Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τὸ μεγάλο λάθος


Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι γραμμένο μὲ ἀφορμὴ τὴν 2η ἐπέτειο ὑπογραφῆς τῆς ἀναίσχυντης Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν (25-1-19), γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς πατριῶτες τῶν μεγαλειωδῶν συλλαλητηρίων Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλων πόλεων τῆς πατρίδος μας καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, ποὺ παρακαλοῦσαν τὸν τότε Πρωθυπουργὸ τῆς Πατρίδος μας, νὰ μὴν ὑπογράψει τὸ ἀνιστόρητο καὶ ἐθνικὰ προδοτικὸ αὐτὸ Σύμφωνο.

Οἱ μεγάλοι αὐτοὶ πατριῶτες τῶν συλλαλητηρίων, ἀγνόησαν τὴν ἐθνομηδενιστικὴ προπαγάνδα κάποιων Μ.Μ.Ε. χαρακτηριζόμενοι ὡς «ἀκροδεξιοὶ» καὶ ὡς «Γραφικοὶ» ποὺ συμμετεῖχαν μὲ πολὺ ὑψηλὸ Πατριωτικὸ αἴσθημα εὐθύνης.
 
Ἔτσι! ἔφθασε στὸ σημεῖο  Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ αἴτημα σχεδὸν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, νὰ παραδώσει δι᾿ ὑπογραφῆς του τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, τὴν Μακεδονικὴ  γλῶσσα καὶ τὴν ἐθνότητα τὴν Μακεδονική, στὸ συνονθύλευμα λαῶν τοῦ νέου κράτους τῶν Σκοπίων. Καί! Μάλιστα ἀσφαλιζόμενος ὁ χῶρος ὑπογραφῆς (ΠΡΕΣΠΕΣ),μὲ δρακόντια καὶ σκληρὰ μέτρα, κατὰ τοῦ διαμαρτυρομένου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ προσπαθοῦσε ἔστω τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ πείσει τὸ πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴν ὑπογράψει.
 
Στὴν παροῦσα, εἶναι σημαντικὸ καὶ πολὺ σοβαρό, στὴν δική μας ἔγκριση γιὰ τὰ Σκόπια, ἡ ἀντίδραση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Βουλγαρίας, γιὰ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων, γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν Σκοπίων στὴν Ε.Ε. Ἡ Βουλγαρία ἀντιθέτως μ᾿ ἐμᾶς, βέβαια γιὰ δικούς της λόγους, δὲν ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν Σκοπίων εἶναι Μακεδονική, θεωρεῖ ὅτι εἶναι παρεφθαρμένη Βουλγαρικὴ μὲ λέξεις μέσα Σερβικὲς κ.λ.π. Οἱ περιοχὴ τῶν Σκοπίων οὐδέποτε ἦταν Μακεδονία πρὸ τοῦ 1944 καὶ οἱ κάτοικοι τὶς ἀνήκουν στὴν Βουλγαρικὴ μειονότητα καὶ ὄχι στὴ Μακεδονική. Ὁ προδομένος Ἑλληνικὸς Λαὸς περιμένει μία ἀπάντηση.

- Δυστυχῶς γιὰ τὸν τότε πρωθυπουργό μας καὶ μόνο γι᾿ αὐτό, ἡ πολιτικὴ σταδιοδρομία του ὑπῆρξε, ἡ χειρότερη ποὺ πέρασε ποτέ, ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ πολιτική. Ἡ Ἱστορία θὰ εἶναι ἀμείλικτη γι᾿ αὐτόν, διότι ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰώλου ὅπου θὰ ὑπάρχουν συνέπειες, ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω ἀντεθνικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, γιὰ τὴν ὁποία δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει μέχρι σήμερα καμία αἰτιολογημένη δικαιολογία. Πιστεύουμε ὅτι, ὁ τότε πρωθυπουργὸς ἔπεσε θῦμα τῆς δικῆς του ἰδεοληψίας. Σήμερα! Ἄρχισαν ἤδη οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, γιὰ τὶς ὁποῖες θ᾿ ἀναφερθοῦμε παρακάτω περιληπτικὰ καὶ ἀπ᾿ ὅτι φαίνεται εἶναι ἀκόμη ἡ ἀρχή.

-Ἤμασταν βέβαιοι μετὰ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἦταν θέμα χρόνου, ν᾿ ἀρχίσουν νὰ ζητοῦν ἀλλαγὲς οἱ Σκοπιανοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὶς ἄνευ ὅρων παραχωρήσεις μας (Μακεδονία, γλῶσσα καὶ Ἔθνος). Ἰδοὺ ἡ ἔναρξη τῶν προβλημάτων:

1.Η Μακεδονικὴ γλῶσσα στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.

-Οἱ Σκοπιανοὶ πιεστικὰ καὶ διακαῶς ἐπιθυμοῦν νὰ εἰσαγάγουν τὴν Μακεδονική τους γλῶσσα στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ὅπως γνωρίζουμε τὸ Νοέμβριο τοῦ 2018 ἱδρύθηκε στὴν Ἀριδαία ἡ φιλοσκοπιανὴ μὴ Κυβερνητική ἑταιρεία, «Μακεδονικὴ κίνηση προώθησης τῆς μητρικῆς γλώσσας».

Ὁ Πρόεδρος αὐτῆς τῆς Μ.Κ.Ο. ὁ γνωστὸς ἀποσχηματιστεὶς καὶ ἀποσχισθεὶς Ἱερέας Νικόδημος Τσικνιάς, κατέθεσε πρόσφατα πρόταση στὴν πρωτοβάθμια Σχολικὴ ἐπιτροπὴ Ἐδέσσης, νὰ τοῦ παραχωρηθεῖ αἴθουσα Σχολείου, προκειμένου νὰ διδάσκεται ἡ «Μακεδονικὴ γλῶσσα». Ἡ ὀργάνωση ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ἐφαρμόσει τὴν συνθήκη τῶν Σεβρῶν τοῦ 1923, ἡ ὁποία προβλέπει,» τὴν παροχὴ εὐκολιῶν γιὰ τὴν διδασκαλία ἄλλων γλωσσῶν, ἐκτὸς τῆς Ἑλληνικῆς, στὰ Σχολεῖα τῆς Δημόσιας ἐκπαίδευσης». Ἀσφαλῶς τὸ αἴτημα τῆς Μ.Κ.Ο. δὲν ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπή. Ἀναμένεται νέα κρούση καὶ ἔχει συνέχεια.

-Δηλαδή! Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ νὰ διδάσκεται στὸ Μακεδονικὸ ἔδαφος ἡ παρεφθαρμένη βουλγαρικὴ γλῶσσα, ὡς Μακεδονικὴ Γλῶσσα τοῦ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β! Καὶ τοῦ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ὅταν γνωρίζουμε ἀπὸ ἱστορικὲς μαρτυρίες ἱστορικῶν παγκοσμίου ἐμβέλειας καὶ ἀρχαία Ἑλληνικὰ κείμενα ὅτι, μέχρι νὰ κατακλύσει καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Μακεδονία ἡ κοινὴ λεγομένη Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ γλῶσσα τῶν Μακεδόνων ἦταν ἡ γλῶσσα τοῦ ΟΜΗΡΟΥ, δηλαδὴ ἡ Ἑλληνικὴ αἰολική. Ὅταν δὲ τὸ παραπάνω αἴτημα γίνεται ἀπὸ κάτοικο τῆς Μακεδονίας μὲ Ἑλληνικὸ ὄνομα, τότε ἡ πράξη αὐτὴ πὼς χαρακτηρίζεται, ἀπύθμενο θράσος ἡ ἐσχάτη προδοσία;

2. Οἱ Σκοπιανοὶ ἀπαιτοῦν ἡ Ἑλλὰς ν᾿ ἀλλάξει πινακίδες.

-Οἱ Σκοπιανοί,  ἀπαιτοῦν τώρα ν᾿ ἀλλάξουμε τὶς πινακίδες σημάνσεως στοὺς δρόμους τῆς  Βορείου  Ἑλλάδος, ὥστε ν᾿ ἀναγράφουν αὐτὲς τὸ ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία».
 
-Ἔτσι καὶ μὲ τὸ αἴτημα αὐτό, ἀρχίζει νὰ δημιουργεῖται ἄλλο πρόβλημα «Βόρειος Μακεδονία (κράτος)» καὶ «Νότιος Μακεδονία ( ἐπαρχία)». Πιστεύω καὶ ὁ ἁπλὸς Ἕλλην πολίτης ν᾿ ἀντιλαμβάνεται τὴν συνέχεια...

3.Οι Σκοπιανοὶ ἐγείρουν θέμα Μακεδονικῆς μειονότητας στὴν Ἑλλάδα.

Οἱ Σκοπιανοί, διὰ τοῦ Προέδρου των, ἐπικαλοῦνται γιὰ τὸ αἴτημα αὐτὸ τὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἔτσι! ἀνοίγουν ὁ ἀσκὸς τοῦ Αἰώλου γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Δυστυχῶς! θὰ ὑπάρχει συνέχεια γιὰ τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ τὰ χέρια τῆς Ἑλλάδος εἶναι δεμένα, διότι ὑπάρχει ἡ ἀπαράδεκτη ὑπογραφὴ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ.

- Ἡ Τελικὴ ὁριοθέτηση τῆς Μακεδονίας ἔγινε, ἀπὸ τὸν ΦΙΛΙΠΠΟ Β!, ἡ ὁποία ἔφθανε πρὸς βορρὰ μέχρι τὴν γραμμὴ Μοναστήρι-Γευγελή. Στὸ ὕψος τῶν πόλεων αὐτῶν ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β! Ἔκτισε μία πόλη φρούριο ποὺ ὀνομάζεται στὴν ἱστορία Ἡράκλειες Πύλες, γιὰ νὰ προστατεύσει τὴν Μακεδονία, ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Δαρδάνων (περιοχὴ τῶν Σκοπίων). Ἐρείπια τῆς πόλεως αὐτῆς ὑπάρχουν καὶ σήμερα. Δηλαδὴ σήμερα τὰ Σκόπια ἔχουν τὸ 6% ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς Μακεδονίας, ὅπως καὶ ἡ Βουλγαρία κατέχει στὴν περιοχὴ τοῦ ὄρους Πιρὶν τὸ 3% τοῦ Μακεδονικοῦ ἐδάφους. Αὐτὸ δημιουργήθηκε ὅταν μετὰ τὸν Α! Παγκόσμιο πόλεμο, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ὁριοθέτησαν τὰ σύνορα τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας ἐπὶ ὀροσειράς. Ἔτσι ποῖος ἀποκλείει στὸ μέλλον τὴν δημιουργία ἀνεξάρτητου κράτους, ποὺ ἦταν καὶ διακαὴς πόθος τῶν πλανεμένων Ἑλλήνων ἀριστερῶν τοῦ Ἐμφυλίου (στασιαστές), κατὰ τὴν περίοδο 1946-1949.

-Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχὴ τῶν σοβαροτάτων συνεπειῶν τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

-Εὐτυχῶς ὅμως! Στὴν Μακεδονία σήμερα ὑπάρχουν Περιφερειάρχες καὶ ὄχι μόνον, μὲ ἑλληνικὴ ψυχή, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν «δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει τίποτε ὅσο ἐμεῖς ὑπάρχουμε...»

-Ἐδῶ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ θυμηθοῦμε τί μᾶς εἶπε ὁ ἀείμνηστος Σαράντος Καργάκος  σὲ συνέντευξη του, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2018 γιὰ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν:

-«....Καί! Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ἕνα πρᾶγμα. Μπορεῖ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ εἴμαστε ἕνας ἡρωικὸς λαός, εἴμαστε καὶ λαὸς προδοτῶν. Στοὺς Μηδικοὺς πολέμους δὲν ὑπῆρχαν Πέρσες ποὺ νὰ Ἑλληνίζουν, ὑπῆρξαν ὅμως Ἕλληνες ποὺ μήδισαν. Ἡ προδοσία εἶναι μέσα στὸ αἷμα μας. Τὸ θέμα εἶναι ἐμεῖς τί ἐπιλογὴ θὰ κάνουμε. Θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε, ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα ἢ τοῦ Ἐφιάλτη. Θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Κολοκοτρώνη ἢ τοῦ Νενέκου. Ἐδῶ εἶναι τὸ πρόβλημα......».

- Τελειώνοντας τὴν ἀναφορὰ στὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα θὰ ἤθελα νὰ θυμίσω στοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες, τὰ λόγια τοῦ ΟΘΩΝΟΣ ΦΟΝ ΒΙΣΜΑΡΚ γιὰ τοὺς Ἕλληνες: «..ἐκ τῆς ἱστορίας προκύπτει ὅτι, ἐὰν οἱ Ἕλληνες δὲν ἀλληλοσπαράσσονταν, θὰ κατακτοῦσαν τὴν ὑφήλιο....».

Ἰωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντγος ε.α.
Ἐπίτιμος Διοικητὴς τῆς Σ. Σ. Ε.
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου