Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Νώντας Σκοπετέας: Ὁδηγὸς Οὐρανοῦ... (Ἅγ. Ἰουστίνος Πόποβιτς) - (Βίντεο)


 
Εἴμαστε πολλοὶ τοῦτες τίς ζοφερὲς μέρες ποὺ ζητᾶμε ἀπὸ  ἔμψυχες πηγὲς νὰ ξεδιψάσουμε. Θέλουμε νὰ ἀσφαλίσουμε τίς πράξεις μας μὲ ἔμψυχες πνευματικὲς δικλεῖδες καὶ ὅλο ἀναζητᾶμε τὸ τί θὰ κάνουμε, τὸ πῶς θὰ πορευθοῦμε. Μὰ οἱ ἀπαντήσεις ἀδελφέ μου, ὑπάρχουν καὶ ἔχουν δοθεῖ πρὸ πολλοῦ διαυγῶς καὶ ἀναντιλέκτως, μέσα στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ! Μὰ καὶ ἐντὸς  τοῦ Ἁγίου μας συναξαριοῦ.  
 
Τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πράξη ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Μακαριστὸς Ἅγιος γέροντας ὁ πατὴρ Ἀνανίας Κουστένης! Θὲς ἀπαντήσεις; Διάβασε τὸ Εὐαγγέλιο! Προβληματίζεσαι ἀνάμεσα σὲ διλήμματα, πολλάκις ψευτοδιλήμματα; Καλεῖσαι νὰ ἀποφασίσεις; Μὴ ζητᾷς νὰ ἀκούσεις τίποτα παραπάνω! Μὴν πεῖς τίποτα... Διάβασε συναξάρι!                 (Ἀπόσπασμα ἀπὸ παλαιότερο κείμενο μὲ τίτλο: Μὴν πεῖς τίποτα διάβασε συναξάρι!
 
Διάβασε συναξάρι! Χάθηκες; Ἀπομακρύνθηκες ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ προορισμό σου; Χρησιμοποίησε... gps συναξαριοῦ! Εἶναι τὸ Φῶς στὸν δρόμο σου λιγοστὸ καὶ μὲ ἀνασφάλεια πλέον πορεύεσαι; Κάνε τὸν Σταυρὸ καὶ ἄνοιξε τὸ συναξάρι σὲ ὅποια σελίδα εὐδόκησε ὁ Κύριος! Σὲ τοῦτο τὸ πολυποίκιλο καὶ πολυδιάστατο σκάμμα καὶ ἀγώνισμα, στῶν ἀρετῶν τὸ στάδιο, τὸ ἐξατομικευμένο καὶ διαφορετικὸ γιὰ τὸν καθένα, ἄλλοι τρέχουν, ἄλλοι βηματίζουν, ἄλλοι κάνουν ἅλματα, ἄλλοι ὑπερβαίνουν ἐμπόδια! Ἄλλοι ἐπίσης ἀναρριχῶνται! Πνευματικὴ ἡ ἀναρρίχησις! Κλίμακες, ἀναβαθμοί, σκαλοπάτια, ἀκόμα καὶ βράχια ποὺ ὁδηγοῦν σὲ κορυφὲς καὶ σὲ πλατώματα! 
 
Εἶναι ἡ Θέα τοῦ Θεοῦ μοναδικὴ ἀπὸ τέτοια ὕψη! Μὰ καὶ πόσο ἐπικίνδυνη ἡ πτώση καὶ ἡ κατακρήμνιση ἂν κάποιος διανοηθεῖ πὼς ἔφτασε στὸν τελικὸ προορισμό, καὶ ἂν σταματήσει νὰ ἀθλεῖται, νὰ προπονεῖται μὲ φρόνημα ταπεινὸ καὶ κυρίως Σταυρικό! Στοὺς ἀγῶνες ἀναρρίχησης πάντοτε ὑπάρχει κάποιος ποὺ σπεύδει καὶ προνοεῖ νὰ χαράξει τίς διαδρομὲς καὶ νὰ διαπιστώσει μὲ τὴν ἐμπειρία καὶ τίς γνώσεις του τὴν ἀσφάλεια διέλευσης. Αὐτὸς καλεῖται ἐπισήμως: Ὁδηγὸς βουνοῦ! Ἔχει δίπλωμα αὐτὸς καὶ νόμιμη διαπίστευση γιὰ αὐτὸ τὸ τόσο σημαντικό του ἔργο! Ἔτσι συμβαίνει ἀκριβῶς μὲ τοὺς ὁδηγοὺς Οὐρανοῦ! Τοὺς δίνει ὁ Νομοδότης Κύριος Θεῖες διαπιστεύσεις νὰ ὁδηγοῦν τοὺς Οὐρανοβάτες στὶς πνευματικές τους ἀναβάσεις-ἀναρριχήσεις! Ἀπλανεῖς, πεπειραμένοι καὶ φωτοβόλοι λύχνοι τοῖς ποσὶ καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μας μὲ τὸ ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Θεοῦ Λόγου προπορεύονται!
 

Νὰ ἕνας τέτοιος ὁδηγὸς Οὐρανοῦ! Τόσο συνεπής, ἀταλάντευτος καὶ μεστὸς Πνεύματος Ἁγίου! Ὁ ὁδηγός μας σὲ τούτη τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Ἄν καὶ κοιμήθηκε ὅπως καὶ γεννήθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τὸ συναξάρι του λάμπει στὶς σελίδες τῆς 14ης Ἰουνίου (ἡμέρα ἀνακομιδῆς καὶ μετακομιδῆς τῶν ἱερῶν του λειψάνων). Ὁ Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς! Καὶ σήμερα μᾶς ὁδηγεῖ...

Νώντας Σκοπετέας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ σειρὰ 4 ἐκπομπῶν ἀφιερωμένων στὸν Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς

Μ.Τεσσαρακοστὴ 2023
 
__________________________________
Πολυτονισμὸς ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ
«Πᾶνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου