Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Δημήτριος Παναγόπουλος: Πῶς ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή πίστη;

 

 
Ἄν σὲ ρωτήσει κάποιος: Πὼς ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ πίστη;  
 
Τί θὰ τὸν ἀπαντήσεις; 
 
Θὰ τοῦ πεῖς ὅτι:

1) τὸ Ἅγιο Φῶς δίδεται θαυματουργικῶς μόνο στοὺς Ὀρθοδόξους καὶ σὲ κανέναν ἑτερόδοξο ἢ ἀλλόδοξο! Καὶ μάλιστα γιὰ μερικὰ λεπτὰ δὲν καίει!!!

2) μόνο ὁ Ὀρθόδοξος παπᾶς ἐκβάλλει δαιμόνια ἀπὸ ἕναν δαιμονισμένο! Στοὺς ἑτερόδοξους καὶ ἀλλόδοξους κληρικούς, ὁ δαίμονας ἀδιαφορεῖ...

3) Ὅλοι οἱ ἀρχηγοί των ἄλλων θρησκευμάτων εἶναι καθηλωμένοι στὸν τάφο τους. Μόνο ὁ Ἰησοῦ Χριστός, ὁ Ναζωραίος, ὁ Ἐσταυρωμένος, ἔχει κενὸ τάφο. Ὁ κενὸς τάφος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μιὰ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι ἔχουμε τὴν ὀρθὴ θρησκεία. Ὁ κενὸς τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐγγύηση, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἀληθινὸς Θεός. Εἶναι Ἐκεῖνος, ποὺ νίκησε τὸν θάνατο.

4) μόνο στὴν Ὀρθοδοξία συναντᾷς Ἅγια λείψανα. Ὅλοι οἱ ἰατροὶ τοῦ κόσμου, ποὺ ἐξέτασαν Ἅγια λείψανα (ἄλλα ἦταν ἄφθορα καὶ ἄλλα εὐωδίαζαν), σήκωσαν ὅλοι τοὺς ψηλὰ τὰ χέρια, μὴ μπορῶντας νὰ ἐξηγήσουν ἐπιστημονικὰ τὰ εὑρήματά τους

5) μόνο στὴν Ὀρθοδοξία θὰ συναντήσεις θαυματουργικὲς εἰκόνες μὲ πάμπολλα θαύματα π.χ. ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβής, ποὺ ἐκκρίνει μύρο, θεράπευσε πολλοὺς ἀνθρώπους
6) μόνο ὁ Ὀρθόδοξος παπᾶς διαβάζοντας εἰδικὴ εὐχή, ἁγιάζει τὸ νερὸ καὶ κάνει τὸ κάνει Ἁγιασμό.

Μάλιστα ὁ ἁγιασμὸς δὲν χαλάει τὸ νερὸ ποτέ, ὅσοι αἰῶνες καὶ νὰ περάσουν.


Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας
 

«Πᾶνος»

2 σχόλια: