Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Οἱ ὡδίνες τῆς γεννήσεως μιᾶς κομμουνιστικῆς Ἀμερικῆς

 

Ὅ,τι θά διαβάσετε κατωτέρῳ,φυσικά καί δέν ἀφορᾷ μόνον τίς ΗΠΑ.Τά ἔχουμε ξαναπῆ,γιά κάθε ἕνα νέο φαινόμενο πού λαμβάνει χώρα στήν Ἀμερική,ἀργά ἤ γρήγορα ἔρχεται καί στίς δικές μας χῶρες.Οἱ ΗΠΑ εἶναι τό «μεγάλο στοίχημα» τῆς σκοτεινῆς καί διαβολικῆς «ἐλίτ» καί ἀπ᾿ὅτι φαίνεται ἔχουν κερδίση σέ πρῶτο στάδιο...

Οἱ 25 παραλογίες τῆς τρελῆς ἀτζέντας τοῦ Μπάϊντεν καί τῆς Χάρρις πού θά προωθήσουν στήν Ἀμερική μετά τήν κατάληψιν ἐξουσίας,ἀπό τήν νοθεία τῶν ἐκλογῶν.

Infowars

( συνοπτικῶς ἀπό henrymakow.com)

Ἀφοῦ νόθευσαν τίς ἐκλογές καί πραγματοποίησαν μία false flag μέ τήν «εἰσβολή στό Καπιτώλιο» τῆς 6ης Ἰανουαρίου,οἱ δημοκρατικοί ἔχουν κάποια τρομερά σχέδια πρός πραγματοποίησιν γιά νά ἐπιτύχουν ἕνα μέλλον,σέ ἀπόλυτο ὀργουελικό ἐφιἀλτη,γιά τήν Ἀμερική ...ἤ τοὐλάχιστον ὅ,τι ἔχει μείνη ἀπό αὐτήν.

Μέ τό κράτος δικαίου παντελῶς ἀπορριπτόμενο σέ κάθε τοῦ δικαστικοῦ συστήματος τοῦ ἔθνους (συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ) δέν ὑπάρχει πλέον καμμία ἐλεγκτική,νομική ἀρχή πού θά σταματήσῃ τήν ταχεία πρόοδο τῶν πιό φιλόδοξων προγραμμάτων τῆς ἀριστερᾶς.Καί μέ τούς δημοκρατικούς νά ἀποδεικνύουν τώρα ὅτι μποροῦν νά κλέψουν τίς ἐκλογές,ἀκριβῶς μπροστά στά μάτια μας,ἀκόμη καί μετά ἀπό τά ἀτράνταχτα στοιχεῖα πού κατεγράφησαν σέ βιντεο-κάμερες ὅπου λάμβαναν χώρα ἐγκλήματα ψηφοφορίας,δέν φαίνεται πλέον τίποτα νά τούς ἐμποδίζῃ νά ἐκπληρώσουν τά πιό τρελά τους ὀράματα γιά μία μαρξιστική κοινωνία ὅπου θά ὑπάρχει αὐταρχισμός,λογοκρισία καί ψεύδη...

Ἀκολουθεῖ μία λίστα μέ τά 25 πιθανότερα πράγματα πού θά προσπαθήσουν νά ἐφαρμόσουν στήν Ἀμερική :

1.Ἐπιβολή ὑποχερωτικῆς μάσκας καί ἐμβολιασμοῦ,σ᾿ἐθνικό ἐπίπεδο,μέ τήν ἀπειλή συλλήψεων..

2.Ἀνακοίνωσις νόμου «περί ἐξεγέρσεων»,ὑπό τόν Μπάϊντεν καί ὁπλίζοντας τόν ἀμερικανικό στρατό κατά τῶν πατριωτῶν καί τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Τράμπ,χαρακτηρίζοντάς τους,ὅλους,ὡς «τρομοκράτες».

3.Προώθησις προβοκατόρικων ἐνεργειῶν γιά νά στιγματιστοῦν ἀκόμη περισσότερο οἱ ὑποστηρικτές τοῦ Τράμπ ὡς βίαιοι,ἐθνικιστές στασιαστές.Οἱ ἴδιοι ἡθοποιοί πού χρησιμοποιἠθηκαν τήν 6η Ἰανουαρίου ( Καπιτώλιο) εἶναι διαθέσιμοι γιά ἀκόμη περισσότερες παραστἀσεις καί ἔχουν ὅλο τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό MAGA ( σημ. Πελασγ.Make America Great Again-σύνθημα Τράμπ,πού χρησιμοποιήθηκε σέ πολλά ἀξεσουἀρ τῶν ὁπαδῶν τοῦ Τράμπ -καπέλλα,σημαῖες κ.τ.λ.) γιά νά φορέσουν τά ἀνάλογα κοστούμια,γιά τίς κάμερες τοῦ CNN.

4.Ἐφαρμογή ἀναγκαστικῶν lockdown γιά νά καταστραφῇ περαιτέρω ἡ οἰκονομία τῶν ΗΠΑ καί νά ὁδηγήσῃ τόν ἀμερικανικό πληθυσμό στήν ἐξάρτησι τῶν κυβερνητικῶν ἐπιδομάτων.

5.Αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ ὥστε νά ὁδηγηθοῦν οἱ μικρές ἐπιχειρήσεις σέ πλήρη κατάρρευσι καί νά ὁδηγηθοῦν δεκάδες ἑκατομμύρια ἀμερικανοί στήν ἀνεργία καί τήν ἔλλειψιν στεγάσεως. 

6.Ἄνοιγμα συνόρων καί ἐνθάρρυνσις ἐκατομμυρίων παρανόμων μετααστῶν νά εἰσέλθουν στίς ΗΠΑ ὅπου θά γίνονται ψηφοφόροι τῶν δημοκρατικῶν.

7.Ἀπαγόρευσις καί κατάσχεσις ὅλων τῶν ὅπλων,πού κατέχουν ἰδιῶτες ( παρεμπιπτόντως,ὁ ἀριθμός αὐτῶν εἶναι 500 ἐκατομμύρια ὅπλα)

8.Ἀπαγόρευση διαφόρων βοηθημάτων ὅπλων,ἀνάλογα περιοδικά πού θά ἔχουν πλέον μόνον τά τυπικά,τά περισσότερα πυρομαχικά προκειμένου ν᾿ἀφοπλιστοῦν οἱ πολίτες καί νά διευκολυνθῇ ἡ διοἰκησις Μπάϊντεν πρός ἐπίτευξι τοῦ στόχου του τήν ἐξόντωσιν τῶν χριστιανῶν/λευκῶν καί τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Τράμπ.

9.Φουλάρισμα τῶν μηχανημάτων ἐκτυπώσεως χρήματος ὥστε νά δημιουργηθῇ νέο χρέος τρισεκατομμυρίων πού θά βοηθήσουν γιά τήν ἀποπληρωμή του οἱ πολιτεῖες πού διοικοῦνται ἀπό τούς δημοκρατικούς.Αύτό θά ὁδηγήσῃ σέ ραγδαία πτώσι τοῦ δολαρίου καί οἰκονομική κατάρρευσιν ὥστε ὅσοι κατέχουν ὡς νόμισμα τό δολάριο νά χάσουν τά πάντα. ( Ὅποιος εἶναι ἀρκετά ἡλίθιος ὥστε νά κάνῃ τίς ἀποταμιεύσεις του σέ δολάρια.πρὄκειται νά πάρῃ ἔνα πολύ καλό μάθημα γιά τήν κατάρρευσιν τοῦ νομίσματος,πού ἔχει ἐπαναληφθῇ διά μέσῳ τῆς παγκοσμίου ἱστορίας)

10.Προστασία τῆς Big Tech καί τοῦ καθεστῶτος λογοκρισίας της,πρὄκειμένου νά ἐπιτευχθῇ ἡ πλήρης κυριαρχία της στήν ἐνημέρωσι καί πληροφορία τῶν ΗΠΑ,ἀποκλείοντας ὅλες τίς ἀνεξάρτητες καί ἀντίθετες φωνές μέ ὁποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένων τῆς de-platforming ( σημ. Πελασγ. εἶναι μία μέθοδος ἀποκλεισμοῦ τῶν ἀντιθέτων φωνῶν σέ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως,κυρίως,μέ πρόφασιν ὅτι παραβιάζουν τούς ὅρους χρήσεως-ἀντισημιτισμός,ῥατσισμός κ.τ.λ.),κατάχρησιν νομικοῦ συστήματος,οἰκονομικός πόλεμος ἤ ἀπειλές συλλήψεως. 

11.Θά θεσπιστοῦν νέοι φόροι καυσαερίων ὥστε νά λεηλατηθοῦν οἱ πολίτες μέσῳ τῆς ὁδηγήσεως,τήν ἀγορά τροφίμων ἤ τήν χρήσι ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας.Ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς μέσῳ τῆς κατανομῆς καυσαερίων καί τιμωρία ὅσων ἀντιδροῦν στήν «πράσινη τυραννία».

12.Συμμετοχή στήν συμφωνία τῶν Παρισίων γιά τό κλῖμα καί ἐμπορικές συμφωνίες ἑνάντια στά συμφέροντα τῶν ΗΠΑ,πού εἶχε ἀπορρίψη ὁ Τράμπ,βάζοντας ἐκ νέου τήν Χώρα σέ μειονεκτική θέσιν σέ σχέσι πρός τίς ἐμπορικές διαδικασίες μέ ἄλλες χῶρες,ἐπιταχύνοντας ἔτσι τήν παγκόσμια λεηλασία τῶν ΗΠΑ.

13.Κατάργησις ὅλων τῶν περιορισμῶν στήν Κίνα,καί καλωσόρισμα τοῦ Κουμμουνιστικοῦ Κεθεστῶτος της ὥστε νά συνεχίζῃ τόν ἐπιρρεασμό τῶν μμε,τούς γίγαντες τῆς τεχνολογίας,τό χρηματιστήριο καί τίς ἐκλογές στήν Ἀμερική,ὅπου βεβαίως,οἱ κομμουνιστές κινέζοι, ἔχουν ἤδη ἱσχυρή βάσιν ! 

14.Ἡ ἐπίκρισις τῆς θεωρίας τῆς Φυλῆς,θά προωθηθῆ σ᾿ὅλα τά δημόσια σχολεῖα ὡς μέρος τῆς μαζικῆς κατηχήσεως τῶν νέων σέ μία «ἐπίσημη» ἔχθρα πρός τούς Λευκούς,τούς Χριστιανούς καί τούς παραδοσιακούς/συντηρητικούς. Ὅλοι οἰ λευκοί θά περιθωριοποιηθοῦν,μέ βάσι μονον τήν λευκή τους ἐπιδερμίδα,ἐνῷ οἱ ἀριστεροί  ἱσχυρίζονται τήν ἀνεκτικότητά τους,ἀρκεῖ νά ἔχουν νά κάνουν μόνον μέ  τρανσέξουαλ,μέ ἐκείνους πού μισοῦν τόν Τράμπ ἤ τούς ἔγχρωμους.

15.Θέσπισις κυβερνητικῶν ἀποζημιώσεων ὥστε νά ἀναγκάσουν τούς λευκούς φορολογουμένους νά χρηματοδοτοῦν νέα προγράμματα βοηθείας γιά τό πρόγραμμα «ἄνθρωποι ἔγχρωμοι» ( «People Of Color»-POC-) μέ τήν ψευδή δικαιολογία ὅτι οἱ POC εἶναι τά «θύματα» καί οἱ λευκοί οἱ «δυνάστες».( Στήν πραγματικότητα οἱ Λευκοί,οἱ συντηρητικοί Χριστιανοί εἶναι αὐτοί πού εἶναι σήμερα οἱ περιθωριοποιημένοι καί τά θύματα,στήν Ἀμερική).

16.Διαγραφή 1 τρίς δολαρίων,φοιτητικοῦ χρέους,ἀναγκάζοντας τούς φορολογουμένους νά ἐξοφλήσουν δάνεια γιά τήν ἐκπαίδευσιν στήν ἀριστερή πανεπιστημιακή ἐκπαίδευσιν.

17.Ὁ Ἐθνικός Ὁργανισμός Ὑγείας ( NIH),θά χρηματοδοτηθῇ μέ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια γιά γιά τήν δημιουργία περισσοτέρων βιολογικῶν ὅπλων ὅπως τά covid-21, covid-22, covid-23, τά ὁποῖα θά ἀπελευθερωθοῦν γιά νά καταπιέσουν τούς ἀνθρώπους μέσῳ τῆς ἴδιας σειράς  ἀπάτης μιᾶς ψευδο-πανδημίας,στήν ὁποία,ὅλοι μας,ὑποβληθήκαμε κατά τό 2020.

18.Προώθησις,σέ ἐθνικό ἐπίπεδο,συλλήψεων τῶν συντηρητικῶν,ὑποψηφίων τοῦ Τράμπ καί ἐκτοπισμός τους σέ στρατόπεδα FEMA ἤ ἐκτελέσεις ὡς «προδότες» ἀφοῦ χαρακτηρισθοῦν ὡς στασιαστές.Ἡ ἴδια ἀκριβῶς «ἀντίσταση» πού πανηγύριζε ἡ ἀριστερά ἐπί  τά 4 χρόνια τῆς διακυβερνήσεως Τράμπ,θά ποινικοποιηθῇ καί θά διωχθῇ,ὑπό τόν Μπάϊντεν. 

19.Ἄσκησις τῶν πολιτικῶν «Πράσινη Νέα Συμφωνία» πού καταστρέφουν τήν οἰκονομία καί θά συντρίψουν τό οἰκονομικό σύστημα τῆς Ἀμερικῆς,θά ὁδηγήσουν σέ μαζικό λιμό λόγῳ τῆς καταρρεύσεως τῆς γεωργίας.Ἡ πείνα εἶναι μία ἀγαπημένη πολιτική τῆς ἀριστερᾶς ἐπεί δή θέλουν οἱ μάζες νά ἐξαρτῶνται πλήρως ἀπό κυβερνητικά κουπόνια γιά τρόφιμα,στέγασι καί ὑγειονομική περίθαλψη.

20.Ἐγκατάστασις περισσοτέρων διαβλητῶν μηχανημάτων ψηφοφορίας,σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα,ὥστε οἱ δημοκρατικοί νά μήν χάσουν ποτέ ἐκλογές.Τό ἰδανικό σενάριο γιά τούς δημοκρατικούς,εἶναι νά ἐπιτύχουν ἕνα κράτος ὅπου οἱ ψῆφοι τῶν πραγματικῶν ψηφοφόρων δέν θά ἔχουν πλέον σημασία.Αὐτό ἤδη ἐπετεύχθη στίς 3 Νοεμβρίου 2020.

21.Χρησιμοποίησις εὐρέως διαδεδομένων ἐπιφανῶν νόμων περί κατοχῆς γῆς,ὥστε νά κατασχεθῇ ἡ ἀγροτική γῆ καί νά ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στίς πόλεις τῆς Agenda21,ὅπου εἶναι εὐκολότερο νά παρακολουθοῦνται καί νά ἐλέγχονται.Χρησιμοποίησις τῆς παρακολουθήσεως 5G Internet-Of-Things (σημ. Πελασγ. Ῥῖξτε μία ματιά ἐδῶ,γιά τό τί μᾶς ἐπιφυλάσσουν στό ἄμεσα μέλλον.Πάντα,«γιά τό καλό μας»), γιά νά παρακολουθοῦνται οἱ κινήσεις καί τά ἀρχεῖα ἐπικοινωνίας ὅλων τῶν ἀτόμων.Ἀνάπτυξις ἑνός τεχνολογικο-φασιστικοῦ ἀστυνομικοῦ κράτους ὑπό τήν σημαία τῆς «ἀσφαλείας».

22.Ὅλος ὁ τομέας τῆς ἰδιωτικῆς ἀσφαλίσεως ὑγείας θά καταργηθῇ καί θά τεθῇ σέ ἐφαρμογή ἡ ὑποδεδειγμένη ὑγειονομική περίθαλψις συμπεριλαμβανομένων ἐπιτροπῶν θανάτου πού θ᾿ἀποφασίζουν ποιός θά ζῇ καί ποιός θά πεθαίνει.Μήν ἔχετε ψευδαισθήσεις. Οἱ λευκοί θά θεωρεῖται πώς δέν ἔχουν καμμία θέσι στήν κοινωνία καί θά εἶναι οἱ πρῶτοι πού θά πεθάνουν.

23.Θά ἐκκαθαριστῇ καί ἡ κάθε λεπτομέρεια πού θά ἀφορᾷ τήν ζωή τοῦ Τράμπ,ἀπό τό διαδίκτυο καί τά ἀρχεῖα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου ἐπιδιώκοντας νά διαγράψουν καί νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία μέ κλασσικό ὀργουελικό τρόπο.Ἐξαφάνισις ὅλων τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων σχετικῶς μέ τήν νοθεία τῶν ἐκλογῶν ἀπό τούς δημοκρατικούς καί διαγραφή ὅλων τῶν στοιχείων τῶν βλαβερῶν συνεπειῶν ἀπό τό ἐμβόλιο ἤ τῆς ἐργαστηριακῆς προελεύσεως τοῦ κορωναϊοῦ.

24.Θά ἐφαρμοστοῦν νόμοι «ἀντι-τρομοκρατικοί» γιά τήν διακοπή τῶν τραπεζικῶν καί ὅλων τῶν χρηματοπιστωτικῶν ὑπηρεσιῶν γιά ὅσους θά ἐκφράζουν τήν διαμαρτυρία τους ἕναντι τοῦ αὐταρχικοῦ καθεστῶτος Μπάϊντεν.Σέ κάθε ἔνα τέτοιο ἄτομο πού θά ἔχῃ ἐπισημανθεῖ ἀπό τό νέο σύστημα κοινωνικῆς ἀξιολογήσεως δέν θά ἔχῃ πρόσβασι σέ ἀεροπορικά ταξίδια,καταστήματα ἀγορῶν ἤ τοποθεσίες ψηφοφορίας ὅπως συμβαίνει σήμερα στήν κομμουνιστική Κίνα.

25.Ἡ Πρώτη Τροπολογία (Σημ. ΠελασγFirst Amendment ( 1791) εἶναι τροπολογία πού προστατεύει τήν ἀνεξιθρησκεία τῶν πολιτῶν τῶν ΗΠΑ,τήν ἐλεύθερη ἄσκησι τῆς θρησκευτικῆς τους πίστεως,τήν ἐλευθερία λόγου,ἐλευθερία τοῦ τύπου,δικαίωμα ἀναφορᾶς στήν κυβέρνησιν,ἐλευθερία συνέλευσης. Στήν οὐσία ἡ συγκεκριμένη τροπολογία ἦταν μία ἀπό τίς 10 τροπολογίες πού ἀποτέλεσαν τό νομοσχέδιο γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῶν ΗΠΑ) θά ἀνασκευασθῇ μέ νέους νόμους περί «ρητορικῆς μίσους» ,οἱ ὁποῖοι θά ἐπικυρωθοῦν ἀπό τό προδοτικό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ,ὡς «δικαιολογημένοι» λόγῳ τῆς «δεξιᾶς βίας». 

Ἡ Ἀμερική βρίσκεται μπροστά στήν πιό σκοπίμως καταστροφική διοίκησιν στήν ἱστορίας της...καί ἡ Δημοκρατία δέν θά ἐπιβιώσῃ.

Μέ τόν Μπάϊντεν καί τήν Χάρρις στό τιμόνι,προβλέπω ὅτι οἱ ΗΠΑ ὅπως τίς γνωρίζαμε,δέν θά εἶναι ἀναγνωρίσημες ὡς τό 2023.Θά εἶναι ἕνα ἀποτυχημένο κράτος,ἔως τό 2025 καί τό δολάριο θά καταρρεύσῃ ὁδηγώντας σέ ἐκτεταμένη φτώχεια,κοινωνικό χάος,ἀσθένεια καί μαζικό θάνατο.

Αὐτό ἀκριβῶς θέλει τό κομμουνιστικό κόμμα τῆς Κίνας.Καί ὁ Τζό Μπάϊντεν εἶναι ὁ ἄνθρωπός τους γιά νά τό κάνει πραγματικότητα.Γιά δεύτερη φορά στήν ἱστορία θά ἔχουμε ἕναν πρόεδρο τοῦ ὁποίου πρωταρχική ἀποστολή εἶναι ἡ πλήρης καταστροφή τοῦ ἔθνους τοῦ ὁποίου ἱσχυρίζεται πώς ἡγεῖται ( Ὁ πρῶτος ἦταν ὁ Ὀμπάμα).

henrymakow.com

Ἅν καί στήν ἀρχή ἔγραψα πώς αὐτά πού θά συμβοῦν στήν Ἀμερική θά τό βιώσουμε καί ἐμεῖς,ἀργά ἤ γρήγορα,διαβάζοντάς τα,ἔνα πρός ἕνα,εἶδα ὅτι πολλά ἀπό αὐτα ἤδη ἱσχύουν στήν Χώρα μας. Ἔ,βλέπετε εἴμεθα μία χώρα ...προοδευτική,ἄν μή τί ἄλλο ! Μένει,μετά ἀπό τήν ἐμμονή Μητσοτάκη γιά τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ( ἄν καί ἀπορρίφθηκε ἀπό τούς ἡγέτες τῆς Ε.Ε. κατά τήν χθεσινή Σύνοδο Κορυφῆς,ἐδῶ),νά δοῦμε τήν ἐπιβολή ἑνός τέτοιου πιστοποιητικοῦ στήν Ἑλλάδα,νά καταστρέφῃ τήν ἑλληνική οἰκονομία,νά φέρνῃ ἀντιμέτωπους τούς πολίτες,νά καταστρέφῃ τήν ἐλληνική κοινωνία ἐν τέλει.

Ποιές ΗΠΑ ; Ἡ κομμουνιστική Ἑλλάδα εἶναι γεγονός,ἀπό μία κυβέρνησιν δεξιά,μία κυβέρνησιν προερχόμενη ἀπό ἕνα κόμμα πού ἔλεγε πώς ὑπερασπίζετε τίς πατριωτικές ἀξίες,τό ἔθνος,τήν θρησκεία,τίς παραδόσεις ! Εἶναι κάτι λάθος στήν ἀντίληψί μας,ἴσως;

Πηγή:https://sxolianews.blogspot.com/

«Πᾶνος» 

1 σχόλιο:

  1. Ποιος να το περίμενε ότι η Αμερική θα γινόταν κομουνιστικό κράτος; Όχι ότι πριν ήταν παράδεισος,αλλά αυτή θα είναι η καταστροφή της. Το κακό μπορεί πάντοτε να γίνει και χειρότερο....

    ΑπάντησηΔιαγραφή