Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

[...]  Ξέρετε πόσο σπουδαῖο πρᾶγμα εἶναι νὰ μελετᾷ κανεὶς εἴτε τὴν προσωπική του ἱστορία, εἴτε τὴν Ἱστορία τοῦ λαοῦ του; Πολὺ μεγάλο πρᾶγμα· ἔχει πολὺ μεγάλη ἀξία, ἀγαπητοί μου· ἂν δὲν εἶχε ἀξία ἡ μελέτη τῆς Ἱστορίας, δὲν θὰ ἔρχονταν ἐχθροὶ νὰ τὴ διαστρέφουν καὶ νὰ τὴ διαστρεβλώνουν... Καὶ ἡ Ἱστορία στὴν ἐποχή μας διαστρεβλώνεται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Ἀκούω κάτι πράγματα..., μὰ κάτι πράγματα ποὺ διδάσκονται οἱ μαθητὲς καὶ οἱ φοιτητὲς στὸ Πανεπιστήμιο, ἤ ,ἂν δὲν διδάσκονται μέσα στὸ Πανεπιστήμιο, ποὺ κυκλοφοροῦν σὲ βιβλία, καὶ διαστρέφεται ἡ Ἱστορία σὲ βαθμὸ ἐξοργιστικό...

Ἄς ἀναφέρω ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα. Οἱ Τοῦρκοι διαδίδουν στὴν Ἀμερική, μὲ ἔντυπα καὶ λοιπά, δίνοντας πολλὰ λεφτά, ὅτι ὁ Ὅμηρος ἦταν Τοῦρκος!... Ἢ ὅτι ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος καὶ ἄλλοι Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν Τοῦρκοι!... Κι ἐπειδὴ οἱ νεότεροι ἄνθρωποι δὲν διαβάζουν Ἱστορία- ὁ πολὺς κόσμος δὲ διαβάζει Ἱστορία- ποῦ νὰ ξέρει τώρα ὁ Ἀμερικάνος γιὰ τὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο ἂν ἦταν Ἕλληνας ἢ ...Τοῦρκος; Κι ἔτσι παρουσιάζουν τοὺς Ἕλληνες, τοὺς Ἴωνες φιλοσόφους, τοὺς παρουσιάζουν, παρακαλῶ, οἱ Τοῦρκοι ὡς Τούρκους! [Ὁ Τουργκοὺτ Ὀζάλ, πρώην πρόεδρος τῆς Τουρκίας, στὸ περίφημο ἱστορικό του ἔργο, ποὺ γράφτηκε τὸ 1986, εἶχε ἰσχυριστεῖ τὰ ἑξῆς: «Ὁ Ὅμηρος, ὁ συμπατριώτης μας, ἄρχισε ἀπὸ τὴν Ἀνατολία, στὸν 9ο αἰῶνα π.Χ. Ἐκεῖνο ποὺ ἀργότερα θὰ ὀνομάσουν ἐσφαλμένα ἑλληνικὸ θαῦμα»!]. Καὶ νὰ ἀναλογιστοῦμε ὅτι στὸ προσκήνιο τῆς Ἱστορίας οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἔρθει τώρα τελευταία, τοὺς τελευταίους αἰῶνες. Οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἄγνωστοι· εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴ Μογγολία, τὸ Τουρκιστάν, ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν, ἀπό ᾿κεῖ, καὶ τὰ λοιπά. Στὸ προσκήνιο λοιπὸν τῆς Ἱστορίας οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν τελευταῖα, τοὺς τελευταίους αἰῶνες· κατὰ τὴν περίοδο τῶν βυζαντινῶν χρόνων ἐμφανίστηκαν. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ Τοῦρκοι ὅτι ἐδῶ ὑπῆρχαν πρὸ Χριστοῦ, δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἀνιστόρητο, ἀλλά... εἶναι φοβερὸ πρᾶγμα, κι ἐγὼ δὲν ξέρω τί εἶναι!

Ἢ ἐκεῖνο ποὺ λένε, ὅτι «ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν Σκοπιανός... ἢ καὶ Βούλγαρος»! Μὰ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅλοι αὐτοί, ὡς Σλάβοι,-σλαβικὰ φῦλα εἶναι αὐτά- ἦρθαν κατὰ τὴν περίοδο τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ἐνῶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι πρὸ Χριστοῦ, εἶναι τέσσερις αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ, τότε ποὺ ἀκόμη στὴν Εὐρώπη δὲν εἶχαν ἐμφανιστεῖ τὰ σλαβικὰ φῦλα· ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ λοιπὸν ἦταν Σλάβος;... Φοβερὰ πράγματα! Διαστροφὴ φοβερή!  Γι᾿ αὐτὸ κάπου διάβαζα ὅτι αὐτὸς ὁ τάφος τοῦ Φιλίππου ποὺ τώρα βρέθηκε στὴ Βεργίνα[[ ἡ ὁμιλία αὐτὴ εἶχε ἐκφωνηθεῖ τὸ 1978 ]] μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐπιχείρημα. Ἐπιχειρεῖται φοβερὴ διαστροφὴ τῆς Ἱστορίας! Φοβερή!

Ἢ  ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821,ποὺ κάποιοι λένε ὅτι ἦταν ταξική! Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ΄21 ταξική;... Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Ὅλοι οἱ ἀγωνιστὲς ἦταν μέσα σὲ στερήσεις καὶ κακουχίες, ἀνάμεσα σὲ περιπέτειες. Ὁ Μακρυγιάννης δικάστηκε καὶ καταδικάστηκε νὰ πεθάνει στὴ φυλακή, ἀλλὰ κι ὁ Κολοκοτρώνης στὴ φυλακή, γιατί ἤθελαν νὰ ὑπερασπίσουν τὰ δίκαια τῆς φυλῆς, τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Ποιός ταξικὸς ἀγῶνας; Φοβερὴ διαστροφή!

Ἄν δὲν εἶχε ἀξία λοιπὸν ἡ Ἱστορία, ἀγαπητοί μου, θὰ διαστρεφόταν; Πάει νὰ πεῖ ὅτι ἔχει ἀξία ἡ Ἱστορία. Θέλω νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ προσέχετε πολὺ τί ἀκοῦτε, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ σας τὸ τί μαθαίνουν καὶ τί ἀκοῦν· χρειάζεται πολλὴ προσοχή.

ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ
καὶ μὲ ἀπροσμέτρητη εὐγνωμοσύνη στὸν πνευματικό μας καθοδηγητή
μακαριστὸ γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο,
ἐπιμέλεια κειμένου: Ἑλένη Λιναρδάκη, φιλόλογος


ΠΗΓΗ:
Μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Ἐπιλογὴ Ψαλμῶν, τόμος Β΄, ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου Λαρίσης, Λάρισα 2015, σέλ.244-246[14η ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ψαλμοῦ 142].

_______________________________

Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ 
 «Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου