Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἠρνήθη τὸ Εὐαγγέλιον! Στη συνείδηση του λαού είναι καθαιρεμένος Η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας θα επιληφθεί άμεσα του θέματος;;;


Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: “οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία”.

ΣΧΟΛΙΟ 
Σε αυτού του είδους το κατάντημα, γιατί περί καταντήματος πρόκειται, έφθασαν λοιπόν κάποιοι "ποιμένες";

Και αυτός ο άνθρωπος, φορέας τέτοιων ολεθρίων και ψυχοφθόρων ετεροδιδασκαλιών, ανήκει στο επισκοπικό δυναμικό της Εκκλησίας της Ελλάδος! Και ποιμαίνει το λαό του Θεού!

Αλήθεια, έχει μείνει τίποτε όρθιο σε αυτόν τον τόπο;

Μετά τη διατύπωση των παραπάνω βλάσφημων και ανήκουστων θέσεών από την πλευρά του, επιβάλλεται να εκδηλωθή σεισμός αντιδράσεων και σωρεία σφοδρών αποδοκιμασιών από τη μεριά κλήρου και λαού. 

Και να κινηθή τάχιστα και άνευ χρονοτριβής από την προισταμένη του αρχή η διαδικασία που προβλέπεται από τους θείους και ιερούς κανόνες. Ουδείς τυγχάνει ανεξέλεγκτος όσο υψηλό αξίωμα και αν κατέχει. 

Εκτός από τους συνεπισκόπους του θα πρέπει να στιγματίσουν τις ελεεινές του δηλώσεις και να αξιώσουν την άμεση εφαρμογή των ιεροκανονικών διακελεύσεων οι ιερές μονές όπως και οι ορθόδοξες ιεραποστολικές αδελφότητες καθώς και όλα τα ορθόδοξα χριστιανικά ιστολόγια και ο θρησκευτικός τύπος! 

Αρκετό σκανδαλισμό έχει προκαλέσει ο συγκεκριμένος επίσκοπος!
Λ.Ν.


Εἰς τὸ κανάλι τῆς Βουλῆς προβάλλεται ἡ ἀξιόλογος ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μυλωνᾶ «Ἀπὸ τόπο σὲ τόπο». Ὅταν ὁ κ. Μυλωνᾶς ἐπεσκέφθη τὴν Ἀλεξανδρούπολιν ἔλαβε συν­έντευξιν καὶ ἀπὸ τὸν τοπικὸν Ποιμενάρχην.

Δυστυχῶς, ὁ Σεβασμιώτατος ἀρνεῖται τὸ Εὐαγγέλιον! Δὲν ἀνεμέναμεν τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἡ πρώτη εἰσήγησίς του εἰς τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας ἦτο ἡ κατάργησις τοῦ ράσου!

Δὲν ἀνέγνωσε ποτὲ ὡς Ἐπίσκοπος τὴν πρὸς Γαλάτας (1.7): «εἰ μὴ τινὲς εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦ­λος οὐκ ἂν ἤμην»!

Ἐπιτέλους, δὲν ὑπάρχει ἕνας Ἱεράρχης νὰ τοῦ ζητήση τὴν παραίτησιν; Μόνον διὰ τὰς καλάς σχέσεις ἐνδιαφέρονται; Τόσον πολύ ἐλέγχει ἡ μασονία Ἱεράρχας; Δὲν ἔμεινε κανείς;

Παραθέτομεν τὴν ἀπομαγνητοφώνησιν τῶν λόγων του τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2019, ποὺ προσφάτως ἔγιναν γνωστὰ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον diaforos:

«Πηγαίνω κάποιες φορὲς στὸ Δημοτικὸ Θέατρο ἢ σὲ κάποιες ἐκδηλώσεις. Μιλοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ, ὁ Δήμαρχος θὰ πεῖ τὰ τῆς πόλεως, οἱ πολιτευτές μας τὰ τῆς Πολιτείας τὰ δικά τους κ.λπ. καὶ κάποια στιγμὴ ἢ στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος λένε «παρακαλοῦμε καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ μᾶς πεῖ τὴ γνώμη της, ὁ Μητροπολίτης». Ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν δείχνω τὸ θυμό μου ποὺ μὲ πιάνει, ἀλλὰ σᾶς τὸ λέω ὅτι τὸν ἔχω. Ἐκκλησία δὲν εἶμαι ἐγώ. Ἀλίμονο ἂν ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἐμένα ὡς μαντρόσκυλο.

Ἐγὼ θὰ πῶ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, δηλ. τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν. Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανοὺς τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία».
 


__________________________

Σχόλιο Πᾶνος: Ἐν πρώτοις, ὅσον ἀφορὰ στὴν Ι. Σύνοδο, πότε ἐπιλήφθηκε ἤ ἔλαβε θέση στὰ τόσα σοβαρὰ θέματα ποὺ ἀπασχόλησαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀπασχολοῦν καὶ νὰ ταλανίζουν τὸ Χριστεπώνυμο ποίμνιο, ὥστε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ λάβει θέση καὶ τώρα στὴν δήλωση αὐτὴ τοῦ συγκεκριμένου «Ἐπισκόπου»;

Ἀναρωτιέμαι γιατὶ τὸν ἀποκαλεῖ ὁ ἀρθρογράφος «Σεβασμιώτατο» καὶ ὅσοι ἄλλοι βέβαια, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προδώσει τὴν πίστιν μας, τοὺς ἀποκαλοῦν «Σεβασμιώτατους», «Ἅγιους» καὶ τόσα ἄλλα.

Φοβοῦνται μήπως τοὺς μαλώσουν ἤ τὸ κάνουν κατὰ τὴν τάξην τὴν Ἑκκλησίας;

Αὐτοὺς τοὺς ὑβριστὲς καὶ πλᾶνους οὔτε κὰν Ἐπισκόπους ἔπρεπε νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε, μόνο τὸ ὄνομά τους θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρουμε.

Ἄν αὐτοὶ εἶναι Σεβασμιώτατοι καὶ Ἅγιοι, αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ τηροῦν τὸ Εὑαγγέλιο καὶ διαφυλάττουν τὴν ὀρθότητα τῆς Πίστεώς μας (ὅσοι ἔχουν ἀπομείνει), πῶς θὰ πρέπει νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε; 

Ἀλλὰ σήμερα, ποὺ ὅλα ἔχουν ἔρθει τοῦμπα,  κατὰ αὐτοὺς τοὺς «Σεβασμιώτατους» καὶ σκανδαλοποιοὺς, ὅλοι ὅσοι παραμένουν παραδοσιακοὶ καὶ ἀκολουθοῦν τοὺς Πατέρες, ἔχουν «ψυχολογικὰ προβλήματα» καὶ διάφορα ἄλλα καὶ χρείζουν ἱατρικῆς παρακολούθησης.

Τὶ μᾶς λέει ὁ Ἄγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός;
«Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων»

Μήπως δὲν φτάσαμε σὲ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ, ὅπου ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος;

Καὶ μετὰ ἀναρωτιόμαστε γιατὶ περνᾶμε τόσα δεινὰ στὴν Ἐλλάδα... 
«Πᾶνος»

2 σχόλια:

  1. Έχει κάνει πολλά...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΕΚΚΛΗΣΙΑ και ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - Όλη η Αλήθεια σε λίγα λεπτά - Ένας υπέροχος λόγος από το εξωτερικό.!

    https://www.youtube.com/watch?v=iUQMw-_bzF8

    ΑπάντησηΔιαγραφή