Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Ἀριστείδης Δασκαλάκης: Ο ΚΑΛΟΣ ΑΥΛΙΚΟΣ

 
 
Κάλλιο γλύστρα στὸ δρόμο τὸ δικό σου
παρὰ στὸ δρόμο τοῦ ἄλλου νὰ ᾿σαι ὀρθός.
(Κ.Παλαμᾶς)


Ὁ καλὸς αὐλικὸς (λαϊκὸς ἢ κληρικὸς) εἶναι ἕνα ἀξιοπερίεργο πλάσμα. Παλαιότερα μπορεῖ νὰ κινδύνευε νὰ ἐκλείψει  μὰ τώρα εἶναι σὲ ἀφθονία.
Σὰν τὸν λαγοκέφαλο,  τὸ δηλητηριῶδες ψάρι ποὺ «εἰσέβαλε» ἀπ᾿ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα  στὴ Μεσόγειο, μὲ θανατηφόρα νευροτοξίνη ποὺ σκοτώνει.
Δὲν τρώγεται μὲ τίποτα. Ἔτσι καὶ ὁ καλὸς αὐλικός, ποὺ ὑποτάσσεται σὲ κάθε παράγγελμα τοῦ ἀφεντικοῦ.
Δὲν τὸ γνωρίζει (τὸ ἀφεντικό). Φτάνει ποὺ ξέρει τὶς ὀρντινάτσες τοῦ ἀφεντικοῦ. Αὐτὲς εἶναι γι᾿  αὐτὸν   οἱ κύριοί του, ποὺ θὰ ποῦν ἕνα καλὸ λόγο γι᾿ αὐτόν, ποὺ θὰ τοῦ πετάξουν ἕνα ξεροκόμματο ἐλευθερίας, ἰσχύος, ἀναγνώρισης ἢ συντήρησης  τῶν μέχρι τώρα δικαίως ἢ ἀδίκως ἀποκτηθέντων, ἔστω καὶ μιᾶς μικρῆς ἀπώλειας αὐτῶν σὲ σχέση  μὲ τὴν πλειοψηφία.
 
Κόλακας καὶ ὑποτελὴς ἀπὸ  κάθε ἄποψη. Δύσκολα ταξινομεῖται ὡς εἶδος.
Παρότι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἔχουν μιὰ ψυχὴ αὐτὸς διαθέτει «πολλές».
Ἄλλοτε ἀλαζόνας κι ἄλλοτε ταπεινὸς (κατὰ τὸ φαίνεσθαι). Ἄλλοτε ἀποκρουστικὰ φιλάργυρος κι ἀχόρταγα ἄπληστος. Συχνὰ σπάταλος γιὰ τὰ ἐν οἴκῳ μὰ πάντα σφιχτοχέρης γιὰ τὰ ἐν δήμῳ.
 
Ἀπ᾿ τὴν μιὰ τὸν βλέπουμε νὰ ἐπιδεικνύει ἀποφασιστικὴ τόλμη μὲ ἄρωμα ἰδιοτέλειας, καὶ ἀπ᾿ τὴν ἄλλη ἐπονείδιστη δειλία γιὰ τὰ ἀνώτερα καὶ ἀξιότερα.
Πότε μὲ αὐθάδη ἀλαζονεία, ὅταν θεωρεῖ ὅτι ἑδραιώνεται  καὶ πότε μὲ ἐξεζητημένη εὐγένεια, ὅταν νιώθει πὼς ἀπειλεῖται.
Ἕνας καθαρόαιμος Ἰανός.
 
Τὸ ἀφεντικό -μέσῳ τῆς ὀρντινάτσας- ἀναλαμβάνει τὴν ἱκανοποίηση τῶν καπρίτσιων του κι ἔχει μοναδικὴ μέριμνα νὰ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες του, καθότι χωρὶς αὐτὸν δὲν ὑπάρχει.
Ἀρκεῖ ὁ αὐλικὸς  νὰ  συνεισφέρει  στὸν στόχο τοῦ ἀφεντικοῦ. Νὰ μηχανεύεται χίλιους τρόπους νὰ βασανίζει καὶ  νὰ ἐκμεταλλεύεται  τὰ ἔθνη.
 
Ἔτσι ὁ αὐλικὸς πέρα ἀπ᾿ τὴν δεδομένη ἄνευ ὅρων ὑποταγή, πληρώνει τὸ ἀφεντικὸ μὲ φιλοφρονήσεις, μὲ τυφλὴ προσήλωση στὸ πρόσωπό του, κολακεῖες καὶ  μικροπρέπειες. Κεφαλοκλισίες σὲ κάθε μέτρο, λόγο ἢ πράξη τοῦ ἀφεντικοῦ ἀσχέτως κοινωνικοῦ ὀφέλους ἢ ζημίας.  Κάθε ταλέντο καὶ χάρισμα ποὺ τοῦ δόθηκε ἀπ᾿ τὸν Θεό το ἀνταλλάσσει  μὲ τὴν εὔνοια τοῦ ἀφεντικοῦ ἢ τῆς ὀρντινάτσας του.
 
Ἡ ἰδιότητα τοῦ αὐλικοῦ, ἐπάγγελμα ποταπό. Αἰσχρό, ὅπως τὸ ἀρχαῖο   ἐπάγγελμα τῆς ἐκπόρνευσης.
Ξεπουλᾷ στὴν ἀγορὰ τῶν ἀξιῶν,  ἱστορία, πίστη, γλῶσσα, πολιτισμό.
Ἀντὶ πινακίου φακῆς. Λίγη ἀκόμα ἐξουσία, μιὰ στάλα ἐλευθερίας στὴν παγκόσμια σκλαβιά. Ἄς τοῦ βγάλουν τὴν ἁλυσίδα ἀπ᾿ τὸ πόδι, νὰ μπορεῖ νὰ περπατήσει  λίγο μέσα στὸ κλουβί - ποὺ εἶναι εἰδικὴ παραγγελία γι᾿ αὐτόν- κι ἂς τοῦ πάρουν τὴν ψυχή.
 
Θυσιάζει ἐπὶ μονίμου βάσεως τὴν ἐντιμότητά του, τὴν ὑπόληψή του, τὴν ὑπερηφάνεια του, τὴν αἰδῶ καὶ τὶς τύψεις.
Δὲν συναισθάνεται τὸ τίμημα αὐτῆς τῆς θυσίας.
Ὀχυρώνει τὴ συνείδησή του πίσω ἀπ᾿ τὴ συνήθεια  τῆς περιφρόνησης τῆς ἀρετῆς,  ποδοπατῶντας κάθε ἀξία καὶ τὸν ἴδιο τὸν λόγο τοῦ Κυρίου. Ὅμως ἡ συνείδηση «ἐνοχλεῖ»  καὶ ὁδηγεῖ σὲ ψυχοσωματικὲς βλάβες.
(Τὸ εἶχε πεῖ   ὁ Παπαδιαμάντης «ἡ ἠχὼ τῆς συνείδησης ὅσο καὶ ἂν πιεσθεῖ ὅσο καὶ ἂν συμπηγεῖ μιλάει πάντοτε καὶ σπάνια ἐπιστομίζεται»).
 
Αὐτὸς ὁ αὐλικὸς πέρα ἀπ᾿ τὸ βασικὸ ἐπάγγελμά του, τὴν κολακεία καὶ τὴν ὑποταγή, μπορεῖ, γιὰ νὰ μήν τὸν ὑποψιαστοῦν  νὰ ἐκτελεῖ κι ἄλλο ἐπάγγελμα.

Ἄν εἶναι  δημοσιογράφος παπαγαλίζει κείμενα ἕτοιμα, ζεστά,  ποὺ ἀποστέλλονται γιὰ κάθε περίσταση  ἀπὸ τὶς ὀρντινάτσες. Δὲν ὑπηρετεῖ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου  , ἀλλὰ τὴν στοίχισή του μὲ αὐτὰ ποὺ τοῦ ὑπαγορεύονται.
Ἀργυρώνητος δημοσιογραφίσκος, ὑπερθεματίζει σὲ κάθε ἐνέργεια κυβερνητική, νόμο ἢ ΚΥΑ  ποὺ πλήττει τὸν λαό. Λοιδορεῖ  κάθε ἕνα ποὺ τολμᾷ νὰ ἀντισταθεῖ ἢ ἁπλῶς νὰ ἐκφράσει ἔστω κι ἐλάχιστη ἀντίθεση.
Ἐπαίρεται  ὡς θεματοφύλακας τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα  ἀποτελεῖ ὄργανο ἐπιρροῆς, διαμόρφωσης συνειδήσεων, ἐκτόνωσης τῆς λαϊκῆς ἀντίδρασης.
Κοάζει συνεχῶς μὲ ρυθμὸ καὶ νεοταξικὸ σκοπὸ ὅτι τοῦ ὑπαγορεύουν οἱ κρατοῦντες.
Καταφέρνει νὰ σιγάσει τὴν ἐνοχλητικὴ  φωνὴ τῆς καρδιᾶς ἀλλὰ πολλὲς φορὲς καὶ τὶς κραυγὲς τῆς λογικῆς.

Ἐὰν εἶναι  ἰατρὸς  τότε εἶναι πανέτοιμος ὁποιαδήποτε στιγμὴ  νὰ τσαλαπατήσει τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη.
(Νὰ μεταδίδω τοὺς κανόνες ἠθικῆς, τὴν προφορικὴ διδασκαλία καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἰατρικὲς γνώσεις ....Θὰ χρησιμοποιῶ τὴ θεραπεία γιὰ νὰ βοηθήσω τοὺς ἀσθενεῖς κατὰ τὴ δύναμη καὶ τὴν κρίση μου, ἀλλὰ ποτὲ γιὰ νὰ βλάψω ἢ νὰ ἀδικήσω. Οὔτε θὰ δίνω θανατηφόρο φάρμακο σὲ κάποιον ποὺ θά μου τὸ ζητήσει, οὔτε θὰ τοῦ κάνω μιὰ τέτοια ὑπόδειξη. 
.....Σὲ ὅσα σπίτια πηγαίνω, θὰ μπαίνω γιὰ νὰ βοηθήσω τοὺς ἀσθενεῖς καὶ θὰ ἀπέχω ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐσκεμμένη βλάβη καὶ φθορά,....
Ἄν τηρῶ τὸν ὅρκο αὐτὸ καὶ δὲν τὸν παραβῶ, ἂς χαίρω πάντοτε ὑπολήψεως ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὴν τέχνη μου. Ἄν ὅμως τὸν παραβῶ καὶ ἐπιορκήσω, ἂς πάθω τὰ ἀντίθετα.
)
Θεοποιεῖ τὴν ἐπιστήμη προσπαθῶντας νὰ ἐξοβελίσει τὸν Χριστὸ  ἀπὸ κάθε σπιτικό. Ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει θεὸς στὴ θέση τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι θὰ καταφέρει νὰ ἐκτελέσει ἀπρόσκοπτα τὸ σκοτεινὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἔχουν ἀναθέσει.

Ἐὰν εἶναι πολιτικὸς συντάσσετε με τὶς εἰσαγόμενες ἀπ᾿ τὴν ἑσπερία ἐντολές.
Μόνη του ἰδεολογία ἡ ὑποταγή.
 
Ἐὰν εἶναι κληρικὸς καὶ δὴ ἐπίσκοπος, ἀνταλλάσσει τὸν Θεό, τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν Ἁγία Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἐξουσία, μὲ ὀφίκια, μὲ ἀναστολὴ  ἐφοριακῶν ἐλέγχων, μὲ προβολή,  μὲ ἀργύρια προδοσίας.
Φιλάει χέρια καρδιναλίων, τοῦ πάπα,  εὐλογεῖ μασόνους, βγάζει ἐγκόλπια νὰ μὴν προσβάλλει  ἀπίστους, εὐλογεῖ τὸ κοράνι, λοιδορεῖ τὴν Πατερικὴ παράδοση, καταδιώκει ὁμολογητὲς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
Θεωρεῖ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τσιφλίκι του, ἀμπαρώνει τὶς εἰσόδους, ἀπαγορεύει  τὰ Ἱερὰ Μυστήρια  κατ᾿ ἐντολὴ τῶν κρατούντων, μετατρέπει τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς σὲ συναυλιακοὺς (ἢ συνεδριακοὺς)  χώρους,  ὅπου μπροστὰ ἀπ᾿ τὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ,  ἀοιδοὶ (ἢ φορεῖς τῆς πλάνης ) κράζουν ἀηδίες  καὶ μολύνουν τὸν χῶρο.
Πρότυπό του ἡ «ζῶσα ἐκκλησία»  τῆς πάλαι ποτὲ Σοβιετίας.
Κι οὔτε λόγος νὰ γίνεται γι᾿ αὐτὸν γιὰ τὴν αὐταπάρνηση ποὺ προϋποθέτει ὁ μοναχισμός.

Ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς τέχνες,  ἡ τέχνη τῆς ἀνέλιξης εἶναι ἡ πλέον ἐπίπονη.
Εἶναι σημαντικὴ κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς δώρισε στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀξιοπρέπεια, τὸν αὐτοσεβασμὸ καὶ πολλὲς  ἄλλες ἀρετές. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται  προσπάθεια νὰ καταπατηθοῦν.

Ἡ ψυχὴ ἐξανίσταται ὅταν προσβάλλεται ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἰσότητα.
Ὁ καλὸς αὐλικὸς μαθαίνει καὶ ἀσκεῖται στὸ νὰ καταπνίξει ἐν τῇ γενέσει της αὐτὴ τὴν ἐπικίνδυνη τάση τῆς ψυχῆς . Ὁ ἐπιτήδειος αὐλικὸς φθάνει εὔκολα στὸ ἀπαιτούμενο σημεῖο ἀναισθησίας.
Εἶναι ἀξιέπαινος γιατί μόνο αὐτὸς ἀναγκάζεται καὶ  προορίζεται ἀπ᾿ τὴν ἱστορία νὰ κατατροπώσει τὰ συναισθήματά του, νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴ φύση του ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ , νὰ καταπατήσει  τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο.
 
Δὲν εἶναι σὰν τοὺς ἄλλους θνητούς. Μὲ σπονδυλικὴ στήλη εὔκαμπτη κι εὐλύγιστο σβέρκο, μιὰ εὐλογημένη ἀνθρωπολογία  γιὰ τὴ νέα τάξη πραγμάτων.
Εἶναι ὁ τέλειος συνεργάτης. Ὁ τέλειος ὑποτελής. Ἢ μᾶλλον ἕνα τίποτα ποὺ περιμένει  ἀπ' τὸν κύριό του  νὰ τοῦ παράσχει δόσεις  ζωῆς.
Ἀπαγορεύεται νὰ ἔχει ἄποψη, νὰ ἐκφέρει γνώμη, νὰ σκέφτεται.
Πρέπει ἁπλῶς νὰ προαισθάνεται τὴν ἄποψη τοῦ κυρίου του καὶ νὰ προετοιμάζει τὰ πλήθη παρασύροντάς τα πρὸς αὐτή.
Πρέπει νὰ ἔχει μόνιμη τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ κύριός του δὲν σφάλει ποτέ.
Χρειάζεται γερὸ στομάχι, νὰ μπορεῖ νὰ χωνεύει κάθε προσβολὴ ποὺ ἐκτοξεύεται πρὸς αὐτόν.
Τοῦ ἀπαγορεύεται κάθε μορφασμὸς δυσαρέσκειας, ἀπογοήτευσης.
Πάντα μὲ τὴν ἐπίφαση τῆς φιλίας καταφέρνει νὰ πλανᾷ καὶ νὰ παρασύρει τοὺς ἐχθρούς του.
Μπορεῖ νὰ ἀγκαλιάσει μὲ θέρμη τὸν ἀντίπαλο καὶ ὅταν τὸ ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις  νὰ τὸν στραγγαλίσει.
 
Οὐσιῶδες πάντως καὶ πρωταρχικὸ ἀντικείμενο τῆς σπουδῆς του εἶναι νὰ γνωρίζει τὶς ἀδυναμίες τοῦ κυρίου του, τὰ λάθη καὶ τὶς παρασπονδίες του, ὥστε ὅταν χρειαστεῖ, ἂν κινδυνεύσει,  νὰ τοῦ ἐκτοξεύσει τὸ δηλητήριό του κατάμουτρα.
Εἶναι προσηνὴς  καὶ φαινομενικὰ ἐγκάρδιος. Φέρετε ὑπεροπτικὰ σὲ κάποιους καὶ προκλητικὰ δουλικὰ σὲ ἄλλους.
Ὅλη του ἡ ζωὴ μιὰ δυσβάστακτη ἀγγαρεία , ἕνας ἐφιάλτης στὸν ὁποῖο ἔχει ἐθιστεῖ.
Καὶ μέσα στὴν πλάνη καὶ τὴ σκληροκαρδία του δὲν μπορεῖ νὰ διακρίνει ὅτι ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν ἐφιάλτη μόνο ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ τὸν βγάλει.
Δὲν ἀκούει τὰ «οὐαὶ» τοῦ Κυρίου.
Βαδίζει  μὲ βεβαιότητα στὴν ἀπώλεια. Νομίζει πὼς κτίζει καριέρα μέχρι κάποια στιγμὴ κάποιος αἰσθανθεῖ  ὅτι δὲν τὸν χρειάζεται πλέον.
Κι ἐνῶ οἱ δαίμονες περικυκλώνουν τὸ κρεβάτι του, αὐτὸς κοιμᾷται καὶ ξυπνάει  μὲ τὴν ψευδαίσθηση τῆς ἐπιτυχίας.
Ἕως ὅτου τὸ ρολόϊ τῆς καρδιᾶς σταματήσει νὰ τοῦ παρέχει ἐπιπλέον λεπτὰ  πλάνης, ἁμαρτίας, καταδίκης.
Καὶ ἀποδεικνύεται ὁ στίχος «πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης» (Ψαλμ. 115,2).
Ὄχι ὅτι λέει ψέματα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος εἶναι ἕνα ψέμα.
Ὅτι «Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει».
 

Ἀριστείδης Δασκαάκης
___________________________
Ἡ προσθήκη τῶν φωτογραφιῶν
εἶναι τοῦ ἱστολογίου μας 
 «Πᾶνος»

3 σχόλια:

 1. Χαίρε ευλογημένε συμπολεμιστή Αριστείδη.

  Τα παπαγαλάκια του συστήματος είναι φυσικό να φέρονται έτσι όπως τα λες:
  Ἀργυρώνητος δημοσιογραφίσκος, ὑπερθεματίζει σὲ κάθε ἐνέργεια κυβερνητική, νόμο ἢ ΚΥΑ ποὺ πλήττει τὸν λαό.
  Λοιδορεῖ κάθε ἕνα ποὺ τολμᾷ νὰ ἀντισταθεῖ ἢ ἁπλῶς νὰ ἐκφράσει ἔστω κι ἐλάχιστη ἀντίθεση.

  Όμως για όλους αυτούς που είναι στην εξουσία όπως σωστά λες:
  Νομίζει πὼς κτίζει καριέρα μέχρι κάποια στιγμὴ κάποιος αἰσθανθεῖ ὅτι δὲν τὸν χρειάζεται πλέον. (Μία λέξη είναι λεμονόκουπες).

  Για όλους αυτούς δεν περιμέναμε και κάτι άλλο.
  Το δυστύχημα είναι στους σημερινούς επισκόπους.

  Κακὸ ἕνας λύκος νὰ ὑποδύεται τὸ πρόβατο· μὰ τὸ χειρότερο εἶνε, ὅταν ἕνας ποιμένας τῶν προβάτων γίνεται λύκος!

  Τέτοιοι λύκοι εἶνε οἱ ποιμένες ἐκεῖνοι ποὺ ὄχι «διὰ τῆς θύρας» (Ἰω. 10,1-2) ἀλλὰ μὲ ποικίλα ἄτιμα μέσα κατώρθωσαν νὰ καταλάβουν ἀξιώματα στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτεία. Κάνεις τὸ λύκο βοσκὸ καὶ περιμένεις προκοπή;

  Βοσκοὶ λύκοι! αὐτοὶ κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο εἶνε οἱ φοβερώτεροι ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν «φείδονται τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 20,29).

  Ὁ Ιερός Χρυσόστομος καὶ τὴ φλογέρα ἔπαιζε ὑπέροχα, ἀλλὰ καὶ τὴ σφενδόνη χρησιμοποιοῦσε γενναῖα.

  Δὲν χαριζόταν σὲ κανένα.

  Ὅταν αὐλοκόλακες ἔστησαν ἔξω ἀπ᾽ τὸ ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἄγαλμα τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας κ᾽ οἱ φωνές τους ἔφταναν ὣς τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, ἤλεγξε γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐκείνους καὶ τὴ βασίλισσα.

  Ὅλοι οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποιοῦσαν τὸν ἐλεγκτικὸ λόγο γιὰ ἄρχοντες· καὶ ἔχασαν ἄμβωνες καὶ θρόνους, καὶ πέθαναν σὲ φυλακὲς καὶ ἐξορίες.

  Ἐμεῖς τώρα ξέρουμε νὰ ἐγκωμιάζουμε τοὺς πατέρες, ἀλλὰ δὲν τοὺς μιμούμεθα. Κι ὁ λαὸς ἐνδομύχως γελάει εἰς βάρος μας.

  Δὲν ἐλέγχουμε τὸν ἕνα γιατὶ ἔχει ἀξίωμα, τὸν ἄλλο γιατὶ εἶνε πλούσιος, τὸν ἄλλο γιατὶ εἶνε φίλος, τὸν ἄλλο γιατὶ κινδυνεύουν τὰ συμφέροντά μας… (αυλοκόλακες σε όλο το μεγαλείο!).

  Καμμία εἰλικρίνεια· ὑποκρισία βασιλεύει στὶς σχέσεις κλήρου καὶ λαοῦ, οἱ ὑφιστάμενοι ἐξαντλοῦνται σὲ ἐμετικὲς κολακεῖες.

  Καιρὸς σφενδόνης τώρα, ἀδελφοί μου. Ὑπάρχουν πολλὲς φλογέρες στὴν Ἐκκλησία, λείπουν ὅμως σφεντόνες, κηρύγματα Φλαμιάτου καὶ Παπουλάκου, κηρύκων μὲ ἀπόφασι θανάτου.

  Τὰ κηρύγματα αὐτὰ δυστυχῶς δὲν ἐκτιμῶνται ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία.

  Οἱ λύκοι τρῶνε τὰ πρόβατα κ᾽ ἐμεῖς φλοῦ – φλοῦ παίζουμε τὴ φλογερίτσα μας. Ἔτσι ἀγωνίστηκαν οἱ ἅγιοι πατέρες;

  (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

  Υ.Γ. ευχαριστούμε και τον αδερφό Πάνο για τις διδακτικές φωτογραφίες!!
  Αν έχεις στέμμα και ξεβράκωτος να είσαι, όλοι σε προσκυνάνε!
  (Η κατάντια σε όλο το μεγαλείο της).


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο υστερόγραφο.
  (Όχι μόνο σε προσκυνάνε, αλλά σε επαινούν και για την ωραία σου (ενδυμασία).
  Μέχρι εκεί φτάνει η κατάντια του αυλοκόλακα.

  Και ο προφήτης Ηλίας μας λέει:
  Καλύτερα να είσαι με κόρακες (που τρώνε ψοφίμια),
  Παρά με κόλακες (που είναι χειρότεροι και από τα ψοφίμια).

  Εύγε αδερφέ Αριστείδη!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξαιρετικό άρθρο με βαθύ νόημα .... Νάσαι καλά φίλε Αριστείδη που μου έδωσες το έναυσμα ταπεινά να προσθέσω ένα λιθαράκι...
  Αν το κατανόησα ορθά, μάλλον αυμβολικά σήμερα η αυλή είναι ο προς αφύπνιση καθημαγμένος Ελληνισμός, τον οποίο κατέλαβε ο υλισμός και ευμάρεια, αλλά και η υποτέλεια. Αν κάνω λάθος και είμαι εκτός θέματος απολογούμαι ...

  “Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη”. Γκαίτε,
  Ας συνεχίσουμε λοιπόν οι "ολίγοι" τον αγώνα προς αφύπνιση, με υψωμένο λάβαρο αντίστασης και με θυμό διότι αυτός ο καλός Ελληνικός λαός, που χειμάρρους αίματος έχυσε υπέρ Ελευθερίας σήμερα δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν μιλά, δεν πράττει .. Και τι άλλο να γράψω, ουκ ημπορώ και τι άλλο να λαλώ ουκ οίδα, στερεύει γνώση και καρδιά και ο θυμός θεριεύει και Furor arma ministrat.(Ο θυμός εξοπλίζει) μεν, αλλά όταν εξαντλείς τα λόγια (και εμένα η μελάνη μου άρχισε να εξαντλείται) τότε απομένουν οι πράξεις.. και φωνή λαού οργή Θεού .... Αλλά η φωνή του περήφανου λαού μας σήμερα ψίθυρος μοιρολατρίας έγινε... Τελειώνω. Έλεγε π.χ. ο Μέγας Μακρυγιάννης ...τότε πριν την επική μάχη των Μύλων στον φιλέλληνα Δερυγνύ .....1825: Μάχη των Μύλων - Εκεί όπου 480 Έλληνες διέλυσαν 6.200 του Ιμπραήμ ...
  "Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσες καί ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεός ὁποῦ μᾶς προστατεύει ... Και με πίστη, αυταπάρνηση και προσευχή κατατρόπωσαν οι ολίγοι τους μυρίους βαρβάρους (Συμβολικά σήμερα, ισχύει για τους επίδοξους ολετήρες Χριστιανισμού και Ελληνισμού, ενθεν και εκείθεν.) Είπε και ο Εθνάρχης Καποδίστριας ... Ει Θεός μεθ ημών, ουδείς καθ υμών τότε ... Σήμερα λοιπόν εμείς οι Αυλικοί, αν θέμε Λευτεριά, Εθνική και Θρησκευτική αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει στον καθημαγμένο λαό μας, ένα μόνο απομένει ΟΛΟΙ μαζί να πράξουμε ... ΣΥΝ ΘΕΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ ... ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΜΕ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ... ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΥΤΕ ΕΙΛΩΤΕΣ, ΟΥΤΕ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ!  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ...
  Τις ημύνθη περί πάτρης; ( Από τα σημερινά μας αφεντικά και ταγούς) Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.(100 χρόνια πριν. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)

  ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ... ( Πούσκιν απόσπασμα. 1799-1837)
  Εμπρός, στυλώσου, Ελλάδα επαναστάτισσα,
  βάστα γερά στο χέρι τ’ άρματά σου!
  Μάταια δεν ξεσηκώθηκεν ο Όλυμπος,
  η Κύπρος, η Πίνδος οι Θερμοπύλες — δόξασμά σου.......

  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΥΜΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ... ΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ...
  Johan Wofgang Goethe – Γκαίτε: Οι Έλληνες είναι συγγενείς μου, είναι δάσκαλοι μου. Τους θαυμάζω σαν άφθαστες διάνοιες της φράσεως και της γραμμής, καθώς και για τον ιδεώδη βίο τους. Ότι είναι η καρδιά και ο νους για το σώμα, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα…Καταραμένε ‘Ελληνα πόσο μικρός και μηδαμινός είμαι μπροστά σου…;

  Ο Friedrich von Schiller ( Σίλλερ) γράφει: Καταραμένε ‘Ελληνα, όπου γυρίσω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου σε βλέπω…, σε βρίσκω.. κορυφαίο και ανυπέρβλητο… Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη γνώση…Γιατί να σε αγγίξω; Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος μηδαμινός…; Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και την ανεμελιά μου...; (Συγγράμματα Σίλλερ) Απόσπασμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή