Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

π. Ἰωάννης Δρογγίτης: Ἐθνομηδενισμοῦ ἀλεξητήριον


 
Ὁ Πατὴρ Ἰωάννης Δρογγίτης, ἀναλύει τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ ὡς κινδύνου γιὰ τὸ γένος καὶ παρουσιάζει τὴν ἀναγκαιότητα τῶν κατάλληλων φαρμάκων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση του, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι καὶ ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, τὸν ὁποῖο ἀπαγγέλλουν στὴ συνέχεια παιδιὰ καὶ ἔφηβοι.

 
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου