Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID τῆς BioNTech- Pfizer


Μερικά σημεία από την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) BioNTech- Pfizer  

•    The duration of protection afforded by the vaccine is unknown.  -η διάρκεια προστασίας που προσφέρει είναι άγνωστη.
•   
•    No interaction studies have been performed.  -δεν έχουν γίνει μελέτες αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα
•   
•    Concomitant administration of Comirnaty with other vaccines has not been studied.  -δεν έχει μελετηθεί η συγχορήγηση με άλλα εμβόλια
•   
•    There is limited experience with use of Comirnaty in pregnant women. No data are available on vaccine placental transfer or excretion in milk.  -δεν υπάρχουν δεδομένα για την ασφάλεια χρήσης σε εγκύους και κατά πόσο μεταφέρεται μέσω πλακούντα ή εκκρίνεται στο μητρικό γάλα
•   
•    The safety and efficacy of Comirnaty in children and adolescents aged less than 16 years of age have not yet been established.  -δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε ηλικίες κάτω από 16
•   
•    The efficacy, safety and immunogenicity of the vaccine has not been assessed in immunocompromised individuals.  -η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ανοσολογική απόκριση σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς δεν έχει ερευνηθεί
•   
•    Events of anaphylaxis have been reported.  -έχουν αναφερθεί σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου