Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: Ἑλληνο-τουρκική φιλία

 

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη καλοπροαίρετοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στὴν «Τουρκικὴ φιλία». Ἡ Τουρκία στὴν ἔννοια τῆς φιλίας δίδει διαφορετικὴ ἑρμηνεία, δηλ. ὅπου ὑπάρχει συμφέρον ἐκεῖ ὑπάρχει φιλία. Γι᾿ αὐτὸ δημιουργεῖ προϋποθέσεις ὥστε τὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν νὰ συμπίπτουν μὲ τὰ δικά της. Γιὰ νὰ πετύχει αὐτὴν τὴν συνταγή, ἱστορικὰ πλέον τεκμηριωμένα, δὲν δίσταζε στὸ παρελθόν, δὲν διστάζει στὸ παρὸν καὶ νὰ εἶσθε βέβαιοι, δὲν θὰ διστάσει καὶ στὸ μέλλον νὰ πατήσει «ἐπὶ πτωμάτων» γιὰ νὰ πετύχει τοὺς ἐθνικούς, ἐπεκτατικοὺς καὶ ἐγκληματικοὺς στόχους της. Δὲν τὴν ἀπασχολεῖ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ της, οὔτε οἱ δημοκρατικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες στὴν Τουρκία. Ἐκεῖνο ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει πρωτίστως νὰ ἔχει ἰσχυρὸ καὶ πολυάριθμο Στρατὸ γιὰ τὴν ἐτσιθελικὴ διεξαγωγὴ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ἰσχυρὴ ἀστυνόμευση στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας γιὰ εὐνόητους λόγους.

Ἡ Τουρκία γνωρίζει πολὺ καλά, μόνο ἔτσι θὰ πετύχει τοὺς ἐπεκτατικούς της στόχους, σὲ μία Εὐρώπη χωρὶς ἡγέτες καὶ μὲ ξύλινα πόδια, καὶ μιὰ Ἀμερική, ἡ ὁποία ἀγωνιωδῶς ἀναζητᾷ στηρίγματα στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντά της, στὶς ὡς ἄνω περιοχές.

Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες ἑρμηνεῖες γιὰ τὴν σημερινὴ συμπεριφορὰ εἰς βάρος τῆς πατρίδος μας, μὲ τὶς παραβιάσεις, τὶς καταπατήσεις καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς  τῆς γείτονος χώρας. Καί! Οὔτε πρόκειται νὰ σταματήσουν, διότι δυστυχῶς τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων, τὴν ἔφτιαξαν ἔτσι, ὥστε νὰ μὴν ὑπολογίζει κανένα.
 
Οἱ Παρακάτω περιπτώσεις, ποὺ ἔλαβαν χώρα στὸ πρόσφατο παρελθόν, δίδουν ἐν μέρη ἀπάντηση, στὴ σημερινὴ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας.

ΠΡΩΤΟΝ: Στὸ πρόσφατο παρελθόν, ἡ ἀνιστόρητη τότε δήλωση τοῦ Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς Μπάρακ Χουσεΐν Ὀμπάμα στὴν Τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση ὁ ὁποῖος εἶπε: «...... μετὰ τὸν Α! Π.Π. ἡ Τουρκικὴ Δημοκρατία εἶναι δικό σας ἐπίτευγμα... καὶ προῆλθε μὲ ἀγῶνες καὶ θυσίες τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ... (κ.λ.π.)». Αὐτά! ἀποτελοῦν ὕβρη στὴ μνήμη τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων σφαγιασθέντων Ἑλλήνων, Ἀρμενίων καὶ ἄλλων ἐθνοτήτων ἀπὸ τὰ στίφη τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀττίλα. Ὅμως! Ὁ σκοπὸς τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. ἐπετεύχθῃ δηλ. νὰ γεμίσει τὰ τουρκικὰ στήθη μὲ ἐθνικὴ περηφάνια. Ἀγνοῶντας πιστεύω σκόπιμα τὰ λόγια τοῦ τότε Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. στὴν Σμύρνη κ. Γκόρτον, ὁ ὁποῖος ἀπεκάλεσε τοὺς Τούρκους «Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας» καὶ συγκλονισμένος δήλωσε: «σιχάθηκα ποὺ εἶμαι ἄνθρωπος», βλέποντας τὰ φρικώδη καὶ βάρβαρα ἐγκλήματα τοῦ Μουσταφὰ Κεμάλ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ὅταν ὁ κ. Σαρκοζὶ καὶ ἡ κ. Μέρκελ δήλωσαν στὸ ἐγγὺς παρελθὸν ὅτι, θὰ δέχονταν τὴν Τουρκία μὲ Εἰδικὴ Σχέση στὴν Ε.Ε., τότε ὁ κ. Ερντογάν, ὁ νέος Nabucco τῶν κρατῶν τοῦ ὑπογαστρίου τῶν ἀντιθέτων συμφερόντων μὲ τὴν Ρωσία, μὲ περισσὴ ὑπεροψία ἀπαντᾷ: «Ἢ πλήρης ἢ δὲν ἐπιθυμοῦμε ἔνταξη». Ἐπίσης ὅταν ρωτήθηκε ὁ Ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, γιὰ τὴν σύμβαση Κυρίων ποὺ ὑπέγραψε ἡ Τουρκία, δηλ. ἂν ἐλέγχεται τὸ διερχόμενο μεταναστευτικὸ ρεῦμα ἀπὸ τὴν χώρα τους. Τί! ἦταν ἡ θρασύτατη καὶ χωρὶς σεβασμὸ στοὺς λόγους καὶ τὶς ὑπογραφές των, ἀπάντηση τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Τουρκίας: «...Δὲν θὰ γίνουμε ἐμεῖς ὁ καταυλισμὸς τῶν μεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη......».

ΤΡΙΤΟΝ: Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 1980-90, οἱ τότε κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος μετέφεραν ὡς γνωστὸν τὶς προτεραιότητές των, σ᾿ ἄλλους στόχους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χαθεῖ ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὸ Αἰγαῖο. Τότε ἄρχισαν δειλά-δειλὰ νὰ ἐμφανίζονται ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ πρῶτες παραβιάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐναέριου Χώρους τῆς Ἑλλάδος στὸ Αἰγαῖο. Μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ ὑπάρχει τέτοια συχνότητα παραβιάσεων καὶ κυκλοφορίας τουρκικῶν πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν στὸν ἐθνικό μας ἐναέριο χῶρο ποὺ θυμίζει ἀστικὴ ἀθηναϊκὴ συγκοινωνία «Πατήσια-Ἀμπελόκηποι». Καί! ὄχι μόνον, ἀπὸ ὅτι πληροφορούμεθα τελευταῖα καὶ τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα νὰ περιπολοῦν συνεχῶς στὴν περιοχὴ τῆς Δωδεκαννήσου καὶ  τὰ ὁποῖα ὄχι μόνο παραβιάζουν κατὰ κόρον τὰ Ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα, ἀλλὰ δημιουργοῦν καὶ προβλήματα σὲ ξένα τουριστικὰ σκάφη ποὺ καταπλέουν στὴν περιοχή.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ἡ Τουρκία, αὐτὸς ὁ ἄθλιος γείτονάς μας, ποὺ δὲν ἔχει μπέσα σὲ τίποτε καὶ ἔχει ὑπομονὴ ὄνου, ὅσος χρόνος καὶ ἂν χρειασθεῖ, γιὰ νὰ βρεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ δαγκώσει ἐπικίνδυνα, συνεχίζει τὴν ἐπιθετικὴ καὶ ἐπεκτατικὴ πολιτική της ἐναντίον τῆς χώρας μας.  Ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ καὶ ὁ μακρόπνοος σχεδιασμὸς αὐτῆς εἶναι προβλέψιμος, ἐνεργοῦν προκλητικὰ μόνον ὅταν αἰσθάνονται ὑπεροπλία καὶ διατηροῦν διεθνῆ πολιτικὰ καὶ διπλωματικὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἐρείσματα. Σκεφθεῖτε! πότε οἱ Τοῦρκοι εἰσέβαλλαν στὴν Κύπρο, ἕνα στόχο τὸν ὁποῖον χρόνια ἑτοίμαζαν, τὸ 1974, ὅταν ἡ Ἑλλάδα εὑρίσκετο σὲ διεθνῆ ἀπομόνωση λόγῳ τῶν ἐσφαλμένων γεγονότων τῶν τότε κρατούντων. Καὶ πότε ἄρχισαν οἱ παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου μας χώρου. Ἄρχισαν ὅταν γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους, ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὸ Αἰγαῖο διαταράχτηκε ὑπὲρ τῆς ἀπὸ ἐκεῖ πλευρᾶς,πλευράς τοῦ Αἰγαίου.

Ἔναντι ὅλης αὐτῆς τῆς κατάστασης ποὺ ἔφθασαν σὲ τραγικὰ ὅρια, τὸν ὑπερήφανο ἑλληνικὸ λαό, τὰ διεθνῆ ἐθνικά του προβλήματα, τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική του ἀσφάλεια, δὲν μπόρεσαν μέχρι σήμερα οἱ Κυβερνήσεις τῆς χώρας μας νὰ ἐπιτύχουν τίποτε τὸ ἀξιόλογο. Διότι οἱ πολιτικοί μας εἶναι ἐγκλωβισμένοι οἱ ἴδιοι στὴ κομματικὴ νοοτροπία  ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν τόπο μας καὶ δὲν μποροῦν πλέον συνεργαζόμενοι νὰ ἐπιλύσουν τὰ ἐθνικὰ καὶ ὄχι μόνο προβλήματα τῆς χώρας μας,

Ἐμεῖς! τί; Κάνουμε γιὰ ὅλα αὐτά;
-    Ἁπλά! ἀσχολούμεθα μόνο μὲ κομματικὲς ἀντιπαραθέσεις, σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ ἀκόμη καὶ ὁ κορονοϊὸς τῆς σημερινῆς ἐπιδημίας, νὰ γίνει θέμα κομματικῆς ἀντιπαράθεσης.


Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου