Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

«Οἰκουμενισταί, Ξυπνῆστε. Σταματᾶτε νὰ τρῶτε κουτόχορτο»


Σχόλιο Πᾶνος: Ἄλλοι τρῶνε τὸ κουτόχορτο καὶ ὄχι οἱ οίκουμενισταί...
Αὐτοὶ κάνουν πολὺ καλὰ τὴν δουλειά τους...
 ________________

Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθηγητὴς Πανεπιστήμιου

Στὸ τελευταῖο φύλλο τῆς La Repubblica (10/9/19), ὁ πάπας Φρανγκίσκος σὲ συνέντευξη μὲ τὸν Ἄθεο καὶ φημισμένο δημοσιογράφο Eugenio Scalfari, παραδέχτηκε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μόλις γεννήθηκε, ἦταν θνητὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἐξαιρετικὲς ἀρετές. Ὁπωσδήποτε ὅμως «δὲν ἦταν Θεός».

Μεγάλο ξεφτίλισμα γιὰ ἕνα παγκόσμιο ἀρχηγὸ τῆς χριστιανοσύνης (;) νὰ μὴ παραδέχεται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅταν γεννήθηκε. Μὲ αὐτὸ μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε καὶ νὰ βγάλουμε τὸ συμπέρασμα (μὲ παρεμβολὴ) ὅτι o Ποντίφικας Πάπας δὲν πιστεύει στὴν Θεία σύλληψη τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ οὔτε στὴν παρθενία τῆς Θεοτόκου. [Αὐτὸ τὸ συμπεραίνουμε διότι ἂν ὁ Χριστὸς γεννήθηκε «θνητὸς ἄνθρωπος», ἡ Θεοτόκος πρέπει νὰ εἶχε σχέσεις μὲ κάποιο ἄνδρα].

Αὐτὸ εἶναι γιγαντιαία αἵρεση, διότι μία ἀπὸ τῆς κολόνες τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντοτε Θεὸς καὶ μέλος τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτὸ τὸ παραδέχονται καὶ οἱ Προτεστάντες καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἀλλὰ καὶ ἡ κατήχηση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν.

Ἡ πίστη μας τὸ λέει ξεκάθαρα: Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (Πάτερα) γεννήθηκε ὡς τέλειος ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ ὡς τέλειος Θεός. Δὲν ὑπάρχει μῖγμα μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Καὶ οἱ δύο φύσεις εἶναι τέλειες. Αὐτὸ τὸ διεπίστωσαν καὶ τὸ δογμάτισαν οἱ οἰκουμενικὲς σύνοδοι ἀλλὰ καὶ οἱ Πατέρες καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Δηλαδή: Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς καὶ τέλειος Θεὸς ἀλλὰ καὶ ὁ ἀληθινὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος.

Ἀλλὰ δὲν σταματᾶμε ἐδῶ: Σύμφωνα μὲ τὰ φημισμένα Καθολικὰ blog, Rorate Caeli, and Radio Spada τῆς Ἰταλίας, ὁ Scalfari ἔγραψε σὲ ἄρθρο τῆς 9 Ὀκτωβρίου, 2019 στὴν ἐφημερίδα La Repubblica τὰ ἀκόλουθα: «Γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἔχουν γνωρίσει ἀπὸ κοντά, ὅπως ἔγω πολλὲς φορὲς καὶ ἔχουν μιλήσει μαζί του μορφωτικὰ καὶ μὲ στενὴ σχέση, ξέρουν πολὺ καλὰ ὅτι ὁ Πάπας Φρανγκίσκος καταλαβαίνει καὶ ἐννοεῖ ὅτι ὁ Χριστὸς ὡς Ἰησοῦς τῆς Ναζαρὲτ εἶναι ἄνθρωπος καὶ ΟΧΙ Θεὸς ἐνσαρκωμένος.» 

Καὶ ὁ Scalfari συνεχίζει ἐπαναλαμβάνοντας τὰ λόγια τοῦ Πάπα γράφοντας: «Ὁ Ἰησοῦς σταμάτησε νὰ εἶναι Θεὸς καὶ ἔγινε θνητὸς ἐφόσον γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Μαρία (Θεοτόκο). Πῆρε πίσω τὴν Θεότητά Του στὸν θάνατό Του ἐπάνω στὸν σταυρό… Ὅταν εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ διευκρινίσω αὐτὲς τὶς ἰδέες του, μοῦ εἶπε κατηγορηματικά: Ἔχουμε συγκεκριμένες ἀποδείξεις ὅτι ὁ Ἰησοῦς τῆς Ναζαρὲτ ὅταν γεννήθηκε, γεννήθηκε μὲ πολλὲς καὶ ἀξιότιμες ἀρετές, ἀλλὰ δὲν ἦταν Θεός».

Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε τρεῖς μεγάλες αἱρετικὲς ἰδέες ποὺ οἱ Παπικοὶ ἔχουν προσφέρει στὴν Χριστιανοσύνη μὲ ἀποτέλεσμα τὸ χωρισμό τους. Τὸ πρῶτο εἶναι ὄντως δόγμα, τὰ δύο ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν εἶναι ἰδέες τοῦ Ἰησουΐτη Πάπα Φρανγκίσκου.

Ἡ πρώτη μεγάλη αἵρεση ἦταν τὸ filioque στὴ 3η Σύνοδο τοῦ Τολέντο τὸ 589 μ.χ. (Third Council of Toledo (589). Αὐτὴ ἡ αἵρεση ἀκολουθήθηκε μὲ πολλὲς ἄλλες, ὅπως ἡ προτεραιότητα τοῦ Πάπα, τὸ ἀλάθητο τοῦ Πάπα καὶ ἄλλα πολλά.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2018, ὁ ἴδιος ὁ Πάπας Φρανγκίσκος σὲ συνέντευξη μὲ τὸν Scalfari εἶπε ὅτι δὲν ὑπάρχει κόλαση. Αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῶν ἁμαρτωλῶν ψυχῶν. (βλ. ὅλη τὴν συνέντευξη στὸ: cnsnews.com

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019, ὁ ἴδιος ὁ Πάπας Φρανσίσκος μᾶς φέρνει πίσω στὸν Ἀρειανισμὸ μὲ τὸ νὰ λέει ὅτι ὁ Χριστὸς ἔλαβε τὴν Θεότητά Του ἐπάνω στὸ σταυρό. Μέχρι σήμερα (10/10/2019) τὸ Βατικανὸ ἀλλὰ οὔτε ὁ Πάπας Φρανγκίσκος ἔχουν διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὰ λεγόμενά του στὸν δημοσιογράφο τὸν Μάρτιο τοῦ 2018 καὶ τὰ λόγια του στὶς 9 Ὀκτωβρίου 2019. Εἶναι σημαντικο ὅτι ἀκόμη καὶ στὸ website δὲν ἔχουν γράψει διόρθωση οὔτε ἔχουν βγάλει τὸ ἄρθρο ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδά τους.

Καὶ ἀναρωτιόμαστε: ;

• Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ θέλουν τὴν ἕνωση μὲ τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος εἶναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ πίστη, ἀλήθεια καὶ ὁδὸ γιὰ τὴν σωτηρία μας;

• Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνεχόμαστε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς μας, οἱ ὁποῖοι δὲν παραδέχονται τὸ Εὐαγγέλιο, τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, Ἱεροὺς Πατέρες καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοσή μας;

• Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ στέλνουμε ἀστέρια τῆς μελλοντικῆς Ἐκκλησίας σὲ Ρωμαιοκαθολικὰ καὶ Προτεσταντικὰ πανεπιστήμια μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ γυρίσουν φωτισμένοι καὶ γεμάτοι ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία – ἀφοῦ ἔχουν πάθει πλύση ἐγκεφάλου μὲ ἰδέες οἰκουμενιστικές, δύο πνευμόνων κ.λπ.

Ἂς λοιπὸν ξυπνήσουμε καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς μας τὴν ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία. Δὲν θέλουμε ὑποσχέσεις, ψέματα καὶ τελετές, γιὰ νὰ γεμίζουν τὰ ματιά μας ἀπὸ πολυτέλεια. Θέλουμε ἀνανέωση καὶ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν πίστη μας καὶ τὴν σωτηρία μας. (γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὶς ἰδέες τοῦ Πάπα, βλέπε: Michael W. Chapman. October 9, 2019 cnsnews.com.

Ἰδιαίτερη σημείωση: Ἐτούτη ἡ πρόσθεση τοῦ ἄρθρου ἔγινε στὶς 2:25 μ.μ. ΕΣΤ (10/10/2019) ἀπὸ τὸ Βατικανό, ὥστε νὰ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ ἀπαντήσει μὲ πολὺ περιληπτικὴ ἀπάντηση στὰ ὅσα εἶπε ὁ Πάπας Φρανγκίσκος. Εἶναι σημαντικο ὅτι τὸ Βατικανὸ δὲν διέψευσε ὅτι ἔγραψε ὁ δημοσιογράφος στὴν συνέντευξή του μὲ τὸν Πάπα Φρανγκίσκο. 

Τουναντίον, ἀνέφερε ὅτι τὰ λόγια τοῦ Πάπα δὲν μποροῦν νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς τὸ τί εἶπε ὁ Πάπας μὲ ἀκρίβεια, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ λόγια αὐτὰ ὡς ἀποτελεσματικά. Τὸ Βατικανο, δικαιολόγησε/ἑρμήνευσε τὰ λόγια τοῦ δημοσιογράφου (Scalfari) νὰ εἶναι δίκη του μετάφραση καὶ ἀντίληψη.

«Πᾶνος»  

2 σχόλια:

  1. Δυστυχώς αμέσως μετά την λεγόμενη "απελευθέρωση" και ειδικά από τον θάνατο του μοναδικού Ορθοδόξου κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια η Εκκλησία άρχισε να προσδένεται σφιχτά στο άρμα του τότε οικουμενισμού (βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καινούργιο το φαινόμενο) ακολουθώντας τις εντολές του Βαυαρού και ουδέποτε βαπτισθέντος βασιλέως Όθωνα. Υπήρξε ένα κίνημα που προσπάθησε να διατηρήσει ανόθευτη την πίστη μας του οποίου κύριος εκφραστής υπήρξε ο μοναχός Παπουλάκος με κάποιους ακολουθούντες ιερείς. Τότε κινητοποιήθηκε η επίσημη Εκκλησία μέχρι και ο στρατός (!) για να καταπνίξει την "επανάσταση" όπως την θεώρησαν οι τότε αρχές.Βέβαια το θέμα είναι πολύ μεγάλο και δεν γίνεται να αναλυθεί σε 1 σχόλιο. Απλώς δίνω το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα ώστε κάποιοι αναγνώστες να ερευνήσουν διεξοδικότερα το θέμα για να καταλάβουν που οφείλεται η σημερινή αιχμαλωσία της Εκκλησίας από το άθεο κράτος και την σατανική Ευρώπη.
    Υ.Γ. Παρά τις προτάσεις αρκετών αρχιερέων και πλήθους πιστών εκκρεμεί ακόμα η επίσημη αγιοκατάταξις του μοναχού Παπουλάκου..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εὐχαριστοῦμε φίλε καὶ ἀδελφὲ Σάμιε!

    Ὅσο γιὰ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Παπουλάκου, αὐτὴ θὰ γίνη μόνο ὅταν θὰ ἔχει κάποιο συμφέρον πάλι ὁ «Πατριάρχης τοῦ γένους» ἤ ἄν προτιμᾶς ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς», ὅπως ἔκανε μὲ τὶς τελευταῖες ἁγιοκατατάξεις...

    ΑπάντησηΔιαγραφή