Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Θά δεῖτε πολλά δεινά στήν πατρίδα


Ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον θρησκευτικό, ποὺ εἶνε σπάνιο πρᾶγμα σήμερα, καὶ αἰσθάνεσθε ἕνα πόνο γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω τὰ ἑξῆς ἀναγκαῖα.
Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἀλλὰ νὰ δείχνουμε ζωηρὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί. Καὶ ὅταν λέμε νὰ εἶνε ἀγωνισταί, δὲν ἐννοοῦμε νὰ πάρουν ῥόπαλα, τουφέκια, καραμπῖνες, ὅπλα. Ὄχι. Μακριὰ αὐτὰ ἀπὸ μᾶς. Χρειαζόμεθα ὅπλα πνευματικά. Καὶ πνευματικά μας ὅπλα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· εἶνε ἡ διαμαρτυρία μας, εἶνε οἱ φωνές μας, τὸ «αἶσχος», ὅλο αὐτὸ τὸ κλίμα τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε, ποὺ εἶνε τὸ φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ νὰ ὑψώσουμε διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἀθλία κατάστασι τῆς κοινωνίας.
Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.
Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Νὰ μὴν ἀναπαυώμεθα στὸ «ἔχει ὁ Θεός» καὶ στὸ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;
Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ἐγὼ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 3
«Πᾶνος» 

2 σχόλια:

 1. Ο Μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης ήταν πραγματικός διάδοχος τον Πρώτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που εορτάζουμε σήμερα.

  Οι 12 Απόστολοι μεγάλη η Χάρης τους δίνανε την διαδοχή τους σε Επισκόπους Λέοντες. Επίσκοποι έτοιμοι να θυσιάσουν και την ζωή τους για χάρη του Ευαγγελίου, της Αληθείας, και του ποιμνίου τους.

  Μας λέει ο Μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος:
  Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί.

  Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.

  Και όλοι οι Χριστιανοί που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν την ζωή τους για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, έχουν όλοι ένα κοινό γνώρισμα.
  Έχουν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον.

  Ο Αδερφός μας Πάνος, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ανέβασε ένα ωραιότατο άρθρο: ΤΟ ΚΆΤΑΣΠΡΟ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ.
  Δεν είχα βρει χρόνο να σχολιάσω, διαβάστε Αυτό το άρθρο και εμπεδώστετο.

  Αυτό το ΚΆΤΑΣΠΡΟ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ, να μην φύγει ποτέ από μέσα μας.
  Είναι το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον και Ζωοποιόν, ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας.

  Και όταν έχουμε μέσα μας το Άγιον Πνεύμα, τότε έχουμε μέσα μας πνεύμα Δυνάμεως και Αληθείας. Αυτό που είχαν οι Μάρτυρες, και δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν.

  Δος μου τη δύναμη, μέχρι τέλους , να δοξάζω, να ευχαριστώ και να προσκυνώ Σε τον Δοξασμένο Παράκλητο Θεό μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο θα το έγραφα αλλού, σε άρθρο της Κυριακής που μας λέει
  μὲ ἔμφαση στὰ δικαιώματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

  Επειδή δεν γνωρίζω καλά τις σύγχρονες ορολογίες μάλλον εννοεί τους ανώμαλους!

  Μας λέει ο Μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:
  Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς.

  Και γιατί θα δούμε δεινά στην Πατρίδα μας;
  Γιατί χάσαμε την λαλιά μας, και δεν ομιλούμε.

  Ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου μας, βροντοφωνάζει τότε και σήμερα:
  «Ουκ εξεστί σοί έχειν, τήν γυναίκα τού αδελφού σου».
  Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα.

  Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου.

  Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη.

  Πράγμα που τελικά έγινε. Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες.

  Εμείς σήμερα γίναμε χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα, και υπάρχει σιγή ιχθύος δια τον φόβο των ιουδαίων.
  Στην Πόλη του Αγίου Δημητρίου γίνονται αυτές οι επαίσχυντες παρελάσεις. Και μας ανέχεται ακόμα ο Θεός και δεν ρίχνει φωτιά και θειάφι να μας κάψει.

  Και αντί να μετανοήσουν και να κλάψουν, θα χρησιμοποιήσω το πιο επιεική χαρακτηρισμό ( οι ταλαίπωροι) αυτοί κάνουν όργια δημοσίως.
  Που κανονικά θα έπρεπε να βάλουν μία μυλόπετρα, όπως είπε ο Κύριος μας, και να φουντάρουν στον Θερμαϊκό.

  Ας αγωνιστούμε κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες για να μας λυπηθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.

  Γιατί αλλιώς θα συμβεί αυτό που λέει ο Μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος:
  Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία.
  Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;

  Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.

  Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή