Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Εἴτε ψηφίζω, εἴτε ἀπέχω...

 
«Ὅταν μοῦ πειράζουν πατρίδα καὶ θρησκεία, θὰ μιλήσω…»
Γράφει ὁ Πᾶνος
 
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀναγνῶστες χαίρετε ἐν Κυρίῳ! 
 
Παρ᾿ ὅλο, ποὺ ὅπως ἀναφέρω σὲ μικρὸ ἄρθρο ποὺ ἔγραψα, ὅτι δὲν θὰ ἤθελα νὰ πάρω θέση στὸ νὰ ψηφίσουμε ἤ νὰ ἀπέχουμε στίς ἐπικείμενες ἐκλογές, διότι ἄλλη εἶναι ἡ γραμμὴ τοῦ ἱστολογίου μας καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, τὸ θέμα αὐτὸ θέλει πάρα πολὺ συζήτηση καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κάτσω νὰ γράφω ἐδῶ κατεβατὰ ὁλόκληρα λόγῳ ἔλλειψης χρόνου, ἀναγκάζομαι νὰ γράψω πάλι κάτι καὶ νὰ πάρω τελικὰ θέση σὲ κάτι ποὺ ἔχει ἀρχίση καὶ παρακυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει καμμία λογικὴ καὶ εἶναι φασιστικὸ καὶ συγχρόνως προσβλητικό, ἀπευθυνόμενος στὸν κάθε ἕναν ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν ἀντίληψη καὶ εἶναι τό: «Αὐτὸς ποὺ ἀπέχει δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα διαμαρτυρίας...» καὶ τό «...δὲν ἔκανε τίποτα νὰ ἀνατρέψει ὅλο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει.

Ἐννοεῖται, ἐπισημαίνοντας ξανὰ, ὅτι μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἄρθρο σκοπός μου δὲν εἶναι νὰ παροτρύνω κάποιον/α νὰ ἀπέχει ἤ ὄχι ἀπὸ τὴν ψηφοφορία, ἀλλὰ μόνο νὰ ἀποδομήσω αὐτὸ τὸ ἀπολύτως παράλογο καὶ οὐτοπικὸ κατ᾿ ἐμὲ ἐπιχείρημα, τὸ ὁποῖο ὑποτιμᾷ καὶ προσβάλλει κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενο καὶ ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο ἐνάντια στὴν παγκόσμια ἀλλὰ καὶ στὴν ἐγχώρια δικτατορία ποὺ ζοῦμε καὶ στὴν προδοσία τῆς Πίστεως καὶ Πατρίδος μας.

Αὐτὸ τὸ «αὐτὸς ποὺ ἀπέχει δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα διαμαρτυρίας...» καὶ τὸ «ὅτι δὲν ἔκανε τίποτα νὰ ἀνατρέψει ὅλο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει...» ποὺ τὸ ἔχουν υἱοθετήσει πολλοί, θεωρῶ ὅτι στερεῖται κάθε λογικῆς.

Δηλαδὴ σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἀντίληψη, ὅλος ὁ ἀγῶνας ποὺ ὁ καθένας μας κάνει, ὁ καθένας μέσα ἀπὸ τὸ μετερίζι του, ἀλλὰ καὶ ἔξω ὅπου βρεθεῖ στὸν κόσμο, στὸν περίγυρό του, στὴν Ἐκκλησία ἤ στὸ μοναστήρι ποὺ ἐκκλησιάζεται, στοχοποιημένος, χλευαζόμενος ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους στὴν προσπάθεια νὰ πληροφορήσει καὶ νὰ ἀφυπνίση, ἀκυρώνονται ὅλα ἐπειδὴ συνειδητοποιημένος στὸ τί ἐστὶ «ἐκλογές», προτιμᾶ νὰ ἀπέχει ἀπὸ αὐτὸ τὸν «βοῦρκο»;

Καὶ τὴν συμμετοχή μας σὲ αὐτὸ τὸν βοῦρκο τὴν ὀνομάζουμε «καθῆκον»;

Δηλαδὴ οἱ ἐλπίδες ἀνατροπῆς αὐτῆς τῆς δικτατορίας, τοῦ ἀπόλυτου φασισμοῦ, τῆς δυστοπικῆς κατάστασης ποὺ βιώνουμε, θὰ ἔρθουν μέσα ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς, μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν μεγάλη «μάχη» γιὰ κάποιους. Μέσα ἀπὸ μία μάχη ποὺ δίνεται μία φορὰ κάθε τέσσερα χρόνια... θὰ τρελλαθοῦμε;

Τόσα χρόνια ποὺ ἡ ἀποχὴ ἦταν ἐλάχιστη, ἄλλαξε κάτι ἤ μήπως μὲ τὴν νομιμοποίηση, (ὅπως τὴν ἐκλαμβάνουν), νὰ κάνουν ὅτι θέλουν, ὅλοι αὐτοὶ γιγαντώθηκαν καὶ φθάσαμε σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια;
 
Ἔλεος πιά, ἄς βάλουμε λίγο τὸ μυαλό μας νὰ δουλέψει καὶ δεῖτε τί φοβοῦνται αὐτοί.

Τὸν κόσμο φοβοῦνται μὴν τυχὸν καὶ ξυπνήσει, γι᾿ αὐτὸ κατεβαίνουν λογαριασμοί σὲ facebook, σὲ youtube, ρίχνουν ἀναρτήσεις, ρίχνουν τελείως ἱστολόγια καὶ ἱστοσελίδες ἀντισυστημικές, ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο συλλαμβάνονται, δολοφονοῦνται ὅποιοι πᾶνε κόντρα στὴν γραμμή τους.

Ἡ ἀποχὴ δὲν μᾶς δείχνει ὅτι ἕνας καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ κάποιος ἐπιλέγει νὰ ἀπέχει, εἶναι ὅτι τοὺς ἔχει καταλάβει καὶ τοὺς σιχάθηκε καὶ ὅτι εἶναι μιὰ μορφὴ πρώτης ἀντίστασης καὶ ἀρχίζει καὶ γίνεται ἐπικίνδυνος γι᾿ αὐτούς, ἄν οἱ ἀπέχοντες ἀπὸ αὐτὴ τὴν δυσωδία γίνουν πολλοὶ καὶ σιγὰ σιγὰ ἡ ἀποχὴ ἴσως πάρει τὴν μορφὴ ἐξέγερσης;

Μήπως θέλουν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, νὰ πᾶμε ὅλοι στὴν κάλπη;
 
Γι᾿ αὐτὸ δίνει χρήματα στοὺς νέους ἡ μαριονέττα ποὺ ὑποτίθεται μᾶς κυβερνᾷ γιὰ νὰ πᾶνε νὰ ψηφίσουν, ἐπειδὴ θέλουν τὴν ἀποχή;
 
Πόσο τυχαῖο εἶναι πὼς σὲ αὐτὲς τίς ἐκλογὲς ὅπου καὶ νὰ κοιτάξει κανεὶς βλέπει τὸ μήνυμα «ὄχι στὴν ἀποχὴ»;

Ἡ Μακεδονία πουλήθηκε, σχολὴ Μακεδονικῆς γλώσσας μέσα στὴν χῶρα μας ἐγκρίθηκε, τώρα ξεπουλιέται τὸ Αἰγαῖο, ἡ διοίκηση καὶ ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς Ἐκκλησίας ἦλθε στὰ χέρια τους, καὶ τέλος ἄν θελήσω νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἄλλα ἐπὶ μέρους ξεπουλήματα καὶ ἀποδομήσεις σὲ ὅποιον τομέα καὶ ἄν κοιτάξουμε, δὲν θὰ μὲ φτάνουν δυό μέρες νὰ γράφω.

Ὅλα αὐτὰ γιατὶ δὲν ἀποφεύχθηκαν;
Χρόνια τώρα ψηφίζει ὁ κόσμος, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε δεῖ, εἶναι νὰ ἐξαθλιωνόμαστε ποικιλοτρόπως καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια πᾶμε νὰ χάσουμε τελείως καὶ τὴν εὐλογημένη ἐλευθερία μας.

Καὶ μὴν πιστέψουμε γιὰ λάθος ἐπιλογές προσώπων γιατὶ πρόκειται γιὰ ἀνέκδοτο.
Ὅσο γιὰ τὰ δῆθεν πατριωτικὰ κόμματα, μὲ κάποιες ἴσως ἐξαιρέσεις, εἴδαμε σὲ τί ἀριθμὸ ἔφτασαν ἀλλὰ κατακερματισμένα ἀντὶ νὰ ἑνωθοῦν ὅλοι μαζὶ, μὲ τίς ὅποιες ἐπὶ μέρους διαφορὲς, ἀλλὰ μὲ κοινὸ σκοπὸ νὰ πολεμήσουν τὸν κοινὸ ἐχθρό.

Ἀλλὰ βλέπεις εἶναι ἄλλες οἱ προτεραιότητες καὶ στόχοι καὶ ὄχι ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Σωτηρία τῆς χιλιοπροδωμένης καὶ ταλαιπωρημένης εὐλογημένης Πατρίδας μας.    

Ἐὰν κάτι τοὺς φρενάρει καὶ τοὺς καθυστερεῖ, εἶναι οἱ ἀντιδράσεις, οἱ ἀποκαλύψεις μέσῳ ἄρθρων, διάφορα βίντεο ποὺ «ἐνοχλοῦν» πολύ κ.λπ. καὶ ὄχι ἡ συμμετοχή μας στὴν ψηφοφορία, ἔστω καὶ ἐὰν ἐπιλέγουμε μικρὰ πατριωτικὰ κόμματα νομίζοντας ὅτι κάτι κάνουμε.

Ἄς διαβάσει κάποιος «τὰ πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιῶν» μὲ προσοχὴ καὶ τότε ἴσως καταλάβει κάποια πράγματα.
 
Θὰ καταλάβη πόσο τοὺς συμφέρει νὰ ὑπάρχουν πολλὰ κόμματα, νὰ εἶναι ὁ κόσμος διαιρεμένος μεταξύ των καὶ δυστυχῶς οἱ «πατριῶτες» καὶ τὰ πολλὰ «πατριωτικὰ κόμματα» ἄν γινόντουσαν «ἕνα πατριωτικὸ κίνημα», τότε ὑπῆρχε ἐλπίδα ἀκόμα καὶ μέσα ἀπὸ τίς κάλπες νὰ ἔβγαινε κάτι θετικὸ σὺν Θεῷ.

Ἀλλὰ αὐτὸν τὸ Θεὸ, τὸν Χριστὸ, τὸν βγάλαμε τελείως ἀπ᾿ τὴν ζωή μας, ματαιοπονῶντας ὅτι θὰ πετύχουμε κάτι χωρὶς Αὐτόν, ὅπως συμβαίνει καὶ τὸ ἀντίθετο ἀπὸ κάποιους, ὅτι ἄς εἴμαστε καλοὶ Χριστιανοὶ ἐμεῖς, νὰ κοιτᾶμε τὸ σπίτι μας τὴν προσευχή μας κ.λπ. καὶ θὰ βοηθήση ὁ Θεὸς χωρὶς ἐμεῖς νὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ νὰ συμμετέχουμε στὰ κοινὰ ὅπου μᾶς καλεῖ ἡ ἀνάγκη, ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας.
 
Αὐτὰ γιὰ τὸ «Αὐτὸς ποὺ ἀπέχει δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα διαμαρτυρίας...» καὶ τό «...δὲν ἔκανε τίποτα νὰ ἀνατρέψει ὅλο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει.

Καλὴ φώτιση σὲ ὅλους μας!
«Πᾶνος»

5 σχόλια:

 1. Χίλιες ευχές σας δίδω , μέσα από την καρδιά μου!!!! Να είσθε ευλογημένος διά το άρθρο σας!!! Αυτά , ακριβώς , πιστεύω και εγώ , αλλά ο κόσμος, δυστυχώς, είναι υπνωτισμένος και δεν αντιλαμβάνεται αυτό που ακριβώς επισημάνατε : Γιατί κόπτονται όλοι εναντίον της αποχής;;;. Ποιούς εξυπηρετεί;;;
  Το κρίμα είναι ότι αυτό το επιτάσσουν και συνετοί πνευματικοί πατέρες, οι οποίοι έχουν κανάλια, και παροτρύνουν τους πάντες να πάνε να ψηφίσουν οπωσδήποτε!!! Κρίμα, πολύ κρίμα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ ἀδελφὲ μου.
  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίση, διότι ὁδεύουμε ὁλοταχῶς γιὰ τὴν πλήρη στέρηση τῆς ἐλευθερίας μας καὶ προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε λύσεις μὲ λάθος τρόπους καὶ σὲ λάθος κατευθύνσεις καὶ κυρίως χωρὶς Χριστό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΗ, ΦΑΓΟΜΕΝ ΠΙΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΟΝ,
  ΣΕ ΦΤΩΧΟΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΔΑ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΒΟΛΤΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΓΕΜΑΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ! ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΟ ΑΘΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυστυχώς δεν περίμενα να διαβάσω κάτι άλλο.
  Οι Βαθιώτης Δαπέργολας Τζανακης Δασκαλάκης ο. Β. Βολουδάκης π. Στ.Καρπαθίου όλοι τρελάθηκαν;
  Διαβάσατε τα άρθρα τους η επειδή ήσαν μεγάλα τα προσπεράσετε;
  Με στοιχεία κ αποδείξεις τεκμηριώνουν τ αποχή.
  Άραγε γιατί διαφιμησαν στα τρένα την κάθοδο σας στις εκλογές αρκεί να μην κάνετε ΑΠΟΧΗ;
  ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΤΡΕΛΆΘΗΚΑ ΜΕ ΞΑΦΝΙΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Λοιπόν, «όταν μου πειράζουν Πατρίδα και Θρησκεία»,
  εγώ ....απέχω (!!!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή