Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Ἀντώνης Ἀντωνάς: «ΕΣΧΑΤΗ ΙΚΕΣΙΑ»

 

Μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ τελευταίου βιβλίου ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΚΥΠΡΟΣ, ποὺ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία κυκλοφόρησε, στὴν συνέχεια ἐκδόθηκε  συμπληρωματικά, τὸν Δεκέμβριο 2020, τὸ νέο Ἱστορικό, ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο ΕΣΧΑΤΗ ΙΚΕΣΙΑ, τοῦ συγγραφέα Ἀντώνη Ἀντωνά, ἀφιερωμένο στοὺς  ἡρωϊκοὺς ἀγῶνες αὐτοθυσίας, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐθνικὲς τραγωδίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μιὰ ἱστορική, λυρική, ἀλλὰ καὶ ἐπικὴ ἀφήγηση, καταγραμμένη σὲ 520 σελίδες μὲ βάση τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια καὶ μὲ  ντοκουμέντα, ποὺ ἀφοροῦν ἱστορικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἀνεξίτηλα βαθιὰ τομὴ χάραξαν στὴν δραματικὴ πορεία τῆς Μεγαλονήσου Ἑλληνικῆς Κύπρου καὶ ποὺ δυστυχῶς  τραυμάτισαν τὴν περηφάνεια ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
 
Θάρσει. Λέγων τ᾿ ἀληθὲς οὐ σφαλεῖ ποτέ.
-    Ἔχε θάρρος· ὅταν λὲς τὴν ἀλήθεια, δὲν θὰ κάνεις ποτὲ λάθος.
Σοφοκλῆς
 
Ἀλλ᾿ οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου.
-    Κανένα ψέμα δὲν ἀντέχει στὸ χρόνο.
Σοφοκλῆς
 
Σιγᾶν τὴν ἀλήθειαν, χρυσὸν εστι θάπτειν.
- Τὸ νὰ κρύβεις τὴν ἀλήθεια εἶναι σὰν νὰ θάβεις χρυσάφι
Πυθαγόρας

Τὸ πιὸ κάτω κείμενο εἶναι τυπωμένο τιμῆς ἕνεκεν στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου.
Θυμᾶμαι νὰ διασχίζουμεν ὅλη τὴν ἐλεύθερη Κύπρο ὁδικῶς, ἀλλὰ καὶ νὰ κάνουμε βόλτες στὶς παραμεθόριες περιοχὲς τῆς μοιρασμένης Λευκωσίας καὶ νὰ ἔχει μιὰ ἱστορία κάθε της γωνιά.                                                                                                          
 
Σημάδια ἀπὸ σφαῖρες καὶ βλήματα διακρίνονται ἀκόμα σὲ κάποιους τοίχους, ποὺ φανερώνουν τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Μάχες αὐτοθυσίας, μέχρι ἐσχάτων, τὰ τελευταῖα πυρομαχικά, ὁ ἐχθρὸς μὲ τὰ ἑκατοντάδες ἀεροπλάνα, πλοῖα, τάνκς καὶ τοὺς μυρίους Τούρκους εἰσβολεῖς... Οἱ λιγοστοὶ Κύπριοι μὲ τὰ κυνηγετικά, τὶς τσουγκράνες καὶ τὸν παμπάλαιο ὁπλισμὸ τοῦ ΒΠΠ. Ἱστορίες γιὰ ἡρωικοὺς Κύπριους καὶ Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς καὶ Ἐθνοφρουρούς...                                                                                                           
 
Ἱστορίες προδοσίας καὶ ἐγκατάλειψης, ποὺ θὰ ἔβαζαν πολλοὺς στὴν θέση, ποὺ πρέπει νὰ τοὺς κατατάξει ἡ ἱστορία... καὶ ποὺ θὰ σταματοῦσαν γιὰ πάντα τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις ἀποπροσανατολισμοῦ, ποὺ στήνουμε κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ξεχνᾶμε σιγά σιγὰ τὴν μεγάλη προδοσία εἰς βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου τὸ 74.                                                                                       
 
Ἐπιβεβλημένο ἱστορικὰ πλέον, εἶναι νὰ γίνονται ἐκδηλώσεις μνήμης καὶ Ἐθνικῆς Εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἐγκαταλελειμένη Κύπρο, διότι ὅπως ἀνεξίτηλα ἡ ἱστορία κατέγραψε, ἡ θυσία αὐτῆς καὶ μόνο, ὁπωσδήποτε ἔφερε καὶ τὴν Δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα...                                                                                                                                         
Αὐτό, ἴσως μᾶς κάνει νὰ στρέψουμε συνειδητὰ τὸ βλέμμα μας μὲ σεβασμὸ καί ἴσως μὲ ντροπή... Νοτιοανατολικά, σὲ μιὰ κοντινὴ ἀδελφὴ Ἑλληνικὴ πατρίδα, χωρισμένη, βιασμένη, λεηλατημένη, προδομένη καὶ καννιβαλισμένη, ποὺ ἀκόμη μέχρι σήμερα ἔχει τὸ κεφάλι της στὸ ἀδηφάγο στόμα τῆς Τουρκίας.                                                                       
 
Ὁ Ἀντώνης Ἀντωνὰς ἔφεδρος ἀξιωματικὸς τότε ἔπραξε τὸ καθῆκον του.                                                                                                                                              Ἐβίωσε τὰ ὀλέθρια γεγονότα, τὴν ἐγκατάλειψη τῆς πατρίδας του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἡρωϊκὸ χαμὸ τοῦ ἀδελφοῦ του, τῶν στενῶν του φίλων καὶ συγγενῶν... ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες τῆς ἡρωϊκὴς Κύπρου.
 
Τὸ βιβλίο του περιέχει ὠμὲς ἀλήθειες, ἀντικειμενικὰ ἱστορικὰ ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα καὶ εἶναι κατάλληλο μόνο, γιὰ ὅσους θέλουν νὰ δοῦν τὴν ἀλήθεια κατάματα καὶ ἐπὶ τέλους νὰ διαχωρίσουν, τὴν ἤρα ἀπ᾿ τὸ στάρι. ( Ματθαῖος 13.24)
 
Βασίλειος Ἀντωνὰς  Συγγραφέας - Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής. ΑΘΗΝΑ.
 
Σαράντα χρόνια μετά, τὴν 1η Αὐγούστου 2004, στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου πεσόντων τῆς ἐπικῆς νικηφόρας μάχης τῆς Τηλλυρίας τὸ 1964, ὁ φίλτατος ἀείμνηστος ἡρωϊκὸς Στρατηγός, ταγματάρχης τότε, ἱδρυτὴς καὶ διοικητὴς τῆς 31ης Μοίρας καταδρομῶν,  Γεώργιος Καρούσος ἀνέφερε:
 
«Σᾶς βεβαιώνουμε, νεκροὶ συμπολῖτες μας, ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ λογοδοτήσουμε γιὰ τὸν ἀπρόσφορο θάνατο σας. Ἕτοιμοι γιὰ ὅλα, ὅταν σὲ λίγο ἐκμετρώντας τὸν βίο μας, βρεθοῦμε ἀπέναντί σας. Ἀλίμονο στοὺς ἀνέτοιμους ποὺ ζοῦν μὲ τὶς ψευδαισθήσεις ὅτι θὰ ἀποφύγουν τὸ κολαστήριο τῆς ἀδέκαστης ἱστορίας, ποὺ ἐπέρχεται ὡς καταλύτης καὶ κριτὴς ἀδυσώπητος, γιὰ ὅσα ἔπραξαν εἰς βάρος αὐτῶν ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκαν».
 
Ἐπικοινωνία μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας www.ledrastory.com

Ἡ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ἱστορικῶν βιβλίων καὶ ἱστοσελίδων τοῦ κ. Ἀντώνη Ἀντωνά.


«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου