Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: Τό πατερναλιστικό σύνθημα τοῦ πάλαι ποτέ ἀντιπατερναλιστή Πλεύρη


Καὶ ξαφνικὰ βγαίνει στὸ τουίτερ ὁ μασκοφορεμένος διακινητής τῶν οἱονεὶ €μβολίων, ὁ ὑπουργὸς τῆς ὑγειονομικῆς προπαγάνδας, κ. Θᾶνος Πλεύρης καὶ μᾶς ἐνημερώνει ὅτι διαγνώσθηκε θετικὸς στὸν κορωνοϊό!
 
Ποιός τοῦ εἶπε ὅτι μᾶς νοιάζει ἂν νόσησε καὶ τί θὰ κάνει τώρα ποὺ νόσησε;
 
Μᾶς νοιάζει ὅμως πολὺ ποὺ ἀπέδειξε πόσο πατερναλιστὴς καὶ κακὸς (καθότι ἀσυνεπὴς) νομικὸς εἶναι!
 
ΕΓΡΑΨΕ (ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ) ΤΟ ΕΞΗΣ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΘΗΜΑ:
 
«Προστατεύουμε τὸν ἑαυτό μας. Ἐμβολιαζόμαστε γιὰ νὰ νοσήσουμε ἤπια».
 
Ἡ φράση αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποθέωση τοῦ πατερναλισμοῦ:
 
Διότι, μέσα ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο σύνθημα, ὁ πάλαι ποτὲ ἀντιπατερναλιστὴς (βλ. τὴ δήλωση ποὺ εἶχε κάνει τὸ 2010 ὡς βουλευτὴς τοῦ ΛΑΟΣ ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὴν Η1Ν1 [*]) ἐπιχειρεῖ νὰ ρυθμίσει τὴ σχέση τοῦ πολίτη μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ ὄχι μὲ τοὺς τρίτους!
 
Ἀλλὰ τὰ ζητήματα αυτοπροσβολὴς τὰ ἀγγίζει μόνο ἕνα πατερναλιστικὸ κράτος ποὺ φλερτάρει μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμό.
 
Παράλληλα μὲ Πλεύρη ξαναδιαβάστε Μητσοτάκη καὶ ἐντρυφῆστε στὴν ἐπιχειρηματολογία ποὺ προέβαλε ὁ δεύτερος γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ πρόστυχο πρόστιμο τῶν 100 €:
 
«Ἀποφασίσαμε νὰ προτρέψουμε πιὸ δυναμικὰ τοὺς μεγαλύτερους, ὥστε νὰ τοὺς ἀποτρέψουμε ἀπὸ τὸ νὰ ἀπειληθοῦν» / «πρόκειται γιὰ μιὰ τελευταία ὤθηση, ὥστε νὰ λάβουν ὅσοι πρέπει τὴ σωστὴ ἀπόφαση».
 
Πάρ' τὸν ἕνα καὶ χτύπα τον ἄλλον!
 
Ἢ μήπως ὄχι;
 
Γιὰ σταθεῖτε!
 
Μήπως δὲν εἶναι προχειρολόγοι ἀλλὰ θέλουν νὰ μᾶς στείλουν αφυπνιστικὰ μηνύματα;
 
Ἀφοῦ τοὺς νοιάζει ἡ αὐτοπροστασία τοῦ πολίτη καὶ ὄχι ἡ ἀποτροπὴ τῆς ετεροπροσβολὴς τῶν συμπολιτῶν τους, τότε τί κάνει νιάου-νιάου στὰ κεραμίδια;
Εἶναι ἡ γάτα ποὺ φωνάζει στοὺς κοιμώμενους πολῖτες:
 
Ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δικτατορίας προωθεῖ τὸν καταναγκαστικὸ πατερναλισμό, ἴδιον ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος!
 
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ ΜΕ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟ ΜΟΥΣΤΑΚΙ!
 
ΥΓ: Γιὰ τὴν σχέση πατερναλισμοῦ καὶ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ πρόστυχου προστίμου τῶν 100 € ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ καταναγκαστικοῦ πατερναλισμοῦ βλ. Βαθιώτη, Ἀπὸ τὴν πανδημία στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Συντονισμένα τρομο-κράτη σὲ φόντο παγκόσμιας διακυβέρνησης, ἐκδ. Ἀλφειός, 2021, σελ. 157 ἐπ., 173 ἐπ.
 
[*] Θαυμάστε τα πρὸ δωδεκαετίας λόγια τοῦ τότε ἀντιπατερναλιστὴ Πλεύρη, ὁ ὁποῖος σήμερα φόρεσε τὴ μάσκα τοῦ πατερναλισμοῦ:
 
«Μοῦ δόθηκε ἡ ἐντύπωση ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους ποὺ ὑπῆρχαν, ἑνὸς ἀπόλυτα πατερναλιστικοῦ προτύπου τῆς ἰατρικῆς. Ἔβλεπα ἐπιστήμονες ποὺ βγαίνανε, ἀναφέρομαι στοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ἦταν οἱ κατ' ἐξοχὴν ὑπεύθυνοι γιὰ νὰ πείσουν τὸν κόσμο γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ τὸν πείσουν μὲ ἕνα φοβικὸ συναίσθημα, ὅταν ἔχουμε ἕνα καινούργιο σκεύασμα, διότι ἐδῶ ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα καινούργιο σκεύασμα, μὴ δοκιμασμένο σκεύασμα, οὐσιαστικὰ στὰ ὅρια τῶν πειραματικῶν ἐλέγχων, δὲν εἶχαν γίνει οἱ κλινικὲς φάσεις ὅλες, ἀποφάσισε ὁ Π.Ο.Υ. νὰ τεθεῖ στὴν κυκλοφορία πιὸ γρήγορα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὑπῆρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Ἀκούγαμε ἐπιστήμονες νὰ βγαίνουν καὶ νὰ λένε ὅτι εἶναι ἐγκληματικὴ ἀμέλεια, ἂν δὲν πᾶτε νὰ κάνετε τὸ ἐμβόλιο, χωρὶς νὰ μποροῦνε νὰ ἀπαντήσουνε ποιὰ ἦταν αὐτὴ ἡ ἀναγκαιότητα, γιατί στὸ μέλλον μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσουμε μιὰ καινούργια περίπτωση. Ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἀπὸ τὸ νὰ μπαίνει σὲ μιὰ λογικὴ πανικοῦ τοῦ κόσμου ὅτι ἂν δὲν πᾶς νὰ κάνεις αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, θὰ πεθάνεις [......] δὲν εἴμαστε στὴν ἱπποκράτεια ἠθικὴ ποὺ ὁ γιατρὸς μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀσθενοῦς, εἴμαστε στὴ φιλελεύθερη ἀντίληψη ὅτι ὁ ἀσθενὴς ἀποφασίζει τί θέλει νὰ κάνει καὶ δὲν θὰ πιέζεται».
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου