Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ: Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ & Η ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΙΑ


Μὲ λύπη μου καὶ ζητῶντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες γιὰ τὴν στοιχειώδη ἀναδρομὴ ποὺ ἐπιδιώκω καὶ πάλι μὲ τὴν παροῦσα νὰ κάμω στὰ ματωμένα ἀχνάρια τῆς διχόνοιας στὴν μακραίωνη ἱστορία μας. 

Διότι! Μὲ τὴν λογικὴ σὲ καμία περίπτωση δὲν δικαιολογεῖται, ὅλοι μας νὰ γνωρίζουμε τὸ μεγάλο μας λάθος στὴν πολιτικὴ καὶ καὶ παρ᾿ ὅλα αὐτά, κανεὶς νὰ μὴν προσπαθεῖ νὰ τὸ διορθώσει. Ἐδῶ κάθε εἶδος λογικῆς σηκώνει τὰ χέρια ψηλὰ πλέον. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ παρακάτω διατυπώνω συνοπτικὰ τὴν ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῆς χώρας μας, μήπως καὶ κάποιοι προβληματισθοῦν.

- Τὸ 1821 γιὰ τὴν διχόνοια, δὲν μιλάει, μόνο δὲν διδάσκει δὲν κραυγάζει ἁπλᾶ, ἀλλά! ἀναθεματίζει, μαστιγώνει, ἐξορκίζει καὶ τὴν χαρακτηρίζει κατάρα κωδικοποιημένη στὰ χρωματοσώματα καὶ στὰ γονίδιά μας.

- Ἄνοιξη τοῦ 1825 στὸ Ναύπλιο, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς λέει στὸν Παπαφλέσσα: «Δὲν θέλουμε νὰ ἐννοήσουμε ὅτι τίποτε δὲν ἐκάναμε νικήσαντες τοὺς Τούρκους, ἂν δὲν νικήσουμε καὶ σύντομα τὰ πάθη μας.
Ἡ Διχόνοια! Νὰ ὁ μεγάλος ἐχθρὸς μας... αὐτὴ θὰ μᾶς φάει...».

- «Δολερή», τὴν χαρακτηρίζει ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς στὸν ἐθνικό μας ὕμνο. Τὴν παρουσιάζει νὰ κρατάει ἕνα σκῆπτρο, τὸ σύμβολο τῆς ἐξουσίας καὶ χαμογελαστὰ νὰ τὸ ὑπόσχεται σ᾿ ὅλους.

- Κατὰ τὸ ἡρωϊκὸ ἔπος τοῦ '40 καὶ τότε ὑπῆρχε μερίδα Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὸν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγῶνα σχεδὸν ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐχαρακτήρισαν αὐτὸν «ἰμπεριαλιστικό».


- Στὴν Μέση Ἀνατολή. Κι᾿ ἐκεῖ μπῆκε μέσα μας τὸ σαράκι τῆς διχόνοιας καὶ ἀντὶ νὰ βλέπουμε τὸν ἐχθρό, βγάλαμε τὰ μάτια μας μεταξὺ μας, σὲ σημεῖο ποὺ μᾶς ξευτέλισαν οἱ σύμμαχοί μας. Εὐτυχῶς κάποιοι ψύχραιμοι καὶ γενναῖοι κατόρθωσαν νὰ πείσουν τοὺς συμμάχους, νὰ μᾶς δώσουν μιὰ εὐκαιρία γιὰ νὰ δείξουν οἱ Ἕλληνες τὰ τόσα πολλὰ ἄλλα προσόντα των. Ὅπως καὶ ἔγινε, μὲ τοὺς ἐν συνεχείᾳ ἡρωισμοὺς τῶν Ἑλλήνων ἀπεκατεστάθη τὸ γόητρο τοῦ Ἕλληνα μαχητῆ.

- Ἦλθε ἡ κατοχή, Ἐθνικὴ Ἀντίσταση μὲ διαφορετικὲς παρατάξεις, ἑλληνικῶν ἀντάρτικων ὁμάδων, ποὺ πολλὲς φορὲς περισσότερο ἐνδιαφέροντο νὰ διαλύσουν τὰ μὲ διαφορετικὰ πιστεύω τμήματα παρὰ τὸν ἐχθρό.

- Ἀπελευθέρωση, ὅλα τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης ἔπιασαν δουλειὰ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν καταστροφῶν τοῦ Β' Π.Π., ἐμεῖς καὶ πάλι ἀντὶ ὅλοι μαζὶ ν᾿ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἀναστύλωση τῆς πατρίδας μας, ἀρχίσαμε τὴν τελειωτικὴ καταστροφὴ τῆς πατρίδος μας. Καταστροφὴ πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὸν Β' Π.Π., ποὺ κινδύνεψε ἡ Ἑλλάς, ἀκόμη καὶ νὰ ἀκρωτηριασθεῖ.

- Σήμερα διάγουμε ἴσως τὴν μεγαλύτερη περίοδο τῆς Δημοκρατίας στὴν Νεωτέρα Ἑλλάδα. Πάλι τὸ Σαράκι μόνιμα ἐγκατεστημένο μέσα μας. Οἱ Ἐθνικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐπιτυχίες μας πρέπει νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν πολιτική. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν σήμερα στόχοι πρέπει νὰ ὑπάρχει πολιτικὴ εἰρήνη καὶ ὁμόνοια. 

Κι᾿ ὅμως οἱ πολιτικὲς παρατάξεις σὲ τίποτε δὲν συμφωνοῦν, δὲν ὑπάρχει τέτοια περίπτωση, ἡ ὅλη προσπάθεια ἐξαντλεῖται μεταξὺ τῶν πῶς θὰ μειώσουν, ἐμποδίσουν καὶ ἀκόμη νὰ καταστρέψουν τὴν προσπάθεια τοῦ κυβερνῶντος κόμματος. Δὲν ὑπάρχει συνεργασία κομμάτων, δὲν ὑπάρχει ἐθνικὴ πολιτική, δὲν ὑπάρχουν Ἡγέτες.

Αὐτὸ εἶναι τὸ Σαράκι ποὺ κατατρώγει τοὺς Ἕλληνες, ἀκόμη τὸ βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, στὴν καθημερινότητα σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μας. (Πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ, Μεγάλοι Ὀργανισμοί, Συνδικᾶτα, Σχολεῖα, παντοῦ). Βέβαια ὑπάρχουν καὶ λαμπρὲς ἐξαιρέσεις.

Νὰ γιατί στὴν θλιβερὴ αὐτὴ ἀναδρομή, ἐνθυμούμεθα καὶ πάλι τὰ λόγια τοῦ Μακρυγιάννη: «Τὰ πολλὰ ἐγὼ δὲν κατόρθωσαν νὰ γίνουν ἐμεῖς».


Τρεῖς ἀπὸ τοὺς συντελεστὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἐπαναδρομολογήσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ σὲ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, εἶναι ἐγκλωβισμένοι στὸ Κατεστημένο καὶ στὸ αὐταρχικὰ ἐπιβληθὲν σύστημα. Πρῶτον! Ἡ Παιδεία τῶν νέων μας. 

Λέει ὁ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: «Αὐτοὶ ποὺ μελέτησαν προσεχτικὰ τὸν τρόπο διακυβερνήσεως τῶν ἀνθρώπων,πρέπει νὰ ἔχουν πεισθεῖ πὼς ἡ τύχη τῶν Ἐθνῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων.» Πετᾶξτε τὰ ἀπαράδεκτα κείμενα ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας καὶ ἐπανέλθετε διὰ τῶν κειμένων στὴν ἑλληνικὴ γνήσια παράδοση. 

Δεύτερον! Ὁ δημοσιογράφος, εἶναι σπάνιο πλέον νὰ μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει ποιότητες, τὸ ταλέντο του περιορίζεται ἀποκλειστικὰ νὰ βγάλει «εἴδηση», ἀντὶ τῆς προβολῆς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ὡραίου καὶ 


Τρίτον! ὁ ἐπαγγελματίας πολιτικός,μὲ τὸ σύστημα ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι ἀδύνατον νὰ σκεφθεῖ, μὲ προοπτικὴ πέρα ἀπὸ τὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς καὶ τὴν ἐπανεκλογή του. 


Ἕνα παράδειγμα! Ἀπὸ ἐπίσημους Δημοσιογραφικοὺς κύκλους διαρρέουν πληροφορίες γιὰ πρόωρες ἐκλογές. Γιατί λοιπὸν μία ἐπιτυχημένη κάπως Κυβέρνηση νὰ θέλει πρόωρες ἐκλογές; Ἄρα! Δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ συνέχιση βελτιώσεως καὶ ἐπιλύσεως προβλημάτων τῆς Χώρας, ἐπειδὴ ἐκτιμᾶ ὅτι θὰ κερδίσει τὶς ἐκλογές, ἔτσι βγαίνει ἔξω. Αὐτὸ εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο, τὸ καταστροφικὸ πολιτικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας.

Νὰ ἀποδοκιμάσουμε λοιπὸν τοὺς κάποιους ἀνίκανους πολιτικοὺς ὄχι ὅμως καὶ τὴν πολιτική, τί θὰ πάρει τότε τὴν θέση της; Πρέπει νὰ ἐπιδιώξουμε τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς πολιτικῆς μας, μὲ καταξιωμένα ἄτομα τῆς κοινωνίας μας, γιὰ νὰ ἔλθει ἡ ὀρθὴ πολιτικὴ σκέψη, τὸ πολιτικὸ ἦθος, τὸ ἐθνικὸ χρέος καὶ ἡ πολιτικὴ λεβεντιὰ στὸν τόπο μας.

Ὁ ΞΕΝΟΦΩΝ λέγει: «Ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βλέπει μιὰ λύση, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἁπλὸς Στρατιώτης, πρέπει νὰ τὴν φανερώσει, διότι ὁ ἀγὼν εἶναι κοινὸς δι᾿ ὅλους»..


Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης
Ἀντγος ἐ.ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτὴς τῆς Σ.Σ.Ε.
_________________

Ἡ προσθήκη τῶν φωτογραφιῶν 
εἶναι τοῦ ἱστολογίου μας
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου