Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Νεκτάριος Δαπέργολας: Ὀρθόδοξοι ναοί διά πᾶσαν χρῆσιν (πλήν τοῦ πραγματικοῦ σκοποῦ τους)...

 

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ἱστορίας


Δὲν φτάνει λοιπὸν ποὺ μᾶς ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες (γιατί στὴν οὐσία οἱ ἴδιοι τὸ ἔπραξαν, ἀρνούμενοι νὰ ἀντιδράσουν ἀπέναντι στὸ εκκλησιομαχικὸ καθεστὼς) καὶ μᾶς κοροϊδεύουν κι ἀπὸ πάνω μὲ χαλκευμένες εἰδήσεις ὅτι δῆθεν διαφωνοῦν καὶ ὅτι προβαίνουν σὲ διεκδικήσεις, ἀντιδράσεις καὶ «ἀντάρτικα» (σὰν ἐκείνη τὴν παρωδία τῶν Θεοφανείων). 
 
Δὲν φτάνει ποὺ ἔδωσαν γῆ καὶ ὕδωρ στὸν ἀντίχριστο Καίσαρα σὲ τέτοιο ντροπιαστικὸ βαθμό, ὥστε αὐτὲς τὶς κλειδαμπαρωμένες - γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ - ἐκκλησίες νὰ ἑτοιμάζονται νὰ τὶς ἀνοίξουν γιὰ νὰ τὶς κάνουν κέντρα γιὰ τοὺς (ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις) διαβόητους ἐμβολιασμούς. Φαίνεται πὼς πιὰ ἦρθε ἡ ὥρα καὶ γιὰ ἄλλους ἐμπαιγμούς.

«Σᾶς παραχωροῦμε μὲ εὐχαρίστηση τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ πνευματικά μας κέντρα, γιὰ νὰ γίνουν ἐμβολιαστικὰ κέντρα, ἀλλὰ καὶ αἴθουσες διδασκαλίας», εἶπε τὶς προάλλες πρὸς τὸ καθεστὼς ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών, γνωστὸς καὶ γιὰ τὴν εὐλαβική του προσήλωση στὰ κελεύσματα τῶν «εἰδικῶν» (ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προκλητικὰ αὐστηρὴ στάση του ἀπέναντι σὲ πιστοὺς τῆς μητρόπολής του, ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ λειτουργηθοῦν στὴ διάρκεια τῶν lockdown). 
 
Καὶ αὐτὸ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνο θέμα τῆς Φθιώτιδος, ἀλλὰ εἶναι πιθανὸ νὰ τὸ δοῦμε καὶ σὲ ἄλλες περιοχές, ὅπου ἤδη οὕτως ἢ ἄλλως ἔχουν προγραμματιστεῖ ἐμβολιασμοὶ μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς. Δὲν ἀποκλείεται λοιπὸν νὰ δοῦμε τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία νὰ ἀραδιάζει πλέον ἐκεῖ μέσα καὶ...θρανία (καὶ Κύριος οἵδε καὶ τί ἄλλο ἀκόμη), σὲ μία ἐπιπλέον ἄθλια πτυχὴ τοῦ εὐρύτερου ρόλου ποὺ ἔχει πιὰ ξεκάθαρα ἀναλάβει, ὡς συνοδοιπόρου καὶ στυλοβάτη τοῦ ἀντίχριστου καθεστῶτος καὶ ὑποστηρικτῆ τοῦ ἐλεεινοῦ ἀφηγήματος μὲ τὸ ὁποῖο διώκει τὴν πίστη μας, διαλύει τὶς ζωές μας καὶ τινάζει στὸν ἀέρα τὶς στερνὲς ἐλευθερίες καὶ δικαιώματα ποὺ μᾶς ἀπέμειναν. 
 
Καὶ ἐπειδὴ φυσικὰ πάλι βρέθηκαν οἱ γνωστοὶ θολολόγοι καὶ στρεβλωτὲς τῶν πάντων γιὰ νὰ ἐξυμνήσουν τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ποὺ...στέκεται στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων  -  τὴν ὑγεία τῶν πιστῶν - ἐνδιαφέρεται πλέον ἐμπράκτως καὶ γιὰ τὴν παιδεία μας, ἐμεῖς τοὺς ἀπαντᾶμε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι καὶ τὸ νέο παραμύθι εἶναι ἐντελῶς γλυκανάλατο. 
 
Ἄν νοιάζονταν πραγματικὰ γιὰ τὴν ὑγεία μας οἱ πλεῖστοι μητροπολῖτες μας, δὲν θὰ ἔσπευδαν νὰ συνταχθοῦν μὲ τὸ καθεστὼς μὲ τέτοια ἐκκωφαντικὰ ὑμνητικὴ ρητορικὴ τοῦ «εὐλογημένου ἐμβολίου» καὶ χωρὶς νὰ ἐκφράσουν κἂν τὴν παραμικρὴ ἔστω ἐπιφύλαξη γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα, τοὺς κινδύνους ἀλλὰ καὶ τὰ σοβαρὰ πνευματικὰ θέματα μὲ τὰ ὁποῖα αὐτὸ σχετίζεται. 
 
Καὶ ἂν νοιάζονταν πραγματικὰ γιὰ τὴν παιδεία μας, θὰ ἔφτιαχναν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα κανονικὰ ἑλληνικὰ σχολειὰ (κρυφὰ ἢ φανερά), γιὰ νὰ μεταδώσουν στὰ παιδιά μας Χριστὸ κι Ἑλλάδα καὶ νὰ τὰ κάνουν κοινωνοὺς τῆς Γλώσσας, τῆς Πίστης καὶ τῆς Ἱστορίας μας, ἀντὶ νὰ προσφέρουν τοὺς κατὰ τὰ ἄλλα (τὸ λέω καὶ πάλι, γιατί ἔχει σημασία) κλειδαμπαρωμένους ναοὺς στὴν ὑπηρεσία μίας θλιβερὰ ἀφελληνισμένης καὶ ἀποχριστιανισμένης καθεστωτικῆς ἐκπαίδευσης ποὺ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἐλάχιστες γνώσεις πλέον παρέχει καὶ κυρίως νεοταξικὰ καὶ νεοεποχίτικα δηλητήρια σταλάζει στὰ μυαλὰ καὶ τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν.

Τελικὰ πάντως φαίνεται ὅτι ὁ μόνος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν τὶς παραχωρεῖ πλέον ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ τὶς ἐκκλησίες ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν μητροπολιτῶν μας εἶναι αὐτὸς γιὰ τὸν ὁποῖο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ χτίστηκαν: ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας (ποὺ προϋποθέτει τὴ λατρευτικὴ σύναξη γύρω ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ ὄχι τὶς προτεστάντικες «κατ᾿ ἰδίαν» καὶ «κατ᾿ οἶκον» ψευδολατρείες). 
 
Δύσμοιροι καὶ τραγικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ συνεχίζοντας ἀδιάντροπα νὰ παριστάνουν τοὺς ποιμένες καὶ μέσα στὴν κακοδοξία τους καὶ τὴν προσπάθεια νὰ φανοῦν «προοδευτικὰ» συμπλέοντες μὲ τὸ ρεῦμα τῶν δαιμονικῶν καιρῶν καὶ ἀρεστοὶ στὸν ἀντίχριστο Καίσαρα, ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιο δίνοντάς το βορὰ στοὺς λύκους καὶ ἀσχολούμενοι μὲ ὁτιδήποτε ἄλλο πλὴν αὐτοῦ ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε ἄνωθεν.

Καὶ ὁ κατήφορος βέβαια τελειωμὸ δὲν ἔχει...

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου