Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Νώντας Σκοπετέας: Πνευματικές δικλίδες ἀσφαλείας...

 

....Πρὶν λίγα χρόνια ἐπισκέφθηκε τὸ Ὄρος ἕνας πατέρας ἀπὸ μιὰ πόλη τῆς Ἑλλάδας.

Ἦρθε στὸ Ὄρος μὲ ἕναν καὶ μόνο σκοπό : Νὰ συμβουλευτεῖ τοὺς Γεροντάδες γιὰ ἕνα μεγάλο πρόβλημα ποὺ τὸν βασάνιζε!
Τὸ παιδί του εἶχε ἕναν πολὺ δυσίατο καρκίνο καὶ ἔπρεπε, ἂν θέλανε νὰ ἐξαντλήσουν ὅλες τὶς πιθανότητες,  νὰ τὸ πᾶνε ἄμεσα στὸ ἐξωτερικό! 
 
Βρέθηκε λοιπὸν μὲ τὸν Γέροντα  καὶ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: Δὲν θὰ τὸ πάτε πουθενά!

Θὰ φύγει τὸ παιδί, γιατί εἶναι στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μὰ τὴν ἴδια μέρα θὰ σᾶς δώσει ἄλλο ὁ Κύριος!

Ὁ πατέρας δὲν τὸ πολυπίστεψε αὐτὸ ποὺ τοῦ εἶπε ὁ Γέροντας! Μάλιστα θεώρησε ὅτι ἐπειδὴ ἐκεῖνος  ἦταν σὲ προχωρημένη ἡλικία, ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν ἐμπιστευθεῖ τὴν κρίση του! Ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς μόνο γιὰ ἄλλο παιδὶ δὲν σκέφτονταν μὲ τὴν γυναῖκα του  καὶ ἄλλωστε κάποιοι ἄλλοι πατέρες τοῦ εἶχαν πεῖ ἤδη  ἐντελῶς διαφορετικὰ πράγματα...

Ὡστόσο ἐπειδὴ τὸ παιδὶ βελτιώθηκε, ἀνέβαλλαν προσωρινὰ τὴν μετάβαση στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅλα ἔδειχναν ὡς ἐκ θαύματος νὰ πηγαίνουν πάρα πολὺ καλύτερα.
Συνέχισαν λοιπὸν τὴν ζωὴ τοὺς δοξάζοντας τὸν Θεὸ καὶ κάποια στιγμὴ  ἡ γυναῖκα ἔμεινε ξανὰ  ἔγκυος! Χαρὰ μεγάλη στὸ σπίτι!

Τὸ ἕνα θαῦμα μετὰ τὸ ἄλλο! Κύλησε λίγος καιρός!
Ἤτανε παραμονὲς Σαρακοστῆς πρὶν μερικὰ χρόνια!
Ἡ μάνα στὶς μέρες της καὶ τὸ παιδὶ ἕνα πρωινὸ ξαφνικὰ ἀδιαθέτησε .

Δὲν πῆγε στὸ σχολεῖο καὶ ἔμεινε στὸ κρεβάτι.
-Μαμά,  τῆς εἶπε, σὲ παρακαλῶ ἄναψε λίγο λιβανάκι νὰ θυμιάσεις!
Σήμερα θὰ σὲ ἀφήσω γιὰ νὰ πάω στὴν ἄλλη Μανούλα μου!

Τὴν ἑπόμενη μέρα ἔγινε ἡ κηδεία τοῦ παιδιοῦ, ποὺ ἔφυγε μὲ ἀγγελικὰ φτερὰ καὶ τόσο ἥσυχα!

Μόνο ποὺ ἡ μητέρα  του δὲν μπόρεσε νὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸ ἀποχαιρετίσει!
Τὰ ξημερώματα ἔγινε ...ξανὰ μάνα!

Ὅπως τὸ εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος καὶ προορατικὸς χάριτι Θεοῦ  Γέροντας πρὶν λίγο μόλις καιρό!....

Νώντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ Ἡμερολόγιο Ὄρους μὲ τίτλο : Ὅσο ἀνασαίνω θὰ διψῶ! (Ἅγιο Ὄρος,Ὅρος 2018)Μέρος 9ο
 
Υγ: Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε! (Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ φανερωθεῖ τὸ ὄνομά του κι ἂν κάποιος τὸ καταλάβει ...)
 
Διάβασα σήμερα κάποιον Ἱερέα ποὺ ἔλεγε νὰ μὴν ἐμπιστευόμαστε τοὺς ....ἔστω ἐλαχίστους ἐναπομείναντες Ἁγίους Γέροντες τῶν ἡμερῶν μας σὲ θέματα ...ἐπιστημονικοῦ -ἰατρικοῦ ενδιαφέροντος...λόγω ἀσυμβατότητας...
 
Παππούλη μου,  γιὰ κάποιους ....ἔστω ἐλαχίστους ἐναπομείναντες, εὐτυχῶς αὐτοὶ οἱ κανονάρχες τοῦ Θεϊκοῦ Ἐλέους  θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν ὡς πνευματικὲς δικλίδες ἀσφαλείας ...
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου