Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Μὴ φύγει ἡ Θεία Χάρη...(+π.Εφραὶμ Σεραγιώτης)Ἡ ἀκαταγώνιστη χάρη ποὺ ζωοποιεῖ καὶ καινοποιεῖ καὶ σώζει καὶ μεταμορφώνει. Τὸ ἄγριο σὲ ἅγιο, τὸ καλὸ σὲ κακό. Τὸ μακάβριο σὲ μακάριο, τὸ φιλόδοξο σὲ φιλόθεο, τὸ μιαρὸ σὲ ἁγνό! Τοὺς ἀγραμμάτους καὶ φοβισμένους ψαρᾶδες σὲ Θεοφόρους καὶ ἀτρόμητους πάνσοφους κήρυκες τῆς μόνης Ἀλήθειας τῆς Ἀναστάσεως Τῆς Ζωῆς!
 
Ρίχνει τὰ λέπια ἀπὸ τὰ μάτια! Ἐξαφανίζει τὸν δισταγμὸ ἀπ᾿ τὴν καρδιά! Ἡ ἀφειδώλευτη χάρη καὶ ἡ ἀδίσταχτη πίστη! Ἡ δύναμη τῆς Θείας Χάριτος! Ἀπερίγραπτη καὶ ἀπερινόητη! Πανσθενουργὸς καὶ ἀήττητη! Σὰν αὔρα λεπτὴ ποὺ ἂν ἀσίγαστα δὲν προσπαθεῖς νὰ ἀνασαίνεις θὰ φύγη ἀπὸ δίπλα σου! Καὶ τότε...ὤ τότε! 
 
Θὰ γίνεις ξανὰ ἐσὺ ἀρνητὴς καὶ διώκτης καὶ φιλήδονος καὶ δεσμώτης τοῦ σκότους! Φαῦλος θὰ πορευθῆς εἰς Ἀνάστασιν Κρίσεως! Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπομάκρυνση! Χωρὶς τὴν Θεία Χάρη, ξανὰ παλαιὸς ἄνθρωπος, χωρὶς καταφύγιο καὶ παρηγοριά! 
 
Γιὰ αὐτὴν τὴν ἀκαταγώνιστη Χάρη συνεχῶς ὁμιλοῦσε ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Σεραγιώτης! Ὅλη ἡ ζωή, ὅλος ὁ ἀγῶνας γιὰ αὐτὴν τὴν κτίση μὰ κυρίως γιὰ τὴν  διατήρησή της. Ὅλοι δεκτικοὶ Θείας Χάριτος μὰ  καὶ ὅλοι ἐπιρρεπεῖς  στὴν ἀπώλειά της...

Νώντας Σκοπετέας

Μὲ ἀποσπάσματα ἀπό τὸ 7ο καὶ τελευταῖο μέρος μιᾶς σειρᾶς ἐκπομπῶν, μὲ τίτλο: "Πάτερ Ἐφραίμ, εἰπὲ λόγον!" ἀφιερωμένων στὴν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ Σαραγιώτου μέσα στὸ Ἅγιο Πεντηκοστάριον τοῦ 2023
 
Πηγή:http://sotiriapsixis.blogspot.com/2023/06/blog-post.html
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ


 
 
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου