔρωτος...(Ἅγιος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος)


 
Κάθε βῆμα νὰ σὲ φέρνει πιὸ κοντὰ στὸν Χριστό! Αὐτὸ νὰ ᾿ναι τὸ κριτήριο, γιὰ νὰ ζήσεις αὐτὸ τὸ πρόσκαιρο, τὸ ἐφήμερο ἀλλὰ καὶ τὸ αἰώνιο! Κάθε βῆμα, κάθε λέξη, κάθε πράξη ἀπὸ τὴν φαινομενικὰ πλέον ἀσήμαντη, ὡς τὴν πιὸ σπουδαία κάθε μέρας ποὺ ξημερώνει καὶ δὲν ἐπιστρέφει πλέον, νὰ σὲ πλησιάζει ἀκόμα περισσότερο στὸν Θεὸ καὶ Πατέρα! 
 
Σπάνιο στὰ ἀλήθεια ἀδελφοί μου αὐτὸ τὸ κριτήριο, ποὺ ὅλα μπορεῖ νὰ τὰ ἀξιολογεῖ σὲ δυὸ καὶ μόνο κατηγορίες, ὡς Θεάρεστα καὶ μή! Ἕνα κριτήριο ποὺ μοιάζει μὲ πόθο Ἱερό! Πόθος Χριστοῦ! Ἔρως μανικός! Νὰ ξενυχτᾷς καὶ νὰ ἔχεις ἀνύστακτη ψυχή, διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἔρωτος, ὅπως διαβάζουμε στὴν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτη. 
 
Ἀγάπη ὁλοκληρωτική! Θυσιαστικὴ ἀγάπη, ποὺ ἱεραρχεῖ τὰ πάντα προτάσσοντας τον Μέγα Ἀρχιερέα! Ἀφήνει στὴν ἄκρη περγαμηνὲς καὶ πλούσια βιογραφικά, παραστατικὰ καὶ παράσημα ποὺ φανερώνουν σπουδὲς καὶ σπουδαιότητες, τίς ἐπιθυμίες καὶ τίς  ἀλαζονεῖες τοῦ βίου καὶ ἀποτάσσεται τὸν κόσμο καὶ ὅ,τι τὸν ἀπαρτίζει. Ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες!  Ἀποταγὴ καὶ ξενιτεία! Σὲ ὅσους ὁ οὐρανὸς κληροδότησε τοῦτες τίς ἀρετές! Μόνο σὲ ὅσους, γιατί δὲν εἶναι γιὰ τὸν καθένα αὐτὸς ὁ οὐράνιος πόθος! Γνωρίσαμε μέ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πολλὲς τέτοιες ψυχὲς στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας μας! 
 

Γνωρίσαμε κι ἄλλες ψυχές, στὰ πανίερα ἐπὶ γῆς ἐνδιαιτήματα τῆς Παναγιᾶς καὶ τῶν Ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπου φώτισε ὁ Κύριος, ἔστω καὶ νοερῶς, τὰ βήματά μας! Μιὰ ἀκόμα θὰ μᾶς μείνει ἀξέχαστη, γιὰ τὸν Θεῖο πόθο τῆς ἀφιέρωσης καὶ τὴν ἀνδρεία ψυχή της. Ἡ ἀδελφή μας ἡ Α., ἐγκαταλείποντας  μιὰ λαμπρὴ καὶ προσοδοφόρα  καριέρα θεραπευτῆ σωμάτων, ἀναμένει καρτερικὰ νὰ ἐνδυθεῖ τὸ μοναχικὸ τριβώνιο καὶ νὰ ἀποκτήσει πτυχίο θεραπεύτριας ψυχῶν...! Αὐτὴ ἡ ψυχούλα  τὰ τελευταῖα ἀρκετὰ πλέον χρόνια, ἀγωνίζεται κατάμονη νὰ φυλάξει "Θερμοπύλες", σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ προσκυνήματα τῶν θαρσαλέων Ἁγιοταφιτῶν!
 

Τίς τελευταῖες φορὲς ποὺ μιλήσαμε στὸ τηλέφωνο, ἀκούγαμε ἀπὸ μέσα ἐκρήξεις... ἐκείνη ἀτάραχη καὶ μόνη της μέσα στὸ νύχτωμα τῆς Ἁγίας γῆς... -Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται ἀδελφή μου; Τὴν ρωτήσαμε ἔκπληκτοι.

-Εὐλογημένε... μὴ δίνεις σημασία! Συνηθισμένα τὰ βουνὰ ἀπ᾿ τὰ χιόνια! Ρίχνουν πυροβολισμούς... συνέχεια...γιὰ νὰ μᾶς τρομάξουν... μπὰς καὶ φοβηθοῦμε καὶ φύγουμε καὶ ἔρθουν στὰ χέρια τους τὰ σεβάσματά μας! Δὲν πάω πουθενά! Ἐδῶ μὲ ἔταξε ὁ Κύριος! Σὲ αὐτὴν τὴν κορυφὴ τοῦ πάθους Του...ἐδῶ ποὺ ἀγάπαγε νὰ ἔρχεται τόσο καὶ ἡ Παναγία μας! Ἄν εἶναι θέλημα δικὸ Του θὰ φύγω... καὶ μόνο σκοτωμένη... φυλάει ὅμως καὶ ἐνθαρρύνει ἡ Ἰεροσολυμίτισσα!

Δὲν θὰ μποροῦσε ἐκείνη τὴν ὥρα, βράδυ παραμονῆς Κυριακῆς καὶ Ἀνάστασης ἦταν, νὰ μὴν γεννηθεῖ μέσα μας ἕνας συνταρακτικὸς συνειρμός! Πέμπτη ἑσπέρας ἦταν, 29 Νοεμβρίου τοῦ 1979! Ὁ π. Φιλούμενος ἔκανε τὸν μεθέορτο ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου του! Φανατικοὶ Ἑβραῖοι ποὺ γιὰ ἕξι μῆνες συνεχῶς  τὸν ἀπειλοῦσαν καὶ τὸν ἐκφόβιζαν γιὰ νὰ ἐγκαταλείψει τὸν ἱερὸ τόπο, μπῆκαν στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ! Μαρτύρησε φριχτὰ ὁ φύλακας-Ἄγγελος τούτου τοῦ προσκυνήματος! Πλέον τὸ ἄφθαρτο καὶ εὐωδιάζον του σκήνωμα, ἐδῶ καὶ 43 συναπτὰ ἔτη ἀποτελεῖ εὐλαβικὸ σταθμό, γιὰ ὅποιον ἀξιώνεται νὰ φτάσει στὰ Πανάγια χώματα! Τώρα ὁ Ἅγιος ἐμφανίζεται συχνὰ καὶ ἐνθαρρύνει τὸν π. Ἰουστίνο, τὴν ἀδελφή μας τὴν Α, ἀλλὰ  καὶ ὅσους Ἁγιοταφῖτες ἐρωτευμένους στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ φυλᾶνε νυχθημερὸν καὶ ἀντέχουν τίς ἐπιθέσεις καὶ τίς ἀπειλὲς τοῦ πολεμήτορος, μὲ πνεῦμα θυσίας, μὲ πόθο ἱερό, μὲ ἀμυντικὰ ὅπλα ἐκεῖνα τοῦ Φωτὸς καὶ μόνο... 


Νώντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπή


Μιὰ ἐκπομπὴ ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Νεομάρτυρα Φιλούμενο! Μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἕνα ἐξαιρετικὸ βιβλίο: «Ὁ ἅγιος Φιλούμενος κάτι θέλει νὰ μᾶς πεῖ...» τῆς Νικολέττας  Σκάλκου-Διαμαντίδη καὶ τίς ἐκδόσεις «Ἔαρ».

__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
 
 
 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου