Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Μετὰ τὴν σημαία καὶ τὸν σταυρὸ ἡ ΠτΔ… ξήλωσε τὰ «καριοφίλια» τοῦ 1821 ἀπὸ τοὺς τοίχους τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου!

 

Ἔκανε κάτι ποὺ οὐδεὶς Πρόεδρος εἶχε πρὶν ἀπὸ αὐτὴν διανοηθεῖ! 
 
Εἶχαν μεταφερθεῖ τὸ 1975 ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τοῦ Ἀγώνα μὲ ἀπόφαση τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἰωάννας Τσάτσου. 
Τὸ ἔτος στὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ εἰσέλθουμε ἐντὸς τῶν ἑπομένων ἡμερῶν εἶναι τὸ 2021. Τὸ ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐθνεγερσία. Από τὴν ἡμέρα ποὺ οἱ Ἕλληνες πῆραν τὰ ὄπλα καὶ σήκωσαν τὰ λάβαρα τοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ κατακτητῆ. Και ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὄπλα, ἀπὸ αὐτὰ τὰ λάβαρα, ἡ Ἑλλάδα ἀναγεννήθηκε. Θα ἔπρεπε νὰ τὰ τιμᾶ.

Ὀργανώνουμε ἐκδηλώσεις καὶ δράσεις γιὰ νὰ τιμήσουμε τὸ 1821 καὶ ἴσως...

κάποιοι λησμονοῦν πὼς δὲν ἦταν μόνον τὸ αἷμα τῶν ἡρώων ποὺ ἐξέθρεψε τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Ἦταν καὶ τὰ ὄπλα τῶν ἡρώων. Κάποιος πρέπει νὰ τὸ πεῖ αὐτό στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία τα ἀπομάκρυνε ἀπό τὸ γραφεῖο της.

Στὴν μία φωτογραφία βλέπουμε πίσω ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο, δύο πιστόλες τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 νὰ κοσμοῦν τὴν βιβλιοθήκη του. Δέν τὶς ἔφερε ὅμως ἐκεῖ ὁ τέως Πρόεδρος. Τὶς βρῆκε. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Τσάτσος ἀνέλαβε καθήκοντα Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, οἱ πιστόλες ἤσαν ἐκεῖ. Εἶχαν μεταφερθεῖ τὸ 1975 ἀπὸ τὸ Μουσεῖο τοῦ Ἀγώνα μὲ ἀπόφαση τοῦ τότε Προέδρου καὶ τῆς συζύγου του Ἰωάννας. Εἶναι παρακαταθήκη τῶν ἀγώνων τοῦ Ἔθνους. Κειμήλια ζώσης ἱστορίας.

Στὴν δεύτερη φωτογραφία, βλέπουμε πὼς ἠ Κατερίνα Σακελλαροπούλου τά ἀπομάκρυνε. Τὰ ἀντικατέστησε μὲ κάποια ἄχαρα καὶ ἀνούσια διακοσμητικά. Ἒκανε κάτι ποὺ οὐδεὶς Πρόεδρος εἶχε πρὶν ἀπὸ αὐτὴν διανοηθεῖ. Θὰ θέλαμε νὰ πιστεύουμε ὅτι τὸ ἔπραξε ἀπὸ ἀνευθυνότητα. Ὅτι ἡ κληρονομιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν τῆς προκαλεῖ ἀπέχθεια. Ὅτι δὲν ἀντελήφθη τί ἀκριβῶς ἔκανε ὅταν ἀπεφάσιζε νὰ «ἀνανεώσει» τὴν διακόσμηση τοῦ γραφείου της (μέχρι καὶ τὰ μέσα Νοέμβρη ὑπῆρχαν τὰ καριοφίλια, μετὰ ἐξαφανίστηκαν).

Ἀναρωτιόμαστε ὅμως: Ἦταν μόνον τὰ ὄπλα; Τον πίνακα ποῦ κοσμοῦσε ἐκείνην τὴν γωνιὰ τῆς βιβλιοθήκης γιατί τὸν ἀπομάκρυνε;

Νὰ σημειώσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ πίνακα τοῦ διάσημου Γερμανοῦ ζωγράφου Peter von Hess, ποὺ ζωγράφισε πολλοὺς πίνακες γιὰ τὸν Ἀγώνα. Ὁ τίτλος τοῦ συγκεκριμένου πίνακα εἶναι «Παλληκάρια ἀτενίζοντας τὴν Ἀκρόπολη».

Θέλουμε καὶ πάλι νὰ πιστεύουμε πώς οὔτε ἡ θέα τῆς Ἀκρόπολης ἐνοχλοῦσε τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, οὔτε ὁ συμβολισμὸς τῶν μαχητὼν τῆς Ἐλευθερίας ποὺ προσέβλεπαν στὸ ἀρχαῖο, ἱερὸ σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Προτιμοῦμε νὰ θεωροῦμε πὼς καὶ πάλι δὲν ἀντελήφθη τί ἀκριβῶς ἔκανε.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως πὼς δικαιολογεῖται νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὶς εὐρύτερες προσδοκίες ποὺ ἔχουν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ κατέχει τὴν ἀνωτάτη θέση τῆς πολιτειακῆς ἱεραρχίας. Πῶς δικαιοῦται νὰ ἀπομακρύνει σημαῖες καὶ σύμβολα τῶν ὁποίων οφειλει νὰ εἶναι θεματοφύλακας.

Ὅταν τὸ 2021 θὰ μετέχει σὲ ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης θά πρέπει νὰ ἀναρωτηθεῖ ἂν οἱ πράξεις της τιμοῦν τὴν θέση της. Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, ἐκεῖνοι ποὺ σήκωσαν πιστόλες καὶ γιαταγάνια γιὰ νὰ διώξουν τοὺς κατακτητές, δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὶς δικές της ἐκδηλώσεις ἀναγνώρισης. Τήν θέση τους στὴν ἱστορία τὴν ἔχουν ἐπάξια κατακτήσει.
 
 
 
«Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου