Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Ὁδοιπορικό μὲ τὸν Γιάννη Κατσέα: Ἕνα δειλινό στίς ἐκβολές τοῦ ποταμοῦ Λουδία

 
Κείμενο καὶ φωτογραφίες
Γιάννης Κατσέας
 
Μιὰ πανέμορφη τοποθεσία εἶναι οἱ καλύβες τῶν μυδοκαλλιεργητῶν στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ Λουδία, ἀρκετὰ κοντὰ στὸ ἀστικὸ συγκρότημα τῆς Θεσσαλονίκης.
 
Ἡ μόνη διαφορὰ ποὺ ἔχει σὰν τοποθεσία μὲ τὸ «ἀδερφό» συγκρότημα καλύβων τῆς Χαλάστρας, εἶναι ὅτι ἐκεῖνες ναὶ μὲν εἶναι κοντά, ἀλλὸ ὄχι στὶς ἐκβολὲς τοῦ ποταμοῦ. 

Πατῆστε ἐπάνω γιὰ μεγέθυνση:

Ἐδῶ τὰ πράγματα ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιβάλλον, εἶναι σαφῶς καλύτερα στὸ θέμα τῆς καθαριότητος (θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἀκόμα καλύτερα φυσικά).
 

Καὶ στὰ δύο συγκροτήματα, παρὼν εἶναι καὶ τὰ δύο ἐκκλησάκια τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ προστάτη τῶν νερῶν τῶν θαλασσῶν μας ἀλλὰ καὶ τῶν ναυτικῶν μας.
  


«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου