Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ἀπόστολος Σαραντίδης: Λόγος Ἕλληνα Ἀρχιεπισκόπου


Στὶς 24/3/1943 ὁ κατοχικὸς πρωθυπουργὸς Λογοθετόπουλος διὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα του, ἀποστέλλει εἰς τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ μετέπειτα ἀντιβασιλέα Δαμασκηνό - ὁ ὁποῖος εἶναι ἐξάδελφος τοῦ πάππου μου ἐκ μητρός -  μία ἐπιστολὴ ζητῶντας του καὶ ἀνακοινώνοντάς του, ἡ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου νὰ μὴν ἑορτασθεῖ λόγῳ τῶν ἀνωμάλων συνθηκῶν οὔτε νὰ ἀναγνωσθοῦν ἐκκλησιαστικὲς ἐγκύκλιοι, καθιστῶντας τὸν ἴδιον ὑπεύθυνο ἀλλὰ καὶ κάθε ἐφημέριο ποὺ θὰ παρακούσει.

Τὸ ἐθνικὸ ἔργο τοῦ Δαμασκηνοῦ τεράστιο. Δὲν εἶναι τῆς παρούσης.

Τὸ γράμμα αὐτὸ ἐπιστρέφεται στὸν ἀποστολέα του δίχως κἂν πρωτόκολλο, μὲ τὸ ἑξῆς σημείωμα:

«Ἐ π ι σ η μ ε ι ω μ α τ ι κ ώ ς:

Ἐπιστρέφεται, ἐντολὴ τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, πρὸς τὸν κ. Γεν. Γραμματέα, ὡς ἀπαράδεκτον, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν διότι οὗτος, ὅλως ἀτόπως καὶ ἀναρμοδίως, ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἐπὶ ζητημάτων ἀναγομένων εἰς τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ, διότι τὸ ἔγγραφον, διὰ τε τὸ προπετὲς ὕφος καὶ τὸ ἀνοίκειον περιεχόμενον ἀποτελεῖ προφανῆ ἀνευλάβειαν, εἰς ἦν προσήκει ὁ βαρύτερος χαρακτηρισμός.

26.3.1943                             Ἐκ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου

τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου»Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ μία ἡμέρα πρὶν ὅταν ἀπέστειλε ἔγγραφη διαμαρτυρία στὶς 23/3/1943 ὑπερασπιζόμενος τὴν ἰουδαϊκὴ κοινότητα καὶ ἀπειλήθηκε ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Στρόοπ μὲ τυφεκισμό, ἀπάντησε στὴν ἀπειλή: "Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδος, στρατηγὲ Στρόοπ, δὲν τουφεκίζονται, ἀπαγχονίζονται. Σᾶς παρακαλῶ νὰ σεβασθῆτε αὐτὴν τὴν παράδοσιν".

Ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε καὶ ἐπίσκοποι τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας, ἔτσι ἐνεργοῦν Ἐπίσκοποι πρὸς τὸν Καίσαρα καὶ δὴ σὲ καιρὸ Κατοχῆς.

Ἕλληνες, ἐρευνᾶτε τίς ἱστορικές σας καὶ θεολογικὲς πηγές.(Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὸν σχολιασμό, Α.Κ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ)

__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος» 

1 σχόλιο: