Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Μέ ἀφορμή τήν ψευδῆ εἴδηση τῆς διασωλήνωσης ἑνός παρῃτημένου καθηγητῆ-ὁρκισμένου ἀρνητῆ τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας

 

Οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις εἶναι χαρακτηριστικὸ μιᾶς κοινωνίας ποὺ βρίσκεται σὲ πανικό. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀμέτρητες κατίνες, ἐκπαιδευόμενες στὸ κουτσομπολιὸ ἀπὸ ἐκμαυλιστικὲς gossip-ἐκπομπὲς ἢ reality τηλεπαιχνίδια. Μιὰ κοινωνία ἀποχαυνωμένη μπροστὰ σὲ plasma τηλεοράσεις χωρὶς Χριστὸ ζεῖ ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὸ ψέμα ποὺ κυκλοφορεῖ ἄφθονο στὶς σάπιες ἀρτηρίες της. Ἠδονίζονται αὐτὰ τὰ μικρόψυχα ἀνθρωπάρια νὰ διασπείρουν φῆμες πανικοῦ, γιατί ἔτσι νομίζουν ὅτι καλύπτουν τὸ ἀπέραντο κενὸ τοῦ μυαλοῦ καὶ τῆς ψυχῆς τους.
 
Αὐτὴ τὴ φορὰ κάποιες κατίνες διέσπειραν τὴ βρωμερὴ εἴδηση ὅτι ὁ γράφων διασωληνώθηκε. Ἡ εἴδηση αὐτὴ ἔφερε σὲ κατάσταση πριαπισμοῦ πλῆθος θανάσιμων ἐχθρῶν του, ἀλλὰ καὶ σὲ κατάσταση θλίψης γνήσιων φίλων ποὺ ἀπέκτησε τὰ τελευταῖα δύο χρόνια κατὰ τὴ διαδικασία μιᾶς οἱονεὶ κοινωνικῆς αἱμοκάθαρσης.
 
Ἡ περίπτωση αὐτὴ παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Ποινικοῦ Δικαίου: Ἄν στὸ ἄκουσμα ἢ κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς ψευδοῦς εἰδήσεως ὁ εὐαίσθητος φίλος τοῦ δῆθεν διασωληνωμένου ὑποστεῖ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, θὰ φέρει ποινικὴ εὐθύνη ὁ διασπορέας τῆς βρωμερῆς φήμης; Τὸ δυσχερὲς αὐτὸ ζήτημα θίγει στὸ ὀγκῶδες βιβλίο του γιὰ τὸ Ποινικὸ Δίκαιο, τὰ θεμέλιά του καὶ τὴν περὶ καταλογισμοῦ διδασκαλία (Strafrecht. Allgemeiner Teil: Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, εκδ. DeGruyter, 1991) ὁ Günther Jakobs, ομότ. Καθηγητὴς Ποινικοῦ Δικαίου  Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου Πανεπιστημίου Βόννης. Στὸ κεφάλαιο 7, ἀριθμ. περιθ. 65, ὁ Γιάκομπς γράφει τὰ ἑξῆς:
 
«Ἡ εὐθύνη τοῦ δράστη εἶναι συζητήσιμη ὅταν τὸ θῦμα ὑφίσταται τὴ βλαπτικὴ συνέπεια τοῦ σὸκ μετὰ ἀπὸ μιὰ ψευδῆ ἀναγγελία. Εἶναι ὑπόθεση κάθε ἀνθρώπου νὰ τὰ βγάζει πέρα μὲ τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ὄχι καὶ μὲ τὰ ψέματα» (Βλ. καὶ Βαθιώτη, Ὁ θάνατος τοῦ θύματος ἀπὸ ἔμφραγμα ὡς [καταλογιστό;] ἀποτέλεσμα τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ δράστη, σελ. 1193 ἐπ., 1202, ὑποσ. 42).
 
Oἱ ἄρρωστες κατίνες κατάφεραν νὰ προκαλέσουν στὸν γράφοντα ἕνα μεγάλο πονοκέφαλο: τὴν ἀδυναμία διαχείρισης ἑκατοντάδων μηνυμάτων καὶ κλήσεων ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ σοκαρίστηκαν ἀπὸ τὴν βρωμερὴ φήμη. Τὸ φαινόμενο αὐτῆς τῆς ὀχληρῆς συσσώρευσης (μηνυμάτων-κλήσεων ποὺ μεμονωμένα λαμβανόμενες εἶναι εὐπρόσδεκτες, ἀλλὰ στὸ ἄθροισμά τους μετατρέπονται σὲ ἐφιάλτη) εἶναι γνωστὸ καὶ ὑπὸ τὴ μορφὴ τῆς ἀποστολῆς μιᾶς τεράστιας ποσότητας ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων σὲ διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, προκειμένου νὰ γεμίσει ὁ διαθέσιμος χῶρος τοῦ δίσκου καὶ νὰ προκληθεῖ δυσλειτουργία στὸν mail server (τὸ φαινόμενο ἀποκαλεῖται «Email-Bombing»).
 
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ μονογραφία τοῦ Vinet «Ἡ Μεγάλη Γρίπη τοῦ 1918. Ἡ χειρότερη ἐπιδημία τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ἱστορία τῆς ἱσπανικῆς γρίππης» (μτφ.: Ἀριστέα Κομνηνέλλη, εκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2020, σελ. 197), ὁ συγγραφέας ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ψευδῶν εἰδήσεων ἢ ἔστω τῶν μὴ ἐπιβεβαιωμένων πληροφοριῶν ποὺ κυκλοφόρησαν στὴν περίοδο Ἰουλίου-Αὐγούστου 1918, οἱ ὁποῖες στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου, ὅταν δηλαδὴ συνειδητοποιήθηκε ἡ σοβαρότητα τῆς κατάστασης, ἔδωσαν τὴν θέση τους σὲ διαφημίσεις γιὰ φάρμακα καὶ θαυματουργὰ φίλτρα.
 
Ἀκολούθως, ὁ Vinet ἀναφέρει ὅτι «στὴν ἐφημερίδα L'Excelsior ὁ Γκιγιὸμ Ἀπολινὲρ μιλᾷ περιπαιχτικὰ γιὰ τὸν Ἀλφόνσο ΓΙ', τὸν ἄρρωστο ἀπὸ γρίππη βασιλιᾶ τῆς Ἱσπανίας: «ἕνας μονάρχης τόσο κοσμικὸς ποὺ προσβάλλεται ἀπὸ γρίππη τὴν κάνει μόδα>»>.
 
Στὴν ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ, λοιπόν, ἡ φήμη ὅτι διασωληνώθηκε ἕνας παρῃτημένος καθηγητὴς Πανεπιστημίου-ὁρκισμένος ἀρνητὴς τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας καὶ τῶν δρακόντειων, ἀπάνθρωπων  ἀτελέσφορων μέτρων, ἐξυπηρετεῖ πολλαπλῶς τὰ σατανικὰ σχέδια ὅσων  ἔχουν μετατρέψει τὴ διασωλήνωση σὲ ἐκδικητικὸ ψωμοτύρι γιὰ ὅποιον τόλμησε νὰ μὴν ὑποκύψει στὰ αὐταρχικὰ κελεύσματα τῆς κυβέρνησης Πατερκούλη Μαριονετάκη, τῶν μελῶν τῆς ἰατροφασιστικῆς του κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων μεγάλων κομμάτων ποὺ προσποιοῦνται ὅτι βρίσκονται στὴν ἀντιπολίτευση, ἐνῶ ἔχουν ἀναλάβει νὰ ὑποδύονται διαφορετικοὺς ρόλους στὴν ἴδια θεατρικὴ παράσταση.
 
ΥΓ: Μὲ τέτοιους ἀποχαυνωμένους πολῖτες-ἑλληνίσκους ποὺ εἶναι ὁλημερὶς κι ὁλονυχτὶς τηλεοπτικὰ διασωληνωμένοι, σιτιζόμενοι ἀπὸ τὰ ἀργυρώνητα τέρατα τῆς ὑγειονομικῆς προπαγάνδας, εἶναι βέβαιον ὅτι μᾶς περιμένει τεράστια ἐθνικὴ καταστροφή. Οἱ Τοῦρκοι μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν μιὰ χαψιά, διότι ὁ Ἕλληνας θὰ φοβηθεῖ νὰ βάλει τὰ στήθη του μπροστά. Ὕψιστο ἀγαθό, μᾶς λένε, ἡ ὑγεία καὶ ἡ ζωή μας. Ἀλλὰ ἂν στὸν Θαυμαστὸ Ἀνάποδο Κόσμο τολμήσουμε νὰ μιλήσουμε γιὰ πατρίδα, θὰ μᾶς λοιδορήσουν ὡς ἐθνικιστές.
 
«Πᾶνος»

3 σχόλια: