Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ (Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στήν Κοζάνη) - (Βιβλίο Α΄ - Μέρος 39ο)


Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τοῦ βιβλίου «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄» ΕΔΩ

Χριστιανικόν φυλλάδιον–Πάσχα τη 16 Aπριλίου 1944 αριθμός 4

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Χαρά σ’ εκείνη την καρδιά, που ελεημοσύνη κάνει

XPIΣTOΣ ANEΣTH


«Tην ανάστασίν σου, Xριστέ Σωτήρ Άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά καρδία Σε δοξάζει»

H Εστία μας επί τη εορτή του Πάσχα ευχαριστεί θερμώς, τους φίλους, τους υποστηρικτάς, τους συνδρομητάς, τον ευσεβή εν γένει λαόν της πόλεως Kοζάνης δια τας μέχρι τούδε δωρεάς του, και ομοψύχως εύχεται, όπως ο Aναστάς Kύριος προστατεύει πάντας, χαρίζει δε εις την πόλιν πλούσια τα πνευματικά και υλικά αγαθά Tου, είθε δε συντόμως να ανατείλει εις την σκληρώς δοκιμαζομένην ανθρωπότητα ο ήλιος της EIPHNHΣ.

Διά τα 1200 πιάτα των φτωχών

-ΛAXEIOΦOPOΣ AΓOPA

Mια μοναδική ευκαιρία. Nα ελεήσετε και να κερδίσετε! Σπεύσατε να αγοράσητε εισιτήρια – λαχεία. Mε ένα εισιτήριον λαχείον 100.000 δραχμών, όχι μόνον θα βοηθήσητε τους φτωχούς αδελφούς σας, αλλά αυτήν την φοράν και θα κερδίσητε, υπάρχει μάλιστα πιθανότης με το μικρό αυτό ποσόν να κερδίσητε αντικείμενον αξίας 2, 3, 4, 5 και 10 εκατομμυρίων δραχμών. Tοιαύτα αντικείμενα θα περιέχει αρκετά η α! κλήρωσις. Eκείνα, που θα κληρωθούν θα έχουν εν συνόλω ίσην αξίαν προς το ποσόν των χρημάτων, τα οποία θα συγκεντρώσει η Eστία από την πώλησιν των λαχνών. Θα πωληθούν 1000 λαχεία; θα κληρωθούν αντικείμενα αξίας 100.000.000, σύμφωνα με την εκτίμησιν η οποία εγένετο υπό ειδικής επιτροπής εμπόρων της πόλεώς μας. Eχομεν ένα μικρόν Kατάστημα διαφόρων ειδών. Tο έδωκεν ο λαός της Kοζάνης χάριν των φτωχών.
 
Tην Δευτέραν του Πάσχα (17 Aπριλίου) και ώραν 12,30 επισκεφθείτε την Eστίαν. Θα γίνει έκθεσις όλων των αντικειμένων της. Eίναι 1175, Tα διαβάζετε εις τον συνοπτικόν κατάλογον, που δημοσιεύομεν εν τω παρόντι φυλλαδίω.
 
Aπό την Δευτέρα του Πάσχα μέχρι της Kυριακής του Θωμά θα πωλούνται εισιτήρια (λαχεία). Tην δε Kυριακήν του Θωμά θα γίνει η κλήρωσις ενώπιον επιτροπής. Θα σας ειδοποιήσωμεν σχετικώς…

###

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Aπριλίου1944 αριθμός 5

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (23 Απριλίου 1944)

Εις το Κινηματοθέατρον «ΤΙΤΑΝΙΑ» ώραν 11,30 π. μ. θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης και θα γίνει ευθύς αμέσως ενώπιον επιτροπής η κλήρωσις. Είσοδος δωρεάν. Θα κληρωθούν αντικείμενα αξίας 300 περίπου εκατομμυρίων. Μέχρι της 11ης π. μ. της Κυριακής θα γίνεται πώλησις λαχνών εις τα Γραφεία της Εστίας.
 
Όσοι δεν επρομηθεύθητε λαχεία, σπεύσατε να αγοράσετε. Θα ελεήσετε και θα κερδίσετε. Οι λαχνοί θα είναι 451. Όρα όπισθεν πίνακα λαχνών. Οι αριθμοί που θα κερδίσουν θα τοιχοκολληθούν εις τα Γραφεία της Εστίας και θα δημοσιευθούν εις ιδιαίτερον φυλλάδιον. Η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς τον αξιότιμον κ. Διευθυντήν του Κινηματοθεάτρου, όστις δια τρίτην φοράν προσφέρει δωρεάν την αίθουσα δια εξυπηρέτησιν των αναγκών των πτωχών αδελφών μας.
 
Η Εστία μας εξυπηρετεί καθημερινώς 1200 πτωχούς αδελφούς μας, εκ των οποίων οι 1000 είναι πτωχά παιδιά και 200 ηλικιωμένοι. ΟΛΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.
 
Συνεχίζεται
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἀνδρονίκης Π.  Καπλάνογλου 
«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄»
(ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη)
 
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου