Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Νεκτάριος Δαπέργολας: Καμία ὑπακοή στούς διαστρεβλωτές!


τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σὲ σχέση μὲ τὸν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ ὅπου, ἀφοῦ προηγοῦνται πάλι μερικὰ κιλὰ στάχτης στὰ μάτια (ὅπως καὶ στὴν πρὸ 3-4 ἑβδομάδων ἐπιστολὴ πρὸς τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες) μὲ βαρύγδουπες δῆθεν διαβεβαιώσεις γιὰ τὸ πόσο σοβαρὰ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα ἀντιμετωπίζεται τὸ ζήτημα, στὴν τρίτη καὶ τελευταία παράγραφο φτάνουμε καὶ στὴν οὐσία: ἐκεῖ πλέον δικαιώνονται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς οἱ...παρεκκλίσεις (γιὰ νὰ τὸ θέσω κομψὰ) ποὺ εἴδαμε στοὺς ὀρθόδοξους ναοὺς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς (μὲ τὶς μάσκες τῶν ἱερέων, τὰ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως ἢ καὶ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση προσέλευσης τῶν πιστῶν στὸ Μυστήριο), μὲ ἄλλοθι τὰ «ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα».


Ἡ ἀνακοίνωση, ὡς γνωστόν, προκάλεσε ἄμεσες δηλώσεις ἐγκωμίων καὶ εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους τοῦ ἀρχιεπισκόπου Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀκολουθήσει καὶ νέα προχτεσινὴ πατριαρχικὴ ἀνακοίνωση, ποὺ κάποιοι μᾶς εἶπαν ὅτι δῆθεν «ἄδειασε» τὸν Ἀμερικῆς, στὴν πραγματικότητα ὅμως ἁπλῶς ἐπανεπιβεβαίωσε τὰ ἀναγραφόμενα στὴν προηγούμενη πρὸς ἐμπέδωσιν (Ὅσο γιὰ τὰ περὶ «ἀδειάσματος», σὲ μία συνολικὴ φάση ὅπου κάποιοι ἐμφανῶς μᾶς κοροϊδεύουν μὲ συμπαιγνίες ποὺ στὴν καλύτερη τῶν περιπτώσεων θυμίζουν τὸ γνωστὸ κόλπο μὲ «τὸν καλὸ καὶ τὸν κακὸ μπάτσο», αὐτὰ κυριολεκτικῶς τὰ ἀκοῦμε βερεσέ).

Καὶ ἀσφαλῶς θυμίζω ὅτι λίγες μέρες νωρίτερα, εἴχαμε μία ἀκόμη ἐκ Φαναρίου ἀνακοίνωση ὅπου προτεινόταν, λέει, στοὺς πιστοὺς νὰ φοροῦν μάσκες καὶ νὰ μὴν φιλοῦν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ χέρια τῶν ἱερέων, ἀλλὰ νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸ μὲ ὑπόκλιση.

Ἐμεῖς ὅμως σᾶς ἀπαντοῦμε ξεκάθαρα ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ὑπακούσουμε σὲ τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ὅπως δὲν θὰ ὑπακούσουμε σὲ ὅποιον ἀκόμη φρικώδη ἀποδομητικὸ νεωτερισμὸ σκοπεύετε νὰ εἰσαγάγετε (κι ἐσεῖς καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι θερμοὶ συνοδοιπόροι σας), μαζὶ μὲ τὴν καινούργια σας ψευδῆ ἐκκλησιολογία καὶ τὸ μεταπατερικό σας βλάσφημο σάρωμα καὶ ξεχαρβάλωμα δογμάτων, ἱερῶν κανόνων κι ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων. 

Ὑποκλίσεις λοιπὸν νὰ πᾶτε νὰ κάνετε ἐσεῖς καὶ νὰ μοιράζετε ἀεροστεγῶς συσκευασμένα ἀντίδωρα ἢ νὰ φορᾶτε μάσκες καὶ γάντια τὴν ὥρα ποὺ κρατᾶτε τὸ Ἅγιο Ποτήριο. Ἐμεῖς δὲν θὰ τὸ πράξουμε.

Καὶ στὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, ποὺ ἤδη ἀπὸ καιρὸ κάποιοι γνωρίζουμε καλὰ ὅτι ἀποτελεῖ de profundis πόθο σας νὰ τὸ ἀνοίξετε μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία (καθότι καὶ οἱ λεκτικές σας διαβεβαιώσεις εἶναι ἀμφίσημες - ὅσο κι ἂν χρυσώνετε τὸ χάπι - ἀλλὰ καὶ οἱ μασκοφορεμένοι ἱερεῖς μὲ τὰ πλαστικὰ κουταλάκια ἤδη ἀποτελοῦν πρόδρομο καὶ εἶδος τετελεσμένου) ἐπίσης βεβαίως νὰ τὸ ξέρετε πὼς δὲν πρόκειται νὰ ὑπακούσουμε.

Δὲν θὰ ὑπακούσουμε, ἀκόμη κι ἂν ἔρθει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ χρειαστεῖ νὰ ταξιδεύουμε μισὴ μέρα γιὰ νὰ βροῦμε ἐκκλησία (ὅπως εἶναι πολὺ πιθανὸ δυστυχῶς νὰ τὸ ζήσουμε στὸ ἐγγὺς μέλλον καὶ αὐτό).

Δὲν θὰ ὑπακούσουμε, γνωρίζοντας ὅτι ὑπακοή στοὺς διαστρεβλωτὲς καὶ βεβηλωτὲς τῆς πίστης μας δὲν ὑπάρχει, ὅσο κι ἂν μᾶς κουνᾶτε ἐπιτιμητικὰ τὸ δάχτυλο.

Γνωρίζοντας ἐπίσης ὅτι ὅσα ζοῦμε στοὺς ἄθλιους αὐτοὺς καιροὺς τῶν κλειδωμένων/ ἀποστειρωμένων ναῶν καὶ ὅσες ἀλλαγὲς προωθεῖτε μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπάτη τῆς δῆθεν πανδημίας, δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση μὲ πραγματικὲς πνευματικὲς ἀνάγκες, ἀλλὰ εἶναι ὑποκινούμενες καὶ ἐγκάθετες ἀθλιότητες ἀπὸ τὶς ἀντίχριστες κοσμικὲς ἐξουσίες μὲ τὶς ὁποῖες βρίσκεστε σὲ τόσο στενὸ συσχετισμὸ καὶ ἐναγκαλισμό.
 
Καὶ γνωρίζοντας ἀκόμη ὅτι ἡ 90χρονη ἀγράμματη γιαγιούλα ποὺ θὰ ἔβλεπε μὲ ἀποτροπιασμὸ τὸ θέαμα διανομῆς κουταλιῶν (ἢ κάποιας μελλοντικῆς...ἐμβαπτισμένης ὄστιας), ποὺ ἀσπάζεται μὲ γνήσια εὐσεβῆ λατρεία τὴν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς ἢ ποὺ φιλᾶ μὲ σεβασμὸ κι εὐλάβεια τὸ χέρι ἐκεῖνο, μέσῳ τοῦ ὁποίου μόλις ἔχει διενεργήσει ἡ Θεία Χάρη τὸ Ὕψιστο καὶ πλέον Ἀπερινόητο Μυστήριο στὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητας, αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἀγράμματη γιαγιούλα γνωρίζει χιλιάδες φορὲς περισσότερη Θεολογία ἀπό σᾶς.

Πᾶρτε συνεπῶς τὶς ἐντολές σας καὶ τὶς ὁδηγίες σας καὶ τὶς ὕπουλες πρακτικές σας καὶ ὅλες μαζὶ τὶς ἀποτρόπαιες πλάνες σας καὶ κρατῆστε τις γιὰ τοὺς νανουρισμένους τυφλο-υπακοούληδες ποὺ ἀκόμη σᾶς θεωροῦν αὐθεντικοὺς ποιμένες καὶ φρίττουν δῆθεν σοκαρισμένοι, ὅποτε βρίσκεται κανεὶς νὰ σᾶς ἀντιτάξει δημοσίως τὰ αὐτονόητα.

Αὐτὰ λοιπὸν ἀλλοῦ! Ἐμεῖς θὰ ὑπακούσουμε στὸ Εὐαγγέλιο καὶ σὲ ὅσα θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὄχι σὲ «ὁδηγοὺς τυφλοὺς» ποὺ τὰ διαστρεβλώνουν μέσα στὸν ζόφο τῆς οἰκουμενιστικῆς, μεταπατερικῆς τους βλασφημίας καὶ ποὺ μὲ τὶς πράξεις τους ὁδηγοῦν τοὺς πιστοὺς στὴν ἀπώλεια...
«Πᾶνος»

1 σχόλιο:

 1. Ακριβώς όπως τα γράφεις είναι αγαπητέ Νεκτάριε.
  Ο Πατριάρχης προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των πιστών.
  Ενώ έλεγε βαρύγδουπες δῆθεν διαβεβαιώσεις γιὰ τὸ πόσο σοβαρὰ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα ἀντιμετωπίζεται τὸ ζήτημα, της Θείας Κοινωνίας.

  Στο τέλος για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, δηλαδή όλες αυτές τις βλασφημίες που είδαμε (μὲ τὶς μάσκες τῶν ἱερέων, τὰ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως ἢ καὶ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση προσέλευσης τῶν πιστῶν στὸ Μυστήριο).
  Μας πέταξε το ἄλλοθι τὰ «ἀνακύψαντα ἐκ τῶν τοπικῶν νόμων τῆς Πολιτείας προβλήματα».

  Ο διάβολος άμα πει σε κάποιον 9 αλήθειες και 1 ψέμα είναι κερδισμένος.
  Δυστυχώς με τον Πατριάρχη βλέπουμε τα ψέματα να είναι περισσότερα από τις αλήθειες.

  Και θα κλείσω με αυτό που γράφεις στο τέλος:

  Ὄχι σὲ «ὁδηγοὺς τυφλοὺς» ποὺ τὰ διαστρεβλώνουν μέσα στὸν ζόφο τῆς οἰκουμενιστικῆς, μεταπατερικῆς τους βλασφημίας καὶ ποὺ μὲ τὶς πράξεις τους ὁδηγοῦν τοὺς πιστοὺς στὴν ἀπώλεια...

  Θα προσθέσω και στην σύγχυση μεταξύ τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή