Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας νὰ κληθῆ ἀπὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον


Σχόλιο Πᾶνος: Ὁ νεωτεριστὴς-οἰκουμενιστὴς Μητροπολίτης Ν. Ἰωνίας ποὺ πολὺ ἀτυχῶς, ἔστω καὶ τυπικῶς, τὸν ἀποκαλεῖ «Σεβασμιώτατο» ὁ ἀρθρογράφος, μᾶς λέει στὴν πρὸ τελευταῖα παράγραφο πὼς «Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό». (Γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία)
 
Σὲ ποιὰ Ἐκκλησία ἀναφέρεται; Γιὰ αὐτὴν ποὺ ἔφτιαξαν στὰ μέτρα τους οἱ σημερινοὶ ὅμοιοί του;
 
Ἐὰν πάλι ἀναφέρεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσαν οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος, τοῦ ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἔχει πάρει θέση ἡ Ἐκκλησία καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀνοίξει τὴν Καινὴ Διαθήκη, στὴν Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου – Πρὸς Κορίνθιους Α’, ΣΤ'(6) 1-11 καὶ νὰ διαβάσει «οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι».
__________________________________
 
Τὴν παγίαν θέσιν τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἱ. Παραδόσεως περὶ ὁμοφυλοφιλίας ἀνατρέπει ὁ Σεβ. Ἰωνίας! Ἂν ὁ Σεβ. Δωδώνης ἐκλήθη κάποτε εἰς ἀπολογίαν διὰ νύξιν τινὰ περὶ προγαμιαίων σχέσεων, τί θὰ πρέπη νὰ συμβῆ εἰς τὸν Ν. Ἰωνίας; Παραθέτομεν ἀπομαγνητοφώνησιν ἀποσπάσματος ἀπὸ τὴν σειρὰν ἐκπομπῶν «Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;» (ἐπεισόδιο 115 – Πίστη καὶ Ὁμοφυλοφιλία):

«Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω ἐγὼ τὸν Θεό. Δὲν εἶμαι ἄξιος κἄν ἐγὼ νὰ τὸ σκεφτῶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξέρει κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν μπορῶ νὰ δεχθῶ ὅτι εἶναι οἰκογένεια ἡ σχέση ἑνὸς ὁμοφυλόφιλου. Εἶναι μία σχέση. Τὸ σέβομαι. 

Εἶναι μία σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστὸς, νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά. Νὰ ὑπάρχει ἀξιοπρέπεια. Νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ὄχι πολλῶν συντρόφων, ἀλλὰ ὅσο τὸ δυνατὸν νὰ ἔχει ἕνα σύντροφο, μὲ τὸν ὁποῖο νὰ περνάει μαζί του τὴ ζωή του καὶ νὰ αἰσθάνεται ὅτι μαζί του μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ μία πνευματικὴ πορεία. Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν ἔχει θέση καὶ χῶρο μέσα στὴν Ἐκκλησία. 

Δὲν μπορῶ νὰ πῶ σὲ ἕνα ὁμοφυλόφιλο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ θὰ τὸ κάνει, γιατί ὁ Θεὸς μᾶς δέχεται ὅλους ὅ,τι καὶ νὰ ἔχουμε πράξει, ὅποια ἁμαρτία… Ἕνα παιδὶ ἔχει δικαίωμα νὰ ἔχει πατέρα ἢ μητέρα καὶ νὰ ἐπιλέξει στὴ ζωὴ του ἂν θέλει νὰ γίνει ὁμοφυλόφιλος ἢ ἂν θέλει ὁτιδήποτε ἄλλο. Καὶ ὁ γονέας νὰ τὸ ἀγκαλιάσει τὸ παιδὶ αὐτὸ καὶ νὰ σεβασθεῖ τὴν ἐπιλογὴ του αὐτὴ καὶ νὰ μὴ τὸ διώξει ἀπὸ τὸ σπίτι. 

Καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ πράξει τὸ ἴδιο… Νὰ ἀκούσω καὶ ἐγὼ τὴν ἄλλη ἄποψη, τὴν ὁποία δὲν τὴν μέμφομαι οὔτε τὴν ἀποστρέφομαι, ἀλλὰ θέλω νὰ καταλάβει καὶ ἐκεῖνος τὸ πῶς ἡ κοινωνία αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔχει διαμορφωθεῖ…. Δὲν μπορῶ νὰ τοῦ δώσω τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν μπορῶ ἐπίσης νὰ τὸν κρίνω, γιατί ποιὸς εἶμαι ἐγώ, γιὰ νὰ κρίνω; 

Ὅταν αὐτὸ τὸ ὁποῖο κάνω εἶναι νὰ μεταφέρω στοὺς ἀνθρώπους αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς εἶπε, ὅτι ἐγὼ ἦλθα νὰ σώσω ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως τί εἶναι ὁ καθένας… Τὸ νὰ ἀκοῦμε μερικὲς μεμονωμένες φωνὲς ποὺ ὑπάρχουν στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας βοηθοῦν. 

Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσημα δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Καὶ εἶναι καλό, γιατί ἡ Ἐκκλησία περιμένει… ἀλλὰ πρέπει νὰ προκληθεῖ γιὰ τὸ κομμάτι αὐτό… Δὲν εἶμαι ἐγὼ σὲ θέση νὰ ξέρω, γιατί ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέπει. Ἡ ὁρμὴ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸ ἴδιο φῦλο ὑπάρχει. Δὲν ξέρω γιατί ὑπάρχει. 

Ὅταν τὴν δίνει ὁ Θεὸς, θὰ πολεμήσω αὐτήν;… Ἔχουμε γνωρίσει ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν αὐτὴ τὴν ροπὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς τους. Ἐγὼ λοιπὸν τί θὰ τοὺς πῶ; Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν σὲ θέλει ἔτσι. Καὶ θὰ μοῦ ἀπαντήσει: γιατί, στὸ εἶπε; Καὶ τί θὰ τοῦ ἀπαντήσω ἐγώ; Ὅτι μοῦ τὸ πε;»

«Πᾶνος» 

6 σχόλια:

 1. Ακατανόητα και καθιστώντα ύβριν κατά της πίστεως και της σωτηριολογικής αποστολής της Εκκλησίας αποτελούν τα λεχθέντα από τον λεγόμενο επίσκοπο. Καταρχάς δεν έχει καμία συνοχή ο λόγος του στις αναφορές που κάνει. Από τη μια μας λέει - ω, της παραφροσύνης- πως ο Θεός δημιουργεί το κακό και το "φυτεύει" στην ψυχή και στο σώμα του αγαπημένου προς την αιώνια βασιλεία πλάσματός του. Στη συνέχεια, πάλι ω, της δαιμονικής αγαπολογίας, αυτό το πλάσμα το δέχεται όπως είναι.
  Και βέβαια και καταρχάς το δέχεται, αλλά πώς; Τι είναι η Εκκλησία; Δεν είναι κιβωτός σωτηρίας; Σύμφωνα και με την Αγία Γραφή, στην οποία αναφέρεται ο μπλόγκερ, δεν πρέπει να "αλλάξει" σε τίποτε ο "πάσχων"; Δεν θα του δοθούν "φάρμακα" από κατάλληλους"γιατρούς", για να αγωνιστεί, ώστε να παλέψει για την κάθαρση; Δεν υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας; Δεν υπάρχει ο πνευματικός αγώνας, υπό την καθοδήγηση του κατάλληλου ανθρώπου, να παλέψει φιλότιμα, για να καθαριστεί; Ο απόστολος Παύλος λέει πως ακόμη και οι ειδωλολάτρες έχουν συνείδηση, που μαρτυρεί την εσωτερική κατάσταση της ψυχής και αυτός που έχει πάρει την χάρη από το βάπτισμα και το χρίσμα δεν θα καταφύγει στην ανανέωση αυτού του μυστηρίου, διά της μετανοίας και της εξομολογήσεως; Θα μας τρελάνουν οι μιτροφόροι και ραβδούχοι με τις θεολογικές ασυναρτησίες τους, οι οποίες είναι καθαρή πλάνη και στην περίπτωση αυτή είναι εξίσου συνυπεύθυνοι και οι σιωπώντες λοιποί ποιμένες! Ναι. Πλήττεται η αλήθεια και, όταν το ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει, οφείλουν να εγερθούν προς υπόδειξη θεραπείας του ή αποβολής από την θέση στην οποία βρίσκεται. Αίσχιστη, πλανεμένη και αντιευαγελική διδασκαλία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ, ΣΤΗΜΕΝΗ ΣΑΦΩΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΜΕ ΕΚΑΝΑΝ ΝΑ ΑΗΔΙΑΣΩ. ΑΠΛΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ 2014, ΕΙΧΑ ΔΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ.
  ΤΣΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΑΛΛΕΙΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ)....ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΩΚΟ; ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΘΩΚΟΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΠΙΚΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οταν τον ειδα πρωτη φορα στην τηλεοραση τη Μεγαλη Εβδομαδα να ιερουργει στις κλειστες εκκλησιες για τον κοσμο, Καταλαβα, και δεν με εφνιδιαζουν οι αποψεις που εξεφρασε για τους ντιντιδες. Πραγματικα εαν εβγαινε το "ποσοστο" τους στην επιφανεια θα γινοταν παταγος, εαν κ πανω κατω ξερουμε τι παιζει για πολλους. Αλλα ειπαμε η εκκλησια δεν εχει παρει θεση!! Και αληθεια λεει εδω ο επισκοπος. Οντως η εκκλησια για τους σημερινους επισκοπους, ειναι Αυτοι οι Ιδιοι. Εμεις ειμαστε η εκκλησια δηλωσαν ξεδιαντροπα προσφατα, και σε ημας θα υπακουεται! Ασφαλως δεν ειναι εκκλησια ουτε ο Αγιος Παυλος ουτε ο Αγιος Πετρος για αυτους, γιατι ξεφευγουν απο την ταξη της ..Αγαπολογιας!

  Και για να Θεολογησω και λιγο. Οντως υπαρχουν ανθρωποι που γεννιουνται με ταση ελξης στο ιδιο φυλο, θεμα υψηλοτερων οιστρογονων στο αιμα απο οτι απαιτει το ανδρικο φυλο. Και ας δεχθουμε την Θεολογια του Νεας Ιωνιας οτι "ο Θεος τους εκανε, δεν θα πουμε εμεις στο Θεο τι να κανει". Εαν μιλησουμε Θεολογικα-επιστημονικα, ισως δεχθουμε οτι απο την στιγμη που ο Αδαμ κ η Ευα εξεπεσαν κ εχασαν τον παραδεισο, τοτε κ η ανθρωπινη φυση εξεπεσε της αφθαρσιας κ της "βιολογικης ταξης" κ σταθεροτητας σωματικης , να το πουμε καπως ετσι. Ετσι στη "νεα ζωη" του ο ανθρωπος απεκτησε τα της φθορας κ του σωματος αλλα και της ψυχης η οποια εχασε την συνδεση του με το Αγιο πνευμα κ φορτωθηκε τα λεγομενα παθη της σαρκας, για την εκπληρωση των οποιων γεννιουνται αλλα αμαρτηματα και παει λεγοντας..
  Συνεπως η εκ γεννετης θηλυπρεπεια δεν ειναι τιποτε αλλο (κατα τη γνωμη μου), απο ενα ακομη παθος του ανθρωπου το οποιο θα πρεπει να ξεπερασθει για να μπει καποιος στην Βασιλεια των ουρανων οπως μας ειπαν ποιο πανω οι Αποστολοι Πετρος κ Παυλος. Οπως ακριβως γεννηθηκε καποιος νευρικος,ή μαλθακός, ή μελαγχολικός,ή με εφεση στην σωματολαγνεια,ή γενικα επιρεπης στη διαπραξη καποιου συγκεκριμενου αμαρτηματος, οπως ακριβως ενας απο αυτους πρεπει να ξεπερασει το παθος του και να ενωθει με το Θειον, το ιδιο συμβαινει κ με τους θηλυπρεπεις.
  Συνεπως κε επισκοπε Ιωνιας οι αρσενοκοιται κ οι θηλυπρεπεις δεν οφειλουν να....μην εχουν πολλους συντροφους, αλλα μονον εναν κατα εσενα, και να εκκλησιαζονται κ ολα μελι γαλα. Θα πρεπει να κοψουν το παθος της πουστίας, ΚΑΤΑΡΧΗΝ.

  Παντως τα σημεια των καιρων ειναι φρικτα, και ειναι αποριας αξιο το πως οι επερχομενες γενιες θα μπορεσουν να γλυτωσουν απο τα νυχια του σατανα, οταν το Ιερατειο θα εχει γινει σχεδον ολο (οχι μονο τμημα του οπως τωρα)ποταπο κ χειροτερο απο τους κοινους απατεωνες και θεομμπαιχτες της κατωτερης υποσταθμης.

  ΥΣ
  Ας μην σκανδαλισθουν οι εταιροι αναγνωστες του σαιτ, με τις Θεολογικες μου πτησεις. Εχω καταλαβει οτι εδω οι περισσοτεροι, αν οχι ολοι, τα γνωριζεται πολλακις καλυτερα απο εμενα. Απλα θετω την γνωμη μου για να προστεθει στο συνολο των τοποθετησεων κ συλλογισμων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ σωστός και άξιος ο Σεβασμιότατος. Θέλουμε όλους τους αδελφούς μας Χριστιανούς χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Ο Χριστός δεν έδιωξε μακριά του άτομα που στην εποχή που περπάτησε τη γη οι οπισθοδρομικοί τα θεωρούσαν αμαρτωλα. Αν τολμάτε δημοσιεύστε το σχόλιο μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅπως εἶδες εἴμαστε τολμηροὶ καὶ το δημοσιεύσαμε...
   Ἐλπίζω νὰ ἀστειεύσαι... ἄν ὄχι χρειάζεσαι μελέτη...

   Διαγραφή