Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Ὕμνοι τοῦ Κυριάκου στούς... ΛΟΑΤΚΙ (ἐνῶ ὁ κόσμος καίγεται)


Διαφημίζει τοὺς συνεργάτες του μέ… ἰδιαιτερότητες, βλέπει «ἀόρατες» διακρίσεις καὶ προαναγγέλλει νέα μέτρα στήριξης

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ πρωθυπουργὸς μίας κεντροδεξιᾶς κυβέρνησης, φαίνεται ὅτι ζήλεψε τὴ δόξα τῶν δικαιωματιστῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ βάζει στὸ ἐπίκεντρό του διαλόγου τὶς «πολιτικὲς ταυτότητας», προαναγγέλλοντας μία εἰδικὴ «ἀτζέντα» μὲ ἔμφαση στὰ δικαιώματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. 
Ἀπρεπῶς, μάλιστα, ὁ πρωθυπουργὸς ἐπέλεξε νὰ τονίσει τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει μέλη αὐτῆς τῆς «κοινότητας» στὸ ἐπιτελεῖο του, λὲς καὶ ἐνδιαφέρει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς τῶν συνεργατῶν τοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ ὄχι τὸ κατὰ πόσον εἶναι ἀποδοτικοὶ στὴν ἐργασία τους.
 
Συγκεκριμένα, μιλώντας σὲ συνέδριο γιὰ τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον», ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνακάλυψε ὅτι στὴ χώρα μᾶς ὑπάρχουν διακρίσεις λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, πέραν τῶν «ὁρατῶν». Δὲν ἀναφέρεται, δηλαδή, ὁ κ. Μητσοτάκης, ὅπως ὁ ἴδιος λέει, σὲ αὐτὰ ποὺ ξέραμε ὡς «διάκριση», ὅπως στὶς προσλήψεις, τὶς ἀπολύσεις ἢ τὶς μισθολογικὲς διακυμάνσεις, ἀλλὰ βρίσκει...

καθεστὼς «διακρίσεων» ἀκόμη καὶ στὸν λόγο ἢ τὸ βλέμμα ποὺ ἀπευθύνουμε στὸν διπλανό μας.

Ἀναφορὰ ποὺ τρομάζει, ἀφοῦ ἡ ὕπαρξη «ἀτζέντας» ποὺ θὰ ἐλέγχει τὰ βλέμματα τῶν ἀνθρώπων καθετὶ ἄλλο παρὰ φιλελεύθερη εἶναι, παρὰ ὅσα ἰσχυρίζεται ὁ πρωθυπουργὸς περὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὡς ἰδεολογικῆς του βάσης.

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἀπευθυνόμενος σὲ ὅσους βρίσκονται σὲ κομβικὲς θέσεις -στὸν δημόσιο ἢ ἰδιωτικὸ τομέα- τοὺς κάλεσε νὰ συστρατευθοῦν κατὰ τῶν… στερεοτύπων ποὺ ἀντιστέκονται στὴν πρόοδο, μὲ συγκεκριμένες ἀποφάσεις καὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ μὲ συμπεριφορές, ζητώντας μάλιστα «ἐμβληματικά, προωθητικὰ παραδείγματα». Κάτι τὸ ὁποῖο ἑρμηνεύεται ὡς ἐφαρμογὴ «θετικῶν διακρίσεων», δηλαδὴ τὴν «πριμοδότηση» ἀνθρώπων ποὺ ἀνήκουν στὴν «κοινότητα» στὸν χῶρο ἐργασίας τους.

Σὲ ὅλη σχεδὸν τὴν ὁμιλία τοῦ ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιχείρησε νὰ ἐνσωματώσει τὴ «δικαιωματιστικὴ ἀτζέντα», σημειώνοντας μάλιστα ὅτι αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖται «δικαιώματα» ἀποτελεῖ μέγεθος τοῦ ὁποίου ἡ παρουσία συναρτᾶται μὲ τὴ δυναμική του καί, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, τὰ δικαιώματα ὑπάρχουν μόνο ἂν διαρκῶς διευρύνονται, ἂν καὶ διευκρίνισε ὅτι αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται χωρὶς ὑπερβολὲς καὶ χωρὶς αὐτὰ νὰ ἐξαντλοῦνται στὴ διαδικασία.

Ὁ πρωθυπουργός, μάλιστα, δεσμεύτηκε νὰ ὑποστηρίξει τὴν καθιέρωση θέσης ὑπευθύνου στὸ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν παρακολούθηση τήρησης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔλυσε ὅλα τὰ προβλήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ εἶπε νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὰ δικαιώματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, προάγοντας φαινόμενα σὰν καὶ αὐτὰ ποὺ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἀντικρίσει στὴ Βουλὴ ἐπὶ κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἔχει ἀηδιάσει. Κι ὅλα αὐτά, ἐπειδὴ ἔχει ὁμοφυλοφίλους στὸ γραφεῖο του…

dimokratianews

orthodoxia-ellhnismos.gr

Πηγή: https://thesecretrealtruth.blogspot.com/

«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου